تو یه شیطانی توی یه لباس مبدل

: الویس پریسلی /

تو یه شیطانی توی یه لباس مبدل

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی

تو شبیه یک فرشته هستی

شبیه یک فرشته راه میری

شبیه یک فرشته صحبت میکنی

اما من عاقل شدم

تو یه شیطانی توی یه لباس مبدل هستی

اوه اره هستی

شیطانی توی یه لباس مبدل

تو من رو با بوسه هات فریب دادی

تو تقلب کردی و برنامه ریزی کرده بودی

بهشت میدونه که چطوری به من دروغ گفتی

تو اونجوری که دیده میشی نیستی

تو شبیه یک فرشته هستی

شبیه یک فرشته راه میری

شبیه یک فرشته صحبت میکنی

اما من عاقل شدم

تو یه شیطانی توی یه لباس مبدل هستی

اوه اره تو هستی

شیطانی توی یه لباس مبدل

من فکر میکردم که توی بهشت بودم

اما من کاملا سوپرایز شدم

بهشت به من کمک کن، من ندیدم

شیطان درونه چشم های تو رو

تو شبیه یک فرشته هستی

شبیه یک فرشته راه میری

شبیه یک فرشته صحبت میکنی

اما من عاقل شدم

تو یه شیطانی توی یه لباس مبدل هستی

اوه اره تو هستی

شیطانی توی یه لباس مبدل

تو یه شیطانی توی یه لباس مبدل هستی

اوه اره تو هستی

شیطانی توی یه لباس مبدل

اوه اره تو هستی

شیطانی توی یه لباس مبدل

اوه اره تو هستی

شیطانی توی یه لباس مبدل

اوه اره تو هستی

شیطانی توی یه لباس مبدل

متن انگلیسی

You look like an angel

Walk like an angel

Talk like an angel

But I got wise

You’re the devil in disguise

Oh yes you are

devil in disguise

You fooled me with your kisses

You cheated and you schemed

Heaven knows how you lied to me

You’re not the way you seemed

You look like an angel

Walk like an angel

Talk like an angel

But I got wise

You’re the devil in disguise

Oh yes you are

devil in disguise

I thought that I was in heaven

But I was sure surprised

Heaven help me, I didn’t see

The devil in your eyes

You look like an angel

Walk like an angel

Talk like an angel

But I got wise

You’re the devil in disguise

Oh yes you are

devil in disguise

You’re the devil in disguise

Oh yes you are

devil in disguise

Oh yes you are

devil in disguise

Oh yes you are

devil in disguise

Oh yes you are

devil in disguise

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.