میای پیشم ؟

دوره: مایکل جکسون / فصل: خطرناک / درس 10

میای پیشم ؟

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

منو در اغوشت بگیر

درست مثل رود اردن

و اونوقته که بهت میگم

تو دوست منی

منو بغل کن

درست مثل اینکه برادرمی

منو مثل یک مادر دوست داشته باش

یعنی میای پیشم؟

خسته و کسل بهم بگو که منو در آغوشت می گیری

و وقتی اشتباهی کردم، با من تندخویی می کنی

و وقتی گم شدم منو پیدا می کنی

اما اونا بهم میگن

یه مرد باید با ایمان باشه

و وقتی نمیتونه باید حرکت کنه

و تا آخر بجنگه

ولی من فقط یک بشرم

همه دارن منو تحت کنترل خودشون می گیرن

انگار که تمام دنیا نقشی برام در نظر گرفته

خیلی گیج شدم

میشه نشونم بدی

اونجا پیش من خواهی بود

و به حرفام توجه کنی

به اونجا هدایتم کن

سرتو پایین بنداز

آروم و جسورانه

منو ببر اونجا

منو در آغوش بگیر

به من عشق بورز و منو سیراب کن

منو ببوس و رهام کن

و اونوقت من احساس خوشبختی خواهم کرد

منو ببر

جسورانه منو ببر

آروم بلندم کن

منو به اونجا ببر

نجاتم بده

منو شفا بده و استحمامم کن

و آروم بهم بگو

که اونجا پیش من خواهی بود

بلندم کن

آروم بلندم کن

جسورانه منو ببر

و نشون بده که بهم اهمیت میدی

منو در اغوش بگیر

سرتو پایین بنداز

آروم و جسورانه

من ببر اونجا

به من نیاز داشته باش

به من عشق بورز و منو سیراب کن

منو ببوس و رهام کن

و اونوقت من احساس خوشبختی خواهم کرد

در تاریکترین لحظات زندگیمون

در عمیقترین لحظات نا امیدی خودم

باز هم بهم اهمیت میدی

آیا اونجا (پیش من) خواهی بود

در آزمایشهای الهی

و در رنج و سختیهای زندگیم

و در شک و تردیدهامون

و محرومیتها

در عصبانیتهام

و اشوبگریهام

در میان ترسها و

در میان اقرارهام

در میان دلتنگیها و درد و رنجهام

در میان شادیها و غمهام

و در نوید فردایی دیگر

هیچوقت تنهات نمیذارم

چون تو، همیشه در قلبمی

متن انگلیسی درس

Hold me

Like the river Jordan

And I will then say to thee

You are my friend

Carry me

Like you are my brother

Love me like a mother

Will you be there?

Weary Tell me will you hold me

When wrong, will you scold me

when lost will you find me?

But they told me

A man should be faithful

And walk when not able

And fight till the end

but Im only human

Everyones taking control of me

Seems that the worlds Got a role for me

Im so confused

Will you show to me

Youll be there for me

And care enough to bear me

lead me

lay your head lowly

softly then boldly

carry me there

hold me

love me and feed me

kiss me and free me

I will feel blessed

carry

carry me boldly

lift me up slowly

carry me there

save me

heal me and bathe me

softly you say to me

I will be there

lift me

lift me up slowly

carry me boldly

show me you care

hold me

lay your head lowly

softly then boldly

carry me there

need me

love me and feed me

kiss me and free me

I will feel blessed

In our darkest hour

In my deepest despair

Will you still care?

Will you be there?

in my trials

And my tribulations

Through our doubts

And frustrations

In my violence

In my turbulence

Through my fear

And my confessions

In my anguish and my pain

Through my joy and my sorrow

In the promise of another tomorrow

Ill never let you part

For youre always in my heart.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.