بخش 07

: عروس مرده / بخش 7

بخش 07

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

ارواح پليد جهنمي, از اين جا برويد!

به عدم بازگرديد از همانجايي که آمده ايد!

شما نبايد به اينجا داخل شويد.

برويد عقب، برويد عقب!

اونو بيار پايين، ما الان توي يه کليسا هستيم.

عصر بخير.

عزيزان عاشق پيشه و رخت بربسته،

ما امروز در اينجا جمع شده ايم تا اين مرد و اين جنازه را به ازدواج هم درآوريم.

ويکتور؟

اول انسان زنده.

با اين دست،

غصه ها را از تو دور ميکنم.

جام تو هرگز خالي نخواهد بود،

چون من براي تو چون شراب خواهم بود.

حالا نوبت توئه.

با اين دست،

غصه ها را از تو دور ميکنم.

جام تو هرگز خالي نخواهد بود.

چون من،

من،

ادامه بده, عزيزم.

جام تو،

هرگز خالي نخواهد بود،

چون من،

براي تو چون شراب خواهم بود.

اون دو دله.

من نميتونم.

مشکل چيه؟

مشکل اينه.

من يه عروس بودم.

روياهام از من گرفته شد.

خب, حالا،

حالا اون روياهارو دارم از يه نفر ديگه ميگيرم.

من تو رو دوست دارم, ويکتور.

اما تو به من تعلق نداري.

ويکتوريا!

اه , چقدر احساسات برانگيز.

من هميشه توي عروسي ها گريه ميکنم.

عاشق و معشوق جوون ما بالاخره به هم رسيدن.

و حتما اونا ميتونن الان با خوبي و خوشي با هم زندگي کنن.

اما تو فراموش کردي،

اون هنوز همسر منه،

و من دست خالي از اينجا نميرم.

تو؟

ايميلي؟

تو!

اما، اما من تو رو ترک کردم.

البته مرده.

کاملا واضحه که اين زن داره هممونو فريب ميده.

متاسفم که خلاصه ميکنم، اما ما بايد به راه خودمون ادامه بديم.

دستتو از اون دختر بکش.

ميخواي تو رو هم بکشم؟

ويکتور , بگيرش!

متاسفم.

من بگم, شما اصلا عادلانه بازي نميکنيد, آقا.

تو بردي, عزيزم.

بزن به چاک.

اه , من دارم ميرم.

اما اول يه نوشيدني به سلامتي اميلي.

که هميشه يه ساقدوش بود و هرگز عروس نشد.

به من بگو عزيزم،

آيا يه قلب ميتونه بشکنه، حتي وقتي هم که از کار ايستاده باشه؟

بذار حسابشو برسم! بذار حسابشو برسم!

نه جلومو نگير. همونجا بمون.

ما بايد به قوانين اونها احترام بذاريم.

ما در بين زنده ها هستيم.

خوب گفت.

اما ديگه نه.

آره, حق با شماست. حالا اون مال شماست.

يه تازه وارد.

ويکتور هرگز فکرشو هم نميکردم که دوباره بتونم تو رو ببينم.

صبر کن.

من يه قولي دادم.

تو به قولت وفا کردي.

تو منو آزاد کردي.

و حالا منم ميتونم تو رو آزاد کنم.

متن انگلیسی بخش

Be gone, ye demons from hell!

Back to the void from whence you came!

You shall not enter here.

Back, back!

Keep it down, we’re in a church.

Evening.

Dearly beloved and departed…

…we are gathered here today to join this man and this corpse in marriage.

Victor?

Living first.

With this hand…

…l will lift your sorrows.

Your cup will never empty…

…for l will be your wine.

Now you.

With this hand…

…l will lift your sorrows.

Your cup will never empty.

For l will be… .

l will be… .

Go on, my dear.

Your cup…

…will never empty…

…for l will be… .

l will be your wine.

She’s having second thoughts.

l can’t.

What’s wrong?

This is wrong.

l was a bride.

My dreams were taken from me.

Well, now… .

Now l’ve stolen them from someone else.

l love you, Victor.

But you’re not mine.

Victoria!

Oh, how touching.

l always cry at weddings.

Our young lovers together at last.

Surely now they can live happily ever after.

But you forget…

…she’s still my wife!

l’ll not leave here emptyhanded!

You?

Emily?

You!

But But l left you.

For dead.

This woman is obviously delusional!

Sorry to cut things short, but we must be on our way.

Take your hands off her.

Do l have to kill you too?

Victor, catch!

Sorry.

l say, you’re not playing fair, sir.

Touché, my dear.

Get out.

Oh, l’m leaving.

But first a toast; To Emily.

Always the bridesmaid, never the bride.

Tell me, my dear…

…can a heart still break once it’s stopped beating?

Let me at him! Let me at him!

No, don’t hold me back. Wait.

We must abide by their rules.

We are amongst the living.

Well said.

Not anymore.

Yep, you’re right. He’s all yours.

New arrival.

Oh, Victor, l never thought I’d see you again.

Wait.

l made a promise.

You kept your promise.

You set me free.

Now l can do the same for you.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.