3بخش

: قهرمان کوچک / بخش 3

قهرمان کوچک

6 بخش

3بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

از اين بدتر ديگه چيه؟

دست کم، چوب رو گرفتم

اي بابا، ول کنم نيست

يکي به دادم برسه

کمکم کنید.

من اينجا نبايد باشم.

کمکم کنید!

خواهرم، آرامشت رو حفظ کن

انگار يه تيکه از کنده درختيا، اگه الماس بودي چي

ميدوني من کيم؟

“من “دارلينم”، خوشگل پسر.

چوب “بيب راث هستم.

از درختي 1000 ساله در کنار کوه “المپ” زاده شده ام

غلطيده در نور، و راهب ها من رو از شاخ اسب تکشاخ تراشيده اند.

از کي تا حالا راهب ها چوب بيسبال ميسازن؟

تو به من ميگي دروغگو؟

نه بابا، نه

راستش، من رو با يه گوني مخصوص درست کردن و “بتسي روز” من رو دوخته.

اسکرووي” هم توي ميجر ليگ بوده

اون توپ امتياز آخر مي بود اگه فول نمي شد

اوه. بچه بيخيال

يه توپ فول؟

واقعا؟

خوب انتظاري نيست

من خيلي ها رو بهتر از تو زدم

ميدوني، شما چوبها همتون لوسيد

شما رو تنها سه يا چهار بار بازي ميدن ميارن تو زمين و برتون ميگردونن.

واي من رو تو اين جاي کثيف نزار.

نامزد چوبيم کجاست؟

پس، تو خيلي کم ميدوني

نيازي ندارم کسي من رو اين ور اون ور ببره

مي تونم روي پاي خودم باشم.

بزارم زمين

بزارم زمين

وای! باشه

برو بريم

ببخشيد

دو بار

يه چيزي رو ميدوني؟

اگه فک ميکني تمام راه رو تا شيکاگو ميخوام غل بخورم نه بابا، کورخوندي.

ممکنه من رو برداري

اگه واقعا من رو داريد نجات ميديد، پس انتظار دارم که من رو پيش صاحب واقعيم “بيب راث” برگردونيد، ميدونم که خوب ميشناسيدش و الانم تو شيکاگو است، توي ليگ هم بازي ميکنه.

اصلا از ليگ چيزي شنيدي، نشنيدي، توپ پلاستيکي؟

آره مادر، شنيدم ازش

ولي ما قصد نداريم بريم شيکاگو، ميخوايم بريم نيويورک

نيويورک؟

آخه چرا؟

من بهتون گفتم که “بيب” تو شيکاگو ست

زمانيکه “لفتي” تو رو دزديد، پدرم اخراج شد

اگه تو رو به نيويورک ببرم، پدرم برميگرده سر کارش

اوه نه نه نه.

تو ميخواي من رو پيش “بيب” ببري

هي پايه ميز، فکر احمقانه تو سرش نداز

ما به شيکاگو نميريم.

به نيويورک ميريم

اين حرف آخره.

هر چي که توپ ميگه

ولي …

بهت گفتم، توپ بيسبال حرف آخر رو زد

باشه، هر چي شما بگيد

فقط بدونيد که “بيب راث” آدم دست و دل بازي است، و مطمئنم که مي تونه کار پدرت رو برگردونه.

شايدم با يه ترفيع

ولي اگه شماها ميخوايد بريد نيويورک، خوب ميريم

تصميم با خودته

استنلي” اون کجا ميتونه باشه”؟

همش تقصير منه

من بهش سخت گرفتم

چه جوري ميخوايم پيداش کنيم؟

فک کنم وقتش بريم پيش پليس

آخ! آخ

قطار رسيد؟

گمون نکنم

اوه. اون بوگند آشناست

بچه بلندشو

بلندشو ديگه

هي چه کاریه میکنی

ساکت

لفتي” اينجاست”

اوه نه.

بزار ببينم

اون پشيمون ميشه

لطفا يه کاپوچينو

ساکت چوب دستي.

بچه دزده

وايسا از کله اش به جاي توپ استفاده ميکنم.

شترق شترق شترق شترق

بيب راث” دست از کتک زدن خودش برمي داره”

حالا ببينيم، چرا دست از کتک زدن خودت برمي داري، “بيب”؟

چيه؟

سلام آقاي “کراس”، “لفتي مگينيس” هستم

آها! لفتي

چند ساعت پيش منتظر تماست بودم

از اين پس، بايد رمزي حرف بزنيم

چي چي؟

تو راه “قاهره” هستي؟

فک کردم ميخوايد من تو شيکاگو باشم

خاک بر سرت، اين رمزه!

دوست چوبيمون باهات ديگه؟

آره، همين جاست

گوش کن

هيچکس هم به ما مظنون نشده

ما ديگه کيه؟

رائول”، مايي وجود نداره”

اگه گير افتادي، من هيچ چي نمي دونم

عمرا

نه آقاي “کراس” فقط منظورم اینه همه کاس و کوزه ها سر سرايدار و بچش شکست.

اين رو داشته باش.

اون يارو رو اخراج کردن

ما .

منظورم، خودم، پاک پاکم

پس، حالا که چوب رو دارم، جام تو زمين ديگه، درسته؟

“تند نرو، “گاگول

هر کي بسته به مقصد رسيد، سر پاداش ميشينيم حرف ميزنيم

“ولي آقاي “کراس

منتظر ديدن بسته هستم

اه چت شده، “بيب راث” کله فنري؟

موفق نشدي؟

بنظر مياد داري کمي تلو تلو ميخوري؟ درسته؟

خوب، شايد بخواي يه کم روي نيمکت بشيني و کش بياي

بله. اوه. وايسا دستم

بچه جون، ديگه بهم رسيديم

قطار

یانکی! خدای من!

آخ مادر

حالا چي؟

داريم ميريم شيکاگو احمق

يه کله ميريم نيويورک ديگه بچه، درسته؟

نمي دونم.

وايسا فک کنم

چرا يه بيخ ديوار نريم؟

شير، ميريم نيويورک.

خط، چوب دستي رو ميسوزونيم

چه حرف گستاخانه و بي شرمانه ايي بود

اون چيه ديگه؟

گرگا؟ گرگا

ما تو “پيتسبورگ” هستيم

گرگا جرات نمي کنن بيان اينجا

بچه

“اسکرووي”

کمک جون مادرت ! کمک

يانکي” بدو”

ولش کن. بدو

من رو نجات بده

من نخور.

نمي دوني که کجاها که نبودم

عجب بوي گندي.

شرط ميبندم تو سگي

اوه! هی!

“اسکرووي”

“اسکرووي”

حواست باشه، به هر قيمتي شده از من محافظت کن

باشه باشه

با اين چيزهايي که گرفتم دارم يه چيز رديف درست ميکنم

اينا کي هستن؟

فک کنم دزداي دريايي

تو “پنسيلوانيا”؟

دزداي دريايي “پيتسبورگ”، اي ول؟

ها؟ ببخشيد.

داشتم دنبال توپم ميگشتم

منظورت اينه؟

وای. هی. ديزي”، باهاش مهربون باش”

زودباش، خودت به مردن بزن

بشين بشين.

اه، جان اون مادرت وايسا

بيخيال، اون زياد دور نميره. با شامي هم که داره اماده ميشه

لويي”، به گمونم مهمان داريم

اممم. به به

پسر، اسمت چيه؟

يانکي ايروينگ”، قربان”

يانکي”؟

يانکي ايروينگ”.

اي ول باهاش حال ميکنم”

هي بچه، از ديدنت خوشبختم

اي ول بسه ديگه، بيخيال ميشي؟

هممم. امم. شماها

کارتون خوابيد؟

نه بابا

نه، ما کارتون خواب نيستيم

من يه ولگردم

آره، “جک” هم کارتون خوابه

ولي بقيه مون زياد روزگار خوشي ندارن

دمت گرم

“تکون نخور “جک

برای یانکی های نیویورک.

گرفتمش.

هي بچه ها، بازي رو داره ميده

“بازي.

“بيب

بالاخره

بازي شروع شده

ببينيم ميتونه يه کار بزرگ بکنه

بزنش

تو ميتوني

“بجنب “بيب

این سیستم دفاعی رو تغییر میده. ضربه دوم

اه، نه

اوه نه. “بجنب “بيب

نمي تونم اين رو گوش کنم

نمي تونم اين رو گوش کنم

زودباش زود باش زود باش

“بجنب “بيب

تو ميتوني

همه چيز به اين پرتاب بسته ست

“بجنب “بيب

بيب” تو محوطه جاي ميگيره”

“بجنب “بيب

“بجنب “بيب

تموم شد.

اینجا نوسان داره.

ضربه سوم

اي بابا

دوباره نه

يه ناکامي ديگه

نه

در پنجمين بازي ليگ…

ديدي بهت گفتم به من نياز داره

بيب” انقدر نبايد اُوت بشه”

تو رو بايد برمي گشتوندم.

همه اش تقصير منه

بيخيال “يانکي”

هميشه فردايي هم هست

و “بيب” خودش رو جمع و جور ميکنه

بيخيال پسر

بيب” آدم بزرگيه.

نميزاره حال ما اينجوري بمونه”

ببين، زمانيکه “بيب” يه بچه بود، هيچي نبود

بعد يه چوب بيسبال گرفت دستش و شروع به چرخوندن کرد حالا ببين به کجا رسيده.

پس اگر “بيب” تونسته، ما هم مي تونيم

هي بچه ها، مي شنويد؟

قطار 10:15 دقيقه “مانهاتان”ست که به نيويورک ميره

رديفه، جمع و جور کنيد.

ميخوايم اثاث کشي کنيم

وقتش رسيد

وای!”زودباش “ديزي

یالا. خوبه

يانکي” بدو”

“زودباش “يانکي

“زودباش “يانکي

برس

وای”زودباش “يانکي

بجنب پسر

يانکي” بدو، تند باش”

نه بدو

بدو

بدو… چرا ديگه نميدود؟

نمي دونم

شرمنده بچه ها، نمي تونم بيام.

بايد چوب “بيب” رو برگردونم

چي گفت؟

داشت يه چيزي درباره کوله پشتيش ميگفت

خدافظ

يانکي” داري چيکار ميکني؟

شنيدي اون مردا چي ميگفتن.

“بيب” قهرمانشونه

بيب” يه قهرمان مردمي ست”نمي تونم بزارم نابود بشه نه اون و نه پدرم.

ميريم به شيکاگو

مرسي

مرسي.

ميدونستم به حرفهاي من گوش ميکني

خيلي نامردي “يانکي”.

ما با هم معامله کرديم

و تو، لاغر مردني عوضي، همه اش تقصير توست

گولش زدي.

گند زدي به همه چي

قيافشو، صورت لاستيکي، خوردي ها

باشه، ديگه بهت نمي تونم اعتماد کنم.

خودم به نيويورک برمي گردم

وای! “يانکي”

فک کنم بد نباشه يه چند روزي تو شيکاگو باشيم

از پيتزاهاشون زياد شنيدم ولي بعدش يه کله به شهرم برمي گردم.

مي دوني، اولين باري که مطلب ازش خوندم، يه تيکه الوار بودم

بعدها من و “بيب” زمانيکه به دربار دعوت شده بوديم ملکه پيشنهاد داد بازي کريکت رو امتحان کنيم.

و اونجا يه چوب کريکت پرو بود که با نگاهش ميخواست قوس بدنم رو

چرا وايسادي؟

چون خسته و گرسنه ام

شماها اصلا چيزي ميخوريد؟

نه

من اين اندام رو بايد تراشيده نگه دارم

تراشيده؟ ها!

تا اونجا که ما ديديم، کلي پستي و بلندي داري

داري ميگي که من چاقم؟

ميگم که تو يه چوب خيکيي

ببخشيدا، کارشناسان سراسر جهان من رو تحت نظر داشتن نمي تونن بفهمن که چه جوري من انقدر خوش تراشم و انعطاف پذيرم

چرت و پرت

اين کارشناسايي که ميگي درباره دهن گشادت هم پژوهش کردن؟

چي داري ميگي، قلومبه؟

نمي خوام اينجا بشينم و به چرت و پرتات گوش کنم

باورم نميشه

هي ببين يه توپ بيسبال

هي ببين يه گوريل

بزارم زمين

هی

بدش به من

چي؟

چي صداش کردي؟

اسم هم داره؟

ديگه چي داره؟

تخت خوابم داره؟

لباساش رو تنش کردي؟

بدش به من

بدش به من

“هي “يانکي

کمک

“ولش کن واسه خودشون، “يانکي

در هر صورت همه اش غر غر ميکنه

يه توپ بهتر پيدا ميکنيم.

مثل توپ تنيس

همه شون توپولي و پشمالوان

شماها، توپش رو بهش برگردونيد

“گمشو، “مارتي

پس بگير

آره، به تو چه

هي بچه، ميزاري يه دختر طرفت رو بگيره؟

نه

ولي ميخوام کمکم کنه

وای وای وای. توپت رو پس ميگيريم

داشته باش داريم با دو تا دختر ميجنگيم

اوخ. درست زدي به مغزش

بيشعور حتي خم هم نميشه

بپا

بايد جا خالي بدي

دارم اين کار رو ميکنم

نه نميکني.

نگاه نکن کجا برخورد ميکنن

ببين از کجا دارن ميان

آره خودشه

باشه

چرا وايسادي من رو نگاه ميکني؟

سيبها رو نگاه کن

نزاريد از کوره در برم ها

اومدن

من رو زدن.

مثل زولبيا شدم

بيا

آخ

متن انگلیسی بخش

What could be worse?

Well, at least I got the bat.

Oh, here she goes again.

Help me, somebody.

Help me.

I’m not supposed to be here.

Help me!

Whoa, sister, relax.

You’re a hunk of wood, not the Hope Diamond.

Do you know who I am?

I am Darlin’, honey.

I’m the Babe’s bat.

Born of a 1000-year-old tree on the side of Mount Olympus.

Struck by lightning, and carved by monks using the horn of a unicorn.

Since when do monks make baseball bats?

Are you calling me a liar?

No, of course not.

In fact, I was made from the hide of Seabiscuit, and stitched together by Betsy Ross!

Screwie was in the Major Leagues, too.

He’d have been a home run ball, if he hadn’t fouled out.

Oh.

Kid, don’t.

A foul ball?

Really?

Well, isn’t that impressive.

I’ve hit thousands of guys that were better than you.

You know, you bats are all prima donnas.

You only come out three or four times a game,carried to the plate and back.

“Oh, don’t let me lay in this dirt.

Where’s my batboy?

Well, here’s what you know.

I don’t need anybody to carry me around.

I can handle myself.

Put me down.

Put me down!

Whoa!

Okay.

So long, farm team.

Excuse me.

Two.

You know something?

If you think I’m rolling all the way to Chicago, you’ve got another thing coming.

You may pick me up.

If, in fact, you’re rescuing me, then I assume that you are returning me to my rightful owner, Mr. Babe Ruth, who, as I’m sure you’re aware, is currently in Chicago playing in the World Series.

You have heard of the World Series, haven’t you, ball?

Oh, yeah, I’ve heard of the World Series.

But we ain’t going to Chicago, we’re going to New York.

New York?

Why?

I just told you Babe is in Chicago.

When Lefty stole you, my dad got fired.

If I take you to New York, then he’ll get his job back.

Oh, no, no, no.

You gotta take me to Babe.

Hey, table leg, don’t put any crazy ideas into his head.

We are not going to Chicago.

We are going to New York.

That’s it.

The baseball has spoken.

But.

I said, “The baseball has spoken.

Fine, that’s all right with me.

I just happen to know that Mr. Babe Ruth is a generous man, and I’m sure he could get your daddy’s job back.

Maybe even with a big raise.

But y’all want to go to New York, we’ll go to New York.

Only you can make that decision.

Oh, Stanley, where could he be?

This is all my fault.

I was too hard on him.

How will we ever find him?

I think it’s time to call the police.

Ouch!

Ouch!

Is that our train?

I don’t think so.

Oh.

I know that smell.

Kid, kid, wake up.

Wake up.

Hey, what do you.

Quiet.

Lefty’s here.

Oh, no.

Get it back some.

Oh, he’s gonna be sorry.

I’ll have a non-fat mochaccino, please.

Quiet, tentpole.

It’s the bad guy.

use his head for batting practice.

Whack, whack, whack, whack, whack.

Babe Ruth, stop hitting yourself.

Seriously, why are you hitting yourself, Babe?

What?

Hello, Mr. Cross, it’s Lefty Maginnis.

Ah!

Lefty.

I’ve been expecting your call for several hours.

From now on, we have to talk in code.

What?

Are you on the way to Cairo?

I thought you wanted me in Chicago.

It’s ode-kay, you idiot-ay!

Do you have our little wooden friend with you?

Yeah, yeah, I’ve got the bat right here.

Listen.

And no one even suspects us.

Us?

Raoul, there is no “us.

If you get caught, I don’t know anything about this.

Absolutamente not.

No, Mr. Cross, I just meant they blamed it on some janitor and his kid.

Get this.

They fired the guy.

We’re.

I mean, I’m in the clear.

So, now that I have the bat I’m pitching in the Series, right?

Not so fast, Raoul.

When you make the delivery, we can discuss your compensation.

Oh, but Mr. Cross.

I look forward to seeing the package.

Oh, what’s wrong, little Babe Ruth bobble-head?

You don’t approve?

You look a little groggy.

Are you?

Well, perhaps you can use a seventh-inning stretch.

Yeah.

Ow.

Wait till I get.

Bottom of the ninth, kid.

Train!

Yankee!

Holy cow!

Mama!

Now, what?

We’re going to Chicago, silly.

We head for New York, right, kid?

I don’t know.

Just let me think.

Why don’t we flip a coin?

Heads, we go to New York.

Tails, we burn the bat.

Now, that was rude and uncalled for.

What’s that?

Wolves?

Wolves?

We’re in Pittsburgh.

Wolves are too scared to come to Pittsburgh.

Oh, kid.

Screwie!

Help!

Help!

Run, Yankee.

Forget him.

Run.

Save me.

Don’t eat me.

You don’t know where I’ve been.

The stench!

I bet even dogs think you have dog breath.

Ow!

Hey.

Screwie.

Screwie.

Remember, protect me at all costs.

All right, all right.

I’m doing the best I can with what I got.

Who are these guys?

I think they’re pirates.

In Pennsylvania?

Pittsburgh Pirates, okay?

Huh?

Sorry.

I was just looking for my ball.

Oh, you mean this?

Whoa.

Hey.

Daisy, easy with that.

Come on, play dead.

Sit, sit.

Oh, for crying out loud.

Don’t worry, she won’t go far.

Not with dinner almost ready.

Louie, I think we have a guest.

Mmm.

This is good.

What’s your name, son?

Yankee Irving, sir.

Yankee?

Yankee Irving.

I like that name.

Hey, kid, it’s a pleasure to meet you.

Hey, hey, quit it, will you?

Hmm.

Mmm.

Are you guys.

Bums?

No.

No, we’re not bums.

I’m a bum.

Yes, Jack’s a bum.

But the rest of us have just fallen on hard times.

Perfect.

Don’t move a muscle, Jack.

For the New York Yankees.

I got it!

Hey, guys, the game is on!

The game.

Babe.

Finally.

Game’s on!

Let’s see if he can pull off a miracle.

Hit it.

You can do it.

Oh, come on, Babe.

It’s switched the defense.

Strike two.

No, no.

Oh, no.

Babe, come on.

I can’t listen to this.

I can’t listen to this.

Come on, come on, come on.

Come on, Babe.

You can do it.

It all comes down to this pitch.

Come on, Babe.

Babe settles into the box.

Come on, Babe.

Come on, Babe.

Here’s the wind up.

Here’s the swing.

Strike three.

Oh, no.

Not again.

Struck out.

Oh, no.

in this fifth game of the World Series.

See, I told you he needed me.

Babe’s never struck out this many times.

I should’ve returned you by now.

This is all my fault.

Hey, buck up, Yankee.

There’s always another game tomorrow.

And the Babe, the Babe always bounces back.

Oh, come on, son.

Babe’s got a big old heart.

He won’t let us down.

Look, when Babe was a kid, he had nothing.

Then he picks up a bat, he starts swinging, look where it got him.

If Babe can do it, so can we.

Hey, guys, you hear that?

That’s the 10:15 Manhattan Express headed straight for New York.

All right, let’s pack it up.

We’re moving out.

It’s about time.

Whoa!

Come on, Daisy.

Come on.

That’s it.

Yankee!

Come on, kid.

Come on, Yankee!

Grab on!

Yankee, come on!

Come on, son!

Yankee, come on, run.

Keep running.

No, keep running.

Keep on running.

Why is he not running?

I don’t know.

Sorry, guys, I can’t go.

I’ve got to give Babe his bat back.

What did he say?

He said he’s going to get his backpack.

Bye.

Yankee, what’re you doing?

You heard those guys.

Babe’s their hero.

Babe’s everyone’s hero, and I can’t let them down, and I can’t let my dad down.

We’re going to Chicago.

Oh, thank you.

Thank you.

I knew you were gonna see this my way.

This is great.

We had a deal, Yankee.

And you, you rotten two-by-four, this is all your fault.

You tricked him.

You messed everything up.

Face it, leather face, you’re beat.

Fine, I can’t trust you.

I’ll go back to New York on my own.

Whoa!

Yankee!

I guess a couple of days in Chicago couldn’t hurt.

I’ve been curious about their deep-dish pizza, but after that I’m heading back to the Big Apple.

You know, I was just a splinter when I first read about it.

So after Babe and I were presented to the court, the Queen invited us to try our hand at an English sport.

And there was this cheeky cricket bat who kept trying to look down my tape and I.

Why are we stopping?

‘Cause I’m tired and hungry.

You guys ever eat?

No.

I’ve got to maintain this very trim figure.

Trim?

Ha!

From where I’m sitting, I see lots of grain.

Are you saying I’m plump?

I’m saying you’re fat, bat.

Excuse me, I have been examined by scientists around the world, who can’t figure out how I can look this good and swing so well.

Blah, blah, blah, blah.

Have these scientists done research about your big mouth?

Can you say the same, Scarface?

I’m not gonna sit here and listen to this.

I don’t think so.

Hey, look, a baseball.

Hey, look, the missing link.

Put me down.

Hey.

Give him back.

Him?

What did you do?

Name it?

What’s he got?

A little bed or something?

Do you dress him up?

Give him back.

Give him back.

Hey, Yankee.

Help!

Oh, let him have him, Yankee.

All he does is complain anyway.

We can find a ball with a better attitude.

Like a tennis ball.

They’re all warm and fuzzy.

You, give him back that ball!

Get lost, Marti.

Take that!

Yeah, mind your own business.

Hey, kid, you gonna let a girl fight for you?

No.

But I’ll let her help.

Whoa, whoa, whoa.

Let’s get your ball back.

Looks like we’re fighting two girls.

Ow.

You got him right in the head.

The kid’s not even ducking.

Watch out.

You gotta start dodging these apples.

I’m trying.

No, you’re not.

Don’t look where they’re going.

You gotta watch where they’re starting from.

Yeah, that’s it.

Okay.

What’re you looking at me for?

Watch the apples.

Don’t you make me break out my whuppin’ stick.

Incoming!

I’ve been hit.

I feel like a Danish.

Come on.

Ow

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.