آخرین شعله‌ی عشق او

: الویس پریسلی /

آخرین شعله‌ی عشق او

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی

امروز یک دوست خیلی قدیمی به دیدارم آمد

چون او داشت به همه مردم شهر می گفت

درباره عشقی که یافته بود

و ماری اسم آخرین شعله ی عشق اوست

او حرف زد و حرف زد و می شنیدم که می گفت

که او بلندترین و سیاه ترین موها را دارد

زیبا ترین چشمان سبز را

و ماری اسم آخرین شعله ی عشق اوست

گرچه خندیدم اما درونم اشک می ریختم

من برایش آرزوی خوش اقبالی کردم و او خداحافظی کرد

او رفته بود اما صحبتهایش رهایم نمی کرد

غیر از گریه چه کاری از دستم بر می آمد

باور می کنید که دیروز

آن دختر در میان بازوان من بود و برایم قسم می خورد

تا ابد مال من خواهد بود

و ماری اسم آخرین شعله ی عشق اوست

گرچه خندیدم اما درونم اشک می ریختم

من برایش آرزوی خوش اقبالی کردم و او خداحافظی کرد

او رفته بود اما صحبتهایش رهایم نمی کرد

غیر از گریه چه کاری از دستم بر می آمد

باور می کنید که دیروز

آن دختر در میان بازوان من بود و برایم قسم می خورد

تا ابد مال من خواهد بود

و ماری اسم آخرین شعله ی عشق اوست

و ماری اسم آخرین شعله ی عشق اوست

و ماری اسم آخرین شعله ی عشق اوست

و ماری اسم آخرین شعله ی عشق اوست

متن انگلیسی

A very old friend came by today

Cause he was telling everyone in town

About the love that he just found

And Marie’s the name of his latest flame

He talked and talked and I heard him say

That she had the longest blackest hair

The prettiest green eyes anywhere

And Marie’s the name of his latest flame

Though I smiled the tears inside were a-burning

I wished him luck and then he said goodbye

He was gone but still his words kept returning

What else was there for me to do but cry?

Would you believe that yesterday?

This girl was in my arms and swore to me

She’d be mine eternally

And Marie’s the name of his latest flame

Though I smiled the tears inside were a-burning

I wished him luck and then he said goodbye

He was gone but still his words kept returning

What else was there for me to do but cry?

Would you believe that yesterday?

This girl was in my arms and swore to me

She’d be mine eternally

And Marie’s the name of his latest flame

And Marie’s the name of his latest flame

And Marie’s the name of his latest flame

And Marie’s the name of his latest flame

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.