عصر یخبندان دوره برخورد

7 بخش

3بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

سلام؟

اوه!

سلام پستاندارها.

سلام باک!

سلام.

خداحافظ باک!

يکم کمک بدين.

دقيق سرجاش!

خيلي بي فايده است، اما خيلي هم درد داره.

سلام باک. خوش برگشتي.

صبر کن ببينم. اين کوچولو دايناسور نفله ميکنه؟

و متخصص رقص.

يک چشم دارم ولي همه دندونام اصلن.

ميخواي بشماريشن؟ اه. نه ممنون.

و اين بايد نپتوري باشه. ام. هلو.

حالا هر چي عزيزم.

واقعا باعث افتخارمه.

عجب چشم بندي. خيلي گانگستريه.

ممنونم.

من از اين بچه خوشم مياد باک. واو! اينجا چيکار ميکني؟

خب راستش. چي؟

دارم تلاش ميکنم!

اما چطور بايد به يک نفر بگي که محکوم به فنا هستن؟

اون واستاد.

ما محکوم به فنا نيستيم باک.

اون فقط يک فشفشه کوچيک بود و برنامه ديگه تمومه.

عجب بحث قديمي.

اين تازه شروعشه.

ميبيني، من يک پيشگويي پيدا کردم.

اشکالي نداره؟

پسر اون واقعا ضد حال ميزنه به همه چيز. مگه نه؟

ضد حال زن!

من اين لوح رو از جلو تا عقبشو خوندم.

و داستاني که ميگه واقعا مخاطره آميزه.

هر صد ميليون سال يا بيشتر، دنيا دچار يک انفجار کيهاني ميشه.

قبل از دايناسور ها اين چيزاي شبيه نعل اسب زشت بودن چندش. بعد، زير دامنه اين کوه يک اختر ميخوره به زمين.

بوم! بای بای. بعد، دايناسور ها دامنه کوه، اختر. بوم! باي.

و نفرات بعدي، پستانداران. دامنه کوه، اختر، بوم.

باي.

پستانداراي احمق.

اونا ماييم.

آره و اونجاست.

مادر تمام اختر ها که سرمون جيغ ميکشه.

حتي زيرزمين هم ايندفعه نميتونه ازمون محافظت کنه.

هي، اون قبلا اونجا نبود.

نگاه کن با آسمون چيکار ميکنه.

نگران نباشين. چون من يک نقشه دارم.

واقعا؟ که يک اختر رو متوقف کني؟

ببين، دو تا اختر قبلي در يک نقطه به داخل زمين رفتن.

و قراره که دوباره اتفاق بيوفته.

بايد بريم اونجا، و ببينيم چي باعث جذب اختر ميشه.

وقتي که فهميديم چرا داره مياد ميتونيم بفرستيمش يک جاي ديگه.

اون نقشه اينقدر احمقانه است که از خدام بود الان بزنم داغونش کنم.

ببين درست فهميدم.

به جاي فرار کردن از يک اختر مرگبار تو ازمون ميخواي صاف بريم جاش.

ميدونم به نظر يک مقدار احمقانه است اما خبر خوب اينه که هرجاي ديگه هم بريم ميميريم.

خب صد در صد خوبه.

باشه گيريم که رسيديم به محل برخورد چطوري بايد دقيقا چيزي که روي سنگ نوشته رو تغيير بديم؟

ببين دوست عزيز من.

بعضي از دايناسور ها روي سطح زمين موندن ولي بعضي هاشون هم موفق شدن که فرار کنن

اونا سرنوشتشون رو عوض کردم پس ما هم ميتونيم.

کي با منه؟

خب، چي فکر ميکنين؟

راستشو بخواين فکر کنم حق با سموره.

نه! به سمور گوش ندين.

اون ديوانه ي قاتله!

شرمنده. خيلي دوست دارم تغيير شخصيت بدم.

و خوشگل به نظر برسم!

خب باک قبلا جونمون رو نجات داده مگه نه؟

اما اگر اين دفعه نتونه چي؟

من نميدونم به چي باور داشته باشم.

اما ميترسم زنديگيمون قبل از اينکه شروع بشه تموم بشه.

اوکي.

فکر کنم پايه ايم. کراش و ادي آماده به خدمت.

خدمت.

عاليه! و کار کثيفمون آغاز شد.

حالا، بهتره که راه بيوفتيم چون تا زمان برخورد چيزي حدود

دو روز و 4 ساعت و 1 دقيقه و 16 ثانيه مونده

پونزده ثانيه، چهارده ثانيه

فکر کنيم فهميديم.

فکر کنم هممون قراره که بفهميم. واو! ما خيلي باحال به نظر ميايم. اه. اينا ديگه چين؟

کجاست؟ وقتي که اون چشم ديگش رو هم در آوردم به جاي يک دونه چشم بند دوتا لازم داره. تشنه بودنت به خونشو تحسين ميکنم دختر جون.

اما شنيدي که.

يک اختر در حال آمدنه.

اين يک سري چيزا رو عوض ميکنه.

يا حضرت قلقلي. اين بيرون چقدر سرده.

بدنم داره تيکه تيکه ميشه.

ميشه اينقدر سوسول بازي درنياري؟

شانس آوردي که چشماي مادرتو داري و گرنه به هيچ دردي نميخوردي.

واقعا دردناک بود.

چي ميبيني؟

هيچي. هيچي.

اختر مرگبار که داره مياد سمت زمين.

صبر کن! اونجاست.

چقدر بد شد. چون که خيلي دوره.

اينقدر دوره که حتي با پرواز کردنم بهش نميرسيم.

خيله خب. پس بياين بريم خونه.

ما عقب نشيني نميکنيم!

تا زماني که اون سمور نبود خانواده ما زندگي شرافتمندانه اي با دزديدن تخم دايناسورا داشت.

زندگي شرافتمندانه. دزديدن.

يک مقدار کنايه آميز اينطور فکر نميکني؟

به علاوه چرا بايد سمور رو بکشيم وقتي که اختر خودمونو ميکشه؟ افکار وسيع.

ديد کم.

اگر جلوي سمور و دوستاش از منحرف کردن اختر رو بگيريم.

ميترکه!

سمور و بقيه رو ميکشه در حالي که ما خيلي امن بالاش پرواز ميکنيم.

ميشه بهشت ما.

واقعا غير ممکن به نظر ميرسه.

فقط از نظر علمي.

باشه.

نقشه عاليي.

ميترکونه!

نظريت جزو نظريه هاي سه يا چهارگونه برتر روي زمينه.

حالا بهتر شد

حالا بياين مطمئن شيم که اون اختر برخورد ميکنه.

چرا نميشه ما هم مثل يک خانواده معمولي از آخرالزمان بترسيم؟

متن انگلیسی بخش

Hello?

Oh!

Hello, mammals.

Hi, Buck!

Hi.

Bye, Buck!

Um, a little help.

Right on the spleen!

Utterly useless, but totally hurts.

Hey, Buck.

Welcome back, buddy.

Wait.

This half-a-snack is the dinosaur whisperer?

And expert salsa dancer.

I have one eye but all my original teeth.

Would you like to count them?

Ah…

No, thank you.

And this must be Nectarine.

Um…

Peaches.

Semantics, my dear.

I am deeply honored.

Sweet eye patch.

Very gangsta.

Thank you.

I like this kid.

Buck.

Whoa!

What are you doing here?

Well, I…

What?

I’m trying!

But how do you tell someone they’re doomed?

He’s stumped.

We’re not doomed, Buck.

It was just a meteor shower, and the show’s over.

Oh, quite the contrary, old chap.

It’s just beginning.

You see, I found a prophecy.

Do you mind?

Boy, he really sucks the fun out of everything.

Doesn’t he?

Fun sucker!

I read this tablet front to back.

And the story it tells is very disturbing.

Every hundred million years or so, the world gets a cosmic cleansing.

Before the dinosaurs, there were these horseshoe crab-looking thingies.

Then, at the bottom of this mountain range, an asteroid hit.

Boom!

Bye-bye.

Next, dinosaurs, mountain range, asteroid.

Boom!

Bye-bye.

And coming up next, mammals.

Mountain range, asteroid, boom!

Bye-bye.

Stupid mammals.

That’s us.

Yep, and there she is.

The mother of all asteroids screaming towards us.

Even going underground won’t save us this time.

Hey, that wasn’t there before.

And look what it’s doing to the sky.

No worries.

Because I’ve got a plan.

Really?

To stop an asteroid?

Look, the last two asteroids have pummeled the earth in the same spot.

And it’s about to happen again.

We’ve got to go there and see what’s attracting the asteroid.

Once we know why it’s coming we can figure out how to send it somewhere else.

That plan is so dumb, I wish it had a face so I could smack it.

Let me get this straight.

Instead of running away from a deadly asteroid you want us to run directly towards it?

I know it sounds suboptimal, but the good news is it’ll kill us no matter where we went.

Well, that’s reassuring.

Okay, but even if we get to the crash site how are we supposed to change what is literally written in stone?

Ah, my cynical friend.

The dinos were wiped off the face of the Earth, but some escaped.

They changed their fate and we can change ours, too.

Who’s with me?

So, what do you think?

Honestly, I’m worried the weasel’s right.

No!

Don’t listen to the weasel.

He’s a raving loon!

Sorry.

I just love playing devil’s advocate.

And looking fabulous!

Well, Buck has saved our lives before, right?

But what if he can’t this time?

I don’t know what to believe.

But I’m afraid our lives will be over before they begin.

Okay.

I guess we’re in.

Crash and Eddie reporting for duty.

Doody.

Excellent!

And dirty word processed.

Now, we better get on the road because time till impact is roughly.

2 days, 4 hours, 1 minute and 16 seconds.

15 seconds, 14 seconds…

I think we get it.

I think we’re all gonna get it.

Whoo!

We look so cool.

Ugh.

What is this stuff?

Where is he?

When I am through with that one-eyed weasel he’s going to need two eye patches.

I admire your bloodthirstitude, Gertie.

But you heard them.

An asteroid is coming.

This changes things.

Holy snowballs!

It’s freezing up here.

Parts are retracting into other parts.

Would you please stop acting like a parakeet?

It’s a good thing you got your mother’s eyes or you’d be totally useless.

Well, that’s just hurtful.

What do you see?

Nothing. Nothing.

Deadly asteroid screaming towards Earth.

Wait!

There he is.

That’s too bad.

He is really far away.

Probably too far to reach by flight.

Oh, well.

Let’s just go home.

We are not retreating!

Until that weasel came along our family made an honest living stealing dino eggs.

An honest living.

Stealing.

Kind of ironic, don’t you think?

Besides, why take out the weasel if the asteroid is just gonna take us out?

So much sight.

So little vision.

If we stop the weasel and his friends from diverting the asteroid…

Kablooie!

It kills the weasel and everyone else while we glide safely above it all.

It’ll be our paradise.

That’s seems highly implausible.

Just from a scientific standpoint.

Fine.

It’s a great plan.

Dynamite!

One of the top three or four species annihilation plans I’ve ever heard.

That’s better.

Now let’s make sure that asteroid hits.

Why can’t we just fear the apocalypse like a normal family?

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.