نارنجک

: برونو مارس /

نارنجک

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی

راحت میای، راحت میری، روش زندگیت شده این بگیر، بگیر، همه شو بگیر، ولی هیچوقت چیزی نمی بخشی باید از همون بوسه اول می فهمیدم سراسر دردسری چشات کاملا باز بودن ولی چرا باز بودن!؟ اوه هر چی داشتم رو بهت دادم و تو مچاله کردی انداختی توی سطل زباله و تو مچاله کردی انداختی توی زباله همه چیزی که ازت می خواستم عشقت بود ولی چیزی که نمی فهمی این بود که حتی برات روی نارنجک می پریدم دستام رو روی تیغه می ذارم جلوی قطار می پرم می دونی برات هر کاری می کنم اوه اوه، همه این درد ها رو تحمل می کردم حتی اگر یه گلوله وسط مغزم میزدن آره حتی واست می مردم عزیزم ولی تو حاضر نبودی این کارو بکنی نه نه نه نه سیاه، سیاه، سیاه و آبی منو بزن تا بی حس بشم به شیطون هم سلام من رو برسون وقتی برگشتی به جایی که بهش تعلق داری یه دیوانه ی شرور این چیزیه که هستی آره تو صورتم می خندی ولی پشت سرم چه ها که نکردی (خیلی دو رویی) هر چی داشتم رو بهت دادم و تو مچاله کردی انداختی توی سطل زباله تو انداختیش تو اشغال،اره تو انداختی همه چیزی که ازت می خواستم عشقت بود ولی چیزی که نمی فهمی این بود که حتی برات روی نارنجک می پریدم دستام رو روی تیغه می ذارم جلوی قطار می پرم می دونی برات هر کاری می کنم اوه اوه، همه این درد ها رو تحمل می کردم حتی اگر یه گلوله وسط مغزم میزدن آره حتی واست می مردم عزیزم ولی تو حاضر نبودی این کارو بکنی اگه بدنم آتیش هم می گرفت تو وای می ایستادی به تماشای شعله های بدنم تو گفتی عاشقمی ولی تو یه دروغگو بیش نیستی چون هیچوقت، هیچوقت این حس رو نداشتی ولی عزیزم، هنوز هم برات حاضرم روی نارنجک بپرم دستام رو روی تیغه می ذارم جلوی قطار می پرم می دونی برات هر کاری می کنم اوه اوه، همه این درد ها رو تحمل می کردم حتی اگر یه گلوله وسط مغزم میزدن آره حتی واست می مردم عزیزم ولی تو حاضر نبودی این کارو بکنی نه تو حاضر نبودی این کارو بکنی تو حاضر نبودی این کارو بکنی تو حاضر نبودی این کارو بکنی نه نه نه نه

متن انگلیسی

Easy come, easy go, that’s just how you live, oh

Take, take, take it all, but you never give

Should have known you was trouble from the first kiss

Had your eyes wide open

Why were they open? (Ooh)

Gave you all I had and you tossed it in the trash

You tossed it in the trash, you did

To give me all your love is all I ever ask

‘Cause what you don’t understand is

I’d catch a grenade for ya (yeah, yeah, yeah)

Throw my hand on a blade for ya (yeah, yeah, yeah)

I’d jump in front of a train for ya (yeah, yeah, yeah)

You know I’d do anything for ya (yeah, yeah, yeah)

Oh, oh, I would go through all this pain

Take a bullet straight through my brain

Yes, I would die for ya, baby

But you won’t do the same

No, no, no, no

Black, black, black and blue

Beat me ‘til I’m numb

Tell the devil I said “Hey” when you get back to where you’re from

Mad woman, bad woman

That’s just what you are

Yeah, you’ll smile in my face then rip the brakes out my car

Gave you all I had and you tossed it in the trash

You tossed it in the trash, yes you did

To give me all your love is all I ever ask

‘Cause what you don’t understand is

I’d catch a grenade for ya (yeah, yeah, yeah)

Throw my hand on a blade for ya (yeah, yeah, yeah)

I’d jump in front of a train for ya (yeah, yeah, yeah)

You know I’d do anything for ya (yeah, yeah, yeah)

Oh oh, I would go through all this pain

Take a bullet straight through my brain

Yes, I would die for ya, baby

But you won’t do the same

If my body was on fire

Ooh, you’d watch me burn down in flames

You said you loved me, you’re a liar

‘Cause you never, ever, ever did, baby

But darling, I’d still catch a grenade for ya (yeah, yeah, yeah)

Throw my hand on a blade for ya (yeah, yeah, yeah)

I’d jump in front of a train for ya (yeah, yeah, yeah)

You know I’d do anything for ya (yeah, yeah, yeah)

Oh oh, I would go through all this pain

Take a bullet straight through my brain

Yes, I would die for ya, baby

But you won’t do the same No, you won’t do the same

You wouldn’t do the same Ooh, you’d never do the same No, no, no, no oh

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.