حرف زدن با ماه

: برونو مارس /

حرف زدن با ماه

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی

میدونم که تو یه جایی اون بیرونی یه جایی خیلی دور میخوام برگردی، میخوام برگردی همسایه هام فکر میکنن دیوونه ام ولی اونا نمیفهمن تو تمام چیزی هستی که دارم، تموم چیزی که دارم شب ها، وقتی ستاره ها اتاقمو روشن میکنن تنهایی میشینم با ماه حرف میزنم سعی می کنم بدستت بیارم با این امید که تو اون طرفِ ماه باشی و با من حرف بزنی یا من یه احمقم که نشسته و داره با ماه حرف میزنه؟ اوه من احساس میکنم که مشهورم، مردم درباره ام حرف میزنن اونا میگن که من دیوونه شدم آره من دیوونه شدم ولی اونا چیزی رو که من میدونم نمیدونن چون وقتی خورشید غروب میکنه یک نفر داره جواب میده آره، اونا جواب میدن، اوه شب ها، وقتی ستاره ها اتاقمو روشن میکنن تنهایی میشینم با ماه حرف میزنم سعی می کنم بدستت بیارم با این امید که تو اون طرفِ ماه باشی و با من حرف بزنی یا من یه احمقم که نشسته و داره با ماه حرف میزنه؟ آ اه — آیا هیچوقت صدا زدنمو میشنوی؟ آه — اوووه، اوووه چون من هرشب با ماه حرف میزنم همچنان سعی می کنم تا بدستت بیارم با این امید که تو اون طرفِ ماه باشی و با من حرف بزنی یا من یه احمقم که نشسته و داره با ماه حرف میزنه؟ اوه-اوه میدونم که تو یه جایی اون بیرونی یه جایی خیلی دور

متن انگلیسی

I know you’re somewhere out there

Somewhere far away

I want you back, I want you back

My neighbors think I’m crazy

But they don’t understand

You’re all I had, you’re all I had

At night, when the stars light up my room

I sit by myself

Talking to the moon

Trying to get to you

In hopes you’re on the other side talking to me, too

Or am I a fool who sits alone talking to the moon?

Oh-oh

I’m feeling like I’m famous, the talk of the town

They say I’ve gone mad

Yeah, I’ve gone mad

But they don’t know what I know

‘Cause when the sun goes down, someone’s talking back

Yeah, they’re talking back, oh

At night, when the stars light up my room

I sit by myself

Talking to the moon

Trying to get to you

In hopes you’re on the other side talking to me, too

Or am I a fool who sits alone talking to the moon?

Ah-ah, ah-ah, ah-ah

Do you ever hear me calling?

(Ah-ah, ah-ah, ah-ah) oh-oh-oh, oh-oh-oh

‘Cause every night, I’m talking to the moon

Still trying to get to you

In hopes you’re on the other side talking to me, too

Or am I a fool who sits alone talking to the moon?

Oh-oh

I know you’re somewhere out there

Somewhere far away

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.