دوره موفقیت تحصیلی

در رابطه با این دوره:

اگر با برقراری تعادل در زندگیتان در مدرسه و دانشگاه مشکل دارید، دوره‌ی موفقیت تحصیلی خیلی میتواند به شما کمک کند. ویدئو ها و مطالب مطرح شده در این دوره را مرور کن تا مدیریت زمان، و شیوه‌ی مطالعه‌ی بهتر را بیاموزی.

این دوره شامل 2 فصل زیر است:

 مدیریت زمان
فصل 1 : مدیریت زمان

یاد بگیرید که مدیریت موثر زمان چقدر می تواند به موفقیت شما در دانشگاه کمک کند. درسهای ویدیویی سرگرم کننده ای را تماشا کنید که راهبردهای برقراری تعادل بین تحصیل، کار و خانواده، تعیین اهداف مطالعه، حفظ انگیزه در زمان تحصیل و چیزهایی دیگر را ارائه می کند.

درس 1. جا دادن مطالعه در یک برنامه کاری پرمشغله

درس 2. ایجاد تعادل بین کار، خانواده و مدرسه

درس 3. تعیین اهداف مطالعه برای خود

 روش مطالعه
فصل 2 : روش مطالعه

با تماشای درس های جذاب این فصل، مهارت های مطالعه خود را تقویت کنید. برای افزایش احتمال موفقیت در دانشگاه نحوه شناسایی سبک یادگیری خود، ایجاد راهنماهای جامع مطالعه و چیزهای دیگر را بیاموزید.

درس 1. یادداشت برداری و ایجاد راهنمای مطالعه برای خود

درس 2. چگونه مهارت های مطالعه خود را ارتقا دهید

درس 3. آماده شدن برای امتحان های کلاسی و آزمون

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.