بخش 06

: ظاهر باطن / فصل 6

ظاهر باطن

7 فصل

بخش 06

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی فصل

‏اين راه خونه بود.

‏يه جزيره‌ي ديگه رو هم از دست داديم? داره ‏چه اتفاقي ميوفته؟

مگه ‏نشنيدي؟ “رايلي” داره فرار ميکنه.

‏چي؟

وايسا، وايسا، بچه‌ها يه لحظه وايسيد.

‏واقعاً داريم اينکار رو ميکنيم؟

اين قضيه جديه.

ببين. ما خاطره‌ي اصلي رو نداريم.‏

‏ميخواي “رايلي” شاد باشه؟

بيا برگرديم “مينسوتا”‏و خاطره بسازيم.

“شادي” اگه عجله کنيم،‏ هنوز ميتونيم جلوش رو بگيريم.

جزيره‌ي خانواده.‏ ‏بزن بريم!

شادي! شادی! خيلي خطرناکه! به موقع نميرسيم.

ولي اين تنها راه برگشتمونه!

تونل بازگشت!

ميتونيم برگرديم!

روز خوبي داشته باشي، عزيزم.‏

بعد از مدرسه ميبينمت، ميمونک. دوستت داريم!

بدو! بدو! غم! غم، وایستا!

داري به “رايلي” صدمه ميزني. نه، نه، نه! دوباره اينکار رو کردم!

اگه بياي داخل، ‏اين خاطره‌هاي اصلي غمگين ميشن.‏

متاسفم.‏ رايلي بايد خوشحال باشه. شادي؟

شادی، شادی، داري چيکار ميکني؟ ‏ميشه لطفا بس کني؟

‏متوجه نيستي “شادي”؟ ما اين پايين گير افتاديم.

ما ‏فراموش شديم.

ما قبلا گرگم به هوا بازي ميکرديم.

اما همه چیز الان عوض شده.

از وقتی نقل مکان کردیم.

‏يادته چطور موقع نقاشي کردن زبونش رو در مي‌آورد بيرون؟

ميتونستم تمام روز به داستان هاش گوش بدم.‏

فقط ميخواستم “رايلي” شاد باشه.‏

و حالا …

‏همون روزي بود که تيم سگ‌هاي چمنزار بازي حذفي مهم رو باخت.

“رايلي” ضربه‌ي نهايي رو از دست داد.‏ حس بدي داشت.‏

ميخواست از تيم کنار بکشه.‏

“‏غم”.

‏مامان و بابا … ‏تيم …

به خاطر “غم” اومدن کمک.‏

‏بايد برگرديم اون بالا.

‏”شادي”، ما اينجا گير افتاديم.

حتي ممکنه توي يه سياره ديگه باشيم.‏

يه سياره ديگه.

دوستت کيه که دوست داره بازي کنه؟

دوستت کيه که دوست داره بازي کنه؟

موشکش باعث ميشه فرياد بزني هورا!

کي از همه نظر بهتره و ميخواد اين آهنگ رو بخونه؟

دوستت کيه که دوست داره بازي کنه؟ بينگ بانگ، بينگ بانگ

موشکش باعث ميشه فرياد بزني هورا!

‏کي دوستته که دوست داره بازي کنه؟ بينگ بانگ، بينگ بانگ.

موشکش باعث ميشه فرياد بزني هورا! بينگ بانگ، بينگ بانگ.

کي از همه نظر بهتره و ميخواد اين آهنگ رو بخونه.

کي از همه نظر بهتره و ميخواد اين آهنگ رو بخونه؟ بينگ بانگ، بينگ بانگ.

موشکش باعث ميشه فرياد بزني هورا! بينگ بانگ، بينگ بانگ.

کي از همه نظر بهتره و ميخواد اين آهنگ رو بخونه.

زود بيا!

‏کي دوستته که دوست داره بازي کنه؟ بينگ بانگ، بينگ بانگ.

موشکش باعث ميشه فرياد بزني هورا! بينگ بانگ، بينگ بانگ.

کي از همه نظر بهتره و ميخواد اين آهنگ رو بخونه.

‏کي دوستته که دوست داره بازي کنه؟

زودباش “شادي”. يه بار ديگه.

واسه اين دفعه حس خوبي دارم.

بينگ بانگ، بينگ بانگ. موشکش باعث ميشه فرياد بزني هورا!

بينگ بانگ، بينگ بانگ.

کي از همه نظر بهتره،‏ و ميخواد اين آهنگ رو بخونه

‏دوستت کيه که دوست داره بازي کنه؟ بينگ بانگ، بينگ بانگ.

‏بلندتر! شادي، بلندتر بخون!

کي از همه نظر بهتره،‏ و ميخواد اين آهنگ رو بخونه

‏دوستت کيه که دوست داره بازي کنه؟ بينگ بانگ، بينگ بانگ.

موشکش باعث ميشه فرياد بزني هورا! بينگ بانگ، بينگ بانگ.

کي از همه نظر بهتره،‏ و ميخواد اين آهنگ رو بخونه

بینگ بانگ

ما رسیدیم!

‏”بينگ بانگ”! ‏موفق شديم!

‏ما… ‏‏”بينگ بانگ”؟ بينگ بانگ!

موفق شدي!‏

‏برو! برو “رايلي” رو نجات بده!

به ‏خاطر من ببرش به ماه. خيلي ‏خب؟

‏سعيم رو ميکنم ، بينگ بانگ.

قول ميدم.‏

ما ‏اومديم!

‏رايلي؟ رايلي!

‏به گوشيش زنگ ميزنم.

اين خيلي بده. ‏وايسا، کسي داره مياد سمتمون؟

‏آره، بريم اون طرف خيابون.

مامان ـه.‏ مچمون رو گرفت!

چيکار کنيم؟ کيفم کجاست؟

رايلي بايد خاطره‌ي اصلي گير بياره.

اون همین چیزه. ادامه ميديم.

غم!

غم! غم!

زود باش، غم. کجایی؟

‏خيلي خب. اگه من “غم” بودم، ‏کجا ميرفتم؟

همه چيز درب و داغون‌ـه و پاهام هم نا نداره.‏

‏و بايد منو بِکشي دنبالت وقتي که به همه چي دست ميزنم …

‏اوه، نه! بازم مامان‌ـه! ‏چيکار کنيم؟

‏اين ديوونگي‌ـه! نبايد فرار کنه!

‏بيا اين فکر رو از سرش خارج کنيم.

غم؟

غم! شادی؟

وایستا! غم!

‏بذار برم! “رايلي” بدون من وضعش بهتره!

برگرد!‏

باشه، ‏داري ميگي يه فيل شوهرت رو فوت کرده و از بين برده.

همراهش کسي نبوده؟ آره! ايناهاش!

‏هي! برگرد اينجا!

“‏فراموشش کن “جيک. اينجا ‏‏شهر ابري ـه.

چی؟ غم!

همه چيز رو بدتر ميکنم! وايسا! غم!

“غم”، بايد برت گردونيم…‏

گير کرده! عالي شد.

منظورت چيه گير کرده؟ حالا چه کنيم؟

اوه، نه! ‏اين ديگه چيه؟

چطوري متوقفش کنيم؟ فهميدم!

کاري کن بترسه! ‏اين نظرش رو عوض ميکنه!

عاليه! ميدونم عاليه! انجامش بده!

هيچي کار نميکنه! چرا کار نميکنه؟

بذار من امتحان کنم. وايسا! مي‌شکنيش!

نه، نمیشکنم! برو اونطرف! برو!

بچه‌ها ما نميتونيم هيچ حسي رو به “رايلي” منتقل کنيم.

ما ‏چيکار کرديم؟

‏هی! هي، منو ببين! ‏چيزي که قبلاً گفتي، از ته دلت بود؟

من براي “رايلي” ميميرم! من براي “رايلي” ميميرم!

بله، ‏باشه، مو خوشگل. ‏وقتش‌ـه ثابت کني.

‏من براي “رايلي” ميميرم! ‏من براي “رايلي” ميميرم!

من براي “رايلي” ميميرم!

ديوونگيه.‏ ديوونگيه.‏

نه نه نه.‏ شادی. خوش بين باش.

مطمئنم که اين ديوونگيه!

حالا!‏

بخاطر رايلي!

شادي؟ محکم بشين!

کاشکي “شادي” اينجا بود!

شادي ـه!

بريد کنار!‏

چقدرم کار کرد. خب، اگه اينقدر باهوشي، توي چيکار ميکردي؟

بهت ميگم، ‏ولي تو اينقدر کند ذهني که نميفهمي.‏

چي؟ البته که مغز کوچيکت گيج ميشه.

فکر کنم ايده‌ام رو تا سطح فکري تو بيارم پايين.

ببخشيد که مثل توي احمقانه حرف نميزنم، ولي بذار تلاشم رو بکنم. اوم!

خدارو شکر برگشتين.‏

اوضاع خيلي در هم بر همه! ما اين فکر رو کرديم.

ما فقط سعي داشتيم خاطرات خوش بسازيم.

شادی، بايد اينو درست کني! برو اونجا!

غم، به تو بستگي داره. من؟

‏غم؟

نميتونم، شادی. چرا، ميتوني. رايلي بهت نياز داره.

باشه.‏

صبر کن! وايسا! ميخوام پياده بشم!

خيلي خب.‏ ممنون. همينکار رو ميکنيم.‏

معلمش اصلاً امروز “رايلي” رو نديده.

‏آخرين بار چي تنش بود؟ باورم نميشه.

رايلي، سلام، اومدي! خداروشکر!

از نگراني داشتيم مي‌مُرديم!

کجا بودي؟ ديروقته!

‏عزيزم! چي شده؟ ‏حالت خوبه؟

ما با همسايه‌ها حرف زديم، با مدرسه تماس گرفتيم، با معلمت حرف زديم.

‏ميدونم که شما نميخواين اين حس رو داشتم باشم، ولي …

دلم براي خونه تنگ شده.‏

‏دلم براي “مينسوتا” تنگ شده.

ميخواين من خوشحال باشم، ولی …

من دوستاي قديمي ‏و تيم هاکي ـم رو ميخوام.‏

ميخوام برم خونه.‏

خواهشاً عصباني نشين.‏

عزيزم. عصباني نيستيم.

‏ميدوني چيه؟ منم دلم براي “مينسوتا” تنگ شده.

دلم براي جنگلي که پياده روي ميکرديم تنگ شده.‏

و حياط پشتي که بازي ميکردي.‏

درياچه‌ي بهار، جايي که اسکيت کردن رو ياد گرفتي.

بيا بغلم.‏

متن انگلیسی فصل

Oh that was our way home.

We lost another island? What is happening?

Haven’t you heard? Riley’s running away.

What?

Wait, wait, hang on, guys.

Are we really doing this? I mean, this is serious.

Look. We have no Core Memories.

You want Riley to be happy?

Let’s get back to Minnesota and make more.

Joy, if we hurry, we can still stop her.

Family Island. Let’s go!

Joy! Joy! It’s too dangerous!

We won’t make it in time.

But that’s our only way back!

A recall tube!

We can get recalled!

Have a great day, sweetheart.

See you after school, monkey.

We love you!

Whoa! Whoa! Sadness! Sadness, stop!

You’re hurting Riley!

No, no, no! I did it again!

If you get in here, these Core Memories will get sad.

I’m sorry. Riley needs to be happy. Joy?

Joy, Joy, what are you doing? Will you stop it, please?

Don’t you get it, Joy? We’re stuck down here.

We’re forgotten.

We used to play tag and stuff.

But everything’s different now.

Since we moved.

Do you remember how she used to stick her tongue out when she was coloring?

I could listen to her stories all day.

I just wanted Riley to be happy.

And now…

It was the day the Prairie Dogs lost the big playoff game.

Riley missed the winning shot. She felt awful.

She wanted to quit.

Sadness.

Mom and Dad… The team…

They came to help because of Sadness.

We have to get back up there.

Joy, we’re stuck down here.

We might as well be on another planet.

Another planet.

Who’s your friend who likes to play?

Who’s your friend who likes to play?

His rocket makes you yell “Hooray!”

Who’s the best in every way and wants to sing this song to say?

Who’s your friend who likes to play? Bing Bong, Bing Bong

His rocket makes you yell “Hooray!”

Who’s your friend who likes to play? Bing Bong, Bing Bong

His rocket makes you yell “Hooray!” Bing Bong, Bing Bong

Who’s the best in every way and wants to sing this song to say

Who’s your friend who likes to play? Bing Bong, Bing Bong

His rocket makes you yell “Hooray!” Bing Bong, Bing Bong

Who’s the best in every way and wants to sing the song to say…

Come on!

Who’s your friend who likes to play? Bing Bong, Bing Bong

His rocket makes you yell “Hooray!” Bing Bong, Bing Bong

Who’s the best in every way and wants to sing this song to say

Who’s your friend who likes to play?

Come on, Joy. One more time.

I got a feeling about this one.

Bing Bong, Bing Bong His rocket makes you yell “Hooray!”

Bing Bong, Bing Bong

Who’s the best in every way and wants to sing this song to say

Who’s your friend who likes to play? Bing Bong, Bing Bong

Louder! Joy, sing louder!

To sing this song to say Who’s your friend who likes to…

Who’s your friend who likes to play? Bing Bong, Bing Bong

His rocket makes you yell “Hooray!” Bing Bong, Bing Bong

Who’s the best in every way and wants to sing this song to say

Bing Bong

We’re gonna make it!

Bing Bong! We did it!

We… Bing Bong? Bing Bong!

You made it!

Go! Go save Riley!

Take her to the moon for me. Okay?

I’ll try, Bing Bong.

I promise.

We’re home!

Riley? Riley!

I’ll call her cell.

This is terrible. Wait, is that someone walking towards us?

Yep, let’s cross the street.

It’s Mom. She’s onto us!

What do we do? Where’s my bag?

Riley needs to get Core Memories.

That’s the stuff. We keep going.

Sadness!

Sadness! Sadness?

Come on, Sadness. Where are you?

Okay. If I were Sadness, where would I be?

Everything is awful and my legs don’t work,

and you have to drag me around while I touch all the…

Oh, no! It’s Mom again! What do we do?

This is madness! She shouldn’t run away!

Let’s get this idea out of her head.

Sadness?

Sadness! Joy?

Wait! Sadness!

Just let me go! Riley’s better off without me!

Come back!

Okay, you’re saying your husband was blown away by an elephant.

Was he with anyone?

Yes! And there she is!

Hey! Come back here!

Forget it, Jake. It’s Cloud Town.

What? Sadness!

I only make everything worse!

Wait! Sadness! We got to get you back to…

It’s stuck! Great.

What do you mean it’s stuck? Now what?

Oh, no! What is this?

How do we stop it? I got it!

Make her feel scared! That’ll make her change her mind!

Brilliant! I know it’s brilliant! Do it!

Nothing’s working! Why isn’t it working?

Let me try. Great! You broke it!

No, I didn’t! Don’t touch that! Move!

Guys, we can’t make Riley feel anything.

What have we done?

Hey! Hey, look at me! Did you mean what you said before?

I would die for Riley! I would die for Riley!

Yeah, okay, haircut. Time to prove it.

I would die for Riley! I would die for Riley!

I would die for Riley!

This is crazy. This is crazy. No, no, no. Joy. Be positive.

I am positive this is crazy!

Now! For Riley!

Joy? Hang on!

I wish Joy was here!

It’s Joy!

Stand back!

That worked.

Well, what would you do, if you’re so smart?

I’d tell you, but you’re too dumb to understand.

What?

Of course your tiny brain is confused.

Guess I’ll just have to dumb it down to your level.

Sorry I don’t speak moron as well as you, but let me try. Duh!

Thank goodness you’re back!

Things are really messed up! We found this idea.

We were just trying to make happy memories.

Joy, you got to fix this! Get up there!

Sadness, it’s up to you.

Me? Sadness?

I can’t, Joy.

Yes, you can. Riley needs you.

Okay.

Wait! Stop! I want to get off!

All right. Thank you. We will.

Her teacher hasn’t even seen Riley all day.

What was she wearing last? I can’t believe this.

Riley, there you are! Thank goodness!

We were worried sick! Where have you been? It’s so late!

Honey! What happened? Are you all right?

We asked the neighbors, I called the school, we talked to your teacher.

I know you don’t want me to but…

I miss home.

I miss Minnesota.

You need me to be happy, but…

I want my old friends, and my hockey team.

I want to go home.

Please don’t be mad.

Sweetie. We’re not mad.

You know what? I miss Minnesota too.

I miss the woods where we took hikes.

And the backyard where you used to play.

Spring Lake, where you learned to skate.

Come here.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.