بخش 03

: ظاهر باطن / فصل 3

ظاهر باطن

7 فصل

بخش 03

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی فصل

ممنونم، رايلي.

ميدونم که رفتن به يه جاي جديد ميتونه سخت باشه،

ولي ما خوشحاليم که تو اينجا کنارموني.

خيلي خب همگي، کتاب تاريختون رو دربيارين و برين به فصل هفتم.

حالا ميتونم فحش بدم؟

نه! یک، دو، سه.

بسیار خب.

همشونو گرفتم.

ما کجاييم؟

حافظه‌ي بلند مدت؟

صبر کن.

جزيره‌ي مسخره بازي؟

جزاير شخصيت رايلي. همه از کار افتادن!

اين ناجوره.

ما … ما ميتونيم اين وضع رو درست کنيم.

ما فقط بايد برگرديم به مرکز فرماندهي،

خاطرات اصلي رو وصل ميکنيم،

و اونوقت رايلي به حالت عادي برميگرده.

رايلي هيچ خاطره اصلي نداره.

هيچ جزيره‌ي شخصيت نداره و هيچ …

چيه؟ چي شده؟

تو.

تو توي مرکز فرماندهي نيستي.

بدون وجود تو رايلي نميتونه شاد باشه.

ما بايد تو رو برگردونيم اون بالا.

دارم ميام رايلي.

خب معلوم شد که سطل آشغال سبز رنگ واسه چيزاي بازيافتي نيست.

واسه چيزاي طبيعيه. مثل مانده‌ي غذا و پوست تخم مرغ.

و سطل آبي واسه بازيافته.

و سطل سياه واسه زائدات. رايلي داره خيلي عجيب رفتار ميکنه.

چرا رفتار خيلي عجيبي داره؟

چه انتظاري داري؟ تمام جزاير خاموش شدن.

اگه شادي بود، ميدونست چيکار کنه.

همينه.

تا وقتي که شادي برگرده، ما کاري که شادي ميکرد رو ميکنيم!

فکر عالي‌ايه. عصبانيت، ترس، تنفر

چطور قراره ما شاد باشيم؟

هي رايلي. من خبراي خوبي دارم!

من يه ليگ هاکي کودکان پيدا کردم همينجا توي سانفرانسيسکو

و اينو داشته باش: فردا بعد از مدرسه روز تست بازيکناست.

چه شانس خوبي داريم، درسته؟

هاکي؟ چيکار کنيم؟

بچه‌ها، اين.

تو وانمود کن که شادي هستي.

چه خوبه که دوباره بري توي زمين بازي؟

آره، خيلي محشر بنظر مياد.

اين چي بود؟ اصلا مثل کاراي شادي نبود!

چون من شادي نيستم. آره، اين که واضحه.

شما متوجهش شدين؟

يه مشکلي داره .

کاملا.

بايد ازش بپرسيم؟

بياين ببينيم چي شده.

ولي نامحسوس بگيم که متوجه نشه.

خب، روز اول مدرسه چطور بود؟

ميخواد ببينه مشکل چيه.

من ميکشم کنار. تو تظاهر کن که شادي هستي.

چي؟ خيلي خب.

بنظرم که خوب بود. نميدونم.

چقدر حرفه‌اي بود. دقيقا مثل شادي عمل کردي.

مطمئنا يه مشکلي هست. اون هيچوقت اينجوري رفتار نکرده.

بايد چيکار کنيم؟ ته توش رو در مياريم که چه اتفاقی افتاده.

ولي نياز به پشتيباني داريم. به شوهر علامت بده.

يه پاس عالي به ريد، همينطوري داره پيش ميره

اي واي! داره بهمون نگاه ميکنه.

چي گفتش؟ چي؟

ببخشيد قربان. کسي گوش نميکرد.

آشغالا رو بايد ميبرديم؟ در توالت فرنگي رو بالا گذاشتيم؟

چي شده؟ چي شده خانوم؟ چي شده؟

باز داره قيافشو احمقانه ميکنه. همين الان خفش ميکنم!

دوباره بهش علامت بده.

خب، رايلي، مدرسه چطور بود؟

شوخيت گرفته! جدا؟

ما واسه اين يارو بيخيال اون خلبان برزيلي شديم؟

برو کنار! من بجاي شادي هستم.

مدرسه خوب بود، باشه؟

رايلی. همه چي مرتبه؟

قربان، اون همين الان چشماشو برامون چرخوند.

اون چشه؟

.خيلي خب، يه خودي نشون بده. نميخوام باهاش تند برخورد کنم

نه، تند نه!

رايلي، از اين رفتار جديدت خوشم نمياد.

اوه، خودم بهت رفتار نشون ميدم، پيرمرد.

نه. نه، نه، نه! خوشحال بمون!

مشکلت چيه؟ فقط بذار تو حال خودم باشم!

قربان، مقدار زيادي بي‌احترامي گزارش ميشه!

برو به آمادگي مرحله دوم.

آقايون شنيدين. آمادگي مرحله دوم.

گوش بده، خانوم جوون،نميدونم اين رفتار بي ادبانه ـت از کجا اومده.

يه تيکه از اين رو ميخواي بابايي؟ بيا و بگيرش!

اره، خب… خب.

داره مياد. رفتار تند رو آماده کنين.

کليدها در موقعيت.

آماده اجراي فرمان شما هستيم، قربان!

خفه شو ديگه!

آتش!

کافيه! برو توي اتاقت!

الان!

تند برخورد شد! برخورد انجام شد!

کارتون خوب بود، آقايون. ميتونست يک فاجعه بشه.

خب، بد فاجعه اي بود.

بيا کنار من پرواز کن عزيزم

ما بايد از روي اون تا اونجا بريم؟

آنجا؟

سريعترين راه برگشته.

ولي درست روي قبرستونه خاطره هاست. اگه بيوفتيم تا هميشه فراموش ميشيم.

ما مجبوريم اينکارو براي رايلي بکنيم.

فقط پشت سر من بيا.

اوکی.

اينقدر بلند هم نيست. کاملا.

سلام.

پس، اون پايين يکم اوضاع از کنترل خارج شد.

ميخواي دربارش حرف بزني؟

يالا، دختر شاد من کو؟

ميمون.

داره سعي ميکنه جزيره‌ي مسخره‌بازي رو روشن کنه.

يالا!

ميفهمم. يکم ميخواي تنها باشي.

بعدا حرف ميزنيم.

ما يک مشکل بزرگ داريم. شادي، کجايي آخه؟

ما جزيره مسخره‌بازي رو از دست داديم.

اين يعني اون ممکنه جزاير دوستي و هاکي و صداقت و خانواده رو هم از دست بده.

تو ميتوني درستش کني، شادی؟

من … نميدونم.

ولي بايد سعيمونو بکنيم. خيلي خب، بيا.

رايلي خوابيده.

که خيلي خوبه اگه دربارش فکر کني چون وقتي خوابه ديگه هيچ اتفاقي نميافته. بايد قبل از اينکه بيدار بشه برگرديم به مقر فرماندهي.

ما از توي جزيره دوستي ميريم.

واي، ما هيچوقت نميتونيم. نه! نه، نه، نه!

خودتو درگير راه حل هاي مشکلات زندگي نکن.

اون فيلم خنده داره يادته که سگه ميميره؟

غم، ما وقت اينکارارو نداریم.

مجبوريم دور بزنيم اينجا رو.

از راه خوش منظره بريم.

صبرکن شادي، ممکنه اون تو گم بشي!

خوش بين باش. باشه.

کاملا خوش بينم که اون تو گم ميشي.

اينجا حافظه بلند مدته.

انبوهي از راهرو ها و قفسه هاي بي پايان.

دربارش توي دفترچه راهنما خوندم.

دفترچه راهنما؟ دفترچه راهنما!

تو دفترچه راهنما رو خوندي! آره.

پس تو راه برگشت به مرکز فرماندهي رو ميدوني.

فکر کنم.

تو نقشه مني!

بزن بريم! راه رو نشون بده نقشه جان!

بهم بگو کجا بريم!

باشه. فقط يه چيزي من ناراحت تر از اونيم که راه برم.

فقط يه یکم بهم وقت بده. چند ساعت.

کدوم طرف؟ چپ؟ راسته.

نه. يعني اينکه برو چپ. گفتم چپ راسته. منظورم اين بود که درسته.

خيلي خب.

اين در واقع داره مزه ميده.

خيلي خب، داريم ميريم! ما قبل از صبح به مقر فرماندهي برميگرديم.

ما از پسش برميايم. کار آسونيه!

داره جواب ميده!

اصلا جواب ميده

نزديک شديم؟ - آره، فقط يه پيچ ديگه به راست مونده.

و … يکي ديگه به چپ. و بعد يکي ديگه به چپ.

تو مطمئني که ميدوني داريم کجا ميريم؟

چون انگار ما خيلي از مقر دور شديم.

آه، رايلي بيدار شده.

دست نزن. يادته؟

اگه بهشون دست بزني، اونا غمگين ميمونن.

ببخشيد من دست نميزنم…

از الان به بعد. ديگه نميتونم تحمل کنم.

بيخيالشون شو!

کارگران ذهن! ولي شادي، ما تقريبا …

شماره تلفن ها. به همه اينا نياز نداريم.

توي موبايلش داره ديگه.

بببخشید، سلام.

همشونو بده بره. لطفا.

فراموششون کن!

من ميخوام جزيره دوستي رو پيدا کنم. اينو ببين. 4سال کلاس پيانو. آره، تقريبا ديگه محو شدن.

ميدوني چيه؟ “چوب غذا” و “قلب و روح” رو نگه دار، بقيه رو بده بره.

شما؟ رييس جمهورهاي آمريکا. چي فکر ميکني؟

فقط واشنگتن و لينکلن و اون خپله رو نگه دار.

فراموششون کن! هي !

اونا رو نميتونين دور بريزين. اونا خاطره هاي خيلي خوبي هستن. اسم تمام عروسک هاي باربي؟

بله! اينا اطلاعات حياتي هستن!

طوفان روشن، شلوار عسلي… فراموششون کن!

هي! برشون گردون! رفتن توي قبرستون.

هيچي از قبرستون برنميگرده. آره. ببين خانوم، اين شغل ماست، باشه؟

وقتي رايلي به يه خاطره اهميت نميده، اون محو ميشه.

محو؟ براي بهتريناشم اتفاق افتاده.

بله، البته به غير از اين پسر بلا اين هيچوقت محو نميشه.

آدامس TripleDent باعث لبخند شما خواهد شد. آهنگ توي تبليغ آدامس؟

ميدوني، ما بعضي وقتا همينطوري الکي اينو ميفرستيم به مقر فرماندهي.

هميشه توي کله رايلي داره پخش ميشه، بيشتر از يک ميليون بار!

بيا دوباره نگاش کنيم!

آدامس TripleDent

آره، ميدونم. آهنگشو بلدم. خيلي خب. بله، ميچسبه ذهنت.

اوکی. چی فکر میکنی؟ بايد اينکارو بکنيم؟ آره ! خيلي خب، برو که رفتيم!

آدامس TripleDent چي؟ بازم اين؟

وايسين! ميدونين چطوري برم به جزيره دوستي؟

آدامس TripleDent

از اونجا خوشت مياد؟ زلزله نيومده اونجا؟

اون پُل باحاله؟

آره، خوبه. بازي هاي حذفي چي شد؟

اولين بازي رو برديم. مربي گفت شايد امسال بتونيم براي اولين بار بريم فينال.

و اين دختر جديد هم به تيم اضافه شده خيلي باحاله.

آه. امکان نداره اينو گفته باشه. دختر جديد؟

مگ به اين زودي دوست پيدا کرده؟ هی، هی! خوشحال بمون!

ما نميخوايم بيشتر از اين جزيره به باد بديم، بچه ها!

ما ميتونيم بدون نگاه کردن به هم توپ رو بهم پاس بديم.

انگار ذهن همو ميخونيم!

دلت ميخواد ذهن بخوني، مگ؟

يه چيزي برات دارم که بخوني! لطفا یک ثانیه ساکت باش!

شنیدم اونها طوطی دارند.

بايد آف بشم.

چي؟ بايد آف بشم!

باشه، ميشه لطفا صبر کنين و بهم بگين کدوم طرفه؟ واي نه!

جزيره دوستي! چي شده؟ دوستي ديگه نه.

رايلي اونو دوست داشت. و حالا رفته

خداحافظ دوستي. سلام به تنهايي.

ما مجبوريم از راه طولاني بريم.

آره. از راه طولاني طولاني طولاني…

من آمادم.

بايد راه بهتري وجود داشته باشه.

واي، اينو ببين!

من تو رو ميبرم ولي تو رو نه.

دارم کي رو گول ميزنم؟

نميتونم تو رو تنها بذارم.

سلام!

وايسا! هی! صبرکن.

صبرکن!

وايسا

متن انگلیسی فصل

Thank you, Riley.

I know it can be tough moving to a new place,

but we’re happy to have you here.

All right, everyone, get out your history books and turn to chapter seven.

Can I say that curse word now?

No! One, two, three. Okay.

I got them. Where are we?

Long Term Memory? Wait…

Goofball Island?

Riley’s Islands of Personality. They’re all down!

This is bad.

We… We can fix this!

We just have to get back to Headquarters,

plug the Core Memories in, and Riley will be back to normal.

Riley has no Core Memories. No Personality Islands and no…

What? What is it?

You.

You’re not in Headquarters.

Without you, Riley can’t be happy.

We got to get you back up there.

I’m coming, Riley.

So, as it turns out, the green trash can is not recycling, it’s for greens.

Like compost. And eggshells.

And the blue one is recycling. And the black one is trash.

Riley is acting so weird. Why is she acting so weird?

What do you expect? All the Islands are down.

Joy would know what to do.

That’s it.

Until she gets back, we just do what Joy would do!

Great idea. Anger, Fear, Disgust, how are we supposed to be happy?

Hey, Riley. I’ve got good news!

I found a junior hockey league right here in San Francisco.

And get this: tryouts are tomorrow after school. What luck, right?

Hockey? What do we do?

Guys, this is…

You pretend to be Joy.

Won’t it be great to be back out on the ice?

Yeah, that sounds fantastic.

What was that? That wasn’t anything like Joy!

Because I’m not Joy. Yeah, no kidding.

Did you guys pick up on that?

Something’s wrong. Totally.

Should we ask her?

Let’s probe. But keep it subtle, so she doesn’t notice.

So, how was the first day of school?

She’s probing us.

I’m done. You pretend to be Joy.

What? Okay.

It was fine, I guess. I don’t know.

Very smooth. That was just like Joy.

Something is definitely going on.

She’s never acted like this before. What should we do?

We’re going to find out what’s happening.

But we’ll need support.

Signal the husband.

With a nice pass over to Reeves, comes across… and nice!

She’s looking at us.

What did she say? What?

Sorry, sir. No one was listening.

Is it garbage night? We left the toilet seat up?

What? What is it, woman? What?

He’s making that stupid face again.

I could strangle him right now.

Signal him again.

So, Riley, how was school?

You got to be kidding me! Seriously?

For this we gave up that Brazilian helicopter pilot?

Move! I’ll be Joy.

School was great, all right?

Riley. Is everything okay?

Sir, she just rolled her eyes at us.

What is her deal?

All right, make a show of force.

I don’t want to have to put “the foot” down.

No, not the foot!

Riley, I do not like this new attitude.

I’ll show you attitude, old man.

No. No, no, no! Stay happy!

What is your problem? Just leave me alone!

Sir, reporting high levels of sass!

Take it to defcon Two.

You heard that, gentlemen. Defcon Two.

Listen, young lady, I don’t know where this disrespectful attitude came from…

You want a piece of this, pops? Come and get it!

Yeah, well… Well…

Here it comes. Prepare the foot!

Keys to safety position.

Ready to launch on your command, sir!

Just shut up!

Fire!

That’s it! Go to your room! Now!

The foot is down! The foot is down!

Good job, gentlemen. That could have been a disaster.

Well, that was a disaster.

Come fly with me, gatinha.

We’re going to walk out there? On that?

It’s the quickest way back.

But it’s right over the Memory Dump.

If we fall, we’ll be forgotten forever.

We have to do this for Riley. Just follow my footsteps.

Okay. It’s not that high. It’s totally fine…

Hey.

So, things got a little out of hand downstairs.

Do you want to talk about it?

Come on, where’s my happy girl?

Monkey.

He’s trying to start up Goofball.

Come on!

I get it. You need some alone time.

We’ll talk later.

We have a major problem.

Joy, where are you?

We lost Goofball Island.

That means she can lose Friendship and Hockey and Honesty and Family.

You can fix this, right, Joy?

I…

I don’t know.

But we have to try. Okay, come on.

Riley’s gone to sleep.

Which is a good thing. When you think about it because nothing else bad can happen while she’s asleep.

We’ll be back to Headquarters before she wakes up.

We’ll just go across Friendship Island.

We’ll never make it.

No! No, no, no!

Don’t obsess over the weight of life’s problems.

Remember the funny movie where the dog dies?

Sadness, we don’t have time for this.

We’ll just have to go around. Take the scenic route.

Wait, Joy, you could get lost in there!

Think positive!

Okay. I’m positive you will get lost in there.

That’s Long Term Memory.

An endless warren of corridors and shelves.

I read about it in the manuals.

The manuals? The manuals!

You read the manuals! Yeah.

So you know the way back to Headquarters!

I guess.

You are my map!

Let’s go! Lead on, my map! Show me where we’re going!

Okay. Only I’m too sad to walk.

Just give me a few… hours.

Which way? Left?

Right.

No. I mean, go left. I said left was right. Like “correct.”

Okay.

This actually feels kind of nice.

Okay, here we go! We’ll be back to Headquarters before morning.

We can do it! This will be easy! This is working!

This is not working. Are we getting close?

Yeah, just another right.

And… a left and then another… left and…

Are you sure you know where we’re going?

Because we seem to be walking away from Headquarters.

Riley’s awake.

Don’t touch. Remember? If you touch them, they stay sad.

Sorry, I won’t. Starting now.

I can’t take much more of this.

Forget them!

Mind workers! But, Joy, we’re almost…

Phone numbers. We don’t need all these. They’re in her phone.

Excuse me, hi. Just forget all of that. Please. Forget it!

I need to find Friendship Island. Look at this.

Four years of piano lessons.

Yeah, it looks pretty faded.

You know what? Save Chopsticks and Heart and Soul, get rid of the rest.

Are you… U.S. Presidents. What do you think?

Yeah, just keep Washington, Lincoln and the fat one.

Forget them! Hey! You can’t throw those away!

Those are perfectly good memories.

The names of every “Cutie Pie Princess” doll?

Yes! That is critical information! Glitterstorm, Honeypants…

Forget them!

Hey! Bring those back!

They’re in the dump. Nothing comes back from the dump.

Yeah. Look, lady, this is our job, okay?

When Riley doesn’t care about a memory, it fades.

Fades? Happens to the best of them.

Yeah, except for this bad boy. This one will never fade.

TripleDent gum Will make you smile

The song from the gum commercial?

You know, sometimes we send that one up to Headquarters for no reason.

It just plays in Riley’s head over and over again.

Like a million times!

Let’s watch it again!

TripleDent gum

Yeah, I know. We all know the song. Okay. Yeah, real catchy. Okay.

Hey, what do you think? Should we do it?

Yeah!

Okay, here we go!

TripleDent gum

What the… This again?

Wait! Do you know how to get to Friendship Island?

TripleDent gum

Do you like it there? Did you feel any earthquakes? Is the bridge cool?

Yeah, it’s good. What happened with the playoffs?

We won the first game.

Coach says we might actually go to the finals this year.

And we’ve got this new girl on the team. She’s so cool.

She did not just say that.

A new girl? Meg has a new friend already?

Hey, hey! Stay happy!

We do not want to lose any more islands here, guys!

We can pass the puck to each other without even looking.

It’s like mind reading!

You like to read minds, Meg?

I got something for you to read, right here!

Let’s just be calm for one second!

I heard they have parrots… I’ve got to go.

What? I got to go!

Okay, could you just please tell me which way is… Oh, no!

Friendship Island! What?

Not Friendship.

Riley loved that one. And now it’s gone.

Goodbye, friendship. Hello, loneliness.

We’ll just have to go the long way.

Yeah. The long, long, long, long way.

I’m ready.

There’s got to be a better way.

Look at you!

I will take you, but not you.

Who am I kidding? I can’t leave you.

Hello!

Wait! Hey! Wait!

Wait! Stop!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.