درس 03

دوره: لوئیس سی کی / سرفصل: اوه خدای من / درس 3

لوئیس سی کی

1 سرفصل | 6 درس

درس 03

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 13 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

،الان 45 سالمه

پس من نيمه ي يه زندگي سالم هستم .يا اخراي يه زندگي ناسالم .نميدونم کدوم يکي

.تا وقتي که تموم نشه نميفهمم .نميدونم چقدر قرار زندگي کنم .نميدونم

.هيچ کس فکر کنم نميدونه فکر ميکنم اين پيشبيني زندگي انسان .چيز خوبي باشه

.ميدوني، زندگي خوبي داريم بعضي ها زود ميميرند، ميدونيد؟ ،اگه من الان بميرم، مردم ميگن “.خيلي بد شد”

،اگه 5 سال ديگه بميرم، مردم ميگن که “خب، باشه”

…انگار که حتي

…انگار

،به محض اينکه 50ساله بشي .تبديل به يه نامزد ميشي ميدونيد، براي مرد 50 ساله اي که ،مرده هيچ شب زنده داري اي نميشه …و شروع ميکني به زور زدن تا ميدوني، بعضي از مردم به .80سالگي و 90 سالگي هم ميرسن ميدوني، ادم هايي هستن که به ،سن مثل 114 سالگي ميرسن ،و تو اخبار نشونشون ميده ،و هميشه يه پيرمرده که “.ميگه “من ناپلئون رو ديدم ،نه که نديدي دروغگو

.تو پيرترين دروغگوي جهاني ،اما 4 سالگي، ميدوني

،هنوز پير نشدي

اما لحظه هايي تو زندگيت داري که ،احساس ميکني که پير شدن به چه صورتيه تو سن من، اگه من نشسته باشم و کسي بهم بگم که

،بايد پاشم و برم تو يه اتاق ديگه .اول به تمام دلايل براي بلند شدن احتياج دارم اول بايد همه ي اون چرت و پرت ها .رو بهم توضيح بدي

…چي؟ چرا اخه من”

“نه. چرا اخه؟

“!ماشينت رو دارن با جرثقيل ميبرن”

خب، اين اتفاقيه که داره”

…برام ميافته پس. اين “.قبول ميکنم”

به خاطر اينکه بلند شدن .کل قضيه است

،يعني اول بايد تصميم بگيرم “واقعا ميخوام بازم هم زندگي کنم؟”

،اين شروع ماجراست

…و بعدش اينجوري ميکنم ،کم کم شروع به حرکت ميکنم انگار دارم يه هونداي قديمي رو از .تو برف درميارم

“.تو روحت”

،بدترين قسمت روزم

بدترين قسمت هر روز

زندگي ام، اينکه بايد .جوراب پام کنم

جوراب پا کردن بدترين قسمت ،هر روز منه

.و هميشه هم همينجوري ميمونه حتي اگه يه روز گند هم تو اينده داشته باشم که مادربزرگم به دست اون يکي مادربزرگم ،کشته ميشه

،اگه همچين اتفاقي برام بيافته بدترين قسمت اون روز

وقتيه که دارم جوراب هام رو پام ميکنم …به خاطر اينکه

،جوراب هام رو پا کنم

…يعني اينکه مجبورم

.يه همچين کاري رو بايد کنم بايد دست هام رو برسونم .به انگشت هاي پام

اصن نميدونم چطور بايد همچين .کاري کنم

.نشستم

.نميدونم چطور بايد انجامش بدم …به خاطر اينکه مجبوري مثل اين ميمونه که يه توپ بولينگ .رو تا کني

…به محض اينکه شروع ميکنم، ميتونم احساس کنم که همه ي چربي ها رو ميفرستم ،سمت اندام هاي حياتيم و احساس ميکنم کل سيستم .داره از هم ميپاشه

.بيپ، بيپ، بيپ

و مجبورم مثل اين بچه هاي 8ساله رو پشتم دراز بکشم

،و اينجوري کنم

.و شروع ميکنم به از حال رفتن و ميدونم که زندگي بقيه مردم .هم سخته

.ميدونم

،يه مصاحبه با “مايکل جي. فاکس” تو تلويزيون ديدم (بازيگر فيلم بازگشت به اينده) ،و الان “پارکينسون” داره و داشت توضيح ميداد

که چطور مسواک ميزنه، و گفت که ،دو ساعت هر روز طول ميکشه ،و گفت که مثل جون کندن ميمونه ،من اينو ديدم و فکر کردم “.خيلي خب. اين سخته”

،اين سخته

.و همين طور جوراب پوشيدن من .”شرمنده “مايکل

.با دونستن مشکل تو راحت تر نميشه .يه چيزي بهت بگم

،من تو مسواک زدن کمکت ميکنم .تو هم تو جوراب پوشيدن من .نميدونم

.پير شدن رو دوست دارم هرچند زندگي يه مدرسه است، و اگه سنت .بالاتر بره يعني باهوش تر شدي .من بهش باور دارم

اگه داري با يه ادم مسن تر از خودت بحث ميکني

.بايد به حرفشون گوش کني .به اين معني نيست که حق با اوناست ،يعني اينکه حتي اگه اشتباه کنند اشتباه اونا ريشه تو اطلاعات بيشتري .نسبت به شما قرار داره .تجربه ي بيشتري دارن

.اگه مسن تر باشي، باهوش تري اونايي که اينجا 45 يا بالاتر هستن !دست بزنند

.45يا بيشتر، دست بزنيد .خيلي خب

.چيزي حدود 60 نفر از 2400 نفر .يه نکته ي جالب

.خيلي بيشتر هستيد. ميتونم ببينمتون .خيلي بيشتر هست

.اينجا “اريزونا”ست

،تو امار تعداد بيشتري ادم مسن هست .اما دست نزدند

.چرا؟ چونکه باهوش ان

،تو تاريکي نشستن ميگن .مجبور نيستم که دست بزنم”

“.مجبور نيستم کاري کنم .دست نميزنند، و کار درستي هم ميکنند ميدوني چرا؟

.چونکه هيچ وقت خودت رو نبايد معرفي کني هيچ وقت. مگه ديوونه ايد؟ .نميدوني که براي چي دارم سوال ميپرسم …از کجا ميدوني که

.خيلي خب. همه شون رو به اتيش بکشيد .هرکسي بالاي 45ـه رو اتيش بزنيد از کجا ميدوني که نميخوام همچين کاري کنم؟ کسايي که اينجا 40 يا جوون تر .هستند دست بزنند

.40يا کمتر، دست بزنيد

.هميشه همين جوره

.ويو! ويو!” هميشه”

تو اتاقي که شما فقط تنها نيستيد .چيز عجيبي براي جشن گرفتنه …مثل اين ميمونه که به اتاق سرطاني ها بري !من ندارم! ويو”

!من ندارم

“!من ندارم

.اگه مسن تر باشي، باهوش تري يه رفتگر 55 ساله يه ميليون برابر باهوش تر از ،يه مرد 28 ساله با سه تا مدرک دکتراست ،مخصوصا از اين يکي باهوش تره چونکه اين احمق

چيزي حدود 15 ساله که درباره ي سه تا .چيز فکر ميکرده

.بي خاصيته

.رفتگر 55 سالشه

.تجربه داره. اتفاق هايي که سرش امده .يه تابستون رفته بوده دماغه ي خليج (منطقه اي در ايالت ماساچوست) يه جنازه رو ديده که تو استخر متل .شناور بوده

.با اتوبوس به “مونتريال” رفته (شهري در کانادا)


تــرجــمــه از اشــکـان و نـــوژن از سایت تی وی ورلد

متن انگلیسی درس

I’m 45 now,

So I’m either halfway through a healthy life or almost done with a not-so-healthy life.

I don’t know which one.

I won’t know till it’s over where this was.

I don’t know how long I’m gonna live.

I don’t know.

Nobody knows, I guess.

I think human life expectancy is pretty good.

We get a good run, you know?

Some people die early, you know?

If I die now, people will be like, “oh, that’s too bad”.

If I die five years from now, they’ll be like, “well, all right,”

like it’s not even It’s–

Like, as soon as you’re 50, you’re a candidate.

You know, there’s no candlelight vigils For 50-year-old guys that die, And you start pushing You know, some people get to be like, 80s, 90s.

You know, there are people that get to, like, 114, And then they’re in the news, and it’s always some old guy, “I met napoleon”.

No, you didn’t, you liar, You oldest liar in the world.

But 45, you know, you’re not old yet, But you start having moments Where you kind of start getting what old is, especially if you didn’t take care of yourself, you know?

At my age, if I’m sitting down and somebody tells me I need to get up and go to another room, I need to be told all the information why first.

You gotta explain all that sh@t to me.

“what? Why do I– no. Why, though?”

“your car is being towed right now!”

“well, that’s what happens to me, then. That’s, I accept that”.

‘cause getting up is a whole thing. It means first, I have to decide “do I really want to be alive anymore?”

Like, let’s start with that, And then I gotta, “ugh!” start kind of rocking to get momentum, “ugh!” like I’m trying to get an old honda out of a snow bank.

[imitating tires spinning]

“sh@t”.

The worst part of my day, worst part of every day of my life, is when I have to put on my socks.

Putting on my socks is the worst part of every day, and it always will be.

Even if I have a terrible day in the future where my grandmother is murdered by my other grandmother, If that ever happened to me, the worst part of that day Will be when I put on my socks because–

Putting on my socks, that means I have to here’s what I have to do.

I have to get my hands past my pointed toe.

I don’t even know how I do it.

I’m sitting here.

I don’t know how I do that.

It’s ‘cause you have to it’s like folding a bowling ball in half.

Soon as I start, I can feel I’m pushing all the fat up into my vital organs, And I just feel all the systems failing.

“beep, beep, beep!”

[imitating alarm]

And I have to, like, lay on my back like an eight-year-old And go like this, and I start passing out.

Uhh!

And I know other people’s lives are hard.

Ha ha ha!

I know.

I saw an interview on tv with Michael j. Fox, And he has parkinson’s, and he was describing Brushing his teeth, and he said It takes him two hours a day, and he said it’s agony, And I saw this and I thought, “ok. That’s hard”.

That is hard, And so is putting on my socks.

Sorry, Michael.

Doesn’t make it easier to know about your thing.

Tell you what.

I’ll help you brush your teeth, you help me with the socks.

I don’t know.

I like getting older, though.

Life is an education, and if you’re older, you’re smarter.

I just believe that.

If you’re in an argument with somebody and they’re older than you, you should listen to them.

It doesn’t mean they’re right.

It means that even if they’re wrong, Their wrongness is rooted in more information than you have.

They’ve been there longer.

If you’re older, you’re smarter.

How many people here, by applause, are 45 or older? 45 or older, applaud.

[applause]

Ok.

That’s about 60 people out of 2,400.

Here’s the interesting thing.

There’s way more. I can see you.

There’s so many more.

This is Arizona.

There are way more people in that demographic, But they didn’t clap.

Why? ‘cause they’re smart.

They’re sitting in the dark going, “I don’t have to clap.

I don’t have to do anything”.

They’re not doing it, and they’re right.

You know why?

‘cause never identify yourself.

Never. Are you crazy?

You don’t know why I’m asking.

How do you know what

Ok. Burn them all.

Burn everybody over 45.

How do you know I’m not gonna do that?

How many people here, by applause, are 40 or younger?

40 or younger, applaud.

[cheering and applause]

That’s every time.

“whoo! Whoo!”

Every time.

That is a weird thing to celebrate

In a room where you’re not the only people here.

That’s like going to a cancer ward–

“not me! Whoo!

I don’t have it!

I don’t have it!”

If you’re older, you’re smarter.

A 55-year-old garbage man is a million times smarter Than a 28-year-old with three ph.D.S,

Especially smarter than him, ‘cause this idiot

Has been thinking about three things for, like, 15 years.

He’s worthless.

The garbage man is 55.

He’s had some experience.

Things have happened to him.

He went to cape cod one summer.

He saw a dead guy floating in the motel pool.

He took a bus to Montreal.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.