بخش 09

: من نفرت انگیز / فصل 9

بخش 09

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 3 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

متن انگلیسی فصل

I love you.

I love you, too.

No, no!

All right.

Didn’t I get you already?

They’re very good!

I’m so proud of you, Son.

You’ve turned out to be a great parent!

Just like me.

Maybe even better.

No, I’m fine. Go ahead.

No, no, no!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.