5بخش

دوره: حماسه گرگ و میش / فصل: گرگ و میش / درس 5

حماسه گرگ و میش

1 فصل | 7 درس

5بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

عاليه

فقط به خاطر اين که مي دونستم شما چيزي نمي خورين

حتما

خیلی لطف کردید.

خيلي به “روزالي” توجه نکن

باشه. آره

فقط تظاهر کنين که اون براي ما خطري نداره

من هيچ وقت به کسي چيزي نميگم

اون اينو ميدونه

آره، مشکل اينجاست که الان همه ميدونن شما دو تا با هم هستين

“امت”

نه، اون بايد بدونه

اگه آخر اين ماجرا بد تموم بشه کل خانواده ما توي دردسر ميفتن

بد تموم بشه، يعني

من تبديل به غذا بشم.

“سلام، “بلا

من “آليس” هستم

سلام

سلام

چقدر خوش بويي

آليس”، تو که نمي خواي”

نه، اصلاً

من و “بلا” قراره دوستاي خوبي باشيم

ببخشيد جاسپر” جديداً به ما ملحق شده”

يه کم براش سخته

خيلي از ملاقاتتون خوشوقتم

“آروم باش، “جاسپر

تو نبايد به اون آسيب بزني

بسيار خوب، بيا بريم يه کم خونه رو بهت نشون بدم

باشه

بعداً مي بينمتون.

باشه

خيلي جذاب بود .

مي دونم.

فکر کنم خوب رفتار کرديم

تمومش کن.

حالا

براي تو هم همون قدر عجيب بود که براي من بود؟

نمي دونم

کلاه هاي فارغ التحصيلي؟

آره.

اين شخصيه

ما چندين بار فارغ التحصيل شديم

چقدر بد

منظورم اينه که انقدر آدم دبيرستان رو بگذرونه، ديوونه ميشه

درسته، اما هرچقدر از سن کوچکتري توي يه محل جديد باشيم مدت بيشتري مي تونيم اونجا بمونيم

بيا

اين اتاق منه

تخت نداري؟

نه، من

من نمي خوابم

هيچ وقت؟

نه، هيچ وقت

بسيار خوب

پسر، تو چقدر آهنگ داري

الان به چي گوش مي کني؟

مال “دبوسي” هست

نمي دونم

آره

“خيلي خوبه “کلير دلون

چيه؟

من نمي تونم برقصم

هر لحظه ممکنه من حسابتو برسم

اما من از تو نمي ترسم

نبايد اين حرفو مي زدي

بهتره منو سفت بچسبي ، مي خوام به روش عنکبوت و ميمون برم

به من اعتماد داري؟

فکر کنم

پس چشماتو ببند

چيه؟

اين واقعي نيست

اين جور چيزا وجود ندارن

توي دنياي من وجود داره

وايسا

مال انسانه

آريزونا”.

چه خبر؟

پس تو و “کالن”، آره؟

این

من خوشم نمياد

منظورم اينه که، نمي دونم اون جوري به تو نگاه مي کنه انگار تو غذاي اون هستي

“اينم از غذاي تو، “استفاني

ببخشيد که دير کردم

پروژه زيست شناسي داشتيم

برات سالاد اسفناج سفارش دادم

اميدوارم خوشت بياد

دفعه بعد بايد براي خودت هم از اينا سفارش بدي

انقدر گوشت نخور

من مثل يه اسب، سلامت هستم

کلانتر، اينا ازت يه سؤال دارن”امروز پايين رودخونه “کوييت چيزي پيدا نکردي؟

چرا، يه رد پاي انسان پيدا کرديم ،اما اون هر چي که بوده به سمت شرق مي رفته پس از اينجا به بعد به عهده کلانتر “کيتساپ کانتي” هست

باشه -

باشه؟

اميدوارم خيلي زود بگيرینشون

مثل اين که دوستات دارن بهت علامت ميدن

اگه بخواي ميتوني بري پيششون

من که فقط مي خوام برگردم خونه

منم همينطور

بلا”، امشب شب جمعه ست.

برو بيرون”

فکر کنم اين پسرا خيلي بهت گير دادن

آره، البته بچه هاي خوبي هستن

بچه هاي ديگه شهر چطور؟

کسي به تو علاقمند نشده؟

بابا، مي خواي درباره پسرا صحبت کنيم؟

آره، ولش کن

فکر مي کنم من تو رو خيلي تنها ميزارم

تو بايد پيش مردم باشي

تنها بودن برام اهميتي نداره

اون طوري فکر ميکنم که منم مثل بابام شدم

بازي هاي بيس بال چطوره؟

فيل” داره خيلي سخت تمرين مي کنه”

ميدوني، فصل تمرينه ديگه

چون شرايطمون موقتيه دنبال يه خونه براي اجاره مي گرديم

مطمئن باش که از جکسون ويل” خوشت مياد، عزيزم”

آره؟

من واقعاً از “فورکس” خوشم اومده

چي؟

دارم به “فورکس” عادت مي کنم

کسي باعث شده که نظرت عوض بشه؟

خوب، آره

مي دونستم.

برام تعريف کن

اون کيه؟

“جک”؟

“ايندي”؟

شرط مي بندم خيلي باهوشه. درسته؟

مامان، ميشه بعداً با هم صحبت کنيم؟

داشتيم حرف مي زديما

کسي اونجاست؟

چطوري اومدي اينجا؟

از پنجره

قبلاً هم اين کارو کرده بودي؟

فقط يه بار اونم چند ماه پيش

از اين که تو رو توي حال خواب ببينم، لذت مي برم

يه جورايي برام جذابه

برات يکي ديگه آوردم

مرسي

من با “ادوارد کالن” قرار دارم

خيلي از تو بزرگتر نيست؟

نه

اون کلاس سومه

من هم کلاس سومم

فکر کردم از “کالن” ها خوشت مياد

منم فکر کردم که تو از پسراي اين شهر خوشت نمياد

ادوارد “توي شهر زندگي نمي کنه”

از نظر فني

اون کاملاً بيرون از شهره

واقعاً؟

آره، اصرار مي کرد که تو رو ببينه

باشه.

پس بيارش تو

ميشه باهاش خوب رفتار کني؟

برام خيلي مهمه

“کلانتر “سوان

مي خواستم خودمو بطور رسمي معرفي کنم

من “ادوارد کالن” هستم

“سلام، “ادوارد

مطمئن باشين که امشب بلا” تا ديروقت بيرون نمي مونه”

فقط قراره که بريم با خانواده من بيس بال بازي کنيم

بيس بال؟

بله، آقا قراره

بلا” مي خواد بيس بال بازي کنه

پس خوش بگذره

خيلي خوب ازش مراقبت میکنم

قول ميدم. هي

هنوز اون گاز اشک آور رو داري؟

آره، بابا

از کي تا حالا خون آشام ها هم بيس بال بازي مي کنن؟

اين يه ورزش آمريکاييه و يه طوفان در راهه.

اين تنها زماينه که مي تونيم با هم بازي کنيم.

خودت مي فهمي چرا

هي

خوشحالم که اينجايي

به يه داور نياز داشتيم

اون فکر مي کنه که ما تقلب مي کنيم

مي دونم که تقلب مي کني

هر وقت چيزي ديدي، بگو

باشه

وقتشه

حالا مي فهمم که چرا منتظر طوفان بودين

فکر کنم اون ببره

اما “ادوارد” خيلي سريعه

اوه، عزیزم، تو نمی دونی که من زجر می‌کشم؟

اوه، عزیزم، من یه احمقم.

“بدو، “روزالي

نرسيدي

آره

عزيزمیالا. فقط يه بازيه

عالي بود، عزيزم

عالي بود، عزيزم

اوه.

تو روح منو روشن کردی.

اووه!

تو روح منو روشن کردی.

اووه!

تو روح منو روشن کردی.

چيکار مي کني؟

مرد ميموني من

سیاهچاله خیلی بزرگ

کافيه

اونا داشتن مي رفتن

پس صداي ما رو شنيده بودن

بريم

خيلي دير شده -

موهاتو بريز بيرون

فکر کنم اين طوري بهتر باشه.

من از اون طرف زمين هم مي تونم بوي اونو حس کنم

نبايد تو رو مياوردم اينجا

خيلي متأسفم

چي؟

چی شده؟ فقط ساکت باش و پشت من بمون

فکر کنم اين مال شما باشه

متشکرم

من “لورن” هستم

و اين “ويکتوريا”ست و اين هم “جيمز”ه

من “کارليزل” هستم.

اينا هم خانواده من هستن

سلام

متأسفانه شکار هاي شما براي ما هم دردسر هايي رو بوجود آورده

معذرت مي خوايم

نمي دونستيم که يه قلمرو ديگه هم وجود داره.

درسته، قلمرو ما هم همين نزديکي هاست

واقعاً؟

پس اميدوارم ديگه براتون مشکلي بوجود نياريم

ما فقط داشتيم رد مي شديم

انسان ها ردمونو گرفته بودن ،اما ما اونا رو به سمت شرق هدايت کرديم

شما جاتون امنه

عاليه

پستوي تيمتون سه تا جاي خالي ندارين؟

یالا. فقط يه دست بازي مي کنيم

حتماً.

چرا که نه؟

چند تامون داشتن مي رفتن

شما مي تونين جاي اونا وايسين

اول ما چوب مي زنيم

من پرتاب هاي کات دار خيلي بدي دارم

فکر کنم بتونيم جلوتون وايسيم

متن انگلیسی درس

Perfect.

Yeah, it’s just because I know that you guys don’t eat.

Of course.

It’s very considerate of you.

Just ignore Rosalie.

I do.

Yeah.

Let’s just keep pretending like this isn’t dangerous for all of us.

I would never tell anybody anything.

She knows that.

Yeah, well, the problem is,you two have gone public now, so.

Emmett.

No, she should know.

The entire family will be implicated if this ends badly.

Badly, as in.

I would become the meal.

Hi, Bella.

I’m Alice.

Hi.

Hi.

You do smell good.

Alice, what are you.

It’s okay.

Bella and I are gonna be great friends.

Sorry, Jasper’s our newest vegetarian.

It’s a little difficult for him.

It’s a pleasure to meet you.

It’s okay, Jasper.

You won’t hurt her.

All right, I’m gonna take you on a tour of the rest of the house.

Okay.

Well, I’ll see you soon.

Okay.

Cute.

I know.

I think that went well.

Clean this up.

Now.

Was that as weird for you as it was for me?

I don’t know.

Graduation caps?

Yeah.

It’s a private joke.

We matriculate a lot.

That’s kind of miserable.

I mean, repeating high school over and over.

True, but the younger we start out in a new place, the longer we can stay there.

Come on.

Yeah, this is my room.

No bed?

No, I don’t.

I don’t sleep.

Ever?

No, not at all.

Okay.

Boy, you have so much music.

What are you listening to?

It’s Debussy.

I don’t know.

Yeah.

Claire De Lune is great.

What?

I can’t dance.

Well, I could always make you.

I’m not scared of you.

Well, you really shouldn’t have said that.

You better hold on tight, spider monkey.

Do you trust me?

In theory.

Then close your eyes.

What?

This isn’t real.

This kind of stuff just doesn’t exist.

It does in my world.

Hold up.

It’s human.

Arizona.

Yo, what’s happening?

So you and Cullen, huh?

That’s.

I don’t like it.

I mean, I don’t know,he just looks at you like you’re something to eat.

Here’s your veggie plate, Stephenie.

Hey, sorry I’m late.

Biology project.

I ordered you the spinach salad.

I hope that’s okay.

You should order one for yourself next time.

Cut back on the steak.

Hey, I’m as healthy as a horse.

Say, Chief, boys want to know, did you find anything down by Queets River today?

Yeah, we found a bare human footprint, but it looks like whoever that is, is headed east, so Kitsap County sheriff is gonna take over from here.

Okay.

Okay?

I just hope they catch him fast.

Looks like your friends are flagging you.

It’s okay if you wanna go join them.

I’m just gonna turn in early anyway.

Me, too.

Bella, it’s Friday night.

Go out.

Looks like the Newton boy’s got a big smile for you.

Yeah, he’s a good buddy.

What about any of these other yahoos in town?

Anybody interest you?

Dad, we gonna talk about boys?

Yeah, I guess not.

I just feel like I leave you alone too much.

You should be around people.

I don’t really mind being alone.

I guess I’m kind of like my dad in that way.

So, how’s all the baseball stuff going?

Phil’s working so hard.

You know, spring training.

We’re looking for a house to rent in case things become more permanent.

You’d like Jacksonville, baby.

Yeah?

I’m really liking Forks.

What?

Forks is growing on me.

Could a guy have anything to do with that?

Well, yeah.

I knew it.

Tell me everything.

What is he?

Jock?

Indie?

I bet he’s smart.

Is he smart?

Mom, can I talk to you later?

Come on, we gotta talk boys.

Are you being safe?

How did you get in here?

The window.

Do you do that a lot?

Well, just the past couple of months.

I like watching you sleep.

It’s kind of fascinating to me.

Hey, got you another one.

Thanks.

I have a date with Edward Cullen.

He’s a little old for you, isn’t he?

No.

He’s a junior.

I’m a junior.

I thought you liked the Cullens.

I thought you didn’t like any of the boys in town.

Edward doesn’t live in town.

Technically.

He’s right outside.

He is?

Yeah, he wanted to meet you, officially.

All right.

Bring him in.

Could you be nice?

He’s important.

Chief Swan.

I want to formally introduce myself.

I’m Edward Cullen.

Hi, Edward.

Bella won’t be out too late tonight.

She’s just gonna play baseball with my family.

Baseball?

Yes, sir, that’s the plan.

Bella’s gonna play baseball.

Well, good luck with that.

I’ll take good care of her.

I promise.

Hey.

Still got that pepper spray?

Yeah, Dad.

And since when do vampires like baseball?

Well, it’s the American pastime, and there’s a thunderstorm coming.

It’s the only time we can play.

You’ll see why.

Hey.

Glad you’re here.

We need an umpire.

She thinks we cheat.

I know you cheat.

Call them as you see them, Bella.

Okay.

It’s time.

Okay, now I see why you need the thunder.

That’s gotta be a home run, right?

Edward’s very fast.

Ooh, baby, don’t you know I suffer?

Ooh, baby, I’m a fool for you.

Come home, Rosalie.

You’re out.

Out.

Babe, come on.

It’s just a game.

You set my soul alight.

Nice kitty.

Ooh.

You set my soul alight.

Ooh.

You set my soul alight.

Ooh.

You set my soul alight.

What are you doing?

Super massive black hole.

My monkey man.

Stop.

They were leaving.

Then they heard us.

Let’s go.

It’s too late.

Get your hair down.

Like that’ll help.

I can smell her from across the field.

I shouldn’t have brought you here.

I’m so sorry.

What?

What are you.

Just be quiet and stand behind me.

I believe this belongs to you.

Thank you.

I am Laurent.

And this is Victoria and James.

I’m Carlisle.

This is my family.

Hello.

I’m afraid your hunting activities have caused something of a mess for us.

Our apologies.

We didn’t realize the territory had been claimed.

Yes, well, we maintain a permanent residence nearby.

Really?

Well, we won’t be a problem anymore.

We were just passing through.

The humans were tracking us, but we led them east.

You should be safe.

Excellent.

So, could you use three more players?

Come on.

Just one game.

Sure.

Why not?

A few of us were leaving.

You could take their place.

We’ll bat first.

I’m the one with the wicked curveball.

Well, I think we can handle that.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.