درس 01

دوره: لوئیس سی کی / سرفصل: اوه خدای من / درس 1

لوئیس سی کی

1 سرفصل | 6 درس

درس 01

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 13 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

.خيلي ممنون. متشکرم

الزاما باهاتون موافق نيستم .اما خيلي ممنونم

.خب، اينجا جاي قشنگيه اين به سادگي قشنگ ترين مکان .شهر تا کيلومترهاست اين جوري از يه ساختمان تعريف ميکني .و در عين حال گند بزنی به شهر ،اينجا خيلي عجيب غريبه .داشتم اينجا رانندگي ميکردم به نظر نمياد اينجا بين پياده رو با .خيابون براي عابرها تفاوتي وجود داشته باشه .ملت يه جورايي وسط خيابون دارن راه ميرن من عاشق مسافرت کردن .و ديدن تمام قسمت هاي مختلف کشور هستم .من تو نيويورک زندگي ميکنم …من تو يه

.کاري که الان ميکنيد هيچ ارزشي نداره …من تو

.من تو نيويورک زندگي ميکنم …هميشه

،يه پيرزني تو همسايگي ام زندگي ميکنه .و هميشه داره با سگش قدم ميزنه …هميشه فقط

.خيلـــي پيره

،اونجا مثل پيرزن ها مي ايست ـه …و سگه هر روز با جاذبه کلانجار ميره، فقط …دوتاييشون، واقعا

،سگه اب مرواريد داره ،زنه هم اب مرواريد داره و دوتايي تو خيابون تو دو بعد …با هم ايستادن، و

.و هميشه يه ژاکت بلند پوشيده فکر ميکنم وقتي قدش چيزي حدود ،يه متر و نيم بوده، براش يه ژاکت معمولي بوده ،اما الان فقط

…اين ژاکت

…و پاهاش

.پاهاش کابوسه

پاهاش سفيدن با رگه هاي سبز .و استخوان هاش زدن بيرون .پاهاش افتضاح ان

يه مردَ رو ديدم که پا نداشت ،و با ويلچر داشت رد ميشد ،پيش خودش فکر ميکرد .اخ، نه ممنون”

.اينا رو نميخوام”

ترجيح ميدم مثل الان هوا به جاي “ پا داشته باشم

“.تا به اون آشغال نگاه کنم ،هميشه اين دوتا رو ميبينم ،و هميشه بهشون نگاه ميکنم ،و هميشه فکر ميکنم

“.اي خدا، اميدوارم که زنه اول بميره”

.جدا ميگم

،اميدوارم که اول زنه بميره ،براي خودش ميگم

بخاطر اينکه نميخوام سگش .رو از دست بده

فکر نميکنم که قادر به تحمل .کردنش باشه

…اگه زنه بميره

،اگه اول پيرزنه اول بميره نگران سگه نيستم

.چونکه سگه حتي پيرزنه رو نميشناسه .سگه فقط از 10 سانتي متري اطرافش باخبره .تو يه زندگي دو ثانيه اي زندگي ميکنه ثانيه اي که درش هست و ثانيه اي که پشت سر گذاشته ،تمام چيزي که ميدونه همينه ،اما اگه اول سگه بميره، اين خانم به فنا ميره

به خاطر اينکه سگه تنها ،چيزيه که داره

و ميدونم که تنها سگه رو داره .به خاطر اينکه زنه دارتش …هيچ

،اگه يه نفر رو تو زندگي اش داشت .اين سگ بدرد نخور رو نگه نميداشت حتي اگه يه روزي يه زن جووني تو اپارتمان بهش “بگه “صبح بخير گلديس “ميگه “ايول

…و بعدش سيفون رو ميکشه رو سگه، فقط !بوم! بوم

سگه همين جوري به

.کاسه توالت ميخوره

!بوم

.بي خيال ميشه

اخرش هم ميشينه و تا اخر عمرش .روي سگش دستشویی میکنه

!پ…پ…پ

!بوم

تا به حال روي حيوون خونگي تون سيفون کشيديد؟

من مجبور بودم ماهي دخترم رو بندازم .تو توالت

.امدم خونه، ديدم ماهيه مرده ،هنوز از مدرسه نيومده بود ،به خاطر همين انداختمش تو توالت ،و لحظه ي عجيبي هم هست .به خاطر اينکه ماهي تو ابه ،ميندازيش تو توالت

،ميره ته اب

“فکر ميکني “اره، مرده ،و وقتي که سيفون رو ميزني ،به نظر مياد که داره شنا ميکنه !صبر کن ببينم، اه، تو روحت “ !خوابيده بودم! اي بابا”

بايد همه اش در حال حرکت “.باشي تا تو اين خونه بهت احترام بذارن .و بعد دخترم رسيد خونه “چرا مرد بابا؟ “

بي خيال، چي بايد بگم؟ چرا مرد؟

به خاطر اينکه کي براش مهمه؟ .دليلش اينه

،دليل واقعيش اينه

به خاطر اينکه مهم نيست .که زنده بوده

.به خاطر اينکه مرده

،اسم خودش رو نميدونست .و تورو هم دوست نداشت اينا حقيقت هايي درباره ي زندگي .ماهي ـه

.دخترم ماهي ها رو دوست داره .به خاطر همين برديمش اکواريوم هر جفت دخترهام رو بردم ،به اکواريومِ شهر بوستون و داشتيم به اين خوک ابي، يا .شيردريايي نگاه ميکرديم .نميدونم کدوم يکي شون .برام مهم نيست

فکر نميکنم که نياز باشه اسم هاي .مختلفي داشته باشن

.واقعا ميگم

،خودشون اهميت نميدن .و ما هم اهميت نميديم يه سه تا دانشمند وجود داره که اهميت ميدن ما اونا رو .چي صدا کنيم

اين دانشمندها ميتونند برن فردا تو تلويزيون

.و بگن، “خيلي خب دوستان از الان به بعد، خوک هاي دريايي و”

،شيرهايي دريايي و گرازهاي دريايي و ميدوني چيه؟ پنگوئن ها همگي “،خوک دريايي صدا زده ميشن ،و ما هم همه ميگيم

.اره، باشه. خوبه. اره”

“.حالا هرچي مرد

در هر صورت، داشتيم به اين ،شيردريايي/خوک دريايي نگاه ميکرديم ،و از شيشه به ما خيره شده بود …و اينجوري کرد

.به شخصه واقعا حال بهم زن هستن بيشتر حيوون ها وقتي دقيق .بهشون نگاه کني اينجوري هستن تا به حال به مزرعه رفتيد؟ فکر ميکني که الان يه گوسفند ،کوچولو و سفيد ميبيني که “بعه” ميکنه اما همه شون واقعا ،چاق و رنگ کثافت هستند

…و اينجوري ميکنند

.خداي من

.افتضاحه

به هر حال، خوک هاي دريايي …اينجوري نميکنند

…اونا اينجوري ميکنند ،دخترم برگشت پرسيد

“چي داره ميگه؟”

!نميدونم

!من يه برده ام”

“!منو بکش “


تــرجــمــه از اشــکـان و نـــوژن از سایت تی وی ورلد

متن انگلیسی درس

Thank you very much.

I appreciate that.

I don’t necessarily agree with you, but I appreciate very much.

Well, this is a nice place.

This is easily the nicest place For many miles in every direction.

That’s how you compliment a building And sh@t on a town with one sentence.

It is odd around here, as I was driving here.

There doesn’t seem to be any difference Between the sidewalk and the street for pedestrians here.

People just kind of walk in the middle of the road.

[imitating car speeding by]

I love traveling

And seeing all the different parts of the country.

I live in new york.

I live in a–

[scattered applause] There’s no value

to your doing that at all.

I live–

I live in new york.

I always–

Like, there’s this old lady in my neighborhood,

And she’s always

walking her dog.

She’s always just–

she’s very old.

She just stands there just being old,

And the dog just fights gravity every day, just–

The two of them, it’s really…The dog’s got a cloudy eye, and she’s got a cloudy eye, And they just stand there looking at the street In two dimensions together, and–

And she’s always wearing, like, this old sweater dress.

I guess it was a sweater when she was, like, 5’10”, But now it’s just, like, this sweater.

And her legs are… her legs are a nightmare.

They’re just white with green streaks and bones sticking out.

Her legs are awful.

I saw a guy with no legs wheeling by, and he was like “yecch, no thank you. I do not want those. I’d rather just have air down here like I have Than to look down at that sh@t”.

I see these two all the time, and I always look at them, And I always think,

“god, I hope she dies first”.

I do.

I hope she dies first, for her sake,

Because I don’t want her to lose the dog.

I don’t think she’ll be able to handle it.

If she dies–

If the old lady dies first, I’m not worried about the dog Because the dog doesn’t even know about the old lady.

This dog is aware of three inches around his head.

He’s living

in two-second increments.

The second he’s in and the one he just left Is all he knows about, But if he dies, this lady, she’s gonna be destroyed Because this dog is all she has, And I know he’s all she has because she has him.

There’s no–

If she had one person in her life,

She would not keep this piece of sh@t little dog.

Even if just some young woman in her building one morning Were to say,

“good morning, gladys,”

She’d be like, “oh, good,”

And just flush him down the toilet, just

[imitating toilet flushing]

Poom! Poom!

The dog just keeps bumping on the drain.

Poom!

“eh”.

she gives up.

Ends up just sh@tting on her dog for the rest of her life.

P-p-p!

[imitating toilet flushing]

Poom!

You ever flush a pet down the toilet?

I had to flush my daughter’s fish down the toilet.

I came home, the fish was dead.

She wasn’t home from school yet, so I just flushed the fish, And that’s a weird moment, too, ‘cause fish live in water.

So you put it in the toilet, floats to the bottom, Like, “yeah, he’s dead,”

And then you flush, and it looks like he goes, “wait a second! Aw, sh@t!

“I was taking a nap! Jesus!

“you gotta be in constant motion To get any respect in this house”.

And then my daughter comes home.

“why did he die, da–”

Come on. What am I gonna say?

Why did he die?

Because who gives a sh@t?

That’s the reason.

That’s the actual reason, is because didn’t matter That he was alive.

That’s why he’s dead.

He didn’t know his name, and he didn’t love you back.

These are the facts about that fish’s life.

My daughter likes fish.

We took her to the aquarium.

I took both my kids to the aquarium in Boston, And we were looking at this seal, or sea lion.

I don’t know which one.

I don’t care.

I don’t think they need to be separate things.

I really don’t.

They don’t care, and we don’t care.

There’s, like, three scientists Who give a sh@t what we call all those things.

The scientists could go on tv tomorrow and say, “ok, everybody. from now on, seals and sea lions and walruses, And–you know what? Penguins are all seals now,”

And we would all be like, “yeah, all right. Fine. Yes.

Whatever, man”.

Anyway, so we’re looking at this seal/sea lion thing, And he’s looking back at us through the plexiglas, And he’s going–

[imitating retching sound]

They’re really disgusting in person.

Most animals are when you really see them.

You ever go to a farm?

You think you’re gonna see little, white sheep Going, “baa,” but they’re all fat and sh@t-colored, And they’re like–

[imitating hacking sound]

Jesus.

That thing is awful.

Anyway, seals don’t go

[imitating barking]

They go–

[imitating retching sound]

My daughter’s like, “what is he saying?”

I don’t know!

“I’m a slave!

Kill me!”

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.