3بخش

دوره: حماسه گرگ و میش / فصل: گرگ و میش / درس 3

حماسه گرگ و میش

1 فصل | 7 درس

3بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

بايد ازش بخواي

خودتو کنترل کن

تو زن قوي و مستقلي هستي

هستم؟

آره

ميشه درستش کني؟

آره

“بلا”

“سلام، “جکوب

“بچه ها، اين “جکوبه

سلام، بچه ها.

چطورين؟

سلام

سلام

چي کار مي کنين، براي من کمين کرده بودين؟

بچگي هامونو يادت مياد؟

موج سواري مي کني؟

راستش نه

متشکرم

شماها بايد دور “بلا” رو خط بکشين

اون قرار گذاشته

چه قراري؟

اون از “ادوارد” دعوت کرده

مؤدب باش، همینه

خيلي خوبه که اون از “ادوارد” دعوت کرده

هيچکس اين کارو نمي کنه

آره، چون “ادوارد” يه کم قاطي داره

حق با شماست

شما اونو مي شناسين؟

کالن” ها اينجا نميان”

منظور دوستات از اين چي بود که گفتن “کالن ها اينجا نميان”؟

جدي گرفتي؟

من نمي تونم درباره اش با تو صحبت کنم

من راز نگهدار خوبي هستم

واقعاً، اون مثل يه داستان قديمي و ترسناک مي مونه

خوب، مي خوام بدونم

“مي دونستي که سرزمين “کوايلت از گرگ ها زاده شده؟

چي؟

گرگ ها؟

آره

گرگ هاي واقعي؟

خوب، اين افسانه‌ی قبيله ماست

خوب

پس داستان “کالن” ها چيه؟

اونا هم از اين زاده شدن ،مثل يه گروه دشمن

،پدربزرگم، رييس قبيله اونا رو در حال شکار در سرزمين ما پيدا کرد

اما اونا ادعا کردن که چيز متفاوتي هستن

بنابراين ما با اونا يه پيمان بستيم

چون اونا قول دادن که ديگه پاشونو توي سرزمين “کويلت” ها نزارن ما هم نبايد براي سفيد پوست ها افشا مي کرديم که اونا واقعاً چي هستن

فکر کردم که جديداً به اينجا اومدن

شايدم جديداً برگشتن

درسته

دستمو لمس کرد. يه مار!

وايسا

خوب، اونا واقعاً چي هستن؟

“اين فقط يه داستانه، “بلا

زودباش، بریم

يه مار!

يه مار

مامانم بهم گفت که نمی دونم چطور یه گربه ناز بسازم.

سلام؟

جرالد”؟

جرالد”؟

سلام

چه لباس قشنگي

تو کي هستي؟

همه همين سؤال احمقانه رو مي پرسن

“تو کي هستي؟”

“چي مي خواي؟”

“چرا اين کارو مي کني؟”

جيمز”، انقدر با غذامون بازي نکن”

اون اينجا نيست

هر وقت هوا صاف ميشه ،کالن” ها ناپديد ميشن”

چي، اونا کلن رفتن؟

نه، خانم و آقاي “کالن” اونا رو براي تمرين گردش و چادر زني و چيزاي ديگه برده

منم از پدر مادرم خواستم

ولي گفتن نه

بچه ها، من براي مجلس رقص با “اريک” ميرم

الان ازش خواستم

بهت که گفتم ميتوني

واقعاً بايد بري به بيرون شهر؟

آره، يه مسئله خانوادگيه

“باشه، ما بايد بريم به “پورت آنجلس براي خريد قبل از اين که همه لباس ها خوب تموم بشن

پورت آنجلس”؟

ميشه منم بيام؟”

آره، بايد بياي و نظر بدي

از اين خوشم مياد

قشنگه

اما فکر نکنم لباس هاي تک شانه بهم بياد

اينو دوست دارم

آره، من از منجوق دوزي خوشم مياد ديگه نيازي به جواهرات نميشه.

جسيکا”، نظرت چيه؟

خوش رنگه؟

بفرماييد

شب خوبي داشته باشين

متشکرم

توي لباس فروشي ديدمت

کجا فرار مي کني؟

ايناهاش

چي شده؟

مال خودمه

چي کار مي کنين؟

ببين کي رو پيدا کرديم

چي شده، عزيزم؟

هی. کجا ميري؟

کجا ميري؟

بيا يه نوشيدني با هم بخوريم

بايد پيشمون بموني

بيا

خوش ميگذره

مشکل چيه؟

اون از اين خوشش نمياد

خيلي خوشگلي

به من دست نزن

خوبه

واقعا نه. پس تو اين کارو بکن

به من دست نزن

برو توي ماشين

خيلي خطرناک رانندگي مي کني

بايد برگردم اونجا و سر اونا رو از تنشون جدا کنم

نه، نبايد اين کارو بکني

تو نمي دوني اون عوضي ها داشتن به چي فکر مي کردن

تو مي دوني؟

حدش زدنش سخت نيست

ميشه درباره يه چيز ديگه حرف بزنيم؟

حواسم رو پرت کن تا برنگردم اونجا

بايد کمربندت رو ببندي

بايد کمربندت رو ببندي

به نظر من سالادش خيلي خوشمزه بود

بچه ها، معذرت مي خوام.

من

کجا بودي؟

برات پيغام گذاشتيم

آره، برات صبر کرديم اما راستش خيلي گرسنه بوديم

متأسفم که باعث شدم “بلا” به غذا نرسه

حواسمون پرت شده بود و داشتيم با هم حرف مي زديم

آره

نه

نه، ما متوجه هستيم

پيش مياد ديگه، نه؟

ما داشتيم

ما داشتيم مي رفتيم. پس

بیا

بلا”، اگه مي خواي”

فکر کنم بايد “بلا” رو يه شام مهمون کنم

البته اگه دلت بخواد

خودم هم مي رسونمت خونه

خيلي خوبه

خيلي خوبه

آره.

آره.

بايد يه چيزي بخورم

آره

باشه، فردا مي بينمتون

باشه

میبیمت

باشه

بسيار خوب، يه “راويولي” قارچ

متشکرم

خواهش مي کنم

مطمئنين که چيزي نمي خواين براتون بيارم؟

نه.

نه، متشکرم

بزار بدونم

تو واقعاً نمي خوري؟

نه، من رژيم دارم

بايد به چند تا سؤالم جواب بدي

آره، نه

تا به اون طرف برسيم

1.

77245

من نمي خواستم بدونم که توي کدوم کوچه بوديم

اينو مي دونستي؟

از کجا مي دونستي که من کجام؟

نمي دونستم

بسيار خوب

چي شد؟

نرو.

من

منو تعقيب مي کردي؟

من

من نسبت به تو خيلي احساس وابستگي مي کنم

پس منو تعقيب کردي

سعي مي کردم که باهات فاصله کمي داشته باشم که بتونم کمکت کنم و بعد شنيدم که اون آدماي عوضي داشتن به چي فکر مي کردن

صبر کن

گفتي که شنيدي اونا داشتن به چي فکر مي کردن؟

يعني تو

تو ذهن آدما رو مي خوني؟

من مي تونم ذهن همه آدماي اين اتاق رو بخونم

به غير از فکرر تو

پول، رابطه، پول، رابطه، گربه

و بعد تو، هيچي

خيلي نا اميد کننده ست

من ايرادي دارم؟

ببين، من به تو ميگم که مي تونم ذهن آدما رو بخونم و بعد تو فکر مي کني که ايرادي داري

پس چيه؟

من ديگه قدرتش رو ندارم که از تو دور بشم

پس نشو

فکر کنم به قدر کافي گرم شده باشم

دستت خيلي سرده

وای. چه خبر شده؟

پدرم هنوز اينجاست

ميشه نگه داري؟

اون ماشين بابامه

اون اينجا چيکار مي کنه؟

کارليزل”، چي شده؟

ويلون فورج” رو توي قايقش” نزديک خونه اش پيدا کردن

من معاينه اش کردم

اون مرده؟

چطوري؟

حمله حيوانات

شبيه همون حمله به گارد امنيتي ميسون کانتي بود؟

خيلي شبيه بود

پس دارن به شهر نزديک ميشن

بلا”، بايد بري تو”

ويلون” دوست پدرت بود”

باشه

بعداً مي بينمت

سلام

سلام

بابا، واقعاً متأسفم

بيش تر از 30 سال بود که مي شناختمش

نگران نباش، ما اين موجود رو پيدا مي کنيم

ضمناً

مي خوام اين همراهت باشه.

نميشه من

باعث ميشه باباي پيرت، خيالش راحت تر بشه

باشه

بريم خونه

واحد سرد

متن انگلیسی درس

You should ask him.

Take control.

You’re a strong, independent woman.

I am?

Yes.

Hey, will you do me up?

Yeah.

Bella.

Hi, Jacob.

Guys, this is Jacob.

Hey, guys.

How you doing?

Hi.

Hi.

What are you, like, stalking me?

You’re on my rez, remember?

Are you surfing?

Definitely not.

Thanks.

You guys should keep Bella company.

Her date bailed.

What date?

She invited Edward.

To be polite, that’s it.

I think it’s nice she invited him.

Nobody ever does.

Yeah, ‘cause Cullen’s a freak.

You got that right.

You guys know him?

The Cullens don’t come here.

What did your friends mean about, you know, ‘The Cullens don’t come here?’

You caught that, huh?

I’m not really supposed to say anything about it.

Hey, I can keep a secret.

Really, it’s just like an old scary story.

Well, I want to know.

Okay, did you know Quileutes are supposedly descended from wolves?

What?

Like, wolves?

Yeah.

Like, real wolves?

Well, that’s the legend of our tribe.

Okay.

So what’s the story about the Cullens?

Well, they’re supposedly descended from this, like, enemy clan.

My great grandfather, the chief, found them hunting on our land.

But they claimed to be something different,

so we made a treaty with them.

If they promised to stay off Quileute lands, then we wouldn’t expose what they really were to the palefaces.

I thought they just moved here.

Or just moved back.

Right.

It touched my hand.

A snake.

Stop.

Well, what are they really?

It’s just a story, Bella.

Come on, let’s go.

A snake.

A snake.

My mama said I didn’t know how to make a kitty meow.

Hello?

Gerald?

Gerald?

Hello.

Nice jacket.

Who are you?

It’s always the same inane questions.

‘Who are you?

‘What do you want?’

‘Why are you doing this?’

James, let’s not play with our food.

He’s not here.

Whenever the weather’s nice, the Cullens disappear.

What, do they just ditch?

No, Dr. and Mrs. Cullen yank them out for, like, hiking and camping and stuff.

I tried that out on my parents.

Not even close.

Guys, I’m going to the prom with Eric.

I just asked him I took control.

I told you that would happen.

Are you sure you have to go out of town?

Oh, yeah, it’s a little family thing.

Okay, we should go shopping in Port Angeles before all the good dresses get cleaned out.

Port Angeles?

You mind if I come?

Yeah, I need your opinion.

I like this one.

That’s cool.

But, like, I don’t know about the one-shoulder thing.

I like this one.

Yeah, I like the beading, and you wouldn’t need jewelry.

Jess, what do you think?

Lavender?

There you go.

Have a good night.

Thank you.

Saw you in the dress store.

Hey, where you running to?

There she is.

What’s up?

It’s my girl.

How you guys doing?

Look who we just found.

What’s up, girl?

Hey.

Where you going?

Where are you going?

Come get a drink with us.

Yeah, you should hang out with us.

Come on.

It’s fun.

What’s the problem?

She doesn’t like that, man.

You’re pretty.

Don’t touch me.

Cute.

Really, no.

Seriously, you should.

Don’t touch me.

Get in the car.

That was a very dangerous maneuver.

I should go back there and rip those guys’ heads off.

No, you shouldn’t.

You don’t know the vile, repulsive things they were thinking.

And you do?

It’s not hard to guess.

Can you talk about something else?

Distract me so I won’t turn around.

You should put your seatbelt on.

You should put your seatbelt on.

I thought the salad was pretty good.

Hey, you guys, I’m sorry.

I just.

Where were you?

We left you messages.

Yeah, we waited, but we were, like, starving, so we.

I’m sorry I kept Bella from dinner.

We just sort of ran into each other and got talking.

Yeah.

No.

No, we totally understand.

I mean, that happens, right?

Yeah, we were.

We were, yeah, we were just leaving.

So.

Let’s get this.

Bella, if you wanna.

I think I should make sure Bella gets something to eat.

If you’d like.

I’ll drive you home myself.

That’s so thoughtful.

It’s really thoughtful.

Yeah.

Yeah.

I should eat something.

Yeah.

Okay, so we’ll see you tomorrow.

Okay, yeah.

See ya.

Okay.

All right, one mushroom ravioli.

Thanks.

Yeah, no problem.

So are you sure there isn’t anything I can get for you?

No.

No, thank you.

Let me know.

You’re really not gonna eat?

No, I’m on a special diet.

You gotta give me some answers.

Yes, no.

To get to the other side.

1.

77245.

I don’t want to know what the square root of pi is.

You knew that?

How did you know where I was?

I didn’t.

All right.

What?

Don’t leave.

I.

Did you follow me?

I.

I feel very protective of you.

So you followed me.

I was trying to keep a distance unless you needed my help, and then I heard what those low-lifes were thinking.

Wait.

You say you heard what they were thinking?

So what, you.

You read minds?

I can read every mind in this room.

Apart from yours.

There’s money, sex, money, sex, cat.

And then you, nothing.

It’s very frustrating.

Is there something wrong with me?

See, I tell you I can read minds, and you think there’s something wrong with you.

What is it?

I don’t have the strength to stay away from you anymore.

Then don’t.

Okay, I think I’m warm enough now.

Your hand is so cold.

Whoa.

What is going on?

My dad’s still here.

Can you pull in?

That’s my father’s car on the end.

What is he doing here?

Carlisle, what’s going on?

Waylon Forge was found in a boat out near his place.

I just examined the body.

He died?

How?

Animal attack.

Was it the same one that got that security guard down in Mason?

Most likely.

Well, it’s getting closer to town, then.

Bella, you should go inside.

Waylon was your father’s friend.

Okay.

I’ll see you later.

Hey.

Hey.

Dad, I’m really sorry.

I’ve known him going on 30 years.

Don’t worry, we’re gonna find this thing.

Meantime.

I want you to carry this with you.

I don’t know if you.

It’ll give your old man some peace of mind.

Okay.

Let’s go home.

Cold One.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.