بخش 04

: عروس مرده / بخش 4

عروس مرده

7 بخش

بخش 04

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

اگه چشمم به اون پسر وندورت بيفته

با همين دستام خفش ميکنم.

دستاي تو خيلي گنده است و گردن اون خيلي لاغره.

بايد با طناب خفش کني.

اين صداي وجدان توئه گوش کن ببين من چي ميگم.

من احساس بدي نسبت به اين پسر دارم. تو ميدوني که اون

براي چند مدت هم که شده برو گوش يه نفر ديگه رو بجو.

ويکتور همونطور که گفت، رفته که پدر و مادرشو ببينه.

اگه تا همين الان تو کلت نبودم، ميگفتم که مغزتو از دست دادي.

من مطمئنم که براي اين همه طول کشيدن حتما دليل خوبي داره.

من هم مطمئنم که دليل خوبي داره چرا نميري ازخودش بپرسي؟

.اشه, اين کارو ميکنم.

هر چند که با اين همه ترس و لرزش زياد نميتونه دور شده باشه.

ويکتوريا. ويکتور؟ چقدر خوشحالم که مي بينمت.

بيا کنار آتيش. تا حالا کجا رفته بودي؟ حالت خوبه؟

من، من

اه , عزيزم.

مثل ميت يخ کردي. چه بلايي سرت اومده؟

کتت!

ويکتوريا, من اعتراف ميکنم.

امروز صبح از ازدواج کردن واهمه داشتم.

اما وقتی دیدمت حس کردم که باید همیشه با تو باشم

و اينکه ازدواج ما به اين زودي ميتونه سر بگيره.

ويکتور, من هم همين احساسو داشتم.

ويکتوريا, من، من

من احساس کردم که ازدواج کرده ام.

و تو بايد بدوني که اون ناخواسته است.

عزيزم، من فقط ميخواستم که

عزيزم؟ اون کيه؟

اون کيه؟ من همسرشم.

ويکتور؟ ويکتوريا, صبر کن . تو متوجه نيستي.

اون مرده. نگاش کن.

هاپسکاچ.

نه! نه!ويکتوريا!

تو به من دروغ گفتي!

فقط براي اينکه بري پيش اون زن ديگت.

تو متوجه نيستي؟ اون زن ديگه تويي.

نه! تو با من ازدواج کردي. اون زن ديگه اون دخترست.

به چه نکته اي رسيد.

و من فکر کردم … فکر کردم همه چيز خوب پيش ميره.

ببين, من متاسفم, اما

اين اتفاق نميتونه محقق بشه.

چرا نميتونه؟

بخاطر چشممه, نه؟

نه. چشم تو دوست داشتنيه.

گوش کن, تحت شرايط متفاوت، خب, کي ميدونه؟

اما ما خيلي با هم فرق داريم. منظورم اينه که, تو مردي.

ميخواستي قبل از اينکه ازم تقاضاي ازدواج کني راجع به اين موضوع فکر کني.

چرا متوجه نميشي؟ اين فقط يه اشتباه بود. من هرگز با تو ازدواج نکردم.

رزهايي براي يک عشق ابدي.

سوسن هايي براي شيريني.

رايحه ي بچه.

چقدر افسرده اي؟

شايد اون راست ميگه. شايد ما با هم خيلي فرق داشته باشيم.

شايد هم لازم داشته باشه کلشو بده چکاپ کنن.

اين کارو من ميتونم براش بکنم.

يا شايد هم اون متعلق باشه به اون دختره. اون دوشيزه ي زنده و کوچک.

با اون لپهاي گل انداخته و قلبش که دائم داره ميتپه.

اون دخترا فقط 10 پني ارزش دارن تو خيلي بيشتر از اينا مي ارزي.

تو، تو

تو شخصيت عجيبي داري.

مگه اون بچه ي کوچيک لوس و گرد و قلمبه چي داره که تو نداري؟

اون حتي نميتونه يه شمعو نگه داره به زيبايي لبخند تو.

نبضشو چي ميگيد؟

توي يه مايلي ارزشي نداره.

پر افاده. پر مدعا.

اي کاش اون پسره ميدونست اون .چيزي رو که ما از تو ميدونيم.

و اينکه حلقه ي پسره توي دست اون موجود کوچيک احمق نيست.

و اينکه اون دختره نميتونه پيانو بزنه, نه برقصه و نه شعر بخونه

نه , اون اصلا با تو قابل مقايسه نيست.

اما اون هنوز تنفس ميکنه. کي اهميت ميده؟

مهم نيست. بي ارزشه.

پر ادعا. اي کاش فقط اون ميتونست ببينه.

که چقدر تو خاصي.

اي کاش اون پسره ميدونست اون چيزي رو که ما از تو ميدونيم.

اگه من يه شمع روشنو لمس کنم هيچ دردي احساس نميکنم.

.اگه با چاقو هم منو ببري. باز هم فرقي نميکنه

و من ميدونم که قلب اون دختره ميتپه.

و همين طور ميدونم که من مرده ام.

و اين اون درديه که هنوز احساسش ميکنم.

به من بگو که اين حقيقت نداره.

و به نظر ميرسه که هنوز قطره اشکي برام باقي مونده.

تنها ويژگي منحصر به فرد اون موجود کوچولو

اينه که اون زندست.

مهم نيست. بي ارزشه.

هر کسي ميدونه. که اين زود گذره

و خيلي زود درمان ميشه وقتي که ما با سرنوشت خودمون ديدار کنيم.

کي اهميت ميده؟ مهم نيست.

مهم نيست بي ارزشه.

اي کاش فقط اون ميتونست ببينه که چقدر تو خاص ميتوني باشي.

اي کاش اون پسره ميدونست اون چيزي رو که ما از تو ميدونيم.

اگه من يه شمع روشنو لمس کنم هيچ دردي احساس نميکنم.

درون يخ يا درون خورشيد. هيچ فرقي نميکنه

اما هنوز احساس ميکنم که قلبم درد ميکنه.

هرچند که نميتپه اما شکسته.

و دردي که اينجا احساس ميکنم

به من بگو که حقيقت نداره.

من ميدونم که مرده ام.

و به نظر ميرسه که هنوز قطره اشکي برام باقي مونده.

اين حقيقت داره , مادر!

ويکتور با يه زن مرده ازدواج کرده.

من اونو ديد. يه جسد! درست همين جا در کنار ويکتور ايستاده بود.

ويکتور توي اتاق تو بود؟

من بايد کمکش ميکردم.

چه ننگ بزرگي!

بيا بشين روي صندليت, عزيزم. مثل يه برگ داري ميلرزي.

بذار هيلده برات يه پتو بياره.

براش لباس ديوونه ها رو بيار! اون کاملا عقلشو از دست داده!

هيلدگارد ,دنبالم بيا.

فينيس, زود برو بخواب.

متن انگلیسی بخش

lf ever l see that Van Dort boy…

…l’ll strangle him with my bare hands.

Your hands are too fat, and his neck is too thin.

You’ll have to use a rope.

This is the voice of your conscience. Listen to what I say.

I have a bad feeling about that boy. You know he is no

Go chew someone else’s ear for a while.

Victor has gone to see his parents, just like he said.

lf l hadn’t just been sitting in it, l would say that you had lost your mind!

l’m sure he has a perfectly good reason for taking so long.

l am sure he does. Why don’t you go ask him?

All right, l will.

After all, he couldn’t get far with those cold feet.

Victoria. Victor? l’m so happy to see you.

Come by the fire. Where have you been? Are you all right?

l, l

Oh, dear.

You’re as cold as death. What’s happened to you?

Your coat.

Victoria, l confess.

This morning, l was terrified of marriage.

But then, meeting you, I felt I should be with you always

and that our wedding could not come soon enough.

Victor, l feel the same.

Victoria, l se l se

l seem to find myself married.

And you should know it’s unexpected.

My darling, l just wanted to meet

Darling? Who’s this?

Who is she? l’m his wife.

Victor? Victoria, wait. You don’t understand.

She’s dead. Look.

Hopscotch.

No! No! Victoria!

You lied to me!

Just to get back to that other woman.

Don’t you understand? You’re the other woman.

No! You’re married to me. She’s the other woman.

She’s got a point.

And l thought… . l thought this was all going so well.

Look, l’m sorry, but…

…this just can’t work.

Why not?

lt’s my eye, isn’t it?

No. Your eye is lovely.

Listen, under different circumstances, well, who knows?

But we’re just too different. l mean, you’re dead.

You should’ve thought about that before you asked me to marry you.

Why can’t you understand? lt was a mistake. l would never marry you.

Roses for eternal love.

Lilies for sweetness.

Baby’s breath.

Why so blue?

Maybe he’s right. Maybe we are too different.

Maybe he should have his head examined.

l could do it.

Or perhaps he does belong with her. Little Miss Living.

With her rosy cheeks and beating heart.

Oh, those girls are ten a penny. You’ve got so much more.

You’ve got You’ve got

You’ve got a wonderful personality.

What does that wispy little brat have That you don ‘t have double?

She can ‘t hold a candle To the beauty of your smile

How about a pulse?

Overrated by a mile

Overvalued Overblown

If he only knew The you that we know

And that silly little creature; Isn ‘t wearing his ring

And she doesn ‘t play piano Or dance, or sing

No, she doesn ‘t compare

But she still breathes air Who cares?

Unimportant Overrated

Overblown If only he could see

How special you can be

If he only knew The you that we know

If I touch a burning candle I can feel no pain

If you cut me with a knife It’s still the same

And I know her heart is beating

And I know that I am dead

Yet the pain here that I feel

Try and tell me it’s not real

And it seems that I still have; A tear to shed

The sole redeeming feature; From that little creature

Is that she’s alive

Overrated Overblown

Everybody knows That’s just a temporary state

Which is cured very quickly When we meet our fate

Who cares? Unimportant

Overrated Overblown

If only he could see How special you can be

If he only knew; The you that we know

If I touch a burning candle I can feel no pain

In the ice or in the sun It’s all the same

Yet I feel my heart is aching

Though it doesn ‘t beat, it’s breaking

And the pain here that I feel

Try and tell me it’s not real

I know that I am dead

Yet it seems that I still have; Some tears to shed

lt’s true, Mother!

Victor is married to a dead woman.

l saw her. A corpse! Standing right here with Victor.

Victor was in your room?

l have to help him.

The scandal!

Come sit in your chair, dearie. You’re shaking like a leaf.

Let Hilde fetch you a blanket.

Fetch her a straitjacket! She’s completely mad!

Come, Hildegarde.

Finis, come to bed at once.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.