بخش 07

: شجاع / بخش 7

بخش 07

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

اون لیوان کوچیکارو بیار.

اوه، پرده ی نقاشی!

پیوند رو درست کن.

پیوند رو درست کن.

بدوزش! این تو رو برمیگردونه به شکل اولت.

فقط نخ و سوزن میخوایم.

مامان؟

مامان؟ الان نه.

نه. خواهش میکنم، الان نه.

مامان؟

ما سَرتو با کوفته میجوشونیم تا کباب خرس درست کنیم.

الینور، عزیزم، باورت نمیشه کی شّر خواستگارامون رو از سرمون وا کرد.

الینور! این حقیقت نداره! الینور، جواب بده زن! الینور!

مریدا.

چی؟

بابا، نه! اینجوری نیست که فکر میکنی.

مریدا، برو عقب! نه!

نه، بابا! بهش آسیب نزن!

برو کنار!

مریدا! نه!

نه!

مامان.

چیزی نیست. من خوبم. چیزی نیست. فقط یه خراش کوچیکه. مامان!

سرورم!

فرگوس.

خرس!

بابا!

خیلی خوش شانسی خانم جوان. تقریبا تو مشتش بودی. آسیب دیدی؟

اون زنته ، الینور.

دهنتو ببند! داری مزخرف میگی!

حقیقت داره! یه جادوگری بود که به من یه طلسم داد. اون “ موردو “ نیست.

موردو باشه یا نباشه، من انتقام مادرتو میگیرم!

ولی خطر اینکه تو رو هم از دست بدم , قبول نمیکنم. نه، بابا! فقط به حرفام گوش کن!

گوش کن! تو نمیتونی!

اون همسرت “ الینور” ـه! ماودی اینو نگه دار و نذار از اونجا بیرون بیاد.

خرس چی شد؟ فقط همونجا بمون.

زود باشید احمق های بی مصرف!

مامان!

نه.

نه. مامان.

ماودی. ماودی!

به کمکت نیاز دارم!

الان!

اوه، نه.

ماودی.

کلید رو بگیرین.

ماودی!

نخ و سوزن. نخ و سوزن. نخ و سوزن.

از اونور رفت!

نخ و سوزن. نخ و سوزن. نخ و سوزن.

خوشگل خودم!

یک، دو …

محکم بشین، هیمیش.

از اونور رفت.

عقب، عقب، عقب! بگیریدش!

انگوس! راحته، پسر.

هوبرت،هریس به هیمیش کمک کنین.

شمشیرتون رو بپایید! شما میخواین یکی رو بکشید!

آی، حالا گرفتیمت!

من اینجا کمک میخوام! دینگوال پشتت رو توش کن!

من هم به این سمت میکشم.

بیوفت روی زمین (بشین)، عوضی!

انجام شد!

برو عقب. اون مادرمه.

عقلتو از دست دادی دخترم؟

مامان، آسیب دیدی؟

مریدا!

نمیذارم مادرم رو بکشی!

پسرا!

پسرا؟

موردو!

بکشیدش!

پست فطرت!

بیای جلو! با همین دستام دخلتو میارم!

متن انگلیسی بخش

Bring the tiny glasses.

Oh, the tapestry!

Mend the bond…

Mend the bond.

Stitch it up. This’ll change you back.

We just need needle and thread.

Mum?

Mum? Not now.

No. Please, not now.

Mum…

We boil the head with meatballs to make bear kebab.

Elinor, dear, you’ll never guess who just solved our little suitor problem.

Elinor!

It can’t be true! Elinor, answer me, lass!

Elinor!

Merida.

What? Dad, no! It’s not what you think.

Merida, get back! No!

No, Dad! Don’t hurt her!

Get out of here!

Merida! No!

No!

Mum.

It’s all right. I’m all right. It’s nothing. It’s just a little scratch. Mum!

My liege!

Fergus.

Bear!

Dad!

Count your stars, lass. It almost had you. Are you hurt?

It’s your wife, Elinor.

Close the gate!

You’re talking nonsense! It’s the truth!

There was a witch and she gave me a spell. It’s not Mor’du.

Mor’du or not, I’ll avenge your mother!

I’ll not risk losing you, too. No, Dad! Just listen to me.

Listen! You can’t!

It’s your wife Elinor! Maudie, keep this and don’t let her out.

What about the bear? Just stay put.

Come on, you sorry bunch of galoots!

Mum!

No.

No. Mum.

Maudie. Maudie!

I need you!

Now!

Oh, no.

Maudie.

Get the key.

Maudie!

Needle and thread. Needle and thread. Needle and thread.

There he goes!

Needle and thread. Needle and thread. Needle and thread.

You beauty!

One, two…

Steady, Hamish.

There he goes.

Back, back, back! Get him!

Angus! Easy, laddie.

Hubert, Harris, help Hamish.

Watch your blade! You’re going to take somebody’s arm off!

Aye, we’ve got you now!

Give me a hand over here! Put your back into it, Dingwall!

I’m doing all the pulling here.

Down you go, you scoundrel.

Done!

Get back. That’s my mother. Are you out of your mind, lass?

Mum, are you hurt?

Merida!

I’ll not let you kill my mother.

Boys!

Boys?

Mor’du! Kill it!

You scoundrel!

Come on! I’ll take you with my bare hands!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.