زیرکی

: برونو مارس /

زیرکی

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی

Ooh, don’t we look good together?

There’s a reason why they watch all night long

Yeah, know we’ll turn heads forever

So tonight I’m gonna show you off

When I’m walkin’ with you

I watch the whole room change

Baby, that’s what you do

No, my baby, don’t play

Blame it on my confidence

Oh, blame it on your measurements

Shut that shit down on sight

That’s right

We out here drippin’ in finesse

It don’t make no sense

Out here drippin’ in finesse

You know it, you know it

We out here drippin’ in finesse

It don’t make no sense

Out here drippin’ in finesse

You know it, you know it

Now slow it down for me baby (slow it down girl)

‘Cause I love the way it feels when we grind

Yeah, our connection’s so magnetic on the floor

Nothing can stop us tonight

When I’m walkin’ with you

I watch the whole room change

Baby, that’s what you do

No, my baby, don’t play

Blame it on my confidence

Oh, blame it on your measurements

Shut that shit down on sight

That’s right

We out here drippin’ in finesse

It don’t make no sense

Out here drippin’ in finesse

You know it, you know it

We out here drippin’ in finesse

It don’t make no sense

Out here drippin’ in finesse

You know it, you know it

Fellas grab your ladies if your lady fine

Tell her she the one, she the one for life

Ladies grab your fellas and let’s do this right

If you’re on one like me in mind

Yeah, we got it goin’ on, got it goin’ on

Don’t it feel so good to be us, ay?

Yeah, we got it goin’ on, got it goin’ on Girl, we got it goin’ on

Yeah, we got it goin’ on, got it goin’ on

Don’t it feel so good to be us, ay? (Feels so good)

Yeah, we got it goin’ on, got it goin’ on (With you)

We out here drippin’ in finesse

It don’t make no sense

Out here drippin’ in finesse

You know it, you know it

We out here drippin’ in finesse

It don’t make no sense

Out here drippin’ in finesse

You know it, you know it

Yeah, we got it goin’ on, got it goin’ on

Don’t it feel so good to be us, ay?

Yeah, we got it goin’ on, got it goin’ on

You know it, you know it Yeah, we got it goin’ on, got it goin’ on Don’t it feel so good to be us, ay? Yeah, we got it goin’ on, got it goin’ on You know it, you know it

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.