عصر یخبندان دوره برخورد

7 بخش

5بخش

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی بخش

واو، هوا حس عجيبي داره.

ديگو؟

چيه؟

بالاخره! ما قدرت هاي فوق العاده داریم!

خانم ها و آقايان ما وارد يک طوفان الکتريکي شديم.

پيشنهاد ميکنم هممون از درختها دور بمونيم.

باشه مشکلي نيست.

مثل اينکه اصلا تو جنگل نيستيم.

پسر، طبيعت اين اواخر يکم بداخلاق شده.

خوبه که همه اينجاييم تا بهم کمک کنيم.

همونطور که هميشه ميگم نزديک بمونين تا زنده بمونين.

اونجاين!

حال کردي.

چقدر ميتوني احمق باشي؟

زودباشين بچه ها. شيرجه بزنين!

همگي سعي کنين هيچ نوع تماسي ايجاد نکنين.

بدون تماس. گرفتم.

آره. منم گرفتم لوبیا های باحال.

حالا تماس چي چي هست؟

اوه،نه.

بجنبين! بايد از اينجا بريم.

عجله کن مامان بزرگ.

عجلم نکن.

من رعد و برق بهم خورده بيشتر از اينکه

اوه! مامان بزرگ!

تو صبحانه بخوري.

هلو!

جوليان، تکون نخور!

يک فکري دارم.

دارم ميام قند عسلم!

جوليان چرا کمکش نميکني؟

صبر کنين. نه، مني اون.

شماها دارين چيکار ميکنين؟

کمک ميکنيم؟

زياد که شبيه کمک کردن نيست؟

هي، عمو برقيا!

مني، آماده شو که فرار کني.

زودباش، بريم!

همه نجات پيدا کردن؟

شيرا، مني، کرش، ادي، الي، مامان بزرگ.

اهههه لعنتي! انگشتام تموم شد.

باک. باک کجاست؟

ميشنوين؟

يک بچه!

يک بچه اونجاست!

باک صبر کن! خيلي خطرناکه.

اون رفته.

باورم نميشه.

نميدونم چطور بايد بدون تو دووم آورد باک.

خيله خب بياين بريم.

باکه!

گرفتمت. گرفتمت نگران نباش.

بفرما. بفرما. همگي سلام کنين.

ها؟

خدايا،خوشگل نيست؟

از کجا ميدونه که دختره؟

دختره خوب.

فقط براي شفاف سازي اون يک کدو مگه نه؟

خب خانم درسته يکم رنگش زرده اما خوب ميشه. بله میشی. فکر کنم اسمتو بزارم برانوين.

خرگوش کوچولو؟ بهتره برگرديم به زمين.

تا نابود نشده. باشه؟

حق با تويه پستاندار.

کي ميخواد دنيا رو از يک اختر آتيشين نجات بده؟

تو نجات میدی!

خيله خب پستاندارا. بياين امشب رو اينجا اتراق کنيم.

اتراق؟ پس اون همه چيزايي که در مورد آخر دنيا و برخورد گفتي چي؟

اوه اختر هم يک روز استراحت ميکنه بالاخره.

و همونطور که پدربزرگم ميگفت امشب رو استراحت ميکنيم سفر به تاخير افتاده آسمون تو شب خيلي صافه. کي کرم پامو برداشته؟

من کرم پامو لازم دارم.

بابا بزرگ واقعا سمور گيج و عصبانيي بود.

خيلي باحالي جوليان.

بيخيال! تو باحالي.

سخت نگير داداش ببري از يک مادر ببري.

اون ديگه چي بود؟

چي،چي بود؟

اوه اونو ميگي! يک روش باحال واسه خداحافظيه.

جوليان يادم داد.

خب خوشحالم که آخر الزمان داره شما ها رو دور هم جمع ميکنه.

بچه خوبيه مني. از فلسفش خوشم مياد.

يک شانس بهش بده. باهاش اخت شو.

پس روشنش ميکنم.

پس روشنش ميکنم.

پس روشنش ميکنم و دارم ميترکونم.

اخت شدن! ايده خوبيه!

اوه، راست ميگي. فهميدم.

تو با جوليان برو. من يک ايده اي واسه هلو دارم.

سلام بچه داداشي.

اوه سلام بابا داداشي. آهنگمو شنيدي؟

خيله خب. به جاي اون چطوره يک بازي قبل از خواب بزنيم؟

امکان نداره! تو ميخواي با من بازي کني؟ واو! مثل اين که هزاران بار هزار بار مفتخر شده باشم؟

نه! يک ميليون بار؟

چون با هر چي که مساوي هست يني من همون قدر مفتخر شدم. پس يني آره؟

آره،يني آره. بهترين آره!

مثل آره با يک عالمه هههههههههه پس يني آرههههههههههههه.

عاليه!

روي يخ ميبينمت!

خوشحالي ديگه؟

اوه پسر.

خب، به نظرت آماده اي تا تنهايي اون بيرون دووم بياري؟

من تنها نيستم. جوليان رو دارم.

باشه. اما با اين اختر در حال پرواز نه خونه اي هست که راجبش صحبت کني و نه هيچ حامي فکر ميکني براي اين آماده اي؟

من يک بچه گريوام.

فرض کن. تو جنگلي و داري دنبال غذا ميگردي و بچت مريض شده. چيکار ميکني؟

نه! تکون دادن باعث ميشه بدتر شه! اوه، نه! حالا يک نوزاد رو نگه داشتي که هم زخميه و هم يک چيزي تو بينيش داره.

ماماني نگهم دار!

بچه ها دارن گريه ميکنن.

غذايي نداري و بعدبا يک خرگوش قاتل مواجه ميشي!

من يک خرگوش قاتلم، که به بچه ها هاري ميده.

و حالا يک ساحره هم هست.

چطوري ميخواي از پس همه اينا بدون کمک ما بر بياي؟

هلو ميره!

خب اينا فقط چيزاي آسون بود.

هنوز خيلي چيزا هست که بايد انجامش بديم. اه. بچه خرابکاري کرده.

من يک بازيگر لحظه ايم، پس بايد عوضم کني. اوه! خيلي نزديک بود!

اين توپا خيلي سريع ميرن.

فقط توپ رو تا آخر نگاه کنن که ميرسه به دربازه . اوه! من تونستم!

حيف شد که داري با هلو ميري.

اگر وايميستادي ميتونستيم هميشه اينکارو بکنيم.

باشه. بيا شروع کنيم!

من مثل نينجاي هاکي ميمونم!

هي هلو!

به نظر ميرسه که يک بازيکن هاکي جديد داري تا به جاي بابات باهاش بازي کني.

اوه نه.

جوليان!

بيخود نيست ميخوان اينقدر ازتون دور شن.

من از دستي اونکارو نکردم.

به من ربطي نداره که اون بچه انعطاف پذير نيست

چطور تونستي همچين کاري باهاش بکني؟

من فکر کردم از جوليان خوشت مياد.

از جوليان خوشم مياد.

اما اونطوري به نظر نميرسه.

وقتي بهش نگاه ميکني تمام چيزي که ميبيني يک مانعه.

يا بدتر يک هدف.

اما من يک پسر مهربونه که داره بيشترين تلاشش رو ميکنه که شما رو تحت تاثير قرار بده.

هلو. نه! هردوتون تمومش کنين ديگه!

اگر نجات پيدا کنيم من هنوزم ازدواج ميکنم و هنوزم از خونه ميرم.

چه برام خوشحال باشين چه نباشين.

اونجوري نگام نکن. گفت جفتمون.

يني تو هم شامل ميشي.

و اين داستانيه که تا موقعي که برسيم خونه برات تعريف ميکنم.

هی.

چون که بابايي و دوستاش دنيا رو نجات دادن.

ما نميتونيم پرواز کنيم

بابايي چشم ديگش رو هم کور ميکنه

خواباي خوب ببيني کوچولو

کدوي خوش شانس!

بايد خوب باشه که پدري داشته باشي که عاشقت باشه.

هووو.

خيله خب بزن بريم. تو ميتوني راجر.

آره! آدم دزدي! ببین من معذرت میخوام. باور کن تقصير من نيست.

من خودم هيچوقت همچين کاري انجام نميدم. تقصير پدرمه. اون ديوونه است.

باورم نميشه که بالاخره تونست!

آفرين احمق جون!

مرسي بابا.

حالا هر چي! منم ميتونستم انجامش بدم.

خب،خب.

به نظر مياد ديگه الان نميتوني ميتوني سمور؟

ها؟

اون که سمور نيست. اون.

نميدونم چيه. همم. وقتش شده ديگه فرشته ي من؟

وقت چي؟

دارم ميام به سمت نور.

نميتونم صبر کنم تا تموم اون قوم و خويشاي لعنتي که ازشون متنفر بودم رو ببينم. اههه! ولم کن! ولم کن! ولم کن!

برو به خواهرت کمک کن.

اما پدر.

فرشته ي شيطاني!

هر کي با ننه بزرگ در افتاد بد جور ور افتاد.

و اينجوري انجام ميشه.

آهاي؟ فرشته؟

من تو بهشتم؟

اينجا خيلي تاريک و چسبناکه.

ها؟ توه، نه! من میتونم نور و ببینم.

بابا! من نجاتت ميدم.

سلام!

اوه خب. به نفع همه بود.

آره احتمالا. صد در صد. عجب! يا خدا باک. چيکار کردي؟

خيله خب پستاندارا. وقتشه که حرکت کنيم.

بياين معطل نکنيم، اما آره من لوح رو اشتباهي خوندم. اختر خيلي نزديک تر شده.

يک لحظه صبر کن. مامان بزرگ کجاست؟ اوه. مامان بزرگ؟ اوه،مامان بزرگ؟

شايد رفته؟

شايد يک توپ خورده تو سرش؟

آره! و شايدم توسط دايناسوراي سي متريه پرنده اي که ميخواستن از من انتقام بگيرن دزديده شده.

همه ي تئوري ها خوبن. من با توپ موافقم.

ميدونستم!

پس تمام اين مدت داشتيم توسط دايناسوراي پرنده غول پيکر تعقيب ميشديم؟

اوه فقط سه تا! نميخواستم به ميرال آسيبي برسه.

آره! چون قبلش سوار يک کشتي تفريح بوديم و داشتيم خوش ميگذرونديم.

يک لحظه صبر کن ببينم.

بوش و حس ميکنم. زودباشين! پستاندارها ما موفق شديم!

محل اصابت.

اين بايد باقيمونده ي اختر قبلي باشه.

باک؟ سنگاي فضاييت!

قطعا ميتونيم اختر رو با يک چيز مغناطيسي به همون اندازه منحرف کنيم!

منظورم اينه که اون خيلي گنده است.

اون خيلي بزرگه، غير ممکنه که از رو زمين بلندش کنيم.

کاملا ممکنه.

فقط هنوز نميدونيم چطوري.

اما دايناسوراي پرنده چي؟

و مامان بزرگ چطور؟

هيچي.

متاسفم سيد.

اوه مامان بزرگ. مامان بزرگ شيرين بد عنقم.

چرا هميشه پيرا بايد اول بميرن؟

چرا؟

هنوزم ميتونم صداي نازه وحشت زدش رو بشنوم بعد از مرگ وحشت کرده.

مامان بزرگ زنده است!

و تو دردسر افتاده!

مامان بزرگ؟

مامان بزرگ؟ مامان بزرگ؟

حالش خوبه؟

مطمئن نيستم.

دستتو از رو مامان بزرگم بکش!

همينکارو ميکني و انعام هم نميگيري.

اگر شما خانم خوشگل رو خوشحال ميکنه خودش واسم انعامه.

ديدي؟ من با خرگوشه ميرم.

مامان بزرگ!

يک خرگوش توي اختر زندگي ميکنه؟

اصلا توقعشو نداشتم.

پس اگر اينو ببيني چي ميگي؟

آره!

عجب ايده هايي دارن اينا!

اين فوق العادست.

به نظرت اونا ميدونن که دارن توي يک توپ مغناطيسي زندگي ميکنن؟

اينجا که به نظر ميرسه زياد محکوم به فنا نيست.

باورم نميشه!

مهمون!

ما هيچوقت مهمون نداشتيم.

يکي ويشکونم بگيره. يا بايد ويشکونت بگيرم؟

صبر کن هر جفتمونو ويشکون ميگيرم.

سرم به جايي خورده؟ اينجا چه اتفاقي داره ميوفته؟

بهتون نشون ميدم که اينجا شبيه. اوه! روياست!

اين يارو؟ واقعا؟

حالا هرچي.

خب سلام خوشتيپ.

من بروکم. اوه. عجب ساختار استخونيه نرمي داري.

عجب فک قويي.

تو پوست خودم نميگنجم!

من دارم شاخ در ميارم.

ببخشيد که تو اين ارتباط عشقيه عجيبتون مزاحم ميشم ولي ما عجله داريم.

اگر سريعا يک کاري انجام نديم اون اختر باعث ميشه تکه بزرگمون گوشمون باشه.

اوه. به نظر ضروري مياد.

بهتره ببرمتون پيشش.

اون کيه؟ رهبرتون؟

اون همه چيز ماست.

همه چيزو ميبينه.

همه چيزو ميدونه.

و بوي فوق العاده اي ميده!

باشه. باشه به نظر عالي مياد. بياين بريم!

عاليه. از اين طرف.

هووو!

آره!

لطفا سعي کنين که پاها و دستاتونو در تمام مدت داخل وسيله نگه دارين.

اما بزارين که روحتون در جئوتوپيا گشت و گذار بکنه.

من حس خوبي راجبش دارم.

شايد بتونه کمکمون کنه.

اون که گفت همه چيزو ميدونه.

و همه چيز خيليه!

و او اينجاست.

استاد مديتيشن بهترين بهترين ها و چهار دوره قهرماني انعطاف سنگين وزن جهان!

اون يک لاماست؟ من از لاماها متنفرم.

اونا تف ميکنن و بو ميدن.

خودشم همينطور.

ما هم همينطور.

درود پستانداران!

شنگريلاما شما رو ميبينه الان.

اوه! عاليه.

خب کجاست؟

اينجاست. در حال صحبت با شما.

فهميدم. اون کسيه که صحبت ميکنه و تو هم احمقي.

نه تو احمقي. نه تو احمقي.

نه تو احمقي.

اين کسيه که ميخواد نجاتمون بده.

نگاه کن. تو احمقي.

حال بهم زن! خوشم اومد!

موضوع جديد. هممون قراره که بميريم.

خب اين که خوب نيست. استرس کشنده است.

بهتره که دست و پاهامون رو شل کنيم و ذهنامونو باز کنيم.

حرکت سگي! اه. واقعا؟

من صبر ميکنم. تمام وقت تو دنيا رو دارم.

در واقع تو تمام وقت تو دنيا رو نداري.

هيچکدوممون نداريم. ميبيني،اون چيزي که تو آسمون هست.

اوه. اون نور خيره کننده اي که هر لحظه بزرگتر ميشه؟

مگه چيکارست؟ به نظر من که مشکلي نداره.

با تمام احترامي که برات قائلم پيچ پيچي اون يک اختره.

به طور معناطيسي به اينجا جذب ميشه و داره صاف مياد پيشمون.

بايد به کريستال هاي ما علاقه داشته باشه

خب کي ميتونه سرزنشش کنه؟

اينا واقعا براي خودشون چيزين.

ميدونسته که اينا قدرته جاودان دارن؟

من خودم بيشتر از 400 سالمه. هممم. امکان پذير نيست. معلومه که هست.

من326سالمه! واو! ها؟ بيشتر از 275 بهت نميخورد.

ما جوون و شاد و امنيم. و هميشه هم خواهيم بود.

با تشکر از جئوتوپيا!

درست. دوست داشتنيه.

حالا بيا يک راهي پيدا کنيم که پرتابش کنيم به فضا!

ببخشيد. تو ميخواي خونمون رو خراب کني؟

در هر صورت که خراب ميشه.

اما اگر اين ماده مغناطيسي رو بفرستيم به جو ميتونيم مسير اختر رو عوض کنيم و همه رو نجات بديم.

چي ميگي؟

کرم ابريشم!

پس يني آره؟

يا تو در قسمت تحتانيه بدنت کشش عضلانيه بسيار بالايي داري.

شنگريلاما چطور ميتونيم.

ميمون مرغي. باسن ژله اي. پوره سيب زميني.

انعطاف پذيريت به کنار.

بگو چطوري بايد اين کريستال هاي لعنتي رو پرتاب کنيم؟

نميتونين. غير ممکنه.

اوه! جونم در اومد.

از ديدنتون خوشحال شدم.

بد نيست که اگر يک چرخي يا همچين چيزي با هم بزنيم.

همم.

تموم شد. اون آخرين اميدمون بود.

ما محکوم به فناييم.

آره. تنها چيزي که گيرمون اومد کلاس یوگای مجانی بود.

در اون مورد ميشه لطفا کمکم کنين؟

دماغم به طور خطرناکي به باسنم نزديکه.

سيد، چرا دوتا دم داري؟

منم اينجام.

گريه نکن.

به نيمه پر ليوان نگاه کن.

قبل از اينکه بميريم وقت ميکنيم کل زندگيمون رو تو يک چشم بهم زدن ببينيم.

يني دوباره از اول عاشقت ميشم. فقط تو ميتوني کاري کني که آخر دنيا خوب به نظر برسه.

ما با بزرگ کردنش کار خوبي کرديم.

اون قويتر از اون چيزيه که ما فکر ميکنيم.

دوروز پيش همه چيزمو ميدادم تا پيشمون نگهش دارم.

ولي حالا همه چيزمو ميدم تا ازدواج کنه و خونه رو ترک کنه.

با بچه هاش بازي کنه با شوهرش برقصه.

موقعي که سالگردشون يادش ميره سرش داد بکشه.

واقعا خوب بود مگه نه؟

زندگيمون؟ تو،من و هلو.

بهترين بود.

اوه بروک.

تو خيلي خوشگلي.

تو هوش از سرم ميپروني.

شرط ميبندم اينو به همه ي دخترا ميگي.

سعي ميکنم اما معمولا اونا خيلي سريع ميدون.

اوه،تو چقدر رمانتيکي.

هي، ميدونم که به نظر خيلي احمقانه مياد اما تا ابد شريک زندگيم ميشي؟

اوه بروک، نميدونم چي بگم.

فقط 12 دقيقه شده.

چي باعث شد اينقدر طولش بدي؟

آره! اين بهترين آخرين روزم روي زمين بوده.

الماس! من يک الماس ميخوام!

کجا ميتونم اوه! عاليه.

نه،نه، نه. سيد عزيزم اونکارو نکن.

اشکالي نداره. فقط براي تنها عشق حقيقيم.

نه نه نه!

اوه! حقير! بي مغز!

داري با من صحبت ميکني يا اون؟

اون ديوار تنها چيزي بود که مارو جوون نگه ميداشت. حالا هممون محکوم به فناييم! محکوم به فنا!

و حالا فکر کنم که تب کردم. با تشکر از جنابعالي احمق جون!

هي! سخت نگير لاما!

اين احمق روياهامه.

مرد زندگيمه.

مرد زندگيمه.

کي اهميت ميده؟

خيلي عصبانيه.

سيصد سال آرامش و يکپارچگي، کارم به خاطر يک تنبله احمق بشعور سنگدل تمومه!

اوه بروک.

شماها پير شدين.

هرچي که بينمون بود ديگه تمومه.

وقتي که با يک زن مسن قرار ميزاري همين ميشه ديگه.

واقعا متاسفم آقاي لاما.

متاسفي. متاسفي؟

متاسف بودن که درستش نميکنه،ميکنه کوچولويه من به يک حموم کف نياز دارم يا ماساژ.

کي ميدونه که بايد چيکار کنم؟

بايد عصبانيتم رو خالي کنم. خاليش کن!

خيلي تو خودم نگهش داشتم.

ميخوام يک چيزي رو بزنم. يکي بهم يک چيزي بده.

خودشه! انرژي رو خالي کن.

بزرگترين وسيله ي تخليه انرژي زمين دقيقا جلوي ماست.

کي؟ مک گي هي تفي؟

آتشفشان!

اون پرتاب کننده مغناطيسيمونه.

تنها کاري که لازمه بکنيم اينه که سوراخ هاي بخار اطرافشو بپوشونيم.

واقعا نقشه ديوانه ايه!

خودت نقشه ديوانه اي.

اصلا هيچ مفهومي نداره.

تو چي هستي؟ پروفسور منطق؟

پروفسور گربه از دانشگاه ميو ميو ميو.

ميبيني؟ فشار بسيار، باعث انفجار عظيم ميشه.

و تو اسم خودت رو گذاشتي پروفسور.

خب. ما بايد تموم کريستال ها رو بريزيم داخل آتشفشان.

چي؟ نه!

من کريستالامو نميدم به شما.

ما لازمشون داريم تا دوباره پناهگاهمون رو بسازيم.

بايد بهتون يادآوري کنم جئوتوپيا مال شما نيست که نگهش دارين.

نخيرم هست.

از آسمون اومد و حالا موقشه که برش گردونيم.

نخيرم نيست!

خيلي هم هست.

تغيير سخته اما بخشي از زندگيه.

وقتشه که در آغوش بگيريمش.

چه تو بخوايش چه نخوايش.

نميخوام!

گوش کن لاما، من قاط ميزنم يک بلايي سرت ميارم!

پس يا با ما باش با برو هي پيچ و تاب بخور و از سر راهمون برو کنار.

زودباشين همگي.

هر کريستالي که ميتونين پيدا کنين رو بردارين. همه ، بیاین انجامش بدیم. و يادتون باشه، با پاهاتون بلندش کنين.

دير گفتي.

گوش کنين تيم محافظت از سياره.

قدم اول، با بستن شکاف ها فشار داخل آتشفان رو زياد کنين.

هيچ بخاري نبايد در بره.

اگر نشتي داشته باشه فشار ضعيفه.

قدم دوم، بزرگترين کريستال مغناطيسي رو ببرين داخل آتشفشان

بايد اينقدر بره بالا که اختر رو هم با خودش بکشه.

بکشين! بکشين!

به اون اختر بگين که کارش تمومه. او! هشتگ اختر!

هشتگ هشتگ ديگه چيه؟

هشتگ نميدونم ولي به نظر باحال مياد!

هشتگ خيلي باحاله!

هشتگ داره حالم ازش بخم ميخوره. خودشه دوستان. بريزين پايين.

هر يکدونه کريستال حساب ميشه.

خبر خوب دوستان!

ما 6 دقيقه از برنامه جلوييم.

يکي اون بيرون مارو دوست داره.

متن انگلیسی بخش

Wow, the air feels strange.

Diego?

What?

Finally!

We have superpowers!

Ladies and gentlemen, we have wandered into an electrical storm.

I suggest we all stay away from the trees.

Sure, no problem.

It’s not like we’re in a forest.

Boy, Mother Nature sure is in a bad mood lately.

Good thing we’re all here to help each other.

Oh, like I always say, stay close, stay alive.

There they are!

Right out in the open.

How stupid can you be?

Come on, kids.

Dive!

Everyone, try not to create any sort of friction.

No friction.

Got it.

Yup.

Cool beans.

Friction is what now?

Oh, no.

Come on!

Let’s get out of here.

Hurry, Granny.

Don’t you hurry me.

I’ve been struck by lightning more times…

Ahh!

Granny!

than you’ve had hot breakfasts.

Peaches!

Julian, don’t move!

I have an idea.

I’m coming, sweetheart!

Julian, why aren’t you helping her?

Wait! No, Manny, she.

Uh, what are you guys doing?

Helping?

What would “not helping” look like?

Hey, zapheads!

Manny, get ready to run.

Come on, let’s go!

Everybody make it?

Shira, Manny, Crash, Eddie, Ellie, Granny.

Aw, shoot!

I’m out of fingers.

Buck.

Where’s Buck?

Do you hear that?

A baby!

There’s a baby in there!

Buck, wait! It’s too dangerous.

He’s gone.

I can’t believe it.

Don’t know how we’ll go on without you, Buck.

All right, let’s go.

It’s Buck!

I got you.

Don’t worry, I got you.

There you are.

There.

Say hi, everyone.

Huh?

Isn’t she gorgeous?

How can he tell it’s a she?

Such a good little poochie-woochie.

Just to be clear, that’s a pumpkin, right?

She has a little jaundice, but I think she’ll be okay.

Yes, you will.

I think I’ll call you Bronwyn.

Um, little buddy?

We need you back on planet Earth.

While it’s still here. Okay?

Right you are, mammal.

Who wants to save the world from the fiery asteroid?

You do!

Okay, mammals.

Let’s stop here for the night.

Stop?

What about the whole end of the world collision thing?

Oh, asteroid’s still a day off.

And like my grandfather used to say Red sky at night, sailor’s delight.

Purple sky at night, who moved my foot cream?

I need my foot cream.

Grampy was a confused and angry weasel.

You are so funny, J.

Stop!

You’re funny.

Take it easy, my brother from a tiger mother.

What was that?

What was what?

Oh, that!

It’s a cool way to peace out.

Julian taught it to me.

Well, I’m glad the apocalypse is bringing you together.

He’s a good kid, Manny.

I like his philosophy.

Give him a chance.

Bond with him.

So light ‘em up, up, up

Light ‘em up, up, up

Light ‘em up, up, up I’m on fire

Bonding!

That’s a good idea!

Oh, right.

Got you.

You take Julian.

I got an idea for Peaches.

Hey, Bro-Kid.

Oh, hey, Bro-Dad. You here to rock out?

Okay.

Instead of that how about a game before bedtime?

No way!

You want to play a game with me?

Wow!

What is honored times 1,000?

No!

Times one million?

Cause whatever that equals, is how honored I am.

So, is that a yes?

Yes, that’s a yes.

It’s the most yes!

It’s like yes with a bunch of s’s so it’s like yessssssssssssssssssss.

Great!

I’ll see you on the ice!

Happy?

Oh, boy.

So, do you think you’re ready to go out roaming on your own?

I won’t be alone.

I’ll have Julian.

Sure.

But with asteroids flying no home to speak of and absolutely no support system do you think you’ll be ready for this?

I’m a wittle baby.

Imagine.

You’re in the woods, looking for food and your baby gets sick. What do you do?

No!

Jiggling makes her feel worse!

Oh, no!

Now your older toddler has a skinned knee and a stuffy nose.

Mommy, hold me!

Now your babies are crying.

You have no food and then you come face to face with a rabid beast!

I am a rabid beast who gives rabies to babies.

And there’s an arsonist on the loose.

How are you going to handle all this without our help?

Peaches, out!

That’s just the easy stuff.

There’s a lot more we still need to cover.

Uh…

Baby made a poopie.

I’m a method actor, so I will need to be changed.

Oh!

So close!

These pucks go fast.

Just watch the puck all the way into the stick.

Oh!

I did it!

Too bad you and Peaches are moving away.

If you stayed, we could do this all the time.

Okay.

Show me the heat!

I’m like a hockey ninja!

Hey, Peaches!

Looks like you got a new hockey partner to replace your dad.

Oh, no.

Julian!

Such a mystery why he wants to move far away.

I didn’t mean to do it.

It’s not my fault the kid has no reflexes.

How could you do that to him?

I thought you liked Julian.

I do like Julian.

Well, you don’t act like it.

When you look at him, all you see is an obstacle.

Or worse, a target.

But I see a sweet guy who’s trying his hardest to impress you.

Peaches.

No!

Both of you, just stop!

If we survive, I’m still getting married and I’m still leaving home.

Whether you’re happy for me or not.

Don’t give me that look. She said both.

That means you, too.

And this riddle asteroid went wee, wee, wee, all the way home.

Hey…

Because Daddy and his friends saved the world.

And if that pterodactyl don’t fly

Daddy’s gonna blind his remaining eye

Sweet dreams, little one.

Lucky pumpkin!

It must be nice to have a loving father.

Whoo.

Okay, here we go.

You can do this, Roger.

Yay!

Kidnapping!

Look I’m sorry.

It’s not me.

I would never do something like this.

It’s my father.

He’s crazy.

I can’t believe he pulled it off!

Way to go, dum-dum!

Thanks, Dad.

Whatever!

I could’ve done the same thing.

Well, well.

Looks like you’re not stopping that asteroid now, are you, weasel?

Huh?

That’s not the weasel.

That’s…

I don’t know what that is.

Hmm.

Is it my time, angel?

Time for what?

I’m coming to the light.

Can’t wait to see all those dead relatives I hate.

Ahh!

Get it off!

Get it off!

Get it off!

Go help your sister.

But, Dad…

Demon angel!

Mess with Granny, get knocked on your fanny.

And that’s how it’s done.

Hello?

Angel?

Am I in heaven?

It’s so dark and squishy in here.

Huh?

Oh, no!

I can still see the light.

Pop!

I’ll save you.

Hello!

Oh, well.

Probably for the best.

Yeah, probably.

Definitely.

Crikey!

Good gravy, Buck.

What have you done?

All right, mammals.

Time to get moving.

Now let’s not linger on this, but, yes I read the tablet wrong.

The asteroid is a lot closer.

Wait a second.

Where’s Granny?

Oh. Granny?

Oh, Granny?

Maybe she wandered off?

Maybe she got hit in the head with a puck?

Yes!

And maybe she was abducted by homicidal 30-foot dino-birds seeking revenge on me.

All good theories.

I’m going to go with the puck.

I knew it!

So this whole time we’ve been chased by giant dino-birds?

Oh, only three!

I didn’t want to damage morale.

Right. Because before this, we were on a carefree pleasure cruise.

Wait a second.

I’ve got her scent.

Come on!

Mammals, we’ve made it!

The crash site.

This must be what’s left of the previous asteroid.

Uh, Buck?

Your space rocks!

We could definitely divert the asteroid with a magnet that size!

I mean that thing is enormous.

It’s massive, it’s going to be impossible to get off the ground.

It’s entirely possible.

In a way that we don’t know about yet.

But what about the dino-birds?

And what about Granny?

Nothing.

I’m sorry, Sid.

Oh, Granny.

My sweet, malicious Granny.

Why does it always have to be the old ones who go first?

Why?

I can still hear her sweet, shrill voice shrieking from the afterlife.

Granny’s alive!

And she’s in trouble!

Granny?

Granny? Granny?

Is she okay?

Uh, I’m not sure.

Unhand my Granny!

You do and you don’t get a tip.

Making this beautiful sloth happy is all the payment I need.

You see?

Hunky bunny gets it.

Granny!

There’s a bunny living in the asteroid?

Did not see that coming.

Wait till you see this!

Yeah!

Catching mad air on the half-pipe!

This is crazy.

Do you think they know they are living in a magnetic bull’s-eye?

Doesn’t look like a lot of doomsday prepping going on in here.

I can’t believe it!

Visitors!

We’ve never had visitors.

Somebody pinch me.

Or should I pinch you?

Wait, I’ll pinch both of us.

Did I hit my head?

What’s happening here?

I sure hope this isn’t a…

Oh!

dream!

This guy?

For real?

Whatever.

Hello, handsome.

I’m Brooke.

Ooh.

Such exquisite bone structure.

Such a strong jaw.

I’m getting butterflies!

I’m getting nauseous.

Sorry to interrupt this weirdo love connection but we’re kind of in a hurry.

If we don’t do something fast that asteroid is gonna blow us all to smithereens.

Oh.

That sounds urgent.

I better take you to him.

Who’s him?

Your leader?

He is our everything.

He sees all.

He knows all.

And smells amazing!

Okay.

He sounds great.

Let’s go!

Brilliant.

Right this way.

Whoo-hoo!

Yes!

Please keep your arms and legs inside the tram at all times.

But allow your spirit to roam free in Geotopia.

I have a good feeling about this.

Maybe he’ll be able to help us.

She did say he knows all.

And all’s a lot!

Here he is.

The Master of Meditation, the Supreme Serene the four-time Heavy Thoughts champion of the world!

Is that a llama?

I hate llamas.

They spit and smell.

So does she.

So do we!

Greetings, mammals!

The Shangri Llama will see you now.

Ooh.

Wonderful.

So where is he?

He is here.

Talking to you.

Oh, I get it.

He’s a ventriloquist and you’re the dummy.

No, you’re the dummy.

No, you’re the dummy.

No, you’re the dummy.

This is the guy that’s going to save us.

Look within. You’re the dummy.

Disgusting!

Loved that!

New topic.

We’re all about to die.

Well, that’s no good. Stress is a killer.

Let us loosen our limbs and open our minds.

Downward Dog!

Uh…

Seriously?

I’ll wait.

I have all the time in the world.

Actually, you don’t have all the time in the world.

None of us do.

You see, there’s this thing in the sky.

Oh.

That blinding light that seems to get larger by the minute?

What about it?

Seems fine to me.

With all due respect, Your Twistiness, that’s an asteroid.

It’s magnetically attracted to this place and it’s heading straight for us.

It must desire our magnetic crystals.

Well, who can blame it?

They’re really quite something.

Did you know their power grants eternal youth?

I am over 400 years old.

Mmm-hmm.

That’s not possible.

Sure it is.

I’m 326!

Whoo!

Huh?

You don’t look a day over 275.

We are young, happy and safe.

And we always will be.

Thanks to Geotopia!

Kudos.

It is lovely.

Now, let’s figure out a way to launch it into space!

I’m sorry.

You want to destroy our home?

It’ll be destroyed either way.

But if we propel this magnetic material into the atmosphere we can change the asteroid’s path and save everyone.

What do you say?

Caterpillar!

So, is that a yes?

You are storing a lot of hostility in your lower spine.

Shangri Llama, how are we gonna…

Funky Chicken. Jiggy Jelly.

Mashed Potato.

Your flexibility is a sight to behold.

Now how the devil are we going to launch these crystals?

You can’t.

It’s impossible.

Whoo!

I am bushed.

Awesome meeting you guys.

Feel free to hang or, you know, whatever.

Hmm.

That’s it.

He was our last hope.

We’re doomed.

Yeah.

All we got was a free yoga class.

On that subject could you help me, please?

My nose is dangerously close to my butt.

Uh, Sid, why do you have two tails?

I’m in here, too.

Hey, don’t cry.

Look on the bright side.

We get to see our lives flash before our eyes.

That means I get to fall in love with you all over again.

Only you can make the end of the world sound like a good thing.

We did a good job raising her.

She’s stronger than we know.

Two days ago, I’d have given anything to keep her with us.

Now I’d give anything just to see her get married, and leave home.

Play with her kids, dance with her husband.

Yell at him when he forgets their anniversary.

It was a good one, wasn’t it?

Our life?

You, me, and Peaches.

The best.

Oh, Brooke.

You’re so pretty.

You take my lisp away.

I bet you say that to all the girls.

I try.

But usually they run away too fast.

Oh, you’re such a romantic.

Hey, I know this is going to sound super forward but will you be my mate for life?

Oh, Brooke, I don’t know what to say.

It’s only been twelve minutes.

What took you so long?

Yes!

This has been the best last day on Earth ever.

A diamond!

I need a diamond!

Where can I find a…

Oh!

Perfect.

No, no, no.

Sid, sweetie, don’t do that.

Nonsense.

Only the best for my one true love.

No, no, no!

Oaf!

Simpleton!

Nincompoop!

You talking to her or me?

That wall was the one thing keeping us young.

Now we’re all doomed!

Doomed!

And now, I think I have a fever.

Thank you so much, doofus!

Hey!

Easy there, Llama!

This is the doofus of my dreams.

He meant well.

Oh, he meant well.

Who cares?

So much for serenity.

300 years of peace and harmony undone by one colossally, incredibly stupendously stupid sloth!

Oh, Brooke.

You guys got old.

Whatever we had, it’s over.

That’s what happens when you date a cougar.

I’m really sorry, Mr. Llama.

Sorry.

Sorry?

Sorry doesn’t fix the wall now, does it, you little I need a bubble bath or a massage.

Who knows acupuncture?

I need to let my anger out.

Let it out!

I’ve been pent up too long.

I want to hit something.

Someone give me their face.

That’s it!

Pent-up energy.

Earth’s most powerful propulsion device is right in front of us.

Who?

Spitty McGee here?

The volcano!

That’s our magnet launcher.

All we need to do is seal the steam vents around it.

That’s a crazy plan!

You’re a crazy plan.

That doesn’t even make any sense.

And what are you?

A professor of logic?

Professor Kitty McWhiskers of the University of Meow Meow Meow Meow.

You see?

Tremendous pressure leads to a tremendous explosion.

And you call yourself a professor.

Right.

We need all the crystals loaded into the volcano, pronto.

What?

No!

I’m not giving you my crystals.

We need them to rebuild our sanctuary.

May I remind you Geotopia is not yours to keep.

No, you may not.

It came from the sky, and now it’s time to give it back.

Is not!

Is too, you old coot.

Change isn’t easy, but it’s part of life.

It’s time for us to embrace it again.

Whether you like it or not.

Not!

Listen, Llama, I will go nuts and granola on your butt!

So either get on board or go twist yourself into a pretzel and na-ma-stay out of our way.

Come on, everybody.

Grab every crystal you can find.

Totally, let’s do it!

And remember, lift with your legs.

Too late.

Listen up, planetary defense team.

Step one, build pressure inside the volcano by sealing the vents.

No steam can escape.

If there’s a leak the pressure is weak.

Step two, get the biggest magnetic crystals into the volcano.

They’ve got to be launched sky high to pull the asteroid off course.

Heave!

Heave!

Tell that asteroid Uh-uh.

Whoo!

Hash tag Asteroid! Hash tag What Does Hash Tag Mean?

Hash tag I Don’t Know But lt Sounds Cool!

Hash tag Totally!

Hash tag I’m Starting To Get Sick Of lt!

This is it, friends.

Down the hatch.

Every crystal counts.

Good news, everyone!

We’re six minutes ahead of schedule.

Somebody up there likes us.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.