موفقیت تحصیلی

دوره موفقیت تحصیلی

در رابطه با این دوره:

اگر با برقراری تعادل در زندگیتان در مدرسه و دانشگاه مشکل دارید، دوره‌ی موفقیت تحصیلی خیلی میتواند به شما کمک کند. ویدئو ها و مطالب مطرح شده در این دوره را مرور کن تا مدیریت زمان، و شیوه‌ی مطالعه‌ی بهتر را بیاموزی.

این دوره شامل 2 فصل زیر است:

یاد بگیرید که مدیریت موثر زمان چقدر می تواند به موفقیت شما در دانشگاه کمک کند. درسهای ویدیویی سرگرم کننده ای را تماشا کنید که راهبردهای برقراری تعادل بین تحصیل، کار و خانواده، تعیین اهداف مطالعه، حفظ انگیزه در زمان تحصیل و چیزهایی دیگر را ارائه می کند.

با تماشای درس های جذاب این فصل، مهارت های مطالعه خود را تقویت کنید. برای افزایش احتمال موفقیت در دانشگاه نحوه شناسایی سبک یادگیری خود، ایجاد راهنماهای جامع مطالعه و چیزهای دیگر را بیاموزید.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.