5بخش

: در جستجوی نمو / بخش 5

در جستجوی نمو

6 بخش

5بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

دوری من یک دسوت کوچولو ام

فکر نمی کنم که اون یه دوست کوچولو باشه

دوست گنده

نهنگ.

خیلی خوب

شاید به زبون نهنگ ها بلده حرف بزنه

مــــــــــــا بـــــــــاید پسرش رو پیدا کنیم

دوری؟

داری چیکار می کنی؟

داری چیکار میکنی؟

مطمئنی که می تونی به زبون نهنگ ها حرف می زنی؟

می شـــــــــه لطفاً مـــــــسیر رو به مـــــــــا نشون بدین؟

خدا می دونه، چی داری می گی

مسیر؟

ببین، اون داره می ره

بــــــــرگــــــــــرد

اون بر نمی گرده

تو اونو ناراحت کردی

شاید یه لهجه دیگه داری

دوری این زبون نهنگ ها نیست

تو مثل کسی حرف می زنی که دلش درد می کنه

خوب شاید بهتره به زبون کوهان دار صحبت کنم

نه، نمی خواد

تو واقعاً مریض به نظر می یای

شاید بلندتر؟

این کارو نکن

شبیه زبون گاو ماهی شد

شبیه زبون گاو ماهی ها نشد؟

شبیه هیچ زبونی که تا حالا شنیدم نیست

همینطوره

اون شاید گرسنه ش باشه

نگران نباش

نهنگ ها دلقک ماهی نمی خورند

اونا کریل می خورند

فرار کن

اوه، نگاه کن. کریل

حرکت کن، دوری!

حرکت کن

نگاش کن

می شه اینجا رو نگاه کنی؟

کثیف.

کاملاً کثیفه

باید حسابی از تو تشکر کنیم، بچه

تو این امکان رو بوجود آوردی

ژاک ، گفتم جایی رو تمیز نکن

من شرمنده ام

نگاه کن!

تفاله فرشته

حباب

من عاشق حبابم

فلو؟

کسی فلو رو ندیده؟

فلو! ساعت 9 صبحه و الان دندون پزشک سر می رسه

سلام باربارا

ببخشید دیر کردم

خیلی خب. خیلی خوب، برو بریم

برو بریم. خیلی خوب

دیوی وینالدز کوچولو

می ره به طرف پیشخون کلید ها رو می ندازه

بلوت، حال آدمو بهم می زنی

مزه ش برای من واقعاً خوبه

شما متوجه نیستید که ما دارین شنا می کنیم توی

هیس!

داره می یادش

چه

وضعیت

وای چه وضعیتی

باربارا، اولین بیمار من فردا ساعت چند می یاد؟

ساعت 10 صبح

بذارش یه ساعت دیگه، میشه؟

باید تُنگ ماهی ها رو قبل از اینکه دارلا بیاد اینجا تمیز کنم

شنیدی چی گفت، طعمه کوسه؟

آره

اون می خواد تُنگ رو تمیز کنه

ما تمیز می شیم

آماده ای که پدرت رو ببینی، بچه؟

آها

معلومه که هستی

متعجب نمی شم که اگه پدرت همین الان اون بیرون توی بندرگاه منتظرت باشه

آره

وای! اون بزرگه ش داره می یاد

یالا

باید اینو امتحان کنی

می شه تمومش کنی؟

چرا؟

مشکل چیه؟

ما توی شکم یه نهنگیم

اینو متوجه نیستی؟

نهنگ؟

یه نهنگ

چون تو می خواستی کمک بگیری

و حالا ما اینجا گیر افتادیم

واو، یه نهنگ

من به زبون نهنگ ها می تونم حرف بزنم

نه، تو دیوونه ای

تو نمی تونی به زبون نهنگ ها حرف بزنی

من باید برم بیرون

باید پسرم رو پیدا کنم

باید بهش بگم که لاک پشت های دریایی چند سال عمر می کنند

هی

تو حالت خوبه؟

بیا، بیا

اشکال نداره

مشکلی نیست

نه. نه، هست

البته که نیست.

خودت می بینی

نه.

من بهش قول داده بودم که نذارم هیچ اتفاقی براش بیفته

ها.

این یه چیز خنده دار برای قول دادنه

چی؟

تو هیچوقت نمی تونی نذازی هیچ اتفاقی برای بیفته

اون وقت هیچ اتفاقی هیچوقت براش نمی افته

برای هارپوی کوچولو که اصلاً خنده دار نیست

چه خبره؟

نمی دونم.

الان ازش می پرسم

چه

دوری -

چــــــــه خبـــــــر؟

دوری

چه خبره

فکر کنم می گه ما تمومش کنیم

البته که باید تمومش کنیم

دیگه به زبون نهنگ ها حرف نزن

تو همه چیزو بدتر می کنی

اون صدای چیه؟

اوه، نه.

ببین چیکار کردی

آب داره می یاد پایین

داره می یاد پایین

جدی؟

تو مطمئنی؟

ببین

همین الان نصفش خالی شده

هم. من می گم نصفش پر شده

تمومش کن!

نصفش خالیه

خیلی خوب، این یکی یه خورده خشن تر بود

اون یا گفت که ما باید بریم یه عقب حنجره ش اون یا گفت که ما باید بریم یه عقب حنجره ش یا اینکه گفت اون یه مشروب شیرین می خواد

البته اینه که از ما می خواد که بریم اونجا

اون داره ما رو می خوره

مزه من چطوره ؟

ها؟ مزه م خوبه؟

بهش بگو که من دوست ندارم که نهار اون باشم

خیلی خوب.

اون

دست از حرف زدن با اون بردار

اینجا چه خبره؟

من چک می کنم.

چـــــه

نه

دیگه به زبون نهنگ ها حرف نزن

تو نمی تونی به زبون اونا حرف بزنی

چرا، می تونم

نه، نمی تونی

تو فکر کردی که می تونی این کارا رو بکنی اما تو نمی تونی، نیمو

خیلی خوب

دوری

اون می گه وقتشه که بریم

همه چیز درست می شه

چطوری می دونی؟

چطور می دونی که یه اتفاق بد قرار نیست که بیفته؟

نمی دونم

ما زنده ایم

ببین!

سی-د-نی.ئسیدنی

سیدنی!

سیدنی! دوباره سیدنی

حق با تو بود، دوری

تو موفق شدی

ما پسرم رو پیدا می کنیم

مــــــمــــــنون، آقــــــــــــا

واو.

ای کاش منم می تونستم به زبون نهنگ ها صحبت کنم

باشه. همه کاری که باید بکنم اینه که قایقی که اون رو بردند رو پیدا کنم

درسته

زود باش دوری

ما می تونیم اینکارو بکنیم

صبح بخیر

صبح شده ، همگی

امروز روزشه

آفتاب داره می درخشه ،تُنگ تمیزه و ما می ریم بیرون

تُنگ تمیزه

تُنگ تمیزه

اما چطوری؟

احتمالاً وقتی ما خواب بودیم رئیس اینو نصب کرده

حالا باید چیکار کنیم؟

چی نوشته، پیچ؟

صداتو نمی شنوم، پیچ

آکواسکام مدل 2003 یه پالاینده همه کاره تمیز کننده س ،که نیازی به نگهداری هم نداره که عمر زیاد ماهی های آکواریوم شما رو تضمین می کنه

تمومش کن

اکواسکام طوری برنامه ریزی شده که محیط تُنگ شما رو هر پنج دقیقه یه بار پیمایش می کنه؟

پیمایش؟

این یعنی چی؟

درجه گرم 82 درجه

تعادل غلظت یون هیدورژن مناسب

اووه

قشنگه

لعنت به تو، اکواسکام

اینم برنامه فرار

نابود شد

پس می خوایم چیکار کنیم با

دارلا

همون پایین بمون بچه

اخطار اشتباهی

ویو قلبم بیشتر از این نمی تونه دووم بیاره

وقتی اون بچه لوس برسه اینجا می خوایم چیکار کنیم؟

دارم فکر می کنم دارم فکر میکنم

نه!

کمک!

کمکم کنید!

کمکم کنید!

دارم می یام

کمک!

کمک

به طرف پایین شنا کن!

یالا بچه

همه بپرن داخل

یالا

به طرف پایین شنا کنید

به طرف پایین شنا کنید

خودشه

چی.

خوب بود

گیل

طعمه کوسه

غلت بزن، بچه

کجش کن!

بچرخ

برو سمت پنجره

ووپس

می تونست یه سقوط خیلی بد باشه

گیل نذار منو بکشند

آروم باش نیمو

تو نمی میری

من قول می دم

مشکلی برات پیش نمی یاد

دارلا

هیچ کدوم از این قایق ها برات آشنا نیست؟

نه، اما اون قایق باید یه جایی همین دور و بر باشه

زود باش، دوری

ما اون رو پیدا می کنیم

من واقعآً هیجان زده ام

تو چی؟

دوری، پاشو

پاشو. زود باش

اردک

اون اردک نیست

اون یه مرغ ماهی خواره

نه!

من این همه راه رو نیومدم که صبحونه باشم

هی. هی، نایجل

اونجا رو نگاه کن؟

چی؟

آفتاب تاره اومده بالا و جرالد اینقدر خورده که نمی تونه قورتش بده

آره.

فکر کنم یکی باید به اون بیچاره کمک کنه

خب همه یه دفعه با هم پرواز نکنید

خیلی خوب، جرالد

اون چیه؟ ماهی زبونت رو خورده؟

خدای من

من باید پسرم نیمو رو پیدا کنم

نیمو؟

اون همون ماهی س همون که با کل اقیانوس مبارزه کرد

من می دونم پسرت کجاست.

صبر کن!

برگرد!

وایسا

نه. ادامه بده

اون دیوونه س

من باید یه چیزی رو بهت بگم

من؟

باشه. کوچک ترین حرکتی نکنید

اگه می خواین زنده بمونید بپرین توی دهان من

بپریم توی دهان تو؟

این چطوری منو زنده نگه می داره؟

من. چون که من می تونم تو رو ببرم پیش پسرت

آره، درسته

نه.

من پسرت رو می شناسم

اون نارنجی. و یکی از بالچه هاش هم مشکل داره

اون نیمو

آه

آه

آه

کمربندهاتون رو ببندین

مال خودمه

مال خودمه

مال خودمه

یوهو! همه محکم بشینید

مال خودمه

مال خودمه

مال خودمه

خیلی بلنده

برای من خیلی بلنده

چشمک بزن، چشمک بزن، ستاره کوچولو

یه جای شاد پیدا کن

یه جای شاد پیدا کن

دارلا، دایی ت الان تو رو معاینه می کنه

خیلی خوب. بذار اون دندون های شبیه مرواریدت رو ببینم

من یه “پیرانها” هستم

اونا توی جنگل آمازون زندگی می کنند

و پیرانها یه ماهیه

درست مثل هدیه ت

من ماهی می گیرم

اوه، نه

کوچولوی بیچاره

اون مُرده

طعمه کوسه

آره! ماهی، ماهی، ماهی

احتمالاً هدیه ت رو توی ماشین جا گذاشتم عزیزم

می رم و می یارمش

اون هنوز زنده س

چی شده؟

چرا اون نقش مُرده رو بازی می کنه؟

اون الان از سوراخ توالت می ره پایین

اون از اینجا می ره بیرون

عجب کوچولوی باهوشی

اوه، نه

سطل زباله نه

سلام!

من باباشو پیدا کردم -

نیمو کجاست؟

اون کجاست؟

دندون پزشک

دندون پزشک

اون اونجاست

دندون پزشک دیگه چیه؟

اون چیه؟

نایجل، برو اونجا

نمی تونم برم

چرا، می تونی!

حمله

چی.

دارلا، عزیزم، مواظب باش

تکون نخور

تکون نخور

آروم آروم

تکون نخور

همه چی خوبه.

هیچ کس کاری به تو نداره

نیمو

اوه، خدای من

گرفتمت!

نیمو

بابایی؟

برو بیرون

و دیگه هم برنگرد

بابا؟

ماهی کوچولو؟

ماهی کوچولو!

بیدار شو

بیدا شو

اوه، نه

سریع

به بالای کوه Wannahockaloogie

چرا خوابیدی؟

عجله کن

بلوت

حلقه آتش

ماهی کوچولو!

بیرون بیارین

وای!

همه حیوون ها دیوونه شدند

بگیرش

بزن توی سرش

برو، گیل، برو

ماهی توی موهامه

گیل

طعمه ماهی

سلام منو به بابات برسون

برو بهش برس

اون موفق شد

من خیلی خوشحالم

مشکلی براش پیش نمی یاد، گیل؟

نگران نباشید

تمام فاضلاب ها به اقیانوس ریخته می شند

ماهی کوچولو

بابا

متن انگلیسی بخش

Dory, I’m a little fella.

I don’t think that’s a little fella.

Big fella.

Whale.

Okay.

Maybe he only speaks whale.

We need to find his son.

Uh, Dory?

What are you doing?

What are you doing?

Are you sure you speak whale?

Can you give us.

Heaven knows what you’re saying

Directions?

See, he’s swimming away.

Come back.

He’s not coming back.

You’ve offended him.

Maybe a different dialect.

Dory, this is not whale.

You’re speaking, like, upset stomach.

Maybe I should try humpback.

No, don’t try humpback.

You actually sound sick.

Maybe louder, huh?

Don’t do that.

Too much orca.

Didn’t that sound a little orca-ish?

It sounds like nothing I’ve ever heard.

Just as well.

He might be hungry.

Don’t worry.

Whales don’t eat clownfish.

They eat krill.

Swim away!

Oh, look.

Krill!

Move, Dory!

Move!

Look at that.

Would you look at that?

Filthy.

Absolutely filthy.

And it’s all thanks to you, kid.

You made it possible.

Jacques, I said no cleaning.

I am ashamed.

Look.

Scum Angel.

Bubbles!

I love the bubbles.

Flo?

Has anybody seen Flo?

Flo!

9:00 o’clock, and cue dentist.

Hello, Barbara.

Sorry I’m late.

Okay.

Okay, here we go.

Here we go.

Okay.

Little Davey Reynolds.

Walks to the counter, drops the keys.

Bloat, that’s disgusting.

Tastes pretty good to me.

Don’t you people realise we are swimming in our own.

Shh!

Here he comes.

What the.

Crikey.

What a state.

Barbara, what’s my earliest appointment tomorrow?

10:00 o’clock, love.

Leave it open, would you?

I’ve got to clean the fish tank before Darla gets here.

Did you hear that, Sharkbait?

Yay!

He’s going to clean the tank!

Yeah, we’re going to be clean!

You ready to see your dad?

Uh-huh.

‘Course you are.

I wouldn’t be surprised if he’s out there in the harbour waiting for you right now.

Yeah.

Whoo!

Here comes a big one!

Come on.

You got to try this.

Will you just stop it?

Why?

What’s wrong?

We’re in a whale.

Don’t you get it?

A whale?

A whale!

‘Cause you had to ask for help.

And now we’re stuck here.

A whale?

You know, I speak whale.

No, you’re insane.

You can’t speak whale.

I have to get out.

I have to find my son.

I have to tell him how old sea turtles are!

Hey.

You okay?

There, there.

It’s all right.

It’ll be okay.

No.

No, It won’t.

Sure it will.

You’ll see.

No.

I promised him I’d never let anything happen to him.

Huh.

That’s a funny thing to promise.

What?

Well, you can’t never let anything happen to him.

Then nothing would ever happen to him.

Not much fun for little Harpo.

What’s going on?

Don’t know.

I’ll ask him.

What’s.

Dory.

Going.

Dory.

on?

I think he says we’ve stopped.

Of course we’ve stopped.

Stop trying to speak whale.

You’re gonna make things worse.

What is that noise?

Oh, no.

Look what you did.

The water’s going down.

It’s going down!

Really?

You sure about that?

Look.

Already it’s half-empty.

Hmm.

I’d say it’s half-full.

Stop that.

It’s half-empty!

Okay, that one was a little tougher.

He either said we should go to the back of the throat or he wants a root beer float.

Of course he wants us to go there.

That’s eating us!

How do I taste, Moby?

Huh?

Do I taste good?

You tell him I’m not interested in being lunch.

Okay.

He’s.

Stop talking to him.

What is going on?

I’ll check.

What.

No.

No more whale.

You can’t speak whale.

Yes, I can.

No, you can’t.

You think you can do these things, but you can’t, Nemo.

Okay.

Dory!

He says it’s time to let go.

Everything’s going to be all right.

How do you know?

How do you know something bad isn’t going to happen?

I don’t!

We’re alive!

Look.

Syd-ney.

Sydney!

Sydney.

Sydney again.

You were right, Dory.

We made it!

We’re going to find my son.

Thank you, Sir.

Wow.

I wish I could speak whale.

Okay.

All we gotta do, is find the board that took him.

Right.

Come on, Dory.

We can do this!

Morning.

It’s morning, everyone.

Today’s the day.

The sun is shining, the tank is clean and we are getting out of.

The tank is clean.

The tank is clean!

But how?

Boss must have installed it last night, while we were sleeping.

What are we going to do?

What’s it say, Peach?

I can’t hear you, Peach.

The Aqua Scum 2003 is an all-purpose, self-cleaning maintenance free salt-water purifier that is guaranteed even extends the life of your aquarium fish.

Stop it!

The Aqua Scum is programmed to scan your tank environment every five minutes?

Scan?

What does that mean?

Temperature 82 degrees,

PH balance normal.

Oooh!

Nice.

Curse you, Aqua Scum!

That’s it for the escape plan.

It’s ruined.

Then what are we going to do about.

Darla!

Stay down, kid.

False alarm.

My nerves can’t take much more of this.

What are we going to do when that little brat gets here?

I’m thinking, I’m thinking.

No!

Help!

Help me!

Help me!

Hold on.

I’m coming.

Help me!

Swim down!

Come on, kid.

Swim down!

Come on.

Everybody jump in.

That’s it.

Swim down!

What the.

Good work.

Gill!

Sharkbait!

Roll, kid!

Lean, kid!

Roll!

Go to the window.

Whoops!

That would have been a nasty fall.

Gill, I don’t want to go belly-up!

Just calm down, Nemo.

You won’t go belly-up.

I promise.

You’re going to be okay.

Darla!

Do any of these boats look familiar to you?

No, but the boat has to be here somewhere.

Come on, Dory.

We’re gonna find it.

I’m totally excited.

Are you excited?

Dory, wake up.

Wake up.

Come on.

Duck!

That’s not a duck.

It’s a pelican!

No!

I didn’t come this far to be breakfast.

Hey.

Hey, Nigel.

Would you look at that?

What?

Sun’s barely up and already Gerald’s had more than he can handle.

Yeah.

Reckon somebody ought to help the poor guy.

Well, don’t everybody fly off at once!

All right, Gerald.

What is it?

Fish got your tongue?

Love a duck!

I’ve got to find my son Nemo.

Nemo?

He’s that fish the one we’ve been talking about that’s been fighting the whole ocean.

Hey, I know where your son.

Hey, wait.

Come back.

Stop!

Don’t.

Keep going.

He’s crazy.

I’ve got something to tell you.

Mine.

Okay.

Don’t make any sudden moves.

Hop inside my mouth if you want to live.

Hop in your mouth, huh?

And how does that make me live?

Mine?

Because I can take you to your son.

Yeah, right!

No.

I know your son.

He’s orange.

He’s got a gimpy fin on one side.

That’s Nemo!

Mine!

Mine!

Mine!

Fasten your seat belts!

Mine!

Mine!

Mine!

Whoo-hoo!

Everybody hold on!

Mine!

Mine!

Mine!

Too loud.

Too loud for me.

♪ Twinkle, twinkle, little star ♪

Find a happy place.

Find a happy place!

Darla, your uncle will see you now.

All right.

Let’s see those Pearly whites.

I’m a piranha.

There in the Amazon.

And a piranha’s a fish.

Just like your present.

I got a fishy!

Oh, no.

Poor little guy.

He’s dead.

Sharkbait!

Yay!

Fishy, fishy, fishy!

Must have left your present in the car, sweetie.

I’ll go and get it.

He’s still alive!

What’s happening?

Why is he playing dead?

He’s going to get flushed down the toilet.

He’s going to get out of here.

What a smart little guy.

Oh, no.

Not the trash can!

Hey!

I found his dad.

Where’s Nemo?

Where is he?

Dentist!

Dentist!

He’s over there.

What’s a dentist?

What is that?

Nigel, get in there.

I can’t go in there.

Oh, yes you can.

Charge!

What the.

Darla, sweetie, look out.

Hold still.

Hold still.

Easy, easy.

Hold still!

It’s all right.

Nobody’s going to hurt you.

Nemo.

Oh, my goodness.

Gotcha!

Nemo!

Daddy?

Out with you.

And stay out!

Daddy?

Fishy?

Fishy!

Wake up!

Wake up!

Oh, no!

Quick!

To the top of Mount Wannahockaloogie.

Why are you sleeping?

Hurry!

Bloat!

Ring of Fire!

Fishy!

Get it out!

Crikey!

All the animals have gone mad!

Get it out!

Smack her in the head!

Go, Gill, go!

There’s a fish in my hair!

Gill.

Sharkbait.

Tell your dad I said hi.

Go get him.

He did it!

I’m so happy.

Is he going to be okay, Gill?

Don’t worry.

All drains lead to the ocean.

Fishy!

Daddy!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.