5بخش

: قهرمان کوچک / بخش 5

قهرمان کوچک

6 بخش

5بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

ببين پسرم.

“يانکي ها” هميشه تو اين هتل مي مونن

اينجا سرحال مياي

ميخوام بري داخل و به پدرت زنگ بزني

“همين کار رو ميکنم آقاي “بروستر

و از همه چي ممنونم

به اميد ديدار، پهلوون

“فعلا “يانکي

خدانگهدار بچه ها. ميبينمون بچه ها

ميبينمت

مواظب خودت باش، بچه

خوش باشيد

اوه! آه! واو. عجب جايي

آخ “بيب” بيچاره.

بدون من بايد خيلي غمگين باشه

“بيب”

هی بیب. هی بیب.

چطوريد بچه ها؟

خوشحالم ميبينمتون

“بيب راث”

خودشه.

“بيب” من.

نگاش کن

من رو بهش نشون بده.

شايد يه روزي بدرد بخوره

هي “بيب” خوشحالم میبینمت

حالت چطوره؟

هی بیب. “يانکي ها” کي ميخوان دوباره رو به راه شن؟

بيسبال پر از شگفتي هست.

هر چيزي ممکن اتفاق بيفته

بيب” يه نگاه به دوربين”

بگمونم جاي بچه هاي بي پدر و مادر توي کوچه پشتي هتل هست

ولي بايد “بيب” رو ببينم

مانند چند صد نفر دیگر از هواداران بیسبال.

من فکر می‌کردم که شما این را گفتید.

هی.

هي “لو”.

بچه رو داشته باش

بي سر و پا

بهت گفتم

نه.

ولم کن.

من.. ميخواستم “بيب” رو ببينم

اين هتل جاي بچه دماغوها نيست

هي آقاي “خيکي” بزار اون بچه بياد پيشم

هي بچه، گرسنه ايي؟

ولي آقاي “راث”، اين هتل تنها براي مهمانهاست

خوب، اون مهمونه منه

بله قربان، ولي

براش يه شير موزي چيزي بيار

واسه خودم هم بيار

هي داري چيکار ميکني؟

هي اون .. یانکی

اونه، اون..”ولي .

“دارلين

“هي “يانکي”.

طاقت بيار، “دارلين

به نظر اين کار توپ قهرمانه.

بالا و بالاتر

اسمت چيه، کوچولو؟

يانکي ايروينگ”، قربان”

چه جراتي داري، ميدونستي؟

اون من رو بياد بچگي هام ميندازه

بيب”، بايد باهات درباره “دارلين” صحبت کنم”

اونا درست مطلب تو روزنامه نمي نويسن

من و “دارلين” ، ما .

ما يه رازي داشتيم

ميدوني، بچه، به هيچکسي اين رو نگفتم، ولي يه جورايي بهش ميگفتم درست کجا ميخوام ضربه بزنم و اون هم گوش ميکرد.

يه کم مسخره ست، نه؟

بيب”، “دارلين” دست منه”

دارلين” دست توست؟

اي ول، پس بده بياد”

دست کثيفت رو ازش بردار

آخ! چيزي که عوض داره گله نداره

يه زماني من زيباترين کاج توي جنگل بودم

بيب” هميشه ميگفت: “دارلين” تو ميتونستي يه درخت کريسمس باشي

داستان قشنگيه، شاهزاده.

ولي الان بايد از اينجا بريم

تو چرخ بخور، من غل ميخورم

ها؟ هي بربري ميدي دستم.

ما رو گرفتي؟

اين که چوبم نيست

جاي اين واسه ما يه راسته گوساله مي اوردي

بيب” خدايي پيشم بود.

همينجا توي کوله پشتيم بود”

اون درازه دزيدتش

از نيويورک تا اينجا مواظبش بودم

بايد پيداش کنم

چرخ بخور

فقط…“يانک”

“دارلين”

“بجنب، “يانک

بايد.

تو

سلام

کمک

کمک

کمک

کمک

کمک

رانندگيت رو بکن

خيلي غم انگيزه.

شکست ناپذير، باورنکردني، بيب راث” شگفت انگيز توي ميدان هست و چوب جادويي هم در کار نيست”.

آيا اون سه پرتاپ رو ميتونه بزنه، نظر شما چيه؟

يانک” بهش محل نزار”

درسته.

اون يه خيکيه ديونه ست

نيازي به چوب جادويي نداره

راستي؟

ولي ميخواستي بهش برسوني

نظرت چيه بازي رو از راديو دنبال کنيم؟

بنظر ميرسه جام قهرماني در دست تيم “کابس” باشه

يانکي ها” شش به هيچ در پي تيم “کابس” هستن

“بجنب “بيب

بيب” حالا به زمين مياد”

خواهش ميکنم

توپ انداز.

چرخش، و ضربه سوم

بيب” دوباره به نيمکت برمي گرده”

بيب” بيچاره”

به نظر “يانکي ها” خيلي درب و داغون ميان و نمي تونن کاري از پيش ببرن

و با تنها دو بازيکن ديگه ايي که دارن، کارشون ساخته ست.

“خوب، ايمان دارم که اون تلاشش رو براي “يانکي ها” ميکنه، “يانکي

اوه. به گمونم، الان ديگه اين چوب خطري نداره

اميدوارم خاک اره بره تو حلقت

البته که سال بعدي هم هست

شايد به ويلام کنار درياچه بردمش

يه تعدادي سگ آبي اونجا هستن که دوست دارن با رفيقمون آشنا شن

يه گاز کوچکي ازش بگيرن

بگونم بايد يه سري پايين بزنم تا جام قهرماني رو بگيرم

همين جا باش، “يانکي” کوچولو

مطمئنم که خانواده ات دارن دنبالت ميگردن

فک کنم از پرورشگاه بيان يه سري بهت بزنن

بدو و فرياد بزن من پسري هستم که چوب “بيب” رو گم کرد و جام قهرماني رو ازش گرفت

تماشاچي ها حالتون چطوره؟

“خوابت نبره، “يانکي

خوب، نقشه چيه “يانکي”؟

“برو بابا، “اسکرووي

خوب منظورت اينکه نقشه نميخوايم؟

عاليه.

اول چيکار بايد بکنيم؟

هيچي

چيکار ميتونيم بکنيم.

دو زاريت کجه؟

تموم شد

بيب” حذف شد.

ما باختيم”

تو راست ميگفتي، “اسکرووي”. من فقط يه بچه ام

بايد بيخيالش بشم

اينه؟

داري خودت رو کنار ميکشي؟

ميدوني، زمانيکه توي اون خرابه افتادم گفتم، همينه.

ديگه کاري جز پوسيدن نمي تونم بکنم

ولي يه هو تو اومدي.

و همه داستانها آغاز شد.

از اين قطار به اون قطار”و کتک کاري با سيب و بازي با تيم “تايگر. تو من رو به خودم اوردي

بچه من اشتباه کردم.

همچين چيزي نيست

خوب، “يانکي ها” باختن؟

براي همين اين کار رو کردي؟

بيب” ميتونه به رکوردهاي خودش برسه؟

بيب” به تو ياد داد چه جوري توپ بندازي؟

بيب” کرايه خانه تون رو ميخواد بده؟

چرا اين کار رو آغاز کردي، “يانکي”؟

چرا؟

کمک به پدرم

پس “يانکي”، بازي هنوز تموم نشده

ببينم هنوز ميخواي ضربه بزني؟

فک کنم بسيبال روياها رو نابود ميکرد

درباره بسيبال حرف نميزنم.

درباره خانواده ات ميگم

دارلين”، ما”

همه چي رو شنيدم

“مايه افتخار منه که کمک کنم شغل پدرت رو برگرده، “يانکي

اينجا رو فک ميکردم آدم عوضي هستي

باشه.

و حالا فهميدم که زير اون پوست خشک چرمي يک دل پر احساس جاي داره

بس کن ديگه

خيلي خوب

اي کلک، ميخواي چيز ديگه ايي بگي

کارت درسته، توپ بيسبال

مرسي، چوب بيسبال

چجوري از اينجا بريم بيرون؟

پنجره

باز نميشه

نگرفتي؟

بیسبال. پنجره.

شيشه رو بشکن

مطمئني، “اسکرووي”؟

ببين من رو.

قبلا بخيه خوردم

بريم واسه شيشه شکستن

فک کنم يه کم مهربون با شيشه برخورد کرديم

دوباره

ما رفتيم

کجايي، “اسکرووي”؟

نگران من نباش.

برو واسه “بيب”.

من رديفم

هي، يه توپ خطا

يه چيز، من نمي تونم تکون بخورم، ميتونم؟

وای! هو، بپا بپا

هی! وای! ميدونيد، بسيبال يه کار گروهيه، يه بازي جوانمرانه ست

چي؟

هي بچه

بگيريتش

تو زمين نرو

لو”، اون بچه رو… ميشناسمش”

اون بچه رو يادت مياد.

اون.

اون اون … خودشه

وايسا ببينيم

بنظر يه درگيري تو تماشگرا مياد

مامورها دارن تو جمعيت دنبال کسي ميکنن

دقيق نمي تونم ببينم کيه

آها، مامورها به نظر دنبال يه بچه هستن که يه چوب بسيبال داره

حدودا ده ساله به نظر مياد.

يه کلاه تيم “يانکي ها” رو سرش گذاشته،و بهتون بگم شنوندگان اون از دست همه داره فرار ميکنه

هي بچه

ضربه سوم.

اين ديگه چيه؟

برو اون ور! برو اونور

یالا! یالا!هي یانک بازيت گرفته؟

هي بچه. اينجا چيکار ميکني؟

بيا اينجا، از زمين برو بيرون

بايد يه چيزي رو به “بيب” بدم

هی هی. هي داري چيکار ميکني؟

خوب، خوب.

من.

اين واقعا “دارلين” منه

بيب” من”

بيب”، بفرما”

بهت گفته بودم که

نه! بسه.

داور

بخاطر اين آشوبها ازت خواسته بودم بازي رو زود سوت بزني

تند نرو، پير مرد.

بازيکنت “لفتي” چوب من رو دزديده

چوب تو بود؟

من نبودم

بهش بگو، “بيب”.

تو بهش بگو

چي؟

اين چه چرت و پرتهايي دارم ميشونم

جريمه نداره؟

نبايد محروم بشن؟

يانکي ها”، دو دقيقه وقت دارن توپزن رو معرفي کنن” يا اينکه حذف ميشن

خوب شد.

آروم باش

تند نرو. این درست نیست. تو حال بدی هستیم. “يانکي”

یانکی. ببينم توجه کردي که کجا وايسادي، پسر؟

توي زمين ليگ قهرماني… حالا چه حسي داره؟

“بنظر که خوب مياي، “يانکي

باورت نميشه، “بيب”؟

بیب؟ بیب!”دارلين”

گنده بک، يه نگاه اينجا بنداز

“دارلين”

چيکار ميکني؟

دارم “بيب” رو صدا ميکنم

به اين بازيکنا يه نگاه بنداز.

اينها اين کاره نيستن

کي جرات ميکنه تو اين شرايط بره توپ بزنه؟

و نزار اين تيم شکست بخوره

به اين پسرک يه نگاه بنداز

مهم نيست؟

گوش کن

هی! ميشنوي دارم بهت چي ميگم؟ ها؟

چرا نميزاري اون بازي کنه؟

بيب”، ما رو ببين”

ميدونم کي اين کار رو بکنه.

اون

بيخيال، “بيب”.

اين که ليگ نونهالان نيست.

ليگ قهرمانيه

اون يه بچه ست

اين بچه تنهايي “دارلين” رو از نيويورک به شيکاگو اورده

اگه اون اين کار رو کرده، پس هر کاري رو ميتونه بکنه

هي بچه ها.

اين بسيباله.

هر چيزي شدنيه

چي ميگيد؟

هوم. بسيار خوب، “يانکي ها”.

وقت تمومه.

توپزن کيه؟ اون.

توپزن ما ايناها

ها؟ چي؟

توپ رو بزن! من… قاطي کردم

تو ميخواي تو ليگ قهرماني توپ بزني

به گمونم شماها خيلي بدبخت شديد

ميدونم، قدم نميرسه که ضربه بزنم

البته که ميتوني.

بيا با “دارلين” ضربه بزن

ولي “بيب”، بجز تو تا حالا کسي با “دارلين” بازي نکرده

آره خوب

نمي خوام اين رو بشنوه، ولي چوب کاره ايي نيست اصل توپزنه.

بچه، حالا برو يه حالي بهشون بده

ديگه چي شده؟

چيزي رو از دست دادم؟

يانکي” ميره براي ضربه زدن”

ها؟

ميگم، چه ايده جالبي

واو! به فکر کي رسيده؟

چون پسر خوبيه

“اسکرووي”

“تو اين کاره ايي، “يانکي منم تا ته اش اينجام و باهات مشورت ميکنم

توپزن آماده

وای!ببينيم چي ميشه.

من اينجام

بنظرم اونا بچه قنداقي به زمين فرستادن

“خوب شنوندگان، “يانکي ها يه پسر ده ساله رو تو زمين گذاشتن

يه بچه؟

چي، ما رو گرفتي؟

اون جوان تازه کار يه نامي بايد داشته باشه.

“يانکي ايروينگ”

“يانکي ايروينگ”؟

“خوب ضربه براي “يانکي هاي نيويورک”، شماره يک، “يانکي ايروينگ

پسر من

“يانکي”

ميخواد بازي کنه

“يانکي”.

“يانکي”

خوب “لفتي”، حال اون بچه رو حسابي سرجاش بيار

تمومش کن

خوب سگ طوله، دندونهاي شيريت تو دهن زيادي کردن ديگه

يانک”، محکم وايسا.

تو ميتوني”

اونجا واينستا، يه کاري بکن

ضربه نخست

خوبه ديگه فهميدي داره توپ ميندازه.

اماده باش

اون ميتونه

من رو داشته باش.

توپ پيچ دار

توپ پيچ دار

تاب خوردن! ضربه دوم

دارن! خوشگلم زودباش.

من تنهايي که نمي تونم ضربه بزنم

یانک! “يانکي”

ما اينجاييم یانکی!

ما اينجاييم”

یانک! ما اینجاییم یانکی! مامان؟

بابا؟

فقط بزن

فقط بزن! اگه پات رو درست بزاري، همه چي رو ميتوني بزني

چشمات فقط به توپ باشه

اگربیب بتونه انجام بده ، شما هم میتونید.

متن انگلیسی بخش

Look, son.

The Yankees always stay at this hotel.

You’re gonna be okay here.

I want you to go inside and call your daddy.

I will, Mr. Brewster.

And thanks for everything.

So long, slugger.

Bye-bye now, Yankee.

Bye, guys.

See you later.

I’ll be seeing you, hip-pockets.

Take care, kid.

Good luck.

Oh!

Ah!

Wow.

Some joint.

Poor Babe.

He must be devastated without me.

Hey, Babe!

Hey, Babe!

Hey, Babe!

Hey, how are you folks?

Good to see you.

Babe Ruth.

That’s Babe!

That’s my Babe!

Look at Babe!

Get him to sign me.

Maybe I’ll be worth something someday.

Hey, good to see you.

How’ve you been?

Hey, Babe.

When are you Yankees gonna turn it around, huh?

Hey, baseball is full of surprises.

Anything can happen.

Hey, Babe, smile for the camera.

I believe the ragamuffin convention is in the alley behind the hotel.

But I need to see Babe.

As do several hundred other baseball fans.

I thought you said this is.

Hey.

Hey, Lou.

Get a load of this kid.

You little ruffian!

I told you.

No, no.

Let me go.

I

just got to see Babe.

This hotel is not for snotty-nosed brats.

Hey, Mr. D.Bring that kid back over here.

Hey, kid, you hungry?

But Mr. Ruth, this hotel is for guests only.

Yeah, well, he’s my guest.

Yes, sir, but.

Bring him a banana split or something.

Bring me one, too.

Hey, what’re you doing?

Hey, oy.

Yankee!

She, she.

But she.

Darlin’!

Hey, Yankee.

Hang on, Darlin’!

This looks like a job for Superball!

Up, up and away!

So, what’s your name, kid?

Yankee Irving, sir.

Hey, you got spunk, you know that?

He reminds me of me back in the day.

Babe, I need to talk to you about Darlin’.

Well, they don’t get it right in the papers.

Darlin’ and I, we.

We had something special.

You know, kid, I’d never say this to anyone,but it was almost like I could tell her right where I wanted to hit the ball and she’d make it happen.

Kind of crazy, right?

Babe, I have Darlin’.

You have Darlin’?

All right then, hand her over.

Get your hands off her!

Ow!

The dumber they are, the harder they fall.

I was once the prettiest pine in the forest.

Babe always used to say, “Darlin’ you could be a Christmas tree.

Beautiful story, princess.

Now let’s get out of here.

You roll, I’ll steer.

Huh?

Hey, what is this?

Some kind of joke?

That’s not my bat.

And unless you have a pound of roast beef, that’s not even lunch.

Babe, I just had her.

She was right here in my backpack.

Lefty Maginnis stole her.

I brought her all the way back here from New York.

I got to find her.

Just roll.

Just.

Yank.

Darlin’!

Hurry, Yank.

You got to get.

You!

Hello.

Help!

Help!

Help!

Help!

Help!

Drive the car!

So tragic.

The indomitable, the unflappable, the amazing Babe Ruth’s last turn at plate and no magic bat to rely on.

Will he go down in three pitches, do you think?

Yank, don’t listen to him.

Yeah.

He’s just an angry little troll.

He doesn’t need a magic bat.

Really?

And yet you tried so hard to return it to him.

What do you say we listen to the radio and see what’s happening?

And it looks like the Cubs have the Championship in the bag.

The Yankees trail the Cubs six to nothing with no men on.

Come on, Babe.

Babe Ruth is at the plate.

Come on.

Here’s the pitch.

Swing, and strike three.

That’s going to send Babe back to the bench.

Oh, my Babe.

Which now looks more like a funeral parlor.

The Yankees look beat, and with only two outs to go, they probably are.

Well, I believe that’s gonna do it for your Yankees, Yankee.

Oh.

I suppose this bat’s not much of a threat now.

I hope you get splinters everywhere.

Of course there’s always next year.

Maybe I’ll take her to my cabin on the lake.

There’re some beavers there that’d love to make her acquaintance.

Give it a little nibble.

I suppose I should be heading down to the field to accept my World Series trophy.

You just stay put, little Yankee.

I’m sure your parents have given up looking for you by now.

The orphanage should be here any minute to pick you up.

Just walk in saying,”I’m the boy who lost Babe Ruth’s bat and cost him the World Series.

“How’re you folks doing?

Sleep on that, Yankee.

So what’s the plan, Yank?

There is no plan, Screwie.

You mean we’re winging it?

Great.

What do we do first?

Nothing.

There is nothing we can do.

Don’t you get it?

It’s over.

Babe struck out.

We failed.

You were right, Screwie.

I’m just a kid.

I should have just quit.

That’s it?

You’re laying down your bat?

You know, when I landed in that sandlot, I thought, “That’s it.

There’s nothing left to do but rot.

But then you came along.

And there was all this.

This jumping on trains, and the thing with the apples and playing ball with the Tigers.

You made a believer out of me.

I wasn’t right, kid.

Not at all.

So what, the Yankees lose a game?

Is that why you did this?

So Babe can set his millionth record?

Did Babe teach you how to throw?

Is Babe gonna pay your family’s rent?

Why did you do this, Yankee?

Why?

To help my dad.

Then the game’s not over, Yankee.

Are you gonna keep swingin’?

I thought baseball was a field of broken dreams.

I’m not talking about baseball.

I’m talking about family.

Darlin’, we gotta.

I heard everything he said.

Yankee, I would be honored to help save your Daddy’s job.

And here I thought you were a hard-hearted old crank.

All right.

And now I come to find out that under that tough leather shell is just a gooey caramel center.

Enough already.

Fine.

Unless, of course, you’ve got something else you wanna say.

You did good, baseball.

Thanks, bat.

So how’re we getting out of here?

The window.

It doesn’t open.

Don’t you get it?

Baseball.

Window.

Smasharoonie.

Screwie, are you sure?

Look at me.

I’m covered in stitches already.

Now, let’s smash some glass!

Okay, I think we’re softening up the glass a little.

Try again.

Play ball!

Screwie, where are you?

Don’t worry about me.

Get to the Babe.

I’ll be all right.

Hey, a foul ball.

I just can’t shake that, can I?

Whoa!

Hey, watch it, watch it!

Hey!

Whoa!

You see, baseball is about teamwork, a certain level of dignity.

What the?

Hey, kid!

Stop that kid.

Don’t go down there.

Lou, that kid, I.

I know that kid.

You remember that kid.

That’s the.

That, that.

It’s that kid.

Wait a minute.

There seems to be some sort of commotion developing in the stands.

The ushers are chasing someone through the crowd.

I can’t quite see who it is.

Well, the ushers appear to be chasing a boy carrying a baseball bat.

He looks to be about 10 years old.

He’s wearing a Yankees baseball cap, And let me tell you, folks, he’s really giving the Cubs personnel a run for their money.

Hey, kid!

Strike three!

What the hey?

Move!

Move!

Come on!

Come on!

Aren’t you playing, huh, Yank?

Hey, kid.

What are you doing here?

Come here, get off the field!

I just need to get this to Babe.

Hey, hey.

Hey, what’re you trying to do?

Well, well, well.

I’m.

It’s really my Darlin’.

It’s my Babe.

Babe, here she is.

Just like I told you.

No!

Stop!

Umpire.

I demand you call this game immediately, if not sooner, ‘cause of shenanigans.

Yeah, not so fast, short stuff.

Your man Lefty stole my bat.

Is that your bat?

I didn’t.

Tell him, Babe.

You tell him.

What?

That’s the most absurd thing I’ve ever heard!

Isn’t that a penalty?

Shouldn’t they forfeit?

Yankees, you got two minutes to get your batter in the box or you’ll forfeit the game.

All right, right.

Hold your.

Hold your horses.

It’s not okay.

We’re in bad shape.

Yankee.

Yankee.

Do you notice where you’re standing, boy?

Home plate in the middle of the World Series.

Now how does that feel, slugger?

You’re looking good, Yankee.

Don’t you think so, Babe?

Babe?

Babe!

Darlin’.

Big man, look over here!

Darlin’.

What are you doing?

I’m calling to Babe.

Yeah, look at this team.

We look like we’re already beat.

Who can we put at the plate that will set this place on its ear?

Keep this team from throwing in the towel.

Look at the boy standing on home plate.

Ain’t he something?

Listen.

Hey!

You hear me talking to you?

Huh?

Why don’t you put him in the game?

Babe, look at us.

I know who’s gonna bat.

Him.

Babe, forget it.

This isn’t Little League.

It’s the World Series.

He’s just a kid.

This kid brought Darlin’ from New York to Chicago all by himself.

If he can do that, he can do anything.

Come on, guys.

This is baseball.

Anything can happen.

What do you say?

Hmm.

All right, Yankees.

Time’s up.

Who’s your hitter?

Him.

There’s our hitter.

Huh?

What?

Play ball!

I.

I don’t know about this.

You are about to bat in the World Series!

I guess you guys really are desperate.

I know, I have no strike zone, so don’t swing.

Of course you swing.

Here, you can use my Darlin’.

But, Babe, nobody’s ever used Darlin’ but you.

Yeah, well.

I don’t want her to hear this, but it’s not really the bat, it’s the batter.

Now go get them, kid.

So what’s happening?

What did I miss?

Yankee’s gonna pinch hit.

What?

I mean, what a great idea!

Wow!

Who came up with that one?

Because that’s a beauty, boy.

Screwie!

You can do it, Yankee, and I’ll be right here the whole time to talk you through it.

Batter up!

Whoa!

Scratch that.

I’ll be right here.

I thought it was supposed to be Babe, not a baby.

Well, sports fans, the Yankees have put a 10-year-old boy in as the pinch hitter.

A boy?

What, are they kidding?

Oh, I’m being given a name for the young rookie.

It’s Yankee Irving.

Yankee Irving?

Now batting for the New York Yankees, number one, Yankee Irving.

That’s my boy!

Yankee?

They’re putting him in the game.

Yankee.

Yankee.

Okay, Lefty, all you have to do is strike the kid out.

Just finish it!

Okay, kid, you’re about to lose a whole lot of baby teeth.

Settle in, Yank.

You can do this!

Don’t just stand there, you gotta swing.

Strike one!

Okay, now you know he’s throwing strikes.

Be ready.

He can do it.

Watch me, now, watch me!

Curveball!

Curveball!

Swing!

Strike two!

Darn!

Come on now, sugar.

I cannot swing myself.

Yank!

Yankee.

Yankee, we’re here!

We’re here!

Yank!

Yank, we’re here!

Mom?

Dad?

Just swing!

Just swing!

You get your feet set right, you can hit anything you can reach.

Keep your eye on the ball.

If Babe can do it, so can you.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.