مکالمه ی حرفه ای

پکیج مهارت های ارتباطی ، دوره 2 : مکالمه ی حرفه ای

درباره‌ی این دوره:

اگر میخواهید به صورت حرفه‌ای انگلیسی صحبت کنید این دوره برای شما مناسب است.

این شامل 5 زیر است:

در این فصل یاد میگیرید که چگونه ملاقات حضوری را به نحو احسن مدیریت کنید.

در این فصل یاد میگیرید که چگونه بتوانید ویدئو کنفرانس مناسبی ارائه بدهید.

در این فصل یاد میگیرید که چگونه با مهارت و اعتماد به نفس کافی تماس تلفنی داشته باشید.

با استفاده از نکات ارائه شده در این فصل خودتان را برای مصاحبه به زبان انگلیسی آماده کنید.

در این فصل با توجه به نکات ارائه شده در فصول قبلی یاد میگیرید که یک ارائه ی خوب داشته باشید.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.