Academic Tone and Language Video Lecture

توضیح مختصر

But you wanna be careful about using overly emotional language, so calling people idiots is one example of something that is not formal and not academic. This is kind of a cliche, which we'll talk about in a minute, but rather than use this extreme language, It would might be better just to use the word killed. These are all important things to remember about academic tone and language, which are necessary when you write a research paper.

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

این درس درباره ی استفاده از لحن و مجموعه واژگان اکادمیک در نگارش است. زمانی که از لحن صحبت می کنیم، درباره ی نگرش نویسنده صحبت می کنیم و این نگرش توسط کلماتی که نویسنده به کار می برد کنترل می شود. زبان اکادمیک بجای اینکه غیر رسمی باشد باید رسمی باشد و درباره ی روش های عملی کردن آن با شما صحبت خواهیم کرد. یک روش برای رسیدن به نگارش اکادمیک استفاده از ضمایر سوم شخص بجای ضمایر اول شخص و دوم شخص است. ضمایر اول شخص ضمایری هستند که به خودتان اشاره دارند مانند من و مرا. ضمایر دوم شخص ضمایری هستند که به شخصی اشاره می کنند که با او صحبت می کنید، مانند شما و برای شما. نباید این نوع ضمایر را در نگارش علمی خود به کارببرید. اگر نیاز داشتید از یک ضمیر استفاده کنید، یک ضمیر سوم شخص به کار ببرید مانند او یا آنها، و ضمایر ملکی مانند برای او یا برای آنها. این ها فقط چند نمونه هستند. اگر می خواهید درباره ی انواع ضمایری که می توانید یا نمی توانید استفاده کنید بیشتر بدانید، در اینترنت ضمایر سوم شخص یا اول شخص را جستجو کنید. به یاد داشته باشید که در نگارش اکادمیک فقط باید از ضمایر سوم شخص استفاده کنید. نکته ی دیگری که نوشته ی شما را از حالت غیررسمی به نوشته ای رسمی تبدیل می کند پرهیز از کاربرد زبان عامیانه است. وقتی زبان انگلیسی را می آموزید، یادگیری کلمات عامیانه جالب است. و در هنگام مکالمه با افراد بسیار مفیدند، اما در نگارش اکادمیک، باید از آنها اجتناب کنید. اینها چند مثال هستند. بجای اینکه بگویید “خونشان به جوش آمده است” می توانید بگویید “عصبانی شده اند”. این جمله اکادمیک تر است. “24ساعته” یک عبارت عامیانه به معنای تمام روز یا تمام روز و شب است. “گند زدن” به معنی اشتباه کردن است. بی عاری و ولگردی به معنای ناامیدی است. بجای استفاده از کلمه ی عامیانه در سمت چپ. در نگارش اکادمیک، باید عبارتی را در نظر بگیرید که معنی مشابه ای دارد اما رسمی تر است. مخفف ها هم غیررسمی هستند، پس نباید از انها در نگارش اکادمیک خود استفاده کنید. در سمت چپ چند مثال از مخفف ها وجود دارد. Can’t, won’t, he’s بجای استفاده از مخفف ها، فرم کامل آنها را بنویسید که در سمت راست قابل مشاهده هستند. اینها هم فقط چند مثال هستند و مخفف های دیگری هم وجود دارند که نباید از آنها استفاده کنید. این روشی است که مطمئن می شوید از لحن اکادمیک استفاده می کنید. از کلمات بیش از حد احساسی استفاده نکنید اما برخی کلمات هستند که در بافت های مشخصی بار احساسی بیشتری دارند. افراد وقتی از موضوعی بسیار ناراحتند از آنها استفاده می کنند. شاید خیلی عصبانی هستند. نباید از آن نوع کلمات استفاده کنیم. یک راه برای متقاعد کردن دیگران استفاده از احساسات است. اما در زمان استفاده از کلمات بیش از حد احساسی، باید بسیار محتاط باشید، پس اینکه دیگران را احمق خطاب کنیم، نمونه ای است از رسمی و اکادمیک نبودن. بجای آن می توانید بگویید افرادی که مخالفند. “قاتلان” نیز یک کلمه ی سنگین است. پس ممکن است بجای آن “جنایت کاران” را لحاظ کنید. اکنون شاید بگویید چه نیازی است که انقدر نسبت به قاتلان مودب باشیم؟ حرفِ من این نیست، اما اگر از کلمات بیش از حد احساسی استفاده کنید، ممکن است مخاطبتان خواندن را کنار بگذارد. ممکن است فکر کند شما منطقی نیستید. مثال دیگر، “کشتن در کمال خونسردی” است. این نمونه ای از عبارت های کلیشه ای است که بعدا درباره اش صحبت خواهیم کرد، اما بجای استفاده از این زبان خشن، شاید بهتر باشد فقط واژه ی “کشتن” را به کار ببریم. شاید فکر کنید کشتن هم بیش از حد احساسی است، پس می توانید از کلمه ی دیگری بجای آن استفاده کنید. اینها فقط پیشنهاد هستند و تمام موارد بستگی به بافت متن دارد. پس بستگی به موقعیت خاصی دارد که درباره ی آن می نویسید. شاید “تحقیرآمیز” یکی دیگر از کلماتی باشد که بیش از حد احساسی است. معنی شدیدتری نسبت به “خجالت آور” دارد و آمیخته به کمی قضاوت است. پس ممکن است بخواهید از آن کلمه استفاده نکنید. “طرفدار مرگ” اصطلاحی است که در بحث سقط جنین به کار می رود. و مثالی از کلمات با بار عاطفیِ زیاد است. بهتر است از “طرفدار آزادی سقط جنین” استفاده شود، به طور مشابه “عشقِ تفنگ” کلمه ای است که در مباحث جنگی به کار می رود. و این کلمه هم بار عاطفی زیادی دارد، بجای آن بهتر است بگویید “حامیان حقوق اسلحه داران”. اجتناب از به کار بردن کلمات بیش از حد احساسی به شما کمک می کند تا لحنی اکادمیک در نوشته ی خود داشته باشید. همچنین در سبک علمی و اکادمیک باید از عبارات کلیشه ای دوری کنید. کلیشه عبارتی است که بیش از حدِ معمول استفاده می شود. چیزهایی که تمام مدت می شنویم و در یک متن خوب نباید قرار داده شوند. “در جامعه ی امروزی” عبارتی است که اغلب دانشجویان به کار می برند. این یک عبارت کلیشه ای است، بجای آن فقط بگویید اخیرا یا امروزه، اگر مجبورید از آن استفاده کنید. “در عصر حاضر” هم یک کلیشه است که دانشجویان مایل به استفاده از آن هستند. بجای آن فقط بگویید درحال حاضر یا امروزه. و اینجا چند مثال دیگر وجود دارد. “گذشت زمان نشان خواهد داد”، “برداشت کردن” و “بیشتر و بیشتر”. “بیشتر و بیشتر” یک عبارت کلیشه ای است و لزومی ندارد که از آن عبارت استفاده شود، فقط بگویید “بیشتر”. شاید از اینکه کلمات سمت چپ کلمات مناسبی نیستند، تعجب کرده باشید. به نظر می رسد در زبان انگلیسی کلمات مناسبی هستند. خب ممکن است که این کلمات در مکالمات مناسب باشند، تمام مدت آنها را می شنویم. اما چون آنها تکراری و کلیشه ای هستند، باید از آنها در نگارش خود اجتناب کنیم. و زمانی که از نگارش علمی صحبت می کنیم، می خواهم به چند نکته ی دیگر هم اشاره کنم. از علامت تعجب هم نباید استفاده کنید، اینجا نشان داده شده است. این هم کاری بیش از حد احساسی در نظر گرفته می شود. هرگز نباید اینطور بنظر برسد که درحال داد زدن یا فریاد کشیدن بر سر مخاطب خود هستید. پس، از علامت تعجب در متن اکادمیک خود استفاده نکنید. باید از طرح سوال هم اجتناب کنید، ممکن است قبلا آموخته باشید که می توان از یک سوال به عنوان جمله ی تز استفاده کرد. این موضوع در نگارش علمی و اکادمیک صادق نیست. به یاد داشته باشید که یک جمله ی تز، باید جمله ای قابل بحث باشد پس، از طرح سوالات خودداری کنید. همچنین نباید از طرح سوال برای جملات بنیادی خود استفاده کنید. یادآوری می کنم، جمله ی بنیادی باید شامل موضوع و ایده ی کنترل کننده ی آن پاراگراف باشد. اگر یک سوال مطرح کنید، این طور به نظر می رسد که نمی دانید درباره ی چه می نویسید. پس، از طرح سوالات اجتناب کنید. و درنهایت، زیاده گویی نکنید، همیشه سعی کنید مطالب را تا جایی که می توانید واضح و مستقیم بیان کنید. اگر اصطلاحی پنج کلمه دارد و می توانید بجای آن از اصطلاحی یک کلمه ای استفاده کنید، بهتر است که از اصطلاح یک کلمه ای استفاده شود، پس نوشته ی شما پر از لفظ نخواهد بود. پس مرور می کنیم، به یاد داشته باشید که در متن اکادمیک خود از ضمایر سوم شخص استفاده کنید. از کلمات عامیانه که عباراتی رایج در مکالمات انگلیسی زبانان هستند، استفاده نکنید. از به کار بردن مخفف ها که فرم کوتاه شده ی کلمات هستند، اجتناب کنید. بجای آن از فرم کامل کلمات استفاده کنید. همچنین از کلمات با بار احساسی زیاد استفاده نکنید چون ممکن است اینطور برداشت شود که نویسنده ای منطقی و متفکر نیستید. و از عبارات کلیشه ای که کلمات تکراری هستند استفاده نکنید. و بجای استفاده از کلمات کلیشه ای فقط از کلمات خودتان استفاده کنید که معنی مشابه ای را می رسانند. تمامِ اینها موارد پر اهمیتی هستند که باید درباره ی لحن و زبان آکادمیک به خاطر بسپارید، و در زمان نگارش یک مقاله ی تحقیقی رعایت کنید.

متن انگلیسی درس

This lesson is about using academic tone and language in your writing. When we talk about tone, we’re talking about the attitude of the writer, and this is controlled by the words that the writer uses. Academic language should be formal instead of informal and we’ll talk about ways that you do that. One way to be academic in your writing is to use third person pronouns, instead of first and second person pronouns. First person pronouns are the things that refer to yourself, like I and me. Second person pronouns are things that refer to a person you’re speaking to, like you and your. You do not want to use these types of pronouns in your academic writing. If you need to use a pronoun, use a third person pronoun, like he or she, or they, and the possessive his or her or their. These are just some examples. If you want to learn more about what kinds of pronouns you can and cannot use, you can look up on the internet third person pronouns or first person pronouns. Just remember in academic writing you should use only third person pronouns. Another thing that will make your writing formal instead of informal Is avoiding slang. Now, when you learn English, it’s fun to learn the slang words. And those are very useful for talking to people, but in academic writing, you should avoid them. Here are just a few examples. If somebody loses their cool, instead you can say that they become angry. This is more academic. 24/7 is a common slang term to mean all day, or all day and night. Screw up, means to make a mistake. Bummed means disappointed. Instead of using the slang word on the left. In your academic writing, you should try to think of an expression that has the same meaning, but is more formal. Contractions are also informal, so you should not use them in your academic writing. On the left here are some examples of contractions. Can’t, won’t, he’s. Instead of using the contraction, write out the full form, which you can see here on the right. Again these are just some examples and there are other contractions that you should also avoid using. This is how you can make sure to use academic tone. Avoid overly emotional language but there are some words that used in certain contexts are overly emotional. People use them because they’re upset about something. Maybe they’re very angry. We should not use that kind of language. Now one way to persuade is to use emotion. But you wanna be careful about using overly emotional language, so calling people idiots is one example of something that is not formal and not academic. Instead you can just say people who disagree. Murderers is also a loaded word. So you might consider using violent criminals instead. Now you might say why do we need to be polite to murderers? I’m not saying that, but if you use too much emotional language, your reader might be turned off. They might not think you’re being logical. Another example is, executed in cold blood. This is kind of a cliché, which we’ll talk about in a minute, but rather than use this extreme language, It would might be better just to use the word killed. And you might think killed is overly emotional, so you could think of something else instead. These are just suggestions and all of these have to do with context. So it just depends on the particular situation you’re writing about. Humiliating might be another one that is overly emotional. It has a little stronger meaning than embarrassing and shows a little bit of a judgement. So you might want to avoid using that word. Pro-death is a term used in the abortion debate. And this is an example of overly emotional language. Better to use pro-choice, similarly gun nut is a term used in the guns debate. And it’s overly emotional as well, instead of using that you should say gun-rights supporters. Avoiding overly emotional language will help you to have an academic tone in your writing. Also for academic style you want to avoid cliches. A cliche is an overly used expression. These are things that we hear all the time and they are not considered to be good writing. Often students want to write in today’s society. This is a cliche expression, instead of using this just say recently or today if you have to. This day in age is also a cliche that students like to use. Instead of this cliche just say now or today. And then here are a few other examples. Time will tell, read between the lines, and more and more. More and more is a cliche, and it’s not necessary to use that expression, just say more. You might be wondering why the words on the left are not okay. They sound like good English. Well they would be okay probably in speaking, we hear them all the time. But because they’re cliche, we want to avoid them in our writing. And while we’re talking about academic writing, I just wanted to mention a few other tips. You also should not use exclamation marks, shown here. This would also be considered overly emotional. You never want to seem like you’re yelling or shouting at your reader. So don’t use exclamation marks in your academic writing. You also should avoid questions, you might have learn before that a question can be used as a thesis statement. This is not true in advanced academic writing. A thesis statement, remember, should be an arguable statement, so don’t use a question. You also should not use questions as topic sentences. Again, your topic sentence should have the topic and controlling idea for the paragraph. If you write a question, it seems like you don’t know what you’re writing about. So try to avoid questions. And finally, don’t be wordy, always try to say things as clearly and directly as you can. If an expression has five words, and it can be stated the same way in one word, it’s better to use the one word, so that your writing is not wordy. So to review, remember don’t use third person pronouns in your academic writing. Avoid using slang, which are common phrases in spoken English. Avoid using contractions, which are the shortened forms. Instead use the full form of the words. Also avoid using overly emotional language that may make you seem like you’re not a rational, logical writer. And avoid uses clichés, which are overused language. And instead of using the cliche, just think of your own words that have the same meaning. These are all important things to remember about academic tone and language, which are necessary when you write a research paper.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.