6بخش

: قهرمان کوچک / بخش 6

قهرمان کوچک

6 بخش

6بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

اه، اي ول

وقت توپ اخ و توفيه

باورم نميشه هر چي فینگ دماغت بود ريختي رو ما

“بجنب “يانکي

وقت بزار. تمرکز کن

یوهو. ما داريم ميريم.

داریم میریم. نه نميريم

بدو

اون توپ رو زد.

بچه توپ رو زد

برو برو برو برو

يه پرتاب کوتاه بود و “ايروينگ” موفق ميشه اون رو بزنه

گفتم که گرفتمش

توپ به بخش اول زمين ميره

ميره واسه دوم! میره واسه دومی

ايروينگ” داره دور اول ميزنه و دو بازيکن دنباش هستن”

“يانکي”

ايروينگ” داره دور دوم ميزنه و ميره واسه سوم” ولي فک نکنم بتونه تموم کنه

“برو “يانکي

بجنب یانکی! برو! تکان بخور! تکون بخور

لفتي مگينز” داره پوشش ميده.

خدای من!

ايروينگ” فقط”

بچه رو ببين چه جوري ميره

“بجنب “يانکي

برو یانکی برو!

داره نزديک ميشه

هدلي” با توپ خودش رو داره نزديک ميکنه”

تفريح ديگه تمومه گنجيشک کوچولو

بزنديش.

يکي بزنتش

پسرک سرعتش رو بيشتر ميکنه

شانسي نداري، بي سر و پا

ليز بخور

يا نخور

صحيح

آفرين

“عالي بود، “يانکي

نظر درباره اون بچه چيه؟

اوه نه! نه

خدايي بچه زرنگيه

اون تونست.

“يانکي” خودمونه

“يانکي”! یانکی! یانکی

هی یانکی! ما داريم ميايم! ما داریم میایم

اون دوست منه

اوخ! اوخ!پشم من بود

“ما تونستيم، “دارلين

نه، تو کردي

همون چيزي که “بيب” گفت چوب مهم نيست، اصل توپزنه.

بهشون گوش کن.

اونا دوست دارن

اسکرووي”، براي تو هم فرياد ميکشن”

ميتوني باورش کني؟

من توپ امتياز آخر بودم

اخ جون

تو هميشه بودي

اي ول، بچه

“ممنون “بيب

“يانکي”

“يانکي”

یانکی

یانکی

مامان

بابا.

من تونستم بابا.

تونستم

ميدونستم ميتوني

کارت درست بود

همونجوري که يادم دادي پدر

ضربه “يانکي” باعث شد نيويورک هفت امتياز ديگه بدست بياره

بيب” به تنهايي چهار امتياز بدست اورد”

و زمانيکه نوبت توپ زني “کابزها” شدسه موقعيت خود را از دست دادن.

اينجوري.

يانکي ها” جام قهرماني رو بردن”

به شما اين درس رو دادن: ميخواي کوچکترين و ضعيفترين باش، بدترين بازيکن توي زمين باش، ولي زمانيکه ديگران بهت ميگن خوب نيستي و يا اين کاره نيستي، ميدوني بايد چيکار کني؟

فقط تو ضربه ات رو بزن

متن انگلیسی بخش

Oh, my…

Time for the booger ball.

I can’t believe you just blew your nose on me.

Come on, Yankee.

Take your time.

Focus!

Uh-oh.

I’m going!

I’m going!

I’m not going.

Run!

And he hit it!

The kid hit the ball!

Go, go, go, go, go.

It’s a short blooper and Irving is sprinting to first base!

I said I got it.

It sails right past Taylor, the first baseman.

Go for second!

Go for second!

Irving rounds first base as Taylor and Cuyler chase it down.

Slide, Yankee!

Irving is rounding second and is barreling towards third, but I don’t think he’s gonna make it, folks.

Go, Yankee, go!

Come on, Yankee!

Go!

Move it!

Move it!

Lefty Maginnis is covering.

Holy cow!

Irving just.

Look at that kid go, huh?

Come on, Yankee!

Go, Yankee, go!

Oh, this is gonna be close, folks.

Hedley has come up with the ball and looks to home plate.

The fun’s over, you little runt!

Trip him!

Somebody!

The boy is not slowing down!

Not this time, punk!

Slide!

Or not slide!

Safe!

Way to go!

All right, Yankee!

How about that kid, huh?

Oh, no!

No!

That’s a little Tiger if I ever seen one.

He did it!

That’s my Yankee!

Yankee!

Yankee!

Yankee!

Hey, Yank!

We’re coming down!

We’re coming down!

That’s my friend!

Ow!

Ow!

Oh, that’s me.

We did it, Darlin’.

No, you did it.

Like Babe said, It’s not the bat, it’s the batter.

Listen to them, kid!

They love you!

They’re cheering for you, too, Screwie!

Can you believe it?

I’m a home run ball!

Yahoo!

You always were.

Way to go, kid.

Thanks, Babe.

Yankee.

Yankee.

Yankee.

Yankee.

Mom!

Dad!

I did it, Dad.

I did it.

I always knew you could do it.

You just kept swinging.

Just like you taught me, Dad.

Yankee’s home run sparked the New York rally that scored seven runs.

Babe himself drove in four.

And when the Cubs came to bat, they went down, one, two, three.

Just like that.

The Yankees won the World Series.

And it just goes to show you, you can be the smallest, you can be the weakest, you can be the worst player on the field, but when people tell you you’re no good, and say you should give it up, you know what you do?

You just keep on swinging.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.