7بخش

دوره: حماسه گرگ و میش / فصل: گرگ و میش / درس 7

حماسه گرگ و میش

1 فصل | 7 درس

7بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

بلا” “بلا” همه چيز درست ميشه”

پسرم.

کافيه

يادت باشه که کي هستي

بلا”، تو خوب ميشي”

بلا” بهت نياز داره”

خوبه

خداي من

کارلایز”؟

خونش”

برادرات مواظبش هستن

گرفتمش

“کارلایز”

آتش درست کن

از پارکت هاي کف استفاده کن

آليس”

آليس”، برو”

شاهرگ رانش پاره شده

اون داره خون زيادي از دست ميده

نه، نه، سرم داره مي سوزه

زهر توي بدنشه

بايد انتخاب کني.

مي توني اجازه بدي که اين تغييرات اتفاق بيفته

نه

اين اتفاق ميفته، “ادوارد”.

من ديدم

نبايد اين طوري بشه

هنوز خون ريزي داره

آليس”، با کمربندت جريانش رو ببند”

کارلايز”، انتخاب دوم من چيه؟

بالاي دستم ببند

“کارلايز”

برو

مي تونيم زهر رو بيرون بکشيم

مي دوني که من قدرت نگه داشتنش رو ندارم

پس قدرتش رو پيدا کن

اما انتخاب کن

اون فقط چند دقيقه وقت داره

“من درستش مي کنم، “بلا

درستش مي کنم

ادوارد”، بسه”

خونش تميزه.

داري اونو مي کشي

“ادوارد”

بس کن

بس کن

مردن واقعاً آسونه

زندگي کردن خيلي سخت تره

بلا”؟

عزيزم؟

“بلا”

مامان؟

هی. اون کجاست؟

کجاست

ادوارد کجاست؟

خوابيده

تمام مدت پيشت بود

بابات هم رفته توي رستوران که چيزي بخوره

چه اتفاقي افتاد؟

وقتي افتادي، پات شکست و خون زيادي از دست دادي.

هيچي يادت نمياد؟

ادوارد” با پدرش اومدن پيشت”تا تو رو قانع کنن که توي “فورکس” بموني

،پس تو رفتي هتل اونا اونجا ليز خوردي و از پله هاي طبقه دوم پرت شدي.

از توي پنجره افتادي

داره يادم مياد

عزيزم، خيلي متأسفم

“فيله”

خيلي نگرانت بود

داري اس ام اس مي زني

بالاخره بله ياد گرفتم

بهش گفتم که توي “فلوريدا” بمونه

عزيزم، مطمئنم که از “جکسون ويل” خوشت مياد

اونجا هر روز آفتابيه،ما هم يه خونه خوشگل کوچولو پيدا کرديم يه توالت جدا هم براي تو داره

مامان، من هنوزم مي خوام که توي “فورکس” بمونم

چي؟

مي خوام توي “فورکس” زندگي کنم

باشه بعداً درباره اش صحبت مي کنيم

ميشه بابا رو صداش کني؟

بايد باهاش حرف بزنم

بايد ازش معذرت خواهي کنم

باشه، عزيزم.

ميرم بيارمش

و بعد هم يه پرستار ميارم، باشه؟

باشه

پس چه اتفاقي افتاد؟

جيمز” کجاست؟

ما حسابشو رسيديم

و اون زنه، “ويکتوريا”، فرار کرد

من جونمو مديون تو هستم

نه، تو به خاطر کاراي من الان روي تخت بيمارستاني

بدترين قسمتش اونجا بود که فکر مي کردم نمي تونم تو رو نجات بدم.

اما تونستي

بلا”، تو بايد بري “جکسون ويل” تا” من نتونم ديگه به تو صدمه بزنم

چي؟

تو. نه

نه

من نمي دونم. چطوري

درباره چي حرف ميزني؟

از من مي خواي که برم؟

نمی تونم. نه نمي تونم. نمي تونم ترکت کنم

مي دونم. ما نمي تونيم جدا شيم

تو نمي توني منو ترک کني

من اينجام

باشه، فقط

تو نمي توني همچين حرفي رو به من بزني

هيچ وقت

آخه من کجا مي تونم برم؟

آليس” بهم اين لباسو قرض داد”

راستش

تو فوق العاده اي

“من مراقبش هستم، کلانتر “سوان

قبلاً هم اينو شنيدم

“بسيار خوب، “بلا

يه گاز اشک آور جديد توي کيفت گذاشتم

بابا

و

خيلي خوشگل شدي

ممنون

مي بينمت

هی. الان بر مي گردم

“بلا”

“جکوب”

هی. خوشگل شدي

تو هم همينطور

داري به مجلس رقص ميري؟

با کسي قرار داري؟

نه

بابام بهم پول داد تا بيام باهات حرف بزنم

بيست دلار

پس بگو

عصباني نشو، باشه؟

اون ازت مي خواد تا با نامزدت به هم بزني

اون گفت”ما مواظبت هستيم”

“باشه، پس بهش بگو “متشکرم

باشه

و بايد باهات تسويه حساب کنه

باشه.

بزار کمکت کنم

“جکوب”

از اينجا به بعد رو من هستم

“بعداً مي بينمت، “بلا

بسيار خوب

من براي دو دقيقه تو رو تنها ميزارم ، و سريع گرگ ها بهت حمله مي کنن.

متن انگلیسی درس

Bella, Bella, it’s okay.

Son.

Enough.

Remember who you are.

Bella, you’re okay.

Bella needs you.

It’s okay.

Oh, God.

Carlisle?

Her blood.

Your brothers will take care of him.

I got him.

Carlisle.

Start the fire.

Get the floorboards.

Alice.

Alice, go.

Her femoral artery’s been severed.

She’s losing too much blood.

No, no, my head is burning.

It’s the venom.

You have to make a choice.

You could let the change happen.

No.

It’s gonna happen, Edward.

I’ve seen it.

It doesn’t have to be that way.

She’s still hemorrhaging.

Alice, make me a tourniquet Your belt.

Carlisle, what’s my other option?

Tie it above my hands.

Carlisle.

Go.

We could try to suck the venom out.

You know I won’t be able to stop.

Then find the will to stop.

But choose.

She only has minutes left.

I’m gonna make it go away, Bella.

I’m gonna make it go away.

Edward, stop.

Her blood is clean.

You’re killing her.

Edward.

Stop.

Stop.

Find the will.

Death is peaceful, easy Life is harder.

Bella?

Baby?

Bella.

Mom?

Hey.

Where is he?

Where’s.

Where’s Edward?

He’s asleep.

He never leaves.

And your dad, he’s down at the cafeteria.

What happened?

Well, when you fell, you broke your leg, and you lost a lot of blood.

You don’t remember any of this, do you?

Edward came down with his dad to try to convince you to come back to Forks.

So you went over to their hotel, then you tripped, and you fell down two flights of stairs.

Went through a window.

Yeah, that sounds like me.

Oh, honey, I’m so sorry.

It’s Phil.

He’s so worried about you.

You’re texting.

Finally, yeah.

I told him to stay down in Florida.

Honey, you are gonna love Jacksonville.

It’s sunny every day, and we found the cutest little house, and you’ve got your own bathroom.

Mom, I still want to live in Forks.

What?

I want to live in Forks.

Well, okay, but we’ll talk about it.

Do you mind getting Dad?

I have to talk to him.

Apologize.

Okay, baby.

I’ll go get him.

And I’ll go get a nurse, okay?

Okay.

So what happened?

Where’s James?

We took care of it.

And the woman, Victoria, she ran off.

I’m alive because of you.

No, you’re in here because of me.

The worst part of it was that I thought I wasn’t gonna be able to stop.

You did stop.

Bella, you gotta go to Jacksonville so I can’t hurt you anymore.

What?

Are you.

No.

No.

I don’t even know what you’re.

How.

What are you talking about?

You want me to go away?

I can’t.

No, I can’t.

I can’t just leave you.

I know.

We can’t be apart.

You can’t leave me.

I’m here.

Okay, just don’t.

You just can’t say stuff like that to me.

Ever.

Where else am I gonna go?

Alice lent me the dress.

The cast is.

You’re perfect.

I’ll take care of her, Chief Swan.

I’ve heard that before.

All right, Bells.

I put a new can of pepper spray in your bag.

Dad.

And.

Well, you look beautiful.

Thanks.

See you.

Hey.

I’ll be right back.

Bella.

Jacob.

Hey.

Nice.

You, too.

Are you crashing the prom or something?

Did you come with a date?

No.

My dad paid me to come talk to you.

Twenty bucks.

Let’s hear it.

Just don’t get mad, okay?

He wants you to break up with your boyfriend.

It’s just, he said, quote, ‘We’ll be watching you.’

Okay, well, tell him, ‘Thanks.’

Okay.

And to pay up.

Okay.

Let me help you.

Jacob.

I’ll take it from here.

Guess I’ll see you around, Bella.

All right.

I leave you alone for two minutes, and the wolves descend.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.