Using Statistics in Writing Video Lecture

دوره: مقدمه‌ای بر تحقیقات مرتبط با مقاله نویسی / فصل: Language for Research Writing / درس 3

Using Statistics in Writing Video Lecture

توضیح مختصر

Now some subjects depend on statistics a lot, subjects like Science or health or sociology or criminal justice, those things might use statistics a lot in their writing. In English papers, you would want to include them in a paragraph not as bullet points. There's no exact way to use statistics in your paragraphs, but the key is to make sure that it's logical, so that your reader doesn't get confused.

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

در این درس درباره ی نحوه ی نگارش با استفاده از آمار و ارقام صحبت خواهیم کرد.

احتمالا اکثرتان می دانید آمار چیست، اما برای کسانی که نمی دانند کمی نوضیح خواهم داد.

درحال حاضر، درباره ی تعریفِ کلمه ی آمار صحبت نمی کنم.

اگر ریاضیدان هستید از دست من عصبانی نشوید.

فقط درحال صحبت کردن از آمار در نگارش هستم.

همیشه آمار را می بینیم، آمارِ تعداد افرادی که رستوران خاصی را می پسندند یا آمارِ تعداد افرادی که آخرین فیلم جنگ ستارگان را دیده اند.

آمار، اطلاعات مربوط به گروه هاست.

پس اگر یک گروه داشته باشیم، می خواهیم بدانیم کدام بخش از گروه کار خاصی انجام می دهد و کدام بخش از گروه کار دیگری انجام می دهد.

این به معنی آمار است.

آمار شامل اعداد، درصد ها و نسبت ها است.

و آمار، مطلبی واقعی است که می توانیم در مقالات تحقیقی خود به کار ببریم.

برخی موضوعات، بستگی زیادی به آمار دارند، موضوعاتی مانند علوم، یا بهداشت و سلامت، یا جامعه شناسی، یا سیستم قضایی، ممکن است در نگارش این موضوعات خیلی از آمار استفاده شود.

ممکن است سایر موضوعات مانند زبان انگلیسی خیلی از آمار استفاده نکنند اما می توانید از آمار، تقریبا در هر مقاله ی تحقیقاتی استفاده کنید تا ایده یا نکته ای که می خواهید بیان کنید، پشتیبانی شود.

اینها برخی از روش های صحیحِ استفاده از آمار در مقاله ی تحقیقیتان است.

به احتمال زیاد، قبلا درباره ی جلب توجه به روشی جالب با استفاده از آمار در مقدمه آموخته اید.

همچنین می توانید از آمار به عنوان جزییات در پاراگراف های متن استفاده کنید.

حتی می توانید یک نوع پاراگراف، به نامِ پاراگراف آماری بنویسید.

در این حالت، ممکن است بیش از یک آمار در یک پاراگراف داشته باشید.

و در برخی از موضوعات، استفاده از لیست برای نشان دادن آمار مشکلی نخواهد داشت.

این موردی است که باید با معلم خود در میان بگذارید.

در مقالات به زبان انگلیسی، باید آنها را در یک پاراگراف بیاورید نه در یک فهرست.

اما در برخی موارد، ممکن است استفاده از فهرست مناسب تر باشد.

برای تمرینِ این کلاس، فقط از پاراگراف استفاده خواهیم کرد.

چون استفاده ی صحیح از آمار در نگارش مشکل است. اینها برخی از مواردی است که نباید از آمار استفاده کنید. هرگز از آمار در جمله ی تز خود (thesis statement) استفاده نکنید.

به یاد داشته باشید که جمله ی تز باید قابل بحث باشد.

و آمار یک واقعیت است.

همچنین به دلایلی نباید در جمله ی بنیادی (topic sentence) از آمار استفاده کنید.

به یاد داشته باشید که جملات بنیادی باید موضوع خود را داشته باشند.

سپس برای پشتبانی از آن موضوع، می توانید از آمار استفاده کنید.

همچنین نباید پاراگراف های متن را با ذکرآمار به پایان برسانید، چون بعد از هر آمار، باید آن را به روشی تجزیه و تحلیل کنید و توضیح دهید که چگونه آن آمار به موضوع مرتبط است.

و درنهایت، از آمار در پاراگرافِ نتیجه گیری استفاده نکنید.

به یاد داشته باشید که در پاراگراف نتیجه گیری، نباید ایده ی جدیدی بیان کنید.

پس هیچ دلیل احتمالی وجود ندارد که در پاراگراف نهایی از آمار استفاده کنید.

آمارها را در متن اصلی مقاله قرار می دهید.

خب بیایید ببینیم چگونه می توانیم پاراگرافی با استفاده از آمار بنویسیم.

به یاد داشته باشید که پاراگراف ها را با بیان ایده ی خود در جملات بنیادی شروع خواهید کرد.

و این مثالی از یک جمله است.

بعد از اینکه موضوع خود را بیان کردید، منبع آمار را معرفی می کنید.

ممکن است بیان کنید چه زمانی آمار گرفته شده است؟ ممکن است نوع مطالعه ای که انجام شده است را بگویید.

یا ممکن است فقط نحوه ی آمارگیری را توصیف کنید.

سپس درباره ی آمار و ارقام کلیدی که از موضوعتان پشتیبانی می کند می نویسید.

باید مطمئن شوید که اعداد مطابق با قاعده ای درست استفاده شوند، قاعده ای که آمار را درجمله تان، مفهوم و منطقی جلوه دهد.

اگر می خواهید از بیش از یک آمار استفاده کنید، پس باید مطمئن شوید که آنها را در یک ترتیب منطقی قرار می دهید. شاید از بیشترین به کمترین، یا از طولانی ترین به کوتاه ترین.

فقط آمار را به صورت تصادفی ننویسید.

این کار خواننده را سردرگم خواهد کرد.

بعد از اینکه آمار را بیان کردید، به سراغ موضوع بعدی نروید.

نتایجی از آن آمار بیان کنید. آن را به نوعی به موضوع خود ارتباط دهید.

و قبل از اینکه بقیه ی مقاله را بنویسید، نتایج دیگری هم ارائه کنید.

می توانید از آن آمار نتیجه ای بگیرید یا پیشنهادی بدهید و یا چیزی را پیش بینی کنید.

فقط مطمئن شوید که این آمار، نتیجه گیری شما را پشتیبانی می کند.

پس، چیزی که توضیح دادم، در یک پاراگراف کوتاه عملی شد و تنها یک آمار داشتید، اما می توانید از ساختاری مشابه برای ایجاد پاراگرافی طولانی تر استفاده کنید.

هر آمار می تواند یک پشتیبانِ ایده در آن پاراگراف باشد. پس امکان پذیر است که دو یا سه آمار داشته باشید و می توانید هرکدام را بیان کنید و نتایجی از هرکدام بگیرید.

روش یکسانی برای استفاده از آمار در پاراگراف ها وجود ندارد اما نکته ی اساسی این است که اطمینان حاصل کنید آمار در ترتیبی منطقی ارائه شوند تا خواننده دچار سردرگمی نشود.

درنهایت، اضافه می کنم که نباید بیش از حد از آمار استفاده کنید. به یاد داشته باشید گفتم برخی موضوعات بیشتر از دیگران به آمار بستگی دارند.

اگر با رشته ی تحصیلی شما تناسب دارد پس از آمار استفاده کنید.

در غیر این صورت از آنها استفاده نکنید یا کم تر استفاده کنید.

متن انگلیسی درس

In this lesson we’ll talk about how to write with statistics.

Most of you probably know what statistics are, but for those of you who don’t, I’ll just explain a little bit.

Now, I’m not talking about the formal definition of statistics.

If you’re a mathematician, don’t get mad at me.

I’m just talking about statistics for writing.

We see statistics all the time, statistics about the number of people who like a certain restaurant or statistics about the number of people who saw the last Star Wars movie.

Statistics are data about groups.

So if we have groups of things, we want to know which part of the group does something and which part of the group does something else.

That would be a statistic.

Statistics are numbers and percents, and ratios.

And statistics are one kind of fact that we can use in our research papers.

Now some subjects depend on statistics a lot, subjects like Science or health or sociology or criminal justice, those things might use statistics a lot in their writing.

Other subjects like English, may not use that many statistics, but you could use a statistic in almost any research paper to add support to an idea or point that you are trying to make.

These are some of the correct ways to use a statistic in your research paper.

You’ve probably learned before about using a statistic as an interesting hook for the introduction. You can also statistics for the details of the body paragraphs.

You can even write a kind of paragraph called a statistics paragraph.

In that case, you might have more than one statistic in the paragraph.

And in some subjects, it would be okay to use bullet points for your statistics.

This is something you’d want to check with your teacher on.

In English papers, you would want to include them in a paragraph not as bullet points.

But in some cases, it may be more appropriate to use bullet points.

For the exercise in this class, we’ll use the paragraph format just to practice that.

Because it’s hard to use statistics correctly in writing.

These are some places you would not want to use statistics.

Never use a statistic as your thesis statement. Remember, the thesis statement needs to be debatable.

And a statistic is a fact.

You also for the same reason, don’t want to use statistics in your topic sentences.

Remember the topic sentences should be your own point.

And then you can use the statistics to support that point.

You also don’t want to end your body paragraphs with a statistic, because after each statistic, should it analyze in some way and explain how it relates to your point.

And finally, don’t use statistics in your conclusion paragraph.

Remember in the conclusion paragraph, you should not introduce any new ideas.

So there’s not likely to be any reason to put a statistic in the final paragraph.

You would put those statistics in the body of the essay.

So let’s look at how you could write a paragraph using statistics.

Remember, you’re going to start your paragraphs with your own idea in the topic sentence.

And here’s an example sentence.

After you state your point, then you would introduce the source of the statistic.

You might say, where it came from?

You might say, what study it’s from?

Or you might just describe what kind of statistic this is.

Then you would write about the key statistic that supports your point.

You want to make sure to blend the numbers with the grammar, that the grammar makes sense in your sentence.

If you’re going to use more than one statistic, then you want to make sure to put them in a logical order.

Maybe from the highest to the lowest, or from the longest to the shortest.

Just don’t jump around with the statistics.

This will confuse your reader.

After you state the statistic, don’t just move on to another point.

Draw some conclusion from this statistic.

Relate it somehow to your point.

And before you move on, provide some other kind of concluding thought.

You could develop an inference or a recommendation or make a prediction.

Just make sure the statistic supports that conclusion that you make.

So, what I’ve just described, do I’d make for a short paragraph, if you only had one statistic but, you could also use the same structure to develop a longer paragraph.

Each statistic could be a supporting idea in the paragraph.

So you could conceivably have two or three statistics, and you introduce each one and draw conclusions about each one.

There’s no exact way to use statistics in your paragraphs, but the key is to make sure that it’s logical, so that your reader doesn’t get confused.

Finally, I’ll add that you don’t want to overuse statistics.

Remember I said, some subjects depend on statistics more than others.

If it’s appropriate for your field of study, then use statistics.

If it’s not, then don’t use them or use them sparingly.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.