تنها

دوره: بکستریت بویز / درس 8

تنها

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

من آن کسی خواهم بود

فکر کنم وقتی دیدمت گم شده بودی

هنوز اشک توی چشمات بود

نا امید بودی و می دونستم

راز و دروغی بیش نیست

تو اونجا، آزاد و رها بودی

دستت رو به طرف من دراز کردی، طوری که انگار بهم نیاز داری

منم برای این کار دست کمک به سمتت دراز کردم

تورو تمام شب در آغوش می گیرم

من آن کسی خواهم بود .من آن کسی خواهم بود

که غم و اندوهت رو از بین می برد

و من روشنایی راهت خواهم شد .و من روشنایی راهت خواهم شد

وقتی احساس می کنی جایی برای فرار وجود ندارد

تا تو رو در آغوش بگیرم

و به تو اطمینان بدم که صحیح و سالم خواهی بود

چون ایمانم رو از دست دادم

و میخوام تو رو از تاریکی به روشنایی ببرم

تو اونجا، آزاد و رها بودی

دستت رو به طرف من دراز کردی، طوری که انگار بهم نیاز داری

منم برای این کار دست کمک به سمتت دراز کردم

تورو تمام شب در آغوش می گیرم

تو به من نیاز داری مثل من که به تو نیاز دارم

که غم و اندوهت رو از بین می برد

و من روشنایی راهت خواهم شد .و من روشنایی راهت خواهم شد

وقتی احساس می کنی جایی برای فرار وجود ندارد

تا تورو در آغوش بگیرم

و به تو اطمینان بدم که صحیح و سالم خواهی بود

تو به من نیاز داری مثل من که به تو نیاز دارم

ما می تونیم رویا هامون رو با هم تقسیم کنیم و اونا رو به حقیقت تیدیل کنیم

میتونم معنی عشق حقیقی رو بهت نشون بدم

فقط کافیه دستم رو بگیری، خواهش می کنم عزیزم

من آن کسی خواهم بود من آن نور خواهم شد

جایی که میتوانی به آن پناه ببری برای اینکه این کار رو به خوبی انجام بدم

من آن کسی خواهم بود من آن نور خواهم شد

جایی که میتوانی به آن پناه ببری

من آن کسی خواهم بود من آن نور خواهم شد

که غم و اندوهت رو از بین می برد

من آن کسی خواهم بود من آن نور خواهم شد

وقتی احساس می کنی جایی برای فرار وجود ندارد

من آن کسی خواهم بود

من آن کسی خواهم بود .من آن نوری خواهم بود

جایی که میتوانی به آن پناه ببری برای اینکه این کار رو به خوبی انجام بدم

من آن کسی خواهم بود

من آن کسی خواهم بود .من آن نوری خواهم بود

جایی که میتوانی به آن پناه ببری برای اینکه این کار رو به خوبی انجام بدم

تا تورا در آغوش بگیرم

و به تو اطمینان بدم که صحیح و سالم خواهی بود

من آن کسی خواهم بود

متن انگلیسی درس

I’ll be the one

I guess you were lost when I met you

Still there were tears in your eyes

So out of trust and I knew

No more than mysteries and lies

There you were, wild and free

Reaching out like you needed me

The helping hand to make it right

I am holding you all through the night

I’ll be the one, I’ll be the one

Who will make all your sorrows undone

I’ll be the light, I’ll be the light

When you feel like there’s nowhere to run

I’ll be the one to hold you

And make sure that you’ll be alright

‘Cause my fear is gone

And I want to take you from darkness to light

There you were, wild and free

Reaching out like you needed me

Helping hand to make it right

I am holding you all through the night

I’ll be the one, I’ll be the one

Who will make all your sorrows undone

I’ll be the light, I’ll be the light

When you feel like there’s nowhere to run

I’ll be the one to hold you

And make sure that you’ll be alright

You need me like I need you

We can share our dreams coming true

I can show you what true love means

Just take my hand, baby, please

I’ll be the one, I’ll be the light

Where you can run to make it all right

I’ll be the one, I’ll be the light

Where you can run

I’ll be the one, I’ll be the one

Who will make all your sorrows undone

I’ll be the light, I’ll be the light

When you feel like there’s no where to run

I’ll be the one

I’ll be the one, I’ll be the light

Where you can run to make it all right

I’ll be the light

I’ll be the one, I’ll be the light

Where you can run to make it all right

I’ll be the one to hold you

And make sure that you’ll be all right

I’ll be the one

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.