پکیج مهارت های ارتباطی ، دوره 2 : مکالمه ی حرفه ای

درباره‌ی این دوره:

اگر میخواهید به صورت حرفه‌ای انگلیسی صحبت کنید این دوره برای شما مناسب است.

این دوره شامل 5 فصل زیر است:

 ملاقات حضوری
فصل 1 : ملاقات حضوری

در این فصل یاد میگیرید که چگونه ملاقات حضوری را به نحو احسن مدیریت کنید.

درس 1. Introduction to Course

درس 2. Small Talk & Conversational Vocabulary

درس 3. Key Pronunciation- Stress & Intonation

درس 4. The Elevator Speech

 ارتباطات آنلاین
فصل 2 : ارتباطات آنلاین

در این فصل یاد میگیرید که چگونه بتوانید ویدئو کنفرانس مناسبی ارائه بدهید.

درس 1. Basics of Meeting Online

درس 2. Group Discussion Language

درس 3. Video Conference Role Play

 مهارت در تماس تلفنی
فصل 3 : مهارت در تماس تلفنی

در این فصل یاد میگیرید که چگونه با مهارت و اعتماد به نفس کافی تماس تلفنی داشته باشید.

درس 1. Lets Learn Telephone Language

درس 2. Key Pronunciation - Can/Can't & Numbers

درس 3. Phone Role Play

 مصاحبه قوی
فصل 4 : مصاحبه قوی

با استفاده از نکات ارائه شده در این فصل خودتان را برای مصاحبه به زبان انگلیسی آماده کنید.

درس 1. First Impressions- Body Language

درس 2. Key Pronunciation- -ed & -s Endings

درس 3. Interview Role Play

 ارائه
فصل 5 : ارائه

در این فصل با توجه به نکات ارائه شده در فصول قبلی یاد میگیرید که یک ارائه ی خوب داشته باشید.

درس 1. Organizing Your Pitch- 3 Tells

درس 2. More about Stress & Intonation

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.