بخش 01

: عروس مرده / بخش 1

عروس مرده

7 بخش

بخش 01

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

چه روز قشنگيه عجب روز خوبيه

روزي براي يه جشن باشکوه

يه تمرين جشن, عزيزم. تا کاملا اشکالات برطرف بشه.

يه تمرين جشن براي يه نامزديه باشکوه

فکر مي کنيم که اتفاقي نيفته ما واقعا هيچي نمي دونيم

که هيچ چيزه غير منتظره اي جشنو به هم نمي زنه

و به همين خاطره که هر چيزي هر چيز کوچکي

هر چيز تک و تنها ي , نحيف و کوچکي بايد بره

طبق نقشه پسرمون عروسي مي کنه

طبق نقشه خونوادمون بلند مرتبه ميشه

به بلند ترين سطوح جامعه ميرسه

لباسهاي رقص زيبا تالار باشکوه

بهترين لباسارو ميپوشيم؟

به خاطر مقامش مورد احترام خواهيم بود

ما اونجا ميريم، ديده ميشيم با ملکه چايي ميخوريم

ما فراموش ميکنيم که قبلا کي بوديم؟

بليمي! اين لباسمه که گير کرده ببخشيد متوجه منظورتون نشدم

عزيزم زود باش اين من نيستم لباسم گير کرده

ويکتور کجاست ؟ ممکنه دير برسيم

تاجران ماهي

اين روز افتضاحيه حالا اينجوري فکر نکن.

اين روز افتضاحيه براي عروسي

اين وضع غم انگيزيه که ما توش گير افتاديم

که باعث اين ازدواج شوم ميشه

خونواده ما چه جوري ميتونن با اين موضوع کنار بيان

که دخترمونو به اون تازه به دوران رسيده بديم

اونا خيلي پست و دون مايه اند خيلي هم بي ادب اند

اه نميتونه خيلي بد باشه نميتونه خيلي بد باشه؟ من متاسفم .من که موافق نيستم

اونا ميتونن مالک زمين باشن يا اشراف ورشکسته

بدون هيچ پولي بلکه به خاطر نام و شهرتشون

دقيقاَ مثل من و تو

اه عزيزم

و به همين خاطره که هر چيزي هر چيز کوچکي

هر چيز تک و تنها ي , نحيف و کوچکي بايد بره

طبق نقشه دخترمون عروسي مي کنه

طبق نقشه خونوادمون بلند مرتبه ميشه

از اعماق فقر و بيچارگي

به اوج شرافت سلطنت توي دودمان و ايل و تبارمون

و چه کسي تونسته حدس بزنه توي ميليون ها سال

که دخترمون با يه صورت که شبيه سمور دريايي نفرت انگيزه

ميتونه ما رو به هدفمون برسونه به سرمنزل مقصود

اه هيلدرگارد

چي ميشه اگه منو ويکتور همديگرو دوست نداشته باشيم

فکر ميکني اين چيزيه که ميتونه ازدواجو به هم بزنه

فکر کردي که منو پدرت هم همديگرو دوست داشتيم؟

حتماُ همديگرو يه کم دوست داشتيت

البته که نه

بند هاي لباستو خوب ببند

ميخوام بدون اينکه بريده بريده حرف بزني صداتو بشنوم

ويکتور، اين بار تو قطعاَ يک برنده اي

حالا تنها کاري که بايد بکني اينه که اونو مثل موم تو دست خودت بگيري من از خيلي وقت پيش دارم گيج ميزنم ,مادر

آيا احياناَ ويکتوريا اورگلوت نمي خواد با يک پادشاه يا چيزي شبيه اون ازدواج کنه

مزخرف ميگي! يک تار موي ما ارزش داره به کل سر و پاي خونواده اورگلوت

من هميشه ميدونستم که لياقتم خيلي بيشتر از اين بوده که مثل يک تاجر ماهي زندگي کنم

اما من هرگز حتي با اون حرفم نزدم.

خب, اما حداقل بهش فکر کرديم

مي هيو! اون سرفه ي کوفتيتو ببر

ازدواج يه شراکته يه دختر کوچولو براي عروس شدن

تو فکر ميکني يه عمر مارو زير نظر داشته

بايد به اون دختر اينو ياد بدم.

بايد به اون دختر اينو ياد بدم. همه چيز بايد کاملو بي عيب باشه

همه چيز بايد کاملو بي عيب باشه همه چيز بايد کاملو بي عيب باشه

کاملاَ همينه و به همين خاطره که هر چيزي

هر چيز کوچکي!

هر چيز تک و تنها ي , نحيف و کوچکي بايد بره.

طبق نقشه!

يه نگاه به قيافت بنداز!

انگار که مرض استخون نرمي يا يه چيزي تو اين مايه ها گرفتي.

اه خداي من چه عظمتي چه ذوق و سليقه ي بي عيبو نقصي!

واقعاَ زيباست، اين طور نيست؟

اين از خونه ي خودمون بزرگتر نيست , عزيزم

به نظرت يه کم کهنه و قديمي نيست؟- خفه شو.

لورد و بانو اورگلوت

آقا و خانم وندورت

چرا, شما بايد خانم ويکتوريا باشيد

اه بايد اعتراف کنم که شما حتي يک روز هم از 20 سال پيرتر نميزنيد

نه، اوه بله. لبخند بزن, دارلينگ , لبخند بزن

خب , سلام. چه سعادتي به خونه ي ما خوش اومديد.

متشکريم

داخل اتاق پذيرايي غربي چايي خواهيم خورد.

اه, لطفاَ از اين طرف اتاق پذيرايي درست همون جاست

اوه , من عاشق ترکيب بندي اينجا شدم دکوراتورتون کي بوده؟

چه کاشي هاي خوبي, خاک تو سر پارچه آزينيتون

شوهر من مزخرف ميگه زياد بهش توجه نکنيد

منو ببخشيد شما خيلي قشنگ مي نوازيد

من، من، من معذرت ميخوام, دوشيزه اورگلوت چقدر من بي ادبم ,خب

معذرت مي خوام.

مادرم اجازه نميده به پيانو دست بزنم.

موزيک خارج از نزاکت يک خانم جوانه.

اون ميگه , موزيک خيلي احساسيه.

دوشيزه اورگلوت, ميتونم ازتون بپرسم

ملازمتون کجاست؟

شايد در ,… در شرايط خاص

بتونيد منو ويکتوريا صدا کنيد.

بله, البته خب

ويکتوريا بله, ويکتور

فردا , ما بايد با هم اِز

اِز…

اِزدواج کنيم بله. ازدواج کنيم

از وقتي که يه بچه بودم در در آرزوي روز ازدواجم بودم

من هميشه در اين آرزو بودم که بتونم کسي رو پيدا کنم که عميقاً بهش عشق بورزم

کسي که بتونم باقي عمرمو در کنار اون سپري کنم

مسخره است، نه؟ آره , مسخرست.

نه. نه, نه اصلاً, نه

اه, عزيزم , من متاسفم

اين چه بي نزاکتييه که داريد مي کنيد؟

شما دو تا نبايد با هم تنها باشيد.

بفرماييد, يک دقيقه به پنج مونده و شما هنوز توي تمرين جشن حضور نداريد.

کشيش گالس ولز منتظرند. سريع بيايد.

متن انگلیسی بخش

It’s a beautiful day It’s a rather nice day

A day for a glorious wedding

A rehearsal, my dear To be perfectly clear

A rehearsal for a glorious wedding

Assuming nothing happens That we don ‘t really know

That nothing unexpected Interferes with the show

And that’s why everything Every last little thing

Every single, tiny, microscopic little thing Must go

According to plan Our son will be married

According to plan Our family carried

Elevated to the heights of society

To the costume balls In the hallowed halls

Rubbing elbows with the finest

Having crumpets with Her Highness

We’ll be there, we’ll be seen Having tea with the queen

We’ll forget everything, That we’ve ever, ever been

Blimey! lt’s my dress is caught. Begging your pardon, ma’am.

Come on, dear. lt’s not me. lt’s my dress is caught.

Where is Victor? We might be late.

Fish merchants.

It’s a terrible day Now, don ‘t be that way

It’s a terrible day for a wedding

It’s a sad, sad state of affairs we’re in

That has led to this ominous wedding

How could our family have come to this?

To marry off our daughter; To the nouveau riche

They’re so common So coarse

Oh, it couldn ‘t be worse Couldn ‘t be worse? I’m afraid I disagree

They could be landrich, Bankrupt aristocracy

Without a penny to their name

Just like you and me

Oh, dear.

And that’s why everything Every last little thing

Every single, tiny, microscopic little thing Must go

According to plan Our daughter will wed

According to plan Our family led

From the depths of deepest poverty

To the noble realm Of our ancestry

And who would have guessed In a million years

That our daughter with a face Of an otter in disgrace

Would provide our ticket To a rightful place

Oh, Hildegarde.

What if Victor and l don’t like each other?

As if that has anything to do with marriage.

Do you suppose your father and l like each other?

Surely you must a little?

Of course not.

Get those corsets laced properly.

l can hear you speak without gasping.

You’ve certainly hooked a winner this time, Victor.

Now, all you have to do is reel her in. l’m already reeling, Mother.

Shouldn’t Victoria Everglot be marrying a lord or something?

Oh, nonsense! We’re every bit as good as the Everglots.

l always knew l deserved better than a fish merchant’s life.

But l’ve never even spoken to her.

Well, at least we have that in our favor.

Mayhew! Silence that blasted coughing.

Marriage is a partnership, a little tit for tat.

You’d think a lifetime watching us… .

Might have taught her that

Might have taught her that Everything must be perfect

Everything must be perfect Everything must be perfect

Perfect That’s why everything

Every last little thing

Every single, tiny, microscopic little thing Must go

According to plan

Look at the way you’re standing.

You look like you got rickets or something.

Oh, my goodness. Oh, such grandeur! Such impeccable taste!

Oh, beautiful, innit?

lt’s not as big as our place, dear.

Bit shabby really, isn’t it? Shut up.

Lord and Lady Everglot…

…Mr. and Mrs. Van Dort.

Why, you must be Miss Victoria.

Yes, l must say, you don’t look a day over 20. No, Oh, yes.

Smile, darling, smile.

Well, hello. What a pleasure. Welcome to our home.

Thank you.

We’ll be taking tea in the west drawing room.

Oh, do come this way, it’s just through there.

Oh, l love what you’ve done with the place. Who is your decorator?

Nice tiles, shame about the drapes.

My husband says such foolish things. lgnore him.

Do forgive me. You play beautifully.

l l l do apologize, Miss Everglot. How rude of me to Well… .

Excuse me.

Mother won’t let me near the piano.

Music is improper for a young lady.

Too passionate, she says.

lf l may ask, Miss Everglot…

…where is your chaperon?

Perhaps, in ln view of the circumstances…

…you could call me Victoria.

Yes, of course. Well… .

Victoria… . Yes, Victor.

Tomorrow, we are to be m

M M

Married. Yes. Married.

Since l was a child, l’ve l’ve dreamt of my wedding day.

l always hoped to find someone, l was deeply in love with.

Someone to spend the rest of my life with.

Silly, isn’t it? Yes, silly.

No. No, not at all, no.

Oh, dear, l’m sorry.

What impropriety is this?

You shouldn’t be alone together.

Here it is, one minute before 5, and you’re not at the rehearsal.

Pastor Galswells is waiting. Come at once.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.