دویدم

: آدام لمبرت /

دویدم

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی

قوطي استيل (مشروب )روي لبهاي لرزانمه

چطور شد ك امشب هم به اين شكل شد؟

يك جرعه مينوشم و ويسكي پايين ميره پايين پايين پايين

ته قوطي مستم ميكنه (مشروب)

ذهنم رو همينطور كه اعصابم بهم ريختس بيدار ميكنه

شكستي كه خوردم من رو همينطور پايين ميبره پايین پايين پايين

قلبم داره تند تر ميزنه

من ميدونم كه دنبال چي هستم

من تمام زندگيم رو اينجا موندم

از همه چيز هم به اندازه كافي ديدم

حالا وقتشه ك درك كنم

داره دور سرم ميچرخه

من دارم توي اين راه دست و پا ميزنم

من رو نجات بده چون دارم سقوط ميكنم

حالا احساس ميكنم ك نميتونم درست نفس بكشم

چون دارم ميدوم ميدوم ميدوم ميدوم

ميدوم ميدوم ميدوم ميدوم

من از قلب خودم فرار ميكنم

دوباره و دوباره من

به اين بي حسي معتاد ميشم و زندگي سردم روادامه ميدم

هر چه بالاتر ميرم پايين پست تر ميشه پايين پايين پايين

خسته شدم از خسته و بيزار بودن و حالا منتظرم براي بازسازي خودم

اين اسيب داره منو نفرين ميكنه به پايين پايين پايين

قلبم داره تند تر ميزنه

من ميدونم كه دنبال چي هستم

من تمام زندگيم رو اينجا موندم

از همه چيز هم به اندازه كافي ديدم

حالا وقتشه ك درك كنم

داره دور سرم ميچرخه

من دارم توي اين راه دست و پا ميزنم

من رو نجات بده چون دارم سقوط ميكنم

حالا احساس ميكنم ك نميتونم درست نفس بكشم

چون دارم ميدوم ميدوم ميدوم ميدوم ميدوم ميدوم ميدوم ميدوم

من از قلب خودم فرار ميكنم

من دارم از خواب بيدار ميشم

من الان بيدار ميشم و به زندگيم ادامه ميدم

من دارم از خواب بيدار ميشم

زندگي كه هميشه يك رويا بوده

من الان بیدار میشم و زندگی

من تمام زندگيم رو اينجا موندم

قلبم داره تند تر ميزنه

من ميدونم كه دنبال چي هستم

من تمام زندگيم رو اينجا موندم

از همه چيز هم به اندازه كافي ديدم

حالا وقتشه ك درك كنم

داره دور سرم ميچرخه

من دارم توي اين راه دست و پا ميزنم

من رو نجات بده چون دارم سقوط ميكنم

حالا احساس ميكنم ك نميتونم درست نفس بكشم

چون دارم ميدوم ميدوم ميدوم ميدوم ميدوم ميدوم ميدوم ميدوم

من از قلب خودم فرار ميكنم

چون دارم ميدوم ميدوم ميدوم ميدوم ميدوم ميدوم ميدوم ميدوم

من از قلب خودم فرار ميكنم

متن انگلیسی

Steel to my trembling lips

How did the night ever get like this?

One shot and the whiskey goes down, down, down

Bottom of the bottle hits

Waking up my mind as I throw a fit

The breakin’ is takin’ me down, down, down

My heart’s beating faster

I know what I’m after

I’ve been standing here my whole life

Everything I’ve seen twice

Now it’s time I realized

It’s spinning back around now

On this road I’m crawlin’

Save me cause I’m fallin’

Now I can’t seem to breathe right

Cause I keep Runnin’ Runnin’ Runnin’ Runnin’

Runnin’ Runnin’ Runnin’ Runnin’!

Runnin’ from my heart!

‘Round and around I go

Addicted to the numb livin’ in the cold

The higher, the lower, the down, down, down

Sick of being tired and sick of waiting for another kind of fix

The damage is damning me down, down, down

My heart’s beating faster

I know what I’m after

I’ve been standing here my whole life

Everything I’ve seen twice

Now it’s time I realized

It’s spinning back around now

On this road I’m crawlin’

Save me cause I’m fallin’

Now I can’t seem to breathe right

Cause I keep Runnin’ Runnin’ Runnin’ Runnin’ Runnin’ Runnin’ Runnin’ Runnin’!

Runnin’ from my heart!

Whoa, I’m coming alive

Whoa, I’ll wake up now and live

Whoa, I’m coming alive

A life that’s always been a dream

I’ll wake up now and live!

I’ve been standing here my whole life.

My heart’s beating faster

I know what I’m after!

I’ve been standing here my whole life

Everything I’ve seen twice

Now it’s time I realized

It’s spinning back around now

On this road I’m crawlin’

Save me cause I’m fallin’

Now I can’t seem to breathe right

Cause I keep Runnin’ Runnin’ Runnin’ Runnin’ Runnin’ Runnin’ Runnin’ Runnin’!

Runnin’ from my heart

Cause I keep Runnin’ Runnin’ Runnin’ Runnin’runnin runnin runnin runnin!

Runnin’ from my heart!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.