6بخش

دوره: حماسه گرگ و میش / فصل: گرگ و میش / درس 6

حماسه گرگ و میش

1 فصل | 7 درس

6بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

بايد ببينيم

غذاي امروزمون هم رسيد

یک انسان؟

دختره با ماست

فکر کنم بهتر باشه که شما برين

فکر کنم بازي تموم شد

ما الان ميريم

“جيمز”

بلا” رو از اينجا ببر”

برو

باشه، بستمش.

بستمش

من خوبم. ممکنه اونا بيان دنبالمون؟

گوش کن.

“جيمز” يه جستجوگره

شکار کردن براش مثل آب خوردنه

من ذهن اونو خودنم

عکس العملم توي زمين باعث شد که عصباني بشه

من اينو به بزرگترين بازي عمر اون تبديل کردم

اون هيچ وقت بي خيالت نميشه

ما بايد چيکار کنيم؟

بايد اونو بکشيم

اونو تکه تکه کنيم و بسوزونيمش

کجا ميريم؟

بايد از “فورکس” دور شيم

“ميريم به “ونکوور

من بايد برم خونه.

همين حالا

بايد منو ببري خونه

تو نمي توني بري خونه

اون مي تونه بوي تو رو رديابي کنه

اولين جايي که ميره، خونه شماست

اما پدرم اونجاست.

ما

مهم نيست

چرا، هست

اون ممکنه به خاطر ما کشته بشه

فقط بزار اول تو رو از اينجا ببرم ، باشه؟

اون بابامه!

بايد برگرديم

بايد يه راهي پيدا کنيم تا اون نتونه رد ما رو پيدا کنه

نمي دونم.

اما بايد يه کاري بکنيم

ادوارد”، گفتم تنهام بزار”

بلا”، اين کارو نکن، خواهش مي کنم”

ديگه تموم شد!

ولم کن

هی هی هی هی. بلا”؟

چي شده؟

من بايد از اينجا برم

دارم ميرم

هی. بلا”؟

بايد بهش چي بگم؟

نمي تونم ناراحتش کنم

بلا”، چي شده؟

بايد اين کارو بکني

من توي ماشينم

اون بهت صدمه زد؟

نه

باهات دعوا کرد يا يه همچين چيزي؟

نه، من باهاش دعوا کردم

فکر کردم که دوستش داري

آره، به خاطر همينه که بايد از اينجا برم

من اينو نمي خوام.

بايد برم خونه

خونه؟

تو

مامانت حتي توي “فونيکس” هم نيست

اون مياد خونه

توي راه بهش زنگ زدم

تو الان نمي توني تا خونه بري

مي توني امشب رو اينجا بخوابي

اگر هم خواستي فردا بري

من تا فرودگاه مي رسونمت.

نه.

مي خوام خودم با ماشين برم.

اينطوري فرصت بيشتري براي فکر کردن دارم

اگر هم خوابم گرفت ، ميرم يه هتل.

قول ميدم

بلا”مي دونم که خيلي بهت” خوش نگذشت اما مي تونم عوضش کنم.

مي تونيم کاراي ديگه اي بکنيم

مثل چي؟

پشت تلويزيون مسابقه بيس بال ببينيم؟

هر روز بريم رستوران؟

گوشت و خرچنگ؟

بابا، تو اين طوري دوست داري

من نمي خوام

بلا”، من فقط”

تو تازه اومدي بودي پيش من

آره، خودتم مي دوني که اگه الان نرم بايد مثل مامان همينجا بمونم.

پدرت تو رو مي بخشه

چرا نميزاري من برونم؟

اون منو نمي بخشه

بايد قيافه اش رو مي ديدي

من همون چيزي رو بهش گفتم که مامانم بهش گفته بود وقتي که داشت خونه رو ترک مي کرد.

اين تنها راهي بود که اون ميزاشت تو بري

الان نگران اون نباش

اون امنه.

جستجوگر داره ما رو تعقيب مي کنه

خداي من

“اون “امته

آليس” پشت ما توي ماشينه”

صبر کن

“اون اومده تا درباره “جيمز به ما هشدار بده

اين جنگ من نيست ، و من ديگه از اين بازي ها خسته شدم ،اما اون احساسات بي همتايي داره خيلي کشنده ست

توي 300 سال عمرم تا به حال کسي رو مثل اون نديده بودم

“و اون زنه، “ويکتوريا ، اونو دست کم نگيرين

من قبلاً بايد با همنوعانم مي جنگيدم

کشتن اونا راحت نيست

اما غيرممکن هم نيست

ما اونا رو تکه تکه مي کنيم و مي سوزونيمشون

من اصلاً از کشتن يه موجود لذت نمي برم حتي از کشتن اين “جيمز” ديوونه.

اگه اون يکي از ما رو اول بکشه، چي؟

من “بلا” رو مي برم جنوب

تو مي توني جستجوگر رو منحرف کني؟

نه، “ادوارد”.

“جيمز” مي دونه که تو هيچوقت “بلا” رو تنها نميزاري

اون تو رو تعقيب مي کنه

من با “بلا” ميرم

من و “جاسپر” اونو به جنوب مي بريم

“من مراقبش هستم، “ادوارد

مي توني درمورد خودت هم پيش بيني کني؟

آره

“روزالي”، “ازمي”ميشه اينا رو بپوشين تا جيمز” به طرف بوي اون بياد؟

چرا؟

اون به من چه ربطي داره؟

“روزالي”، “بلا” با “ادوارده”

الان اون قسمتي از خانواده ماست و ما از خانواده مون مراقبت مي کنيم

خداي من.

اگه چيزي

اگه

اگه اتفاقي بيفته، به خدا قسم

هيچ اتفاقي نمي افته

ما هفت نفريم ،و اونا دو نفرن،و وقتي همه چيز تموم شد

ميام دنبالت و ميارمت

آره

بلا”، الان زندگي من تو هستي”

مامان. دوباره منم

تلفنت هم که هميشه خاموشه

من توي “فورکس” نيستم، اما همه چيز مرتبه بعداً برات توضيح ميدم

روزالي”، روي درخت از خودت رد بزار”

خوبه

چي شده؟

چي مي بيني؟

اون فهميده

جستجوگر مسيرش رو عوض کرد

اون به کجا ميرسه، “آليس”؟

آينه ها

يه اتاق پر از آينه

ادوارد” گفت که چيزايي که اون مي بينه” خيلي دقيق نيستن

اون چيزي رو مي بينه که در حال حاضر قراره اتفاق بيفته

اگه اونا نظرشون عوض شه ، چيزايي که اون مي بينه هم تغيير مي کنن

باشه، پس مسيري که الان جستجوگر توشه اونو به يه استوديوي “باله” ميرسونه؟

تو قبلاً اينجا بودي؟

وقتي بچه بودم اينجا مي رفتم کلاس

مدرسه اي که من مي رفتم يه طاقي مثل اين داشت

مدرسه تو اينجا، توي “فونيکس” بود؟

آره

ادوارد، حالت خوبه؟

ما جستجوگر رو گم کرديم

اون زن هنوز توي اين محوطه ست

“روزالي” و “ازمي” دارن ميرن به “فورکس” تا از پدرت مراقبت کنن

دارم ميام دنبالت.

بعد من و تو تنها يه جايي ميريم

و بقيه به شکارشون ادامه ميدن

من هر کاري که لازم باشه رو براي اين که تو دوباره به آرامش برسي، انجام ميدم

مامان، خوشحالم که پيغامم به دستت رسيد

تو خونه چيکار مي کني؟

بلا”؟

“بلا”؟

“بلا”، کجايي؟

آروم باش همه چيز مرتبه

بلا”؟

“بلا”؟

بعداً همه چيزو برات توضيح ميدم

مامان، پشت خطي؟

دبيرستان “فورکس”، اطلاعات شخصي دانش آموزا رو خيلي خوب نگه نميداره

براي “ويکتوريا” خيلي آسونه که آدرس قبليت رو پيدا کنه

خونه قشنگي دارين

داشتم آماده مي شدم که منتظرت بمونم اما مامانت بعد از اين که تلفن نگران کننده اي از پدرت بهش شد، اومد خونه و همه چيز داره خيلي خوب پيش ميره

صبر کن، صبر کن

بهش دست نزن

دست نزن. تو هنوزم مي توني اونو نجات بدي

دست نزن. “بلا” اما بايد از دوستات دور شي

مي فهمي؟

بايد کجا ببيننمت؟

استوديوي “باله” قديميت چطوري؟

و اگه کسي رو با خودت بياري، من مي فهمم

اون موقع ست که مامان بيچاره ات بايد تاوان اين اشتباهتو پس بده

هيچ وقت به اين فکر نکردم که ممکنه چطوري بميرم

اما مردن توي خونه کسي که دوستش دارم به نظر خوب مياد

نمي تونم از تصميم هايي که گرفتم و باعث شدن من با مرگ روبرو بشم، پشيمون باشم

اونا منو به “ادوارد” هم رسوندن

بلا”؟

“بلا”؟

“بلا”، کجايي؟

مامان؟

بلا”؟

” -

مامان؟

تو اينجایی

تو اينجا چيکار مي کني؟

همه منو مسخره مي کنن

بس کن تو رقاص خوبي هستي

مامان، من افتضاحم

تو افتضاح نيستي

اين قسمت مورد علاقه منه

تو بچه لجبازي بودي، نه؟

اون حتي اينجا هم نيست

نه. معذرت مي خوام

خيلي آسون تسليم شدي

پس براي اين که ماجرا يه کم جالب تر بشه

من مي خوام يه فيلم کوچولو از خودمون بسازم

اينو از خونه تون قرض گرفتم

اميدوارم ناراحت نشي

خوبه

و حرکت.

اين قلب کوچولوي “ادوارد” رو مي شکنه

ادوارد” هيچ کاري با من نداره”

داره

خشم اون قوي تر از اين تلاش هاي احمقانه اش براي محافظت از توئه

و بيا ادامه بديم

زيباست.

خيلي زيباست

من دکور خوبي رو انتخاب کردم

خيلي بده که اون قدرتش رو نداشت که حسابت رو برسه

در عوض، اون باعث شد که تو اين انسان ضعيف باقي بموني

واقعاً ستمه

به “ادوارد” بگو که چقدر درد داره

بهش بگو تا انتقام تو رو بگيره

بهش بگو

نه، “ادوارد”نه

بهش بگو!

بهش بگو

تو تنهايي چون سريعتر از بقيه هستي

اما قوي تر نيستي

من اونقدر قوي هستم که تو رو بکشم

متأسفم

متن انگلیسی درس

We shall see.

You brought a snack.

A human?

The girl is with us.

I think it best if you leave.

I can see the game is over.

We’ll go now.

James.

Get Bella out of here.

Go.

Okay, I’ve got it.

I’ve got it.

I’m all right.

What, now he’s coming after me?

Listen to me.

James is a tracker.

The hunt is his obsession.

I read his mind.

My reaction on the field set him off.

I just made this his most exciting game ever.

He’s never gonna stop.

What should we do?

We have to kill him.

Rip him apart and burn the pieces.

Where we going?

Away from Forks.

We’ll get a ferry to Vancouver.

I have to go home.

Now.

You have to take me home.

You can’t go home.

He’s just gonna trace your scent there.

It’s the first place he’s gonna look.

But my dad is there.

We.

It doesn’t matter.

Yes, it does.

He could get killed because of us.

Just let me get you out of here first, all right?

It’s my dad.

We have to go back.

We’ll figure a way to lead the tracker away somehow.

I don’t know.

But we have to do something.

Edward, I said leave me alone.

Bella, don’t do this, please.

It’s over.

Get out.

Hey, hey, hey, hey.

Bella?

What’s going on?

I just gotta get out of here.

I’m leaving now.

Hey.

Bella?

What am I gonna say to him?

I can’t hurt him.

Bella, what’s going on?

You just have to.

I’ll be down at the truck.

Did he hurt you?

No.

Break up with you or something?

No, I broke up with him.

I thought you liked him.

Yeah, that’s why I have to leave.

I don’t want this.

I have to go home.

Home?

Your.

Your mom’s not even in Phoenix.

She’ll come home.

I’ll call her from the road.

You’re not gonna drive home right now.

You can sleep on it.

If you still feel like going in the morning.

I’ll take you to the airport.

No.

I want to drive.

It’ll give me more time to think.

I mean, if I get really tired, I’ll pull into a motel.

I promise.

Look, Bella, I know I’m not that much fun to be around, but I can change that.

We can do more stuff together.

Like what?

Like watch baseball on the flat-screen?

Eat at the diner every night?

Steak and cobbler?

Dad, that’s you.

That’s not me.

Bella, come on, I just.

I just got you back.

Yeah, and, you know, if I don’t get out now, then I’m just gonna be stuck here like Mom.

Your father’s gonna forgive you.

Why don’t you let me drive?

He won’t.

You should’ve seen his face.

I told him the same thing that my mom told him when she was leaving him.

It’s the only way he’d let you go.

Just don’t worry about him now.

He’s safe.

The tracker’s following us.

Oh, God.

It’s just Emmett.

Alice is in the car behind us.

Wait.

He came to warn us about James.

This isn’t my fight, and I’ve grown tired of his games, but he’s got unparalleled senses, absolutely lethal.

I’ve never seen anything like him in my 300 years.

And the woman, Victoria, don’t underestimate her.

I’ve had to fight our kind before.

They’re not easy to kill.

But not impossible.

We’ll tear them apart and burn the pieces.

I don’t relish the thought of killing another creature, even a sadistic one like James.

What if he kills one of us first?

I’m gonna run Bella South.

Can you lead the tracker away from here?

No, Edward.

James knows you would never leave Bella.

He’ll follow you.

I’ll go with Bella.

Jasper and I will drive her South.

I’ll keep her safe, Edward.

Can you keep your thoughts to yourself?

Yes.

Rosalie, Esme, could you put these on so the tracker will pick up Bella’s scent?

Why?

What is she to me?

Rosalie, Bella is with Edward.

She’s part of this family now, and we protect our family.

Oh, God.

If anything.

What if.

If anything happens, I swear to God.

Nothing’s gonna happen.

There’s seven of us, and there’s two of them, and when everything’s done,

I’m gonna come back and get you.

Yeah.

Bella, you are my life now.

Hey, Mom.

It’s me again.

You must have let your phone die or something.

I’m not in Forks, but everything’s okay, and I’ll explain it later.

Rosalie, mark the tree.

That’s good.

What is it?

What do you see?

He’s figured it out.

The tracker, he just changed course.

Where will it take him, Alice?

Mirrors.

A room full of mirrors.

Edward said the visions weren’t always certain.

She sees the course people are on while they’re on it.

If they change their minds, the vision changes.

Okay, so the course that the tracker’s on now is gonna lead him to a ballet studio?

You’ve been here?

I took lessons as a kid.

The school I went to had an arch just like that.

Was your school here in Phoenix?

Yeah.

Edward, are you okay?

We’ve lost the tracker.

The woman’s still in the area.

Rosalie and Esme are going back to Forks to protect your father.

I’m coming to get you.

Then you and I are gonna go somewhere alone.

And the others will keep hunting.

I’ll do whatever it takes to make you safe again.

Hey, Mom, I’m glad you got my message.

What are you doing home?

Bella?

Bella?

Bella, where are you?

Calm down, everything’s fine.

Bella?

Bella?

I’ll explain everything later.

Mom, are you there?

Forks High School doesn’t protect it’s students’ privacy very well.

It was just too easy for Victoria to find your previous address.

It’s a nice house you have here.

I was prepared to wait for you, but then Mom came home after she received a very worried call from your dad, and it all worked out quite well.

Wait, wait.

Don’t touch her.

Don’t.

You can still save her.

Don’t.

But you’re gonna have to get away from your friends.

Can you handle that?

Where should I meet you?

How about your old ballet studio?

And I’ll know if you bring anyone along.

Poor Mommy would pay the price for that mistake.

I’d never given much thought to how I would die.

But dying in the place of someone I love seems like a good way to go.

I can’t bring myself to regret the decisions that brought me face-to-face with death.

They also brought me to Edward.

Bella?

Bella?

Bella, where are you?

Mom?

Bella?

Mom?

There you are.

What are you doing in here?

Everyone makes fun of me.

Come on, you’re a wonderful dancer.

Mom, I suck.

You do not suck.

That’s my favorite part.

You were a stubborn child, weren’t you?

She’s not even here.

No.

Sorry.

You know, but you really made it too easy.

So to make things more entertaining.

I’m gonna make a little film of our time together.

I borrowed this from your house.

I hope you don’t mind.

Good.

And action.

That’ll break Edward’s little heart.

You have Edward has nothing to do with this.

But he does.

His rage will make for more interesting sport than his feeble attempt to protect you.

And let’s continue.

Beautiful.

Very visually dynamic.

I chose my stage well.

It’s too bad he didn’t have the strength to turn you.

Instead, he kept you this fragile little human.

It’s cruel, really.

Tell Edward how much it hurts.

Tell him to avenge you.

Tell him.

No, Edward, don’t.

Tell him.

Tell him.

You’re alone ‘cause you’re faster than the others.

But not stronger.

I’m strong enough to kill you.

I’m sorry.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.