چرا به من گیر میدید؟

دوره: مایکل جکسون / فصل: خطرناک / درس 2

چرا به من گیر میدید؟

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

اونا میگن من عجیب و غریبم

اونا نمیفهمن

ولی مشکل بزرگتری وجود داره

که خیلی مهم تره

جهان به سمت گرسنگی میره

غذا به اندازه ی کافی وجود نداره

وقت زیادی نداریم

که به من گیر بدید

معلم هایی هستند

که نمیخوان درس بدن

بزرگسالانی که

نمیتونن بخونن یا بنویسن

بیماری های ناشناخته ای وجود دارد

افسوس ، ولی درمانی براشون نداریم

دکتر های زیادی هستند

که زیاد قابل اعتماد نیستند

به من بگو

چرا فقط به من گیر میدید

چرا سر به سرم میزارید

فقط به من قول بده چیزی که میگی

بس کنید

ما به اندازه ی کافی مشکل داریم

از انچه که هرگز نیاز نخواهیم داشت

خشونت ها و گروه های اوباش

و خون هایی که در خیابان ها ریخته میشه

مردمان بی سرپناه

بدون هیچ غذایی

و لباسی برای پوشیدن

و بدون هیچ کفشی که به پا کنن

مشکلات اعتیاد

در ذهن افراد خسته و ناامید

ما مشکلات زیاد فساد رو داریم

خشونت های پلیس

خیابان گرد ها (تن فروش ها) رو داریم

که توی خیابان های تاریک قدم میزنن

بهم بگو

چیکار میکنیم ؟

برای جلوگیری از این ها

چرا به من گیر میدید ؟

چرا به من گیر میدید ؟

چرا به من گیر میدید ؟

چرا به من گیر میدید ؟

بس کنید دیگه

درسته ، بس کنید

همه دست از گیر دادن بر دارن

چرا به من گیر میدید ؟

چرا به من گیر میدید ؟

چرا به من گیر میدید ؟

چرا به من گیر میدید ؟

بس کنید دیگه

چرا به من گیر میدید ؟

چرا به من گیر میدید ؟

چرا به من گیر میدید ؟

چرا به من گیر میدید ؟

بس کنید دیگه

درسته ، بس کنید

همه دست از گیر دادن بر دارن

بس کنید

متن انگلیسی درس

They say I’m different

They don’t understand

But there’s a bigger problem

That’s much more in demand

You got world hunger

Not enough to eat

So there’s really no time

To be trippin’ on me

You got school teachers

Who don’t wanna teach

You got grown people

Who can’t write or read

You got strange diseases

Ah but there’s no cure

You got many doctors

That aren’t so sure

So tell me

Why you wanna trip on me

Why you wanna trip on me

Just promise me Whatever we say

stopin

We’ve got more problems

Than we’ll ever need

You got gang violence

And bloodshed on the street

You got homeless people

With no food to eat

With no clothes on their back

And no shoes for their feet

We’ve got drug addiction

In the minds of the weak

We’ve got so much corruption

Police brutality

We’ve got streetwalkers

Walkin’ into darkness

Tell me

What are we doin’

To try to stop this

Why you wanna trip on me

Why you wanna trip on me

Why you wanna trip on me

Why you wanna trip on me

Ooh stop trippin’

Yeah stop trippin’

Everybody just stop trippin’

Why you wanna trip on me

Why you wanna trip on me

Why you wanna trip on me

Why you wanna trip on me

Ooh stop trippin’

Why you wanna trip on me

Why you wanna trip on me

Why you wanna trip on me

Why you wanna trip on me

Ooh stop trippin’

Yeah stop trippin’

Everybody just stop trippin’

Stop trippin’

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.