کاپیتان زیر شلواری: اولین فیلم حماسی

6 بخش

6بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

‫ادیث، دختر آشپز

‫امشب کلی برنامه دارید آقای کراپ؟

‫نه!

چی؟

به شما ربطی نداره!

‫ولی محض اطلاعتون.

‫آره، دارم

‫به هر حال من داشتم دفترم رو مرتب می‌کردم

‫و به گمونم این‌ها مال شما باشه.

کتاب‌های کمیک‌مون؟

‫از سطل آشغال درشون آوردید؟

‫خب، من خوندمشون.

‫و با وجود به اینکه کاملاً ‫ناپسند و جوونانه

‫و پر از طنز لوس بودن.

‫طنز احمقانه.

‫راستش جالب بودن

‫بعداً می‌بینمتون!

‫خب اینو چی می‌گی؟

‫خوب بود

‫می‌دونی حس خوبی داره که برای آقای کراپ کاری انجام بدیم

‫آره می‌دونی چیه؟

همینطوره

‫قول بدیم که دیگه اینکارو نکنیم

‫قول

‫اوه خدای من!

‫من قبلاً به همچین ‫رستوران شیکی نیومده بودم

‫خب، من باید جلوی بانوم خودم رو خوب جلوه بدم

‫خب اگه شما می‌گید باشه، مرد من!

‫یک بار دیگه، آخر داستان ما‫به خوبی و خوشی تموم شد

‫فکر کنم یک سری درس‌های مفید زندگی یک جایی.

‫توش داشت

‫چی؟

‫بخوریدشون!

‫شوخیت گرفته!

نه!

اومم اممم! ‫بخوریدشون!

‫اوه، نه!

‫گارسون!

صورت حساب لطفاً

‫مدیر کراپ!

‫اوه، نه!

‫کمک!

‫محکم بچسبید همکارها

‫متوجه نمی‌شم!

‫فکر کردم با شکوندن حلقه تاثیرش هم از بین میره

‫آره خب، دوباره شروع شده!

ترا لا لا لا

متن انگلیسی بخش

Edith, the lunch lady.

Big plans tonight, Mr. Krupp?

No!

What?

That’s none of your business!

But, if you must know.

yeah, I actually do.

By the way, I was tidying up my office.

and I believe these belong to you.

Our comics?

Did you just pull that out of the garbage can?

Well, I read them.

and considering they’re completely implausible, juvenile.

and filled with the lowest form of wit.

potty humor.

they’re actually pretty funny.

See ya later!

Well, how about that.

That’s a good one.

You know, it feels good to do something nice for Mr. Krupp.

Yeah, you know what?

It does.

Promise we’ll never do it again.

Promise.

Oh, my!

I’ve never been to such a fancy restaurant before.

Well, I had to go all out for m’lady.

Okay, if you say so, my man!

Once again, that brings our story to its happy conclusion.

I think there’s some valuable life lessons in there.

somewhere.

What the?

ALL: Eat ‘em up, yum, yum!

You gotta be kidding me!

No!

Yum, yum!

Eat ‘em up!

Oh, no!

Waiter!

Check please!

Principal Krupp!

BOTH: Oh, no!

GEORGE: Help!

Hang on, sidekicks!

I don’t get it!

I really thought breaking that ring would get rid of his powers!

Yeah, well, here we go again!

Tra-la-laa!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.