2بخش

: قهرمان کوچک / بخش 2

قهرمان کوچک

6 بخش

2بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

بگيرش

بچه! بچه! هي بچه! بيدار شو

ما رو داري توف مالي ميکني

از کي داري ترومپت ميزني؟

صبح بخير

گمون کردم دست برداشتي

پدرم ميگه هرگز چيزي رو که عاشقشي ول نکن

تا حالا اون توپزني تو رو ديده؟

هي

پس تو خيلي درباره بيسبال ميدوني، درسته؟

منظورم، از وقتي که تنها شدي

يه چيزي رو درباره بيسبال خوب ميدونم، چيز آشعالیه

پس بازي من رو ديدي، درسته؟

دو تا شد.

اون آشغاله تو هم آشغالی

خوب پس، يه چيزايي ميتوني يادم بدي

ميتونم بهت يه سرگرمي ديگه اي پيشنهاد کنم

با تيله بازي يا بادبادک بازي چطوري؟

برو ببين بچه ها چه جوري بادبادک هوا ميکنن

چه جوري ميگي از بيسبال متنفري؟

خودت يه توپ بيسبالي

ببين بچه جون، کار بيسبال فقط دل شکستنه

ميدونستي خودم يه بار اين کار رو تو ليگ کردم؟

تو توي ليگ بودي؟

اره بابا

انگار همين ديروز بود.

خورشيد داشت مي تابيد در حالي که من رو بالا و پايين ميداختن، چهل هزار تماشاچي داشتن فرياد ميزدن

مثل يه رويا بود

هميشه ميخواستم توپ “امتياز پاياني” بشم

و در همون اولين پرتاپ، ما رفتيم، ما رفتيم

خطا.

درسته، بچه، توپ خطا

از بقيه راه وا مونديم

همه روياهامون نابود شدن.

حالا آيا کسي سراغي از ما گرفت؟

نه بابا.

ما رو ول کردن تا بپوسيم

حالا باور ميکني که بهت ميگم، بيسبال وسيله نابودي رويا هاست

مطمئن باش، من مي دونم

“آقاي “رابينسون

“صبح بخير “استنلي”. خانوم “ايروينگ

متاسفم از اينکه به اين زودي مزاحمتون شدمولي تو دردسر بزرگي افتاديم

داستان چيه قربان؟

“اين سروان “برايانت

سلام

يه کسي به زور وارد رختکن تيم “يانکي ها” شده

واي نه

چوب “بيب راث” ناپديد شده

آقاي “ايروينگ” شما تنها کسي بوديد که کليدها رو داشتيد

منظورتون چيه؟

شب گذشته شما فرد ديگه ايي رو توي رختکن نديد؟

وايسيد.

يه نگهبان اونجا بود

“يانکي”

پدر وقتي که تو از رختکن رفتي يه نگهبان اومدش تو و بهم گفت از اونجا برم.

تو پسرت رو برده بودي تو رختکن؟

براي يه لحظه بود

موافقيد يه نگاهي به اتاقش بندازم؟

ببخشيد ولي پسرم که دزد نيست

“ايروينگ”

خدا رو شکر که اينجايي.

اين بچه قاطي داره

اول ما رو گذاشت تو کشوي لباس هاش، سپس کردمون زير آب، بعد زورمون کرد آب گوشت بخوريم.

این یک فاجعه است.

آب گوشت

این سلسله نصفه تموم شد. گوش ميکني؟

حالا به “بيب” چي بگم؟

ما امروز بايد راهي شيکاگو بشيم

چوب اينجا نيست

پسر جون، اگه ميدوني چوب چي شده، بايد راستش بگي

ولي دارم بهت ميگم که …

استنلي”، اين بد داستانيه”

من… “خودم ميدونم آقاي “رابينسون

“بعنوان سرپرست تيم “يانکي هاي نيويورک چاره اي ندارم.

شما اخراجي

اخراج؟

“خواهش ميکنم آقاي “رابينسون

استنلي” يه نفر بايد مسئول اين کار باشه. و اشتباه کاري تو بود”

اگر چوب “بيب” پيدا شد، ميشه يه کاريش کرد، ولي تا اون موقع، متاسفم

استنلي”، حالا ميخوايم چيکار کنيم؟

ميريزنمون تو خيابون”

يه کار ديگه پيدا ميکنم.

دو تا کار ميگيرم

شغلي وجود نداره

يانکي”، توي رختکن تنها بودي.

حالا هم چوب گم شده”

“استنلي”

“اميلي”

ديشب نگهباني نداشتيم که سر پستش باشه

آره، اونجا بود.

شايد اون چوب رو برداشته

بسه ديگه

پسرم چه اتفاقي واسه چوب افتاده؟

نمي دونم

برو تو اتاقت

چرا حرفام رو باور نمي کنيد؟

بدو تو اتاقت

داستان چيه؟

پليسها چه شون بود

يکي چوب “بيب راث” رو دزديده

بهتر

اسکرووي”، پدرم رو اخراج کردن”

بهتر نشد

چرا يکي بايد چوب “بيب” رو بدزده؟

حتما “يانکي ها” ليگ رو از دست ميدن

بچه جون، معلومه زياد اخبار ميبيني

بابا اون راکت خوش شانسي که ميگن چرت و پرته

از کجا ميدوني؟

تو که تنها توي دور اول بودي

آخ بد چيز گفتي

اون نگهبان بايد چوب رو برداشته باشه

چرا يه نگهبان تيم “يانکي ها” بايد چوب “بيب راث” بدزده؟

حالا اگه اون يکي از نگهبانهاي “شيکاگو کابس” بود، ميشد باور کرد

وايسا ببينم

هی هی هی ، آهاي نمي تونم نفس بکشم

نمي تونم نفس بکشم

داره نفسم بند مياد

هي ميدونيستم، قبلا اين چهره رو ديدم

چي داري ور ور ميکني؟

“لفتي مگينس”توپ انداز تيم “شيکاگو کابس”اون نگهبان بود.

لفتي” حقه بازترين بازيکن ميدانهاست”

لفتي” چوب رو دزديده پس “بيب” ديگه نميتونه توپ رو بزنه”

يانکي ها” ليگ رو از دست ميدن.

ميرم که به پدر بگم

آره، خوب اين هم ضميمه اش که از کي شنيدي از دوست ولگردت، توپ سخنگو.

هي بچه، اين يه ايده احمقانه ست و اگه هم درست باشه، کسي حرفات رو باور نميکنه.

تو هيچ مدرکي نداري

پس مدرک رديف ميکنم

چه جوري؟

الان بيشتر “کابسي ها” دارن به طرف شيکاگو ميرن

تو چيکار ميخواي بکني؟

از خونه بزني به چاک، به ايستگاه “پن” بري و هر مسافر تنهايي رو بگردي.

خودشه

نه بابا

اگه به ايستگاه “پن” بريم، شايد بگيريمش

بايد حواسم باشه جلوي دهنم رو بگيرم

وای! اوه!

راه نداره.

تو فقط يه بچه ايي و اين دنياي واقعيه، کارتون که نيست که با پري مهربون طرف شي و …

تو هم مياي

آره شايد فک نکنم، ولي مرسي که دعوتم ميکني

اسکرووي” بايد براي پدرم اين کار رو بکنم”

باشه، خوب نگام نکن.

اونجوري نگام نکن

تمومش کن، بسه ديگه.

باشه، يه معامله ميکنيم

کمکت ميکنم چوب رو پيدا کني و تو هم من رو به اون خرابه برگردون و رهام کن تا در آرامش بپوسم.

قبوله؟

قبوله

همم. اوه وای! چيکار داري ميکني؟

چيکار داري ميکني؟ اوهوم. منظورت چيه هي “اِهم و اوهم” ميکني؟ اوهو! اوهو!

رديفه

من خوبم

خوب نيست

سرم.

ته ام.

سرم.

ته ام

اوه!تا اينجا که بدک نبوده

تو خوبي؟

داشتي بلند جبغ ميزدي

جيغ نميزدم بابا

داشتم ميخنديم

ها! دیدی؟

ها ها ها

می خندیم.

ها! ها! ها! کلي آدم اينجاست.

آخه چه جوري بايد “لفتي” رو پيدا کرد؟

همه جا رو خوب بپا، باشه؟

بايد بجنبيم

آقا ميگم چرا نريم و 10 سال بعد برنگرديم؟

اون وقت بلند قدتر هم شدي

راه رو باز کنيد.

دارم ميام

هنوز چيزي نميبيني؟

خوب يه جوراب، يه آب نبات چوبي و يه آب نبات قيچي داريم

امم. آناناسيه

اسکرويي”.. وقت چرت و پرت گفتن نداريم”

حالا چيزي ميبيني؟

هزاران نفر رو که دنبال برنامه هاشونن، هيچ کدوم طرف ما نيستن.

تنها يه قطار به شيکاگو ميره، پس “لفتي” بايد با اون بره

ما بايد تحت نظرش بگيريم

ها، تحت نظر بگريم؟

چي، بشين بابا، حالا ميخواي پليس بازي دربياري؟

همه سوار قطار سریع‌السیر شدند.

بهتر از پوسيدن تو اون آشغال دونيه

تو موقعيت هستم. دارم خر سواري ميکنم

چه جوري ميخوايم 100 تا مسافر پوشش بديم؟

انگار 50 تا واگنه 100تا مسافر و …

اون گاگوله

“زديم به هدف.

زديم به چوب “بيب راث

خوب پيداش کرديم.

ميگرمش برات.

ولي هر چيزي ميتونه اون تو باشه

يه ساز، پاي چوبي، عروسک

خوب ديگه اون رفت.

بگمونم ديگه بهش نمي رسيم.

خيلي بد شد

بجنبيد بچه ها.

همه سوار شن

هي وايسا کله پوک. کجا داري من رو ميبري؟

وقتی وارد شدید یک سرشماری کنید ، خوب؟ فک کنم خودشه

بريم پليس رو خبر کنيم

مطمئن نيستم.

يه نگاهي بنداز

اَه

خودشه

اسب رو ميگي که داره از رو مانع ميپره

وايسا فک کنم “روزولت” باشه

اسکرووي”، اون “لفتي “ يا نه؟

غلت ميدم تا يه نگاه بندازي

غلت بده

وای! وای! وای! اوخ چه سر گيجه ايي.

نه. نچ

جون

نچ

تونستي ببينيش؟

رديف سوم، صندلي کناري.

کجا داري ميري؟

خوب. پسش گرفتي، حالا من رو به اون خرابه برگردون

اوه، نه

ها؟

اي بابا

موشهاي کثيف

نه

خوبه.

ديدي، جز دردسر چيزي گيرمون نيومد

هي تو

همونجا وايسا

من يه توپم

احتمالا من سالم مي مونم، ولي تو، بچه نازک و نارنجي

اي مادر

“اسکرووي”

يانکي”، کمکم کن”

طوله سگ، جعبه رو بهم برگردون

ها؟ اوه! ها؟ واي، بنازم به اين اندام

قربان، بايد بليطتون رو ببينم

وای! وای! بچه جون، يه وقت استراحت به ما بده

عوضی، تفريح ديگه تموم شد

اسکرووي”، سفت بچسب”

گرفتمت

هي تو

بزنش.

با زانو بزنش

جفتک خوبي بود

اوه، اين يکي خوب نبود

خيلي درد نداشت

وايسا. چرا، درد داره

آها، اومد

اوه بل. اوه! ولي بايد خودم رو به نيويورک برسونم

نيويورک؟

از اون وره.

مي توني بري داخل واسه خودت يه بليط بخري

عاليه

بدون بلیط ، بدون قطار ، بدون ماسه سنگ.

متن انگلیسی بخش

Here you go!

Kid!

Kid!

Hey, kid!

Wake up!

You’re turning me into a spitball.

How long you been taking trombone lessons?

Good morning.

I thought you were giving that up.

My dad says you should never give up something you love.

Has he ever seen you bat?

Hey!

So, you know a lot about baseball, right?

I mean, since you are one.

I know one thing about baseball, it stinks.

And you saw me play baseball, right?

Make that two things.

It stinks and so do you.

Well, then maybe you can give me some pointers.

I could point you to another hobby.

How about marbles or kite watching?

You can watch people fly kites.

How can you hate baseball?

You are a baseball.

Kid, look, baseball’s only gonna break your heart.

Did you know I made it to the majors?

You were in the majors?

Oh, yeah.

I remember it like it was yesterday.

Sun was shining, forty thousand fans screaming as I’m tossed to the mound.

It was like a dream come true.

All I ever wanted was to be home run ball.

And on the very first pitch, crack, I’m on my way going, going,

foul.

That’s right, kid, foul ball.

Right out of the park.

Dreams and everything vanished.

And did anyone ever come look for me?

No.

They left me out there to rot.

So believe me when I tell you, baseball is a field of broken dreams.

Trust me, I know.

Mr. Robinson.

Good morning, Stanley.

Mrs. Irving.

I’m sorry to bother you so early, but we have a real problem here.

What sort of a problem, sir?

This is Officer Bryant.

Hello.

Someone broke into the Yankees’ locker room.

Oh, no.

Babe Ruth’s bat is missing.

You were the only one there with the keys, Mr. Irving.

What are you implying?

Did you see anyone else in the locker room last night?

Wait.

There was a security guard.

Yankee.

Dad, after you left the locker room a security guard came in and told me to get out.

You took your son into the locker room?

It was just for a minute.

Do you mind if I look in his room?

Excuse me, my son is not a thief.

Irving.

Thank God you’re here.

This kid is crazy.

First he put me in the underpants drawer, then he pushed me underwater, then he forced me to eat meatloaf.

This is a disaster.

Meatloaf!

The Series is only half over.

Are you listening?

What am I gonna tell the Babe?

We need to pack all the gear for Chicago today.

The bat’s not here.

Son, if you know what happened to the bat, you need to come clean now.

But that’s what I’m trying to tell you.

Stanley, this is a real mess.

I.

I know, Mr. Robinson.

As the General Manager of the New York Yankees, I have no other choice.

You’re fired.

Fired?

Mr. Robinson, please.

Stanley, someone has to be held responsible.

It was your shift.

If Babe’s bat is found, then I’ll reconsider, but, until then, I’m sorry.

Stanley, what are we gonna do?

We’re gonna be out on the streets.

I’ll get another job.

I’ll get two jobs.

There are no jobs.

Yankee, you were alone in that locker room.

Now the bat’s missing.

Stanley.

Emily,

there was no security guard on duty.

Yes, there was.

Maybe he took the bat.

That’s enough.

Son, what happened to the bat?

I don’t know.

Go to your room.

Why don’t you believe me?

Go to your room.

What was all that?

What’s with the coppers?

Someone stole Babe Ruth’s bat.

Good.

Screwie, my dad got fired.

Not good.

Why would someone steal Babe’s lucky bat?

The Yankees are gonna lose the Series for sure.

Whoa, kid, you’re watching way too many newsreels.

That lucky bat stuff is a bunch of malarkey.

How do you know?

You were only in for one pitch.

Ooh, that hurt.

That guard had to take the bat.

Why would a Yankees security guard steal Babe Ruth’s bat?

Now, if it were a Chicago Cubs security guard, that I could believe.

Wait a minute.

Hey, hey, hey, I can’t breathe.

I can’t breathe.

I still can’t breathe.

Hey, I knew I’d seen that face before.

What are you babbling about?

The security guard was Lefty Maginnis, pitcher for the Chicago Cubs.

Lefty’s the biggest cheater who ever stepped on a mound.

Lefty stole the bat so Babe can’t hit.

The Yankees will lose the Series.

I’ve got to tell Dad.

Yeah, and don’t forget to mention that you heard it from your friendly neighborhood talking baseball.

Kid, this is just a crazy theory and even if it were true, no one’s gonna believe you.

You don’t have any proof.

Then I’ll get some proof.

How?

Most of the Cubs are heading for Chicago.

What’re you gonna do?

Sneak out of the house, go down to Penn Station, and search every single passenger?

Right.

Oh, no.

If we go to Penn Station, we may catch him there.

I got to learn to keep my mouth shut.

Whoa!

Oh!

This can’t work.

You’re just a kid and this is the real world, not some fantasy land filled with gumdrop fairies and.

You’re coming with me.

Yeah, I think maybe not, but thanks for the invite.

Screwie, I have to do this for my dad.

All right, don’t look at me.

Don’t look at me like that.

Stop it, stop.

Okay, fine, let’s make a deal.

I’ll help you to find the bat if you take me back to the sandlot, and leave me to rot in peace.

Deal?

Deal.

Hmm.

Oh, whoa!

What are we doing?

What are we doing?

Uh-oh.

What do you mean by “uh-oh”?

Uh-oh!

Uh-oh!

Okay, we’re fine.

I’m okay.

Not fine!

My head!

My butt!

My head!

My butt!

Oh!

So far, so good.

Are you okay?

You were screaming pretty loud.

I wasn’t screaming.

I was laughing.

Ha!

See?

Ha, ha, ha!

Ha!

Ha!

Ha!

Laughing.

There’s a million people here.

How we gonna find Lefty?

Just keep looking, all right?

We gotta hurry.

Why don’t we come back in 10 years?

When you’re taller.

Make way, there, folks.

Coming through, coming through.

See anything yet?

I see a sock, a candy wrapper, a Life Saver covered in lint.

Hmm.

Pineapple.

Screwie.

This is no time to fool around.

Now do you see anything?

I see thousands of people going about their business, none of which is ours.

There’s only one train to Chicago, so Lefty will have to be on it.

We’re gonna stake it out.

“Stake it out”?

What, what, what, now you’re with the FBI?

All aboard for the County Peabody Express.

Better off rotting up in that sandlot.

I got to get stuck with J.

Edgar Hoover Junior, here.

How are we gonna cover the whole train?

There’s like 50 cars and 100 passengers, and.

Holy Mackerel!

Bingo.

That’s got to be Babe’s bat.

Okay, we found him.

I’ll give you that.

But anything could be in that case.

A trombone, a wooden leg, a pogo stick.

Well, there he goes,

so I guess we’ll never know.

Too bad.

Come on, boys.

All aboard!

Hey, wait, wait.

Where are you taking me?

Take a head count when you get inside, okay?

I think that’s him.

Let’s call the cops.

I’m not sure.

Take a closer look.

Wow!

Is it him?

There’s a horse jumping off a diving board.

Wait, I think that’s Eleanor Roosevelt.

Screwie, is it Lefty or not?

Take a quick look as you roll yourself back.

Roll myself back from.

Whoa!

Whoa!

Whoa!

Ow, what a headache!

Nope.

No.

Hello.

No.

Did you see him?

Third row, aisle seat.

Where are you going?

Good.

You got it, now take me back to the sandlot.

Oh, no!

Huh?

Uh-oh.

Oh, rats!

Oh, no!

Good.

That thing’s brought us nothing but trouble.

Hey, you!

Stop right there.

I’m a ball.

I’m probably gonna survive this, but you, you’re a squishy little kid.

Whoa.

Screwie.

Yankee, help me!

Give me back my box, kid.

Huh?

Oh!

Huh?

Oh, yeah, the kid’s still got the moves.

Sir, I need to see your ticket!

Whoa!

Whoa!

Kid, you’re gonna get such a time-out.

The fun’s over, you little punk.

Screwie, hang on!

Gotcha!

Hey, you.

Hit him!

Use your elbow.

Kicking is good.

Oh, that can’t feel good.

Doesn’t really hurt so bad.

Wait.

Yes, it does hurt.

Here it comes.

Oh, yeah.

Oh!

But I need to get to New York.

New York?

That way.

You can buy yourself a ticket inside.

Oh, great.

No tickets, no train, no sandlot.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.