What is a Chunk?

دوره: چگونه بیاموزیم / فصل: قطعه بندی / درس 2

What is a Chunk?

توضیح مختصر

The octopus of attention that slips it's tentacles through those four slots of working memory when necessary to help you make connections to information that you might have in various parts of your brain. Your neurons fire and wire together in a shimmering mental loop cementing the relationship in your mind between the sound mama and your mother's smiling face. As it turns out one of the first steps towards gaining expertise in academic topics is to create conceptual chunks, mental leaps that unite scattered bits of information through meaning.

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی درس

‌‌در اين ويدئو، مي خواهيم به اين سوال پاسخ دهیم که چانک چیست؟ وقتی اولین بار به مفهومی کاملا نو بر‌ می‌خوریم مثل تکه‌های بهم ریخته این پازل معنای چندانی برایمان ندارد. چانکینگ یک جهش فکری‌ست که کمک می‌کند تکه‌های اطلاعات از طریق معنا در کنار هم قرار بگیرند. به خاطر این کلیت منطقی جدید، چانک‌ها را به راحتی می‌توان به یاد سپرد و همچنین تناسب «چانک‌ها» با آنچه می‌خواهید یاد بگیرید آسان‌تر است. حفظ کردن یک اصل بدون فهمیدن آن یا محتوا ی مطلب، به فهم درست مطلب یا ربط آن با سایرمطالبی که دارید یاد می گیرید کمک نمی‌کند. توجه کنید که قطعات پازل، گوشه‌ای که بتوان با کمک آن آن را به قطعات دیگر جفت کرد، ندارد. قبلا در مورد حافظه‌ی کاری صحبت کردیم و اینکه چطور آن چهار قسمت حافظه‌ی کاری در قسمتی از مغز که دقیقا پشت پیشانی است و و قشر پیش‌پیشانی نامیده می‌شود حضور دارند. وقتي توجهتان را روي مسئله‌ای متمركز می‌كنيد انگار كه يك هشت‌پا داريد. هشت‌پای تمركز، كه شاخك‌های خود را در صورت نياز، از میان چهار شكاف حافظه کاری رد می‌کند تا کمک کند ارتباطات لازم برای اطلاعاتی که در بخش‌‌های مختلف مغزتان دارید برقرار شود. فراموش نکنید که اين با ارتباطات تصادفی حالت پراکنده فرق می‌کند. تمرکز توجه براي برقراری ارتباط بین بخش‌هایی از مغز که افکار را بهم پیوند می‌دهند، قسمت مهمی از حالت يادگيری متمركز است. و اغلب همین امر در شروع تشکیل يك «قسمت» به شما كمك مي‌كند. جالب آنکه وقتی دچار اضطراب می‌شوید هشت‌پای تمركز شروع می‌کند به از دست دادن توان خود در برقراری برخی از آن ارتباطات. به همين دليل است كه به نظر می‌رسد مغزتان زمانی كه عصبانی، مضطرب و يا هراسان هستيد، به درستی كار نمی‌كند. از نگاه علم عصب شناسی، «چانک‌ها» بخش‌هایی از اطلاعات هستند كه از طريق معنی يا كاربرد به يكديگر متصل شده‌اند. می‌توانید حروف «پ»، «و » و «پ» را انتخاب و در هم ادغام کرده و کلمهٔ پوپ که «چانکی» ست که راحت در خاطر می‌ماند را بسازید. [صدا] مثل اینکه بخواهيد يك فايل حجیم كامپيوتری را به يك فايل زيپ تبديل كنيد. تحت لوای همان یک «قسمت» پوپ، تعداد زیادی نورون است كه ياد گرفته‌اند مانند ارکستر سمفمونی با یکدیگر همنوا شوند. همان فعاليت پيچيده نورونی كه «قسمت‌های» ساده و انتزاعی افكار را بهم پيوند می‌زند. اينكه آیا اين افكار به كلمات اختصاری، ايده‌ها و يا مفاهيم مربوط می‌شود اساس اصلی علوم، ادبيات و هنر است. فرض کنیم مي‌خواهيد یاد بگیرید اسپانيایی صحبت كنيد. اگر كودكی باشيد كه در محيط خانوادگی اسپانيايی زندگی می‌کند، يادگيری آن مثل آب خوردن خواهد بود. مادرتان می‌گويد، ماما. و شما هم جواب می‌دهید، ماما. نورون‌ها فعال می‌شوند تا در یک حلقه ذهنی، پیوند محکمی میان آوای «ماما» و چهره خندان مادر در ذهن ایجاد کنند. اين حلقه الکتریکی عصبی رّد یا نشانی در حافظه می‌گذارد که قطعا با تعداد بیشماری از سایر رّد پاهای همخوان ارتباط دارد. بهترين دوره‌های يادگيری زبان، مانند دوره‌ی موسسه آموزش زبان ارتش، جايی كه من زبان روسی را آموختم، از روش تمرین و تکرار منظم به با تکیه بر روش آموزش «متمرکز» به همراه مکالمه آزاد با روس‌زبانان و استفاده از روش یادگیری«پراکنده» استفاده می‌کنند. هدف جا انداختن کلمات و الگو‌های اولیه در ذهن است تا شما تا آنجا که می‌شود آزادانه و خلاقانه به زبان جدید درست مانند زبان مادری خود صحبت كنيد. چنانکه مشخص شده است، گام های اوليه برای كسب تخصص در حوزه های علمی ايجاد «قسمت‌های» مفهومي، جهش‌های فكری است تا اجزای پراكنده اطلاعات را از لحاظ معنا بهم پیوند دهد. مقوله «چانک‌های» نورونی در مورد ورزش، موسيقی و رقص و كلاً هرآنچه كه انسان‌ها می‌توانند در آن تبحر پیدا کنند، به كار می‌آید. اساساً، یک«چانک» شبکه‌ای از نورون‌هاست که برای برانگیختن به‌کار گرفته می‌شوند تا شما بتوانید فکر کنید یاکاری را به راحتی و به درستی انجام دهید. تمرین و تکرار متمرکز، ایجاد نشانه‌های پرقدرت حافظه ، به شما کمک می‌کند تا «چانک‌ها» را بسازید. مسیر دستیابی به تخصص، کم کم ساخته شده و «چانک‌های» کوچک، بزرگ‌تر می‌شوند و تمام این تخصص برای پشتیبانی از تفاسیر خلاقانه وقتی شما به تدریج بر مطالب تسلط می یابید، به کار می‌رود. به بیان دیگر، همانطور که در آینده نیز خواهید دید، تمرین و تکرار در ساخت «قسمت‌ها» به تنهایی کافی نیستند تا شما در مطلبی که می‌آموزید یک استاد تمام عیار شوید. «چانکینگ» به مغز کمک می کند تا بهینه تر عمل کند. وقتی یک ایده، موضوع یا عملی را به «چانک‌های» کوچک تر تقسیم می‌کنید دیگر نیازی به به‌یاد سپردن همه جزئیات ندارید. شما مفهوم اصلی، «چانک» را آموخته‌اید و همین کافی است. این شبیه آماده‌شدن صبحگاهی است. شما فقط به یک موضوع ساده فکر میکنید مثلا اینکه: من لباسم را می‌پوشم. اما شگفت‌انگیز است که بدانید فعالیت‌های پیچیده‌ای که رخ می‌دهند به یک «چانک» ساده مربوط می‌شوند. در ویدئوی بعدی درباره چگونگی ساختن «چانک‌ها» صحبت می‌کنیم. من باربارا اوکلی هستم. سپاس برای یادگیری چگونه بیاموزیم. [بی‌صدا]

متن انگلیسی درس

In this video, we’re going to answer the question. What is a chunk? When you first look at a brand new concept it sometimes doesn’t make much sense, as shown by the jumbled puzzle pieces here. Chunking is the mental leap that helps you unite bits of information together through meaning. The new logical whole makes the chunk easier to remember, and also makes it easier to fit the chunk into the larger picture of what you’re learning. Just memorizing a fact without understanding or context doesn’t help you understand what’s really going on or how the concept fits together with other concepts you’re learning. Notice there are no interlocking puzzle edges on the puzzle piece to help you fit it to other pieces. We talked earlier about working memory and how those four slots of working memory appear to hang out in the part of your brain right behind your forehead known as the prefrontal cortex. When you’re focusing your attention on something it’s almost as if you have an octopus. The octopus of attention that slips it’s tentacles through those four slots of working memory when necessary to help you make connections to information that you might have in various parts of your brain. Remember, this is different from the random connections of the diffuse mode. Focusing your attention to connect parts of the brain to tie together ideas is an important part of the focused mode of learning. It is also often what helps get you started in creating a chunk. Interestingly when you’re stressed your attentional octopus begins to lose the ability to make some of those connections. This is why your brain doesn’t seem to work right when you’re angry, stressed, or afraid. Chunks are pieces of information, neuroscientifically speaking, through bound together through meaning or use. You can take the letters P-O and P and bind them together into one conceptual easy to remember chunk, the word pop. It’s like converting a, a cumbersome computer file into a ZIP file. Underneath that single pop chunk is a symphony of neurons that have learned to sing in tune with one another. The complex neural activity that ties together our simplifying abstract chunks of thought. Whether those thoughts pertain to acronyms, ideas, or concepts are the basis of much of the science, literature, and art. Let’s say you want to learn how to speak Spanish. If you’re a child hanging around a Spanish speaking household, learning Spanish is as natural as breathing. Your mother says, mama. And you say, mama, right back to her. Your neurons fire and wire together in a shimmering mental loop cementing the relationship in your mind between the sound mama and your mother’s smiling face. That scintillating neural loop is one memory trace, which is connected of course to many other related memory traces. The best programs for learning language, such as those of the Defense Language Institute where I learned Russian, incorporate structured practice that includes repetition and rote focus mode learning of the language along with more diffuse-like free speech with native speakers. The goal is to embed the basic words and patterns so you can speak as freely and creatively in your new language as you do in your native language. As it turns out one of the first steps towards gaining expertise in academic topics is to create conceptual chunks, mental leaps that unite scattered bits of information through meaning. The concept of neural chunks also applies to sports, music, dance, really just about anything that humans can get good at. Basically, a chunk means a network of neurons that are used to firing together so you can think a thought or perform an action smoothly and effectively. Focused practice and repetition, the creation of strong memory traces, helps you to create chunks. The path to expertise is built little by little, small chunks can become larger, and all of the expertise serves to underpin more creative interpretations as you gradually become a master of the material. In other words, as you’ll see later, practice and repetition in building chunks aren’t all you need to become a truly creative master of the material you’re learning. Chunking helps your brain run more efficiently. Once you chunk an idea, a concept, or an action, you don’t know need to remember all the little underlying details. You’ve got the main idea, the chunk, and that’s enough. It’s like getting dressed in the morning. You just think one simple thought like, I’ll get dressed, but it’s amazing when you realize the complex swirl of underlying activities that take place with that one, simple chunk of thought. Next, we’ll talk about how you can form a chunk. I’m Barbara Oakley. Thanks for learning how to learn. [BLANK AUDIO]

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.