6بخش

: در جستجوی نمو / بخش 6

در جستجوی نمو

6 بخش

6بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

من

واقعاً متاسفم

صادقانه، متاسفم

هی

دوری

اگه به خاطر تو نبود من هیچوقت نمی تونستم تا اینجا بیام

پس، ممنونم

هی، صبر کن

صبر کن.

کجا داری می ری؟

تموم شد، دوری

ما خیلی دیر رسیدیم

نیمو مُرده

و من دارم می رم خونه

نه. نه تو نمی تونی

صبر کن

خواهش می کنم نرو

خواهش می کنم؟

خیلی وقت بود که کسی باهام نبود

و اگه تو بری،

اگه تو بری

من فقط

من چیزا رو با تو بهتر به یاد می یارم

ببین

پی.

شرمن، 42

42

من یادم می یاد

آره.

اون اینجاست

می دونم اینجاست.

چون وقتی که به تو نگاه می کنم

می تونم حسش کنم

من به تو نگاه می کنم و من

خونه هستم.

خواهش می کنم

من نمی خوام که اون از بین بره

من نمی خوام که فراموش کنم

متاسفم دوری، اما من باید برم

مائده آسمونی

شربت شیرین زندگی

هی!

هی!

هی

اینجا محله ماست

برو

از اینجا برو بیرون

هی هی هی

هی هی

آره، خودشه رفیق

به شنا کردن ادامه بده

بهش می رسی؟

کاملاً درسته رفیق

اوه!

من یه موجود زنده اینجا دارم

وایسا. بابای منو ندیدین؟

گرفتمت!

برگرد اینجا

تو گذاشتی که فرار کنه

بابا!

نه! آم، ببخشید

نه. شما حالت خوبه؟

نمی دونم کجا هستم

نمی دونم چه خبره

فکر کنم که یکی رو گم کردم اما یادم نمی یاد

اشکال نداره

نمی تونم به خاطر بیارم

منم دارم دنبال کسی می گردم

هی، ما می تونیم با هم بگردیم

من دوری هستم

منم نیمو هستم

نیمو؟

چه اسم قشنگی

بابا

بابا

بابا

بابا

صبر کن ببینم

اون پدر توئه یا پدر من؟

پدر من

گرفتم.

بابا

ما کجا هستیم، بهرحال؟

بابا!

ها

او سی. شی. سیدنی

پی. شرمن 42

گذرگاه والابی شماره 42، سیدنی

نیمو

چیه؟ خودتی!

نمو

آره، آره. من نیمو هستم

تو نیمو هستی

تو که مُرده بودی.

من خودم دیدم

و حالا

و تو اینجایی

من تو رو پیدا کردم و تو نمردی

و پدرت. پدرت

پدرم؟ تو پدر منو می شناسی؟

اون کجاست؟

اون از این راه رفت.

سریع

هی هی هی

هی هی هی

یه ماهی نارنجی ندیدین که از اینجا رد بشه؟

اون دقیقاً شبیه اینه

اما بزرگتر

آره، من دیدمش اما بهت نمی گم از کجا رفت

و هیچ راهی هم وجود نداره که منو مجبور کنی

منو

باشه!

بهت می گم

بهت میگم

اون رفت توی منطقه ماهی گیری

هی، مواظب باش

ببخشید

من فقط دارم می رم خونه

بابا!

نیمو؟

بابایی

نیمو؟

بابا

نیمو زنده س

دوری؟

نیمو

بابایی

نیمو!

دارم می یام، نیمو

بابا

نیمو!

خدا رو شکر

اشکال نداره پسرم

همه چیز خوب می شه

بچرخین

شما دارین راه رو اشتباهی می رید

مواظب باش

حرکت کن

دوری

زود باش

کمک!

ما رو بیارین بیرون

نه، نه، نه!

دوری

بابا، من می دونم باید چیکار کرد

نیمو نه

ما باید به ماهی ها بگیم که همه با هم به سمت پایین شنا کنند

همین الان از اونجا بیا بیرون

من می دونم که این جواب می ده

نه، من نمی خوام تو رو دوباره از دست بدم

بابا وقتی نیست

این تنها راهیه که می شه دوری رو نجات داد

من می تونم اینکارو بکنم

حق با توئه

می دونم که می تونی

بالچه خوش شانس

حالا، برو!

عجله کن

به همه ماهی ها بگو که به طرف پایین شنا کنند

خوب صدای پسرم رو شنیدین

زود باشین

دوری، تو باید به همه بگی که

با هم به طرف پایین شنا کنند

می فهمی چی دارم می گم؟

رو به پایین شنا کنید

همه رو به پایین شنا کنید

رو به پایین شنا کنید باشه؟

زود باشید

باید رو به پایین شنا کنید

پایین!

رو به پایین شنا کنید

رو به پایین شنا کنید!

رو به پایین شنا کنید

تسلیم نشید

به شنا کردن ادامه بدین

فقط به شنا کردن ادامه بدین

خودشه

داره جواب می ده

به شنا کردن ادامه بدین!

به شنا کردن ادامه بدین

یالا، بابا

تو داری کارتو عالی انجام می دی، پسرم -

اون بابای منه

بریم به کف برسیم

به شنا کردن ادامه بدین به شنا کردن ادامه بده، ادامه بده

تقریباً رسیدیم

به شنا کردن ادامه بدین

به شنا کردن ادامه بدین

هی!

دوری!

نیمو کجاست؟

اونجا

اوه، نه.

نیمو

نیمو؟

اشکال نداره.

بابا اینجاست

بابایی هواتو داره

بابا؟

اوه، خدا رو شکر

بابا. من از تو متنفر نیستم

اوه، نه، نه، نه

من واقعاً متاسفم نیمو

هی، حدس بزن؟

چی؟

لاک پشت های دریایی.

من یکیشون رو دیدم

و اون 150 سالش بود

150؟

آره

سندی پلانکتون گفت که اونا فقط 100 سال عمر می کنند

سندی پلانکتون؟

تو فکر کردی منی که کل اقیانوس رو شنا کردم به اندازه سندی پلانکتون نمی دونم؟

اون 150 سالش بود!

نه 100 سال

این سندی پلانکتون کیه که همه چیز رو می دونه؟

وقت مدرسه س

وقت مدرسه س

بیدار شو!

بزن بریم

بزن بریم

من برنده می شم

نه، نمی شی

من موفق شدم

اوه، پسرم منو شکست داد

سوار بشین، مکتشفان

حلزون دریایی به حلزون اولی نگاه می کنه و می گه

با برگ هایی مثل این کی به شقایق دریایی نیاز داره؟

سلام نیمو.

اون کیه؟

دانش آموز تعویضی

من اهل ای ای سی هستم رفیق

قشنگ بود

کاملاً

جدی، مارتی تو واقعاً تموم اون کارهایی رو که گفتی انجام دادی؟

ببخشید

سلام

اووه وحشت نکنید

ما می خواستیم مطمئن بشیم که جدیدترین عضو گروه ما سالم برسه خونه

ممنون، بچه ها

هفته دیگه می بینمت

خودتو با برنامه نگه دار دوری

یادت باشه، ماهی ها دوستای ما هستند

نه غذا!

خداحافظ

محکم بشینید. داریم می ریم

ایستگاه بعدی، دانش

خداحافظ پسرم!

خوش بگذره

خداحافظ بابا

اوه!

آقای ری، صبر کن

یه چیزی رو یادم رفت

دوستت دارم بابا

منم دوستت دارم پسرم

بابا؟

الان می تونی بری

ببخشید.

برو ماجراجویی کن

خداحافظ

بعداً می بینمتون، رفقا

خداحافظ، المو

نیمو

نیمو

خداحافظ نیمو

بعد از مدرسه می بینمت دوری

خداحافظ بابا

خداحافظ پسرم

باربارا

هوم؟ من نمی فهمم

این دستگاه گارانتی مادام العمر داشته و خراب شده

باید خودن تُنگ رو تمیز کنم همه ماهی رو بیارم بیرون بذارمشون توی پلاستیک و

ماهی ها کجا رفتند؟

زود باش، پیچ

عجله کن

گرفتیش

خودشه. تو می تونی اینکارو بکنی

این کوتاه ترین چراغ قرمزی بود که تا حالا دیده بودم

زود باش پیچ

حالا چیکار کنیم؟

متن انگلیسی بخش

I’m.

I’m so sorry.

Truly I am.

Hey.

Dory.

If it wasn’t for you, I never would have even made it here.

So thank you.

Hey, wait a minute.

Wait.

Where are you going?

It’s over, Dory.

We were too late.

Nemo’s gone.

I’m going home now.

No.

No, you can’t.

Stop!

Please don’t go away.

Please?

No one’s ever stuck with me for so long before.

And if you leave.

If you leave.

I just.

I remember things better with you.

Look.

P. Sherman, 42.

42.

I remember it.

I do.

It’s there.

I know it is.

Because when I look at you,

I can feel it.

And I look at you and I.

I’m home.

Please.

I don’t want that to go away.

I don’t want to forget.

I’m sorry, Dory, but I do.

Manna from heaven.

Sweet nectar of life.

Hey!

Hey!

Hey!

This is our spot.

Go on.

Get out of here.

Hey, hey, hey.

Hey, hey!

Yeah, that’s it fella.

Just keep on swimmin’.

You got that?

Too right, mate!

Oh, oh!

I got a live one here!

Wait.

Have you seen my dad?

Gotcha!

Come back here.

You let him go!

Dad!

No!

Excuse me.

No.

Are you all right?

I don’t know where I am.

I don’t know what’s going on.

I think I lost somebody, but I can’t remember.

It’s okay.

I can’t remember.

I’m looking for someone, too.

Hey, we can look together.

I’m Dory.

I’m Nemo.

Nemo?

That’s a nice name.

Dad!

Dad!

Dad.

Dad.

Wait a minute.

Is it your dad or my dad?

My dad.

Got it.

Dad!

Where are we anyway?

Dad!

Huh.

Syl.

Schai.

Sydney.

P. Sherman, 42

Wallaby Way, Sydney.

Nemo!

What?

It’s you!

Nemo!

Yes, yes.

I’m Nemo.

You’re Nemo.

You were dead.

I saw you.

And then.

Here you are.

I found you, and you’re not dead.

And your father.

Your father!

My father?

You know my father?

Where is he?

He went this way.

Quick!

Hey, hey, hey!

Hey, hey, hey!

Have you seen an orange fish swim by?

It looks just like him.

But bigger.

Yeah, I saw him, but I’m not telling you where he went.

And there’s no way you’re going to make me.

Mine.

All right.

I’ll talk!

I’ll talk.

He went to the fishing grounds.

Hey, look out.

Sorry.

I’m just trying to get home.

Daddy!

Nemo?

Daddy!

Nemo?

Dad!

Nemo’s alive!

Dory?

Nemo!

Daddy!

Nemo!

I’m coming, Nemo!

Dad!

Nemo!

Oh, thank goodness.

It’s all right, son.

It’s going to be okay.

Turn around!

You’re going the wrong way.

Look out!

Move!

Dory!

Come on.

Help!

Get us out!

No, no, no!

Dory!

Dad, I know what to do.

Nemo, no!

We have to tell all the fish to swim down together.

Get out of there now!

I know this will work.

No, I am not gonna lose you again.

Dad, there’s no time.

It’s the only way we can save Dory.

I can do this!

You’re right.

I know you can.

Lucky fin.

Now, go.

Hurry!

Tell all the fish to swim down.

Well, you heard my son.

Come on.

Dory, you have to tell everybody to.

Swim down together.

Do you understand what I’m saying to you?

Swim down!

Everybody swim down.

Swim down, Okay?

Come on.

You have to swim down.

Down!

Swim down!

Swim down!

Swim down!

Don’t give up!

Keep swimming!

Just keep swimming!

That’s it!

It’s working!

Keep swimming!

Just keep swimming!

Come on, Dad!

You’re doing great, son.

That’s my dad.

How about we get to the bottom.

♪ Just keep swimming, Just keep swimming ♪

Almost there.

Keep swimming!

Keep swimming!

Hey!

Dory!

Where’s Nemo?

There!

Oh, no.

Nemo!

Nemo?

It’s okay.

Daddy’s here.

Daddy’s got you.

Daddy?

Oh, thank goodness.

Daddy.

I don’t hate you.

Oh, no, no, no.

I’m so sorry, Nemo.

Hey, guess what?

What?

Sea turtles.

I met one.

And he was 150 years old.

150?

Yep.

‘Cause Sandy Plankton said they only lived to be 100.

Sandy Plankton?

Think I would cross the ocean and not know as much as Sandy Plankton?

He was 150!

Not 100.

Who is this Sandy Plankton that knows everything wrong?

Time for school!

Time for school!

Get up!

Let’s go!

Let’s go!

I’m going to win.

No, you’re not.

I did it.

Oh, my own son beats me.

Climb aboard, explorers.

So jsut then the sea cucumber looks over at the mollusk and says,

“With fronds like these, who needs anemones?”

Well, hello, Nemo.

Who’s this?

Exchange student.

I’m from the EAC, dude.

Sweet.

Totally.

Seriously, Marty, did you really do all the things you say you did?

Pardon me.

Hello.

Don’t be alarmed.

We just wanted to make sure our newest member got home safely.

Thanks guys.

We’ll see you next week.

Keep up with the programme, Dory.

Remember, fish are friends.

Not food!

Bye!

Hold on.

Here we go.

Next stop, knowledge.

Bye, son.

Have fun.

Bye, Dad.

Oh!

Mr. Ray, wait.

I forgot something.

Love you, Dad.

I love you, too, son.

Uh, Dad?

You can let go now.

Sorry.

Now go have an adventure.

Goodbye.

See you later, dudes!

Bye, Elmo.

Nemo.

Nemo.

Bye, Nemo.

See you after school, Dory.

Bye, Dad!

Bye, son.

Barbara.

Mmm-hmm?

I don’t understand it.

Here this thing has a lifetime guarantee and it breaks.

Had to clean the tank myself, take the fish out, put ‘em in bags and.

Where’d the fish go?

Come on, Peach!

Hurry!

You got it.

That’s it.

You can do it.

That’s the shortest red light I’ve ever seen.

Come on, Peach.

Now what?

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.