کفشهای جیر آبی

: الویس پریسلی /

کفشهای جیر آبی

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی

اول بخاطر پوله دوم بخاطر نمایش

سوم بخاطر آماده شدن برو گربه برو

اما نه پا توی کفشهای جیر آبی من نکن

هر کاری میخوای بکن ولی با کفشهای جیر آبی من کاری نداشته باش

میتونی به زمینم بزنی، پا روی صورتم بذاری

منو هر جا بد نام کنی

هر کاری میخوای بکن

اما عزیزم کاری به کفشهام نداشته باش

و پا توی کفشهای جیر آبی من نذار

هر کاری میخوای بکن ولی با کفشهای جیر آبی من کاری نداشته باش

میتونی خونم رو آتیش بزنی، ماشینمو بدزدی

نوشیدنیهای منو از ظرف قدیمی میوه بنوشی

هر کاری میخوای بکن

اما عزیزم کاری به کفشهام نداشته باش

و پا توی کفشهای جیر آبی من نذار

آره هر کاری میخوای بکن ولی با کفشهای جیر آبی من کاری نداشته باش

اول بخاطر پوله دوم بخاطر نمایش

سوم بخاطر آماده شدن برو برو برو

اما نه پا توی کفشهای جیر آبی من نکن

هر کاری میخوای بکن ولی با کفشهای جیر آبی من کاری نداشته باش

آره این کفشهای جیر آبی منه

کفشهای جیر آبی منه

کفشهای جیر آبی منه

عزیزم، کفشهای جیر آبی منه

هر کاری میخوای بکن ولی با کفشهای جیر آبی من کاری نداشته باش

متن انگلیسی

Well it’s a-one for the money, two for the show

Three to get ready now go cat go

But don’t you, step on my blue suede shoes

Well you can do anything but lay off a-my blue suede shoes

Well, you can knock me down, step on my face

Slander my name all over the place

Well do anything that you wanna do

But uh uh honey lay off of my shoes

And don’t you, step on my blue suede shoes

Well you can do anything but lay off a-my blue suede shoes

Well you can burn my house, steal my car

Drink my liquor from an old fruit jar

Well do anything that you wanna do

But uh uh honey lay off a-my shoes

And don’t you, step on my blue suede shoes

Well you can do anything but lay off a-my blue suede shoes

Well it’s a-one for the money, two for the show

Three to get ready now go go go

But don’t you, step on my blue suede shoes

Well you can do anything but lay off a-my blue suede shoes

well its blue blue blue suede shoes

blue blue blue suede shoes

blue blue blue suede shoes

baby, blue blue blue suede shoes

Well you can do anything but lay off a-my blue suede shoes

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.