درس 05

دوره: لوئیس سی کی / سرفصل: اوه خدای من / درس 5

لوئیس سی کی

1 سرفصل | 6 درس

درس 05

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 10 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

دانلود فایل صوتی

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

.من هم اتفاقاتي رو تو زندگيم تجربه کردم ,پنج ساله طلاق گرفتم

,و اين طلاق گرفتن بهترين قسمت زندگيم بوده به راحتي مي تونم بگم قسمت مورد .علاقه ي زندگيم بوده

!عاشق مطلقه بودنم

.هرسال بهتر از سال قبل بوده اين تنها دوره ي زمانيه که مي تونم .همچين حرفي در موردش بزنم .و ضمنا منظورم اين نيست که ازدواج نکنين ,اگر با کسي آشنا شدين

..عاشق بشين و ازدواج کنين

,و بعدش طلاق بگيرين

.چون اين بهترين قسمتشه

!بهترين قسمته

ازدواج مثل پبله اي مي مونه که …قبل از خوشحالي حقيقي ايجاد مي شه !که اين خوشحالي طلاقه

چون بيخيال مي شين و

.همه چيز دوباره خوب مي شه

!طلاق براي هميشه است

.واقعا همينطوره

!ازدواج تا موقعيه که بتونين تحملش کنين !ولي طلاق مثل چوب بلوط قويتر و قويتر مي شه “هيچ کس نمي گه: “طلاقم داره از هم مي پاشه !ديگه نمي تونم تحملش کنم

و دوباره مي گم, اگر ازدواجتون ..موفق بوده توش بمونين

…اگر بهترين ازدواج رو کردين بهش پايبند بمونين ,فقط مي گم اگر طلاق بگيرين !بهتره

!اين يه حقيقته! متاسفم

.متاسفم, ولي حقيقته

.همه چيز بهتر مي شه

,من و همسر سابقم

.اين طلاق بهترين قمست آشنايي ما بوده ما والدين خوبي هستيم چون از هم .جدا زندگي مي کنيم و با هم دوستيم …بچه هامون نصف هفته پيش اونن و .نصف هفته رو ميان پيش من

.و من پدر خوبيم

.من پدر بادقت و مسووليت پذيريم مي دونين چرا؟

!چون هر هفته مي تونم با اين بچه ها خداحافظي کنم شوخيت گرفته؟

!اين مثل روياي هر پدرمادري ميمونه کي نمي تونه نصف هر هفته رو پدر خوبي باشه؟ ,مهم نيست چقدر بد بشه

…هر هفته چهارشنبه

..”بهشون مي گم: “خداحافظ دخترا “..بابايي الان مي خواد بره بالا و”..

“!رو کل بدنِ لختش ويسکي بريزه”

…تا دو ثانيه قبل از اين که برگردين اينجا !توي کثافت خودم دراز مي کشم .به همين خاطره که انقدر پدر خوبيم .دخترم يه برنامه ي رقص توي مدرسش داشت .يه برنامه ي رقص خيلي بزرگي داشتن ,خلاصه, هممون رفتيم

…تمام پدرمادرا

و همه اونجا بودن و همه

..گوشيشون رو در آورده بودن !تک تک پدرمادرا

..ديدنش برام خيلي جالب بود چون بچه ها دارن مي رقصن و !و تمام پدرمادرا اينجوري وايستادن ..تک تکشون جلوي ديدشون از بچه ي خودشون …رو گرفته بودن و بچه ها

…رفتم کنار صحنه و بچه ها

..مردمي بودن که آي.پد گرفته بودن جلوي صورتشون !انگار هممون تحت سيستم حفاظت از شاهد بوديم !انگار بچه ها نمي تونن پدرمادرشون رو ببينن !و همه دارن يه فيلم افتضاح رو نگاه مي کنن اون هم در مورد چيزي که 10 قدم جلوترشون !داره اتفاق مي افته

!بچه ي لعنتيت رو نگاه کن

!کيفيت تصوير بچت اگر بهش نگاه کني خيلي بالاست .ــه HD کاملا

چرا داري فيلم مي گيرِي؟

!هيچ وقت اينو نگاه نمي کني يه ميليون سال ديگه هم ويديويي که بچت بچت توش يه غلطايي کرده و دفعه ي اول !نديدي رو نگاه نمي کني

!نگاشم نمي کنين, فقط مي زارينش روي فيسبوک .بيا تو نگاش کن, مي خوام يه چرتي بزنم .بعدشم بيام تمام کامنتا رو بخونم !خداي من

!خيلي خوشگله

!حالا مي دوني چيه؟ اونا هم نگاه نمي کنن .اونا هم ويديوت رو نگاه نمي کنن .اين بچه ها واسه خودشون مي رقصن .هيچ کس ويديوهايي که رو فيسبوکته رو نگاه نمي کنه :اولين فريمش که يه بچه توشه رو مي بيينن و مي گن خیلی خوشگله…

هيچ کس ويديوي بچت رو روي

!فيسبوک نگاه نمي کنه

.بهت قول ميدم

.بهتون ثابت مي کنم

…آت آشغال ضبط نکنين

!زندگي کوتاهه, زندگي خيلي کوتاهه .از زندگي خوشم مياد, دوسش دارم ,احساس مي کنم حتي اگر هم کوتاه باشه باز هم خوش شانس بودم که تونستم ,زندگي کنم چون زندگي يه هديه است وقتي در مورد چيزهايي که از يک ,زندگي عادي گيرتون مياد فکر مي کنين !نه به طور خاص يه زندگي خيلي سالم و يا همراه با بخت ,اگر فقط زندگي کنين

…همين هم خيلي

…حداقل چيزي که از زندگي گيرتون مياد اينه که ..شبکه آشغاليش ديگه اينه که …وقتي که زندگي مي کنين

.مي تونين روي زمين باشين

!اول از همه, خداي من! عجب جايي …اينجا زمينه و با فاصله تيريليون ها کيلومتر اطرافش !به طرز مزخرفی افتضاحه

.انقدر بيخوده که چشماتون از کلتون مي زنه بيرون !انقدر بده

مي تونين روي زمين باشين و !به همه چي نگاه کنين

.البته در صورتي که کوري چيزي نباشين .مي تونين اينجا باشين

.مي تونين غذا بخورين

.مي تونين گوشت بيکن تو دهنتون بزارين ,وقتي بيکن رو توي دهنتون مي زارين !ديگه مهم نيست کي رئيس جمهوره و کي نيست …فقط

,هروقت که بيکن مي خورم فکر مي کنم “مي تونم همين الان بميرم”

!و شوخي هم نمي کنم

!زندگي انقدر خوبه


تــرجــمــه از اشــکـان و نـــوژن از سایت تی وی ورلد

متن انگلیسی درس

I had my history in my life, you know?

I’ve been divorced for five years,

And it’s been the best part of my life, being divorced, Easily my favorite part of my life.

I love being divorced.

Every year has been better than the last.

That is the only time I can say that about, And by the way, I’m not saying don’t get married.

If you meet somebody, fall in love and get married, And then get divorced because that’s the best part.

It’s the best part.

Marriage is just like a larva stage for true happiness, Which is divorce, because you just let go and everything’s fine now.

Divorce is forever.

It really actually is.

Marriage is for how long you can hack it,

But divorce just gets stronger like a piece of oak.

Nobody ever says, “oh, my divorce is falling apart.

It’s over. I can’t take it”.

And again, if you’re in a good marriage, stay in it.

If you’re in the best marriage ever, stay in it.

I’m just saying, if you got out, it would be better.

That’s just a fact. I’m sorry.

I’m sorry, but it’s true.

Everything’s better.

My ex-wife and I, This is the best part of our knowing each other.

We’re good co-parents because we live apart and we’re friends.

Our kids go to her half the week,

They come to me half the week, and I’m a good father.

I’m an attentive, focused, and responsible father.

Do you know why?

‘cause I get to say good-bye to these kids every week.

Are you sh@tting me?

It’s like every parent’s fantasy.

Who can’t be a good father for half of every week?

No matter how bad it gets, every Wednesday,

I get to go, “good-bye, girls.

“daddy’s gonna go upstairs and pour whiskey all over his naked body right now”.

“I’m gonna lay in my own filth Until two seconds before you come back here”.

That’s why I’m such a good dad.

My daughter was having a dance thing at her school.

They had this big dance.

Anyway, we all went, all the parents,

And everybody’s there, and everybody’s got their phone, Every single parent.

It was an amazing thing to watch ‘cause kids are dancing And every parent is standing there like this.

Every single person was blocking their vision Of their actual child with their phone, and the kids I went over by the stage and the kids–

There’s people holding iPads in front of their faces.

It looked like we’re all in the witness protection program.

Like, the kids can’t see their parents,

And everybody’s watching a sh@tty movie of something that’s happening ten feet Like, look at your fu@king kid.

The resolution on the kid is unbelievable if you just look.

It’s totally HD.

Why are you taping this?

You’re never gonna watch it.

In a million years, you’re not gonna watch videos Of your kids doing sh@t you missed

The first time it happened.

You don’t watch it.

You just put it on Facebook.

“here, you watch it. I wanna take a nap now”.

And then you get to read all the comments.

“oh, my god!

“it’s so cute!

Ngaah!”

And guess what?

They’re not watching it, either.

They’re not watching the video.

These kids are dancing for no one.

Nobody watches the videos on your Facebook.

They see the first frame of a kid and they go, “oh, that’s very nice.

Nobody’s watching your kids’ videos on Facebook,

I promise you.

I’ll prove it to you.

Don’t tape sh@t on your Life is short.

Life is very short.

I like life. I like it.

I feel like even if it ends up being short,

I got lucky to have it ‘cause life is an amazing gift When you think about what you get with a basic life, Not even a particularly lucky life or a healthy life.

If you have a life,

that’s an ama–

Here’s your boilerplate deal with life.

This is basic cable, what you get when you get life.

You get to be on earth.

First of all–oh, my god what a location.

This is earth, and for trillions of miles in every direction, It fu@king sucks so bad.

It’s so sh@tty that your eyes bolt out of your head ‘cause it sucks so bad.

You get to be on earth and look at sh@t,

As long as you’re not blind or whatever it is.

You get to be here.

You get to eat food.

You get to put bacon in your mouth.

I mean, when you have bacon in your mouth, It doesn’t matter who’s president or anything, You just–“oh… Oh”…

Every time I’m eating bacon, I think, “I could die right now,” and I mean it!

That’s how good life is.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.