تیم شماره یک

: اد شیرن /

تیم شماره یک

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی

لبهای سفید، رنگ به رو ندارند

از نفس شان برف میبارد

سینه سوخته و دهانشان تلخ

روشنی رفته روز تمام است

تلاششان پرداخت اجاره است

در این شبهای بلند عجیب مردمانی اند

میگفتند

او در یک تیم رده اول است

که در توهماتش گیر افتاده

از هیجده سالگی همین بوده

اما تازگیها صورتش به نظر میاد

کم کم داره فروکش میکنه، هدر میره

مثل شیرینی داره خرد میشه

و اونها فریاد میزنن

بدترین چیزهای زندگی رایگان به دست میان

چرا که ما همیشه زیردستیم برای بالادستی ها

و دیوانه یکی دو گرم ایم

و او امشب بیرون نمیره

و توی یه پیپ، امشب پرواز میکنه به سرزمین مادری اش

یا عشق رو به یک مرد جدید میفروشه

بیرون خیلی سرده

برای پرواز فرشته ها

پرواز فرشته ها

دستکشهای پاره، پالتو بارانی

شنا کردن و روی آب ماندن رو میخواست

یک خانه خشک و لباسهای تر

پول راحت و اسکناس میخواست

چشمهاش خسته و گلویش خشک

تلفن نداشت و دختر را میخواست

انها میگفتند

او در یک تیم رده اول است

که در توهماتش گیر افتاده

از هیجده سالگی همین بوده

اما تازگیها صورتش به نظر میاد

کم کم داره فروکش میکنه، هدر میره

مثل شیرینی داره خرد میشه

و اونها فریاد میزنن

بدترین چیزهای زندگی رایگان به دست میان

چرا که ما همیشه زیردستیم برای بالادستی ها

و دیوانه یکی دو گرم ایم

و او امشب بیرون نمیره

و توی یه پیپ، امشب پرواز میکنه به سرزمین مادری اش

یا عشق رو به یک مرد جدید میفروشه

بیرون خیلی سرده

برای پرواز فرشته ها

یک فرشته می میرد

با لباسی سپید

چشمهایی بسته و امید به زندگی ای بهتر

اینبار، امشب را محو میکنیم

مستقیم به زیر خط

انها میگفتند

او در یک تیم رده اول است

که در توهماتش گیر افتاده

از هیجده سالگی همین بوده

اما تازگیها صورتش به نظر میاد

کم کم داره فروکش میکنه، هدر میره

مثل شیرینی داره خرد میشه

و اونها فریاد میزنن

بدترین چیزهای زندگی رایگان به دست میان

چرا که ما همیشه زیردستیم برای بالادستی ها

و دیوانه یکی دو گرم ایم

و او امشب بیرون نمیره

و توی یه پیپ، امشب پرواز میکنه به سرزمین مادری اش

یا عشق رو به یک مرد جدید میفروشه

بیرون خیلی سرده

برای پرواز فرشته ها

پرواز فرشته ها

پرواز، پرواز

فرشته ای برای پرواز کردن ،پرواز کردن ، پرواز کردن

فرشته ای برای مردن

متن انگلیسی

White lips, pale face

Breathing in the snowflakes

Burnt lungs, sour taste

Light’s gone, days end

Struggling to pay rent

Long nights, strange men

And they say

She’s in the Class A Team

Stuck in her daydream

Been this way since 18

But lately, her face seems

Slowly sinking, wasting

Crumbling like pastries

And they scream

The worst things in life come free to us

‘Cause we’re just under the upper hand

And go mad for a couple grams

And she don’t wanna go outside tonight

And in a pipe she flies to the motherland

Or sells love to another man

It’s too cold outside

For angels to fly

Angels to fly

Ripped gloves, raincoat

Tried to swim, stay afloat

Dry house, wet clothes

Loose change, bank notes

Weary-eyed, dry throat

Call girl, no phone

And they say

She’s in the Class A Team

Stuck in her daydream

Been this way since 18

But lately, her face seems

Slowly sinking, wasting

Crumbling like pastries

And they scream

The worst things in life come free to us

‘Cause we’re just under the upper hand

And go mad for a couple grams

But she don’t wanna go outside tonight

And in a pipe she flies to the motherland

Sells love to another man

It’s too cold outside

For angels to fly

An angel will die

Covered in white

Closed eyes and hopin’ for a better life

This time, we’ll fade out tonight

Straight down the line

And they say

She’s in the Class A Team

Stuck in her daydream

Been this way since 18

But lately, her face seems

Slowly sinking, wasting

Crumbling like pastries

They scream

The worst things in life come free to us

And we’re all under the upper hand

And go mad for a couple grams

And we don’t wanna go outside tonight

And in the pipe, fly to the motherland

Or sell love to another man

It’s too cold outside

For angels to fly

Angels to fly

Fly, fly

For angels to fly, to fly, to fly

Angels to die

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.