از بازی دادن من دست بردار

: بکستریت بویز /

از بازی دادن من دست بردار

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی

Baby, oh

Even in my heart I see

You’re not bein’ true to me

Deep within my soul I feel

Nothing’s like it used to be

Sometimes I wish I could turn back time

Impossible as it may seem

But I wish I could so bad, baby

Quit playin’ games with my heart

Quit playin’ games with my heart

Before you tear us apart (my heart)

Quit playin’ games with my heart

I should’ve known from the start

You know you got to stop (from my heart)

You’re tearing us apart (my heart)

Quit playin’ games with my heart

I live my life the way

To keep you comin’ back to me

Everything I do is for you

So what is it that you can’t see?

Sometimes I wish I could turn back time

Impossible as it may seem

But I wish I could so bad, baby

You better quit playin’ games with my heart

Quit playin’ games with my heart

Before you tear us apart (my heart)

Quit playin’ games with my heart

I should’ve known from the start

You know you got to stop (from my heart)

You’re tearing us apart (my heart)

Quit playin’ games

Baby, baby the love that we had was so strong

Don’t leave me hangin’ here forever

Oh baby, baby this is not right

Let’s stop this tonight

Baby, oh, quit playin’ games

Na, na, na, na, na, na, na

Na, na, na, na, na, baby

Na, na, na, na, na-ah

Sometimes I wish I could

Turn back time, impossible as it may seem

But I wish I could so bad, baby

Quit playin’ games with my heart

Quit playin’ games with my heart

Before you tear us apart (my heart)

Quit playin’ games with my heart

I should’ve known from the start

You know you got to stop (from my heart)

You’re tearing us apart (my heart)

Quit playin’ games with my heart

Quit playin’ games with my heart

Na, na, na, na, na, na, na

Na, na, na, na, na, baby

Na, na, na, na, na-ah

Quit playin’ games with my heart

with my heart

my heart

My heart

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.