اگه تو رو داشتم

دوره: آدام لمبرت / درس 4

اگه تو رو داشتم

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

So I got my boots on, got the right amount of leather

And I’m doin’ me up with a black color liner

And I’m working my strut, but I know it don’t matter

All we need in this world is some love

There’s a thin line ‘tween the dark side

And the light side, baby, tonight

It’s a struggle, gotta rumble, tryna find it

But If I Had You

That would be the only thing I’d ever need

Yeah, If I Had You

The money, fame and fortune never could compete

If I Had You

Life would be a party, it’d be ecstasy

Yeah, If I Had You

If I Had You

From New York to LA, getting high, rock and rollin’

Get a room trash it up ‘til it’s ten in the morning

Girls in stripper heels, boys rollin’ in Maserati’s

What they need in this world is some love

There’s a thin line ‘tween the wild time

And a flat-line, baby, tonight

It’s a struggle, gotta rumble, tryna find it

But If I Had You

That would be the only thing I’d ever need

Yeah, If I Had You

The money, fame and fortune never could compete

If I Had You

Life would be a party, it’d be ecstasy

Yeah, If I Had You

If I had….

The flashing of the lights

It might feel so good

But I’ve got you stuck on my mind, yeah!

The fashion and the stage

It might get me high

But it don’t mean a thing tonight

That would be the only thing I’d ever need

Yeah, If I Had You

The money, fame and fortune never could compete

If I Had You

Life would be a party, it’d be ecstasy, yeah

If I Had You, you

If I Had You

That would be the only thing I’d ever need, yeah

If I Had You

Then money, fame and fortune never could compete

(Never could compete with you) If I Had You

Life would be a party, it’d be ecstasy (It’d be ecstasy with you)

Yeah, If I Had You

If I Had You

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.