دوره رازهای نقاشی ، فصل 9 : Portraiture

درباره‌ی این فصل:

این فصل شامل 5 درس زیر است:

 Facial Proportions
درس 1 : Facial Proportions

A look at basic facial proportions from the front and profile views. Concepts covered include general locations of facial features and placement relationships.

 Drawing the Eye
درس 2 : Drawing the Eye

An in-depth look at drawing a human eye.

 Drawing the Nose and the Mouth
درس 3 : Drawing the Nose and the Mouth

A look at drawing the nose and the mouth.

 Drawing the Ear
درس 4 : Drawing the Ear

A look at drawing the human ear with graphite.

 Drawing Hair
درس 5 : Drawing Hair

A look at drawing hair with graphite.

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.