What Motivates You?

توضیح مختصر: Acetylcholine neurons form neuromodulatory connections to the cortex that are particularly important for focused learning, when you are paying close attention. The amygdala an almond shaped structure shown here, nestled down at the base of the brain is one of the major centers where cognition and emotion are effectively integrated. The amygdala is part of the limbic system which together with hippocampus is involved in processing memory and decision making as well as regulating emotional reactions.

زمان مطالعه: 7 دقیقه

سطح: خیلی سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدئویی

ترجمه‌ی درس

خوش آمديد وقتي شما به چيزي علاقمند نيستيد يادگيري آن سخت ميشود اما اگر شما واقعا به چيزي علاقمند باشيد، يادگيري بسيار آسان است. چرا اينطور است؟ بيشتر نورونهاي عصبي در كورتكس حامل اطلاعاتي درباره اينكه چه اتفاقاتي اطراف شما رخ ميدهد و اينكه شما چه كاري انجام ميدهيد، هستند. مغز شما همچنين داراي مجموعه اي پراكنده از سيستم هاي طرح ريزي تعديل كننده هاي عصبي هستند كه اطلاعاتي را نه درباره محتويات يك رويداد بلكه درباره اهميت و ارزش آن براي آينده شما حمل ميكنند، تعديل كننده هاي عصبي مواد شيميايي هستند كه چگونگي واكنش و پاسخ نورونها به يكديگر را تحت تاثير قرار ميدهند. و ما امروز سه تا از آنها را مورد بحث قرار خواهيم داد. استيل كولين، دوپامين و سروتونين. رشته هاي عصبي استيل كولين، ارتباطات تعديل كننده هاي عصبي را با قشر بيروني شكل ميدهند كه ممهم هستند خصوصا براي يادگيري متمركز، وقتي به موضوعي بسيار توجه داريد. اين رشته هاي عصبي استيل كولين به طور گسترده اي طرح ريزي شده و جرياناتي را فعال ميكند كه شكل پذيري سيناپسي را كنترل ميكنند. كه منجر به شكل گيري خاطرات بلندمدت جديد ميشود. تعديل كننده هاي عصبي همچنين تاثير عميقي بر ضمير ناخودآگاه شما دارند. يكي از عظيم ترين اكتشافات مغز در زندگي من اين بوده است كه انگيزه هاي ما بوسيله يك ماده شيميايي بخصوص بنام دوپامين كنترل ميشود. كه در مجموعه كوكي از رشته هاي عصبي ما يافت ميشود كه در اينجا به رنگ نارنجي نشان داده شده است. اين رشته هاي عصبي دوپامين بخشي از يك سيستم عظيم مغزي هستند كه آموزش پاداش محور را كنترل ميكنند و بطور خاص در گانگليون بازال كه در قسمت سبز بالا قرار گرفته است رشته هاي عصبي دوپامين و زير قشر بيروني در بالاي مغز. وقتي بطور غير منتظره جايزه دريافت ميكنيم، دوپامين از اين رشته هاي عصبي آزاد ميشود. سیگنالهای دوپامین بوسعت منعکس می شوند و تاثیرات قوی ای بر یادگیری دارند. و اين چيزي است كه تصميم گيري را نيز تحت تاثير قرار ميدهد. و حتی حسها را. دوپامين پاداشهاي آينده را نيز پيش بيني ميكند نه فقط پاداشهاي فوري را. اين ميتواند شما را براي كاري كه فورا پاداشي در ازايش دريافت نميكنيد اما منجر به پاداشي بسيار بهتر در آينده ميشود، ترغيب كند. داروهاي مخدر فعاليت دوپامين را بطور مصنوعي افزايش ميدهند و مغز شما را طوري فريب ميدهد كه انگار اتفاق خارق العاده اي در حال وقوع است. اما در واقع اتفاقي كاملا متضاد رخ داده است. اين به وابستگي و اشتياق منجر ميشود كه ميتواند آزادي اختيار شما را از بين ببرد و و اعمالي را تحريك كند كه به زيان شما هستند. از دست دادن رشته هاي عصبي دوپامين منجر به از دست دادن انگيزه ميشود. و چيزي به نام فقدان لذت. كه از دست دادن اشتياق به چيزهايي است كه زماني به شما لذت مي دادند. فقدان شديد دوپامين باعث لرزش، كندي و عدم انعطاف پذيري ميشود كه به آن بيماري پاركينسون گفته ميشود. نهايتا منجر به كاتاتونيا (جنون) ميشود، فقدان كامل هر نوع جنب و جوش. رشته هاي عصبي دوپامين بخشي از ضمير ناخود آگاه مغز شما هستند. كه شما در هفته اول راجع به آن آموختيد. وقتي شما به خودتان قول ميدهيد كه بعد از مطالعه به خودتان جايزه بدهيد سيستم دوپامين خود را تحريك ميكنيد. سروتونين سومين سيستم تعديل كننده عصبي منتشره در بدن است. و قويا زندگي اجتماعي شما را تحت تاثير قرار ميدهد. در گروه ميمونها رهبر آنها بيشترين ميزان فعاليت سروتونين را دارد و ضعيفترين آنها كمترين ميزان آنرا. پروزاک که برای افسردگی تجویز میشود فعالیت سروتونین را افزایش می دهد. سطح سروتونین بر سطح ریسک پذیری موثر است. هر چه سروتونین کمتر ریسک پذیری بیشتر. زندانیان جرایم خشن حدودا پایین ترین سطح فعالیت سروتونین در اجتماع را دارند. همچنین احساسات به شدت می تواند بر روی یادگیری شما تاثیر بگذارد. زمانی تصور بر این بود که احساسات ربطی به ادراک نداشته و جا هستند مطالعات جدید نشان داده که احساسات با قدرت ادراک و تمرکز به شدت مرتبط بوده و یادگیری و حافظه را تحت تاثیر قرار می دهد. مگدالا که ساختار بادام شکلی است که اینجا نشان داده شده و در پایین مغز جا گرفته یکی از مهمترین مراکزی است که ادراک و احساسات بهم تنیده میشوند. آمیگدالا قسمتی از سیستم عصبی است که با هیپوکمپوس در پردازش حافظه و تصمیم گیری و همچنین در تربیت واکنشهای احساسی همکاری می کند. آمیگدلا باید شاد باشد تا شما یک یادگیرنده قوی باشید. سیستمهای احساسات و سیستم عواطف کندتر از سیستمهای ادراک و فعالیت هستند اما برای یادگیری موفق به همان اندازه موثر هستند. اگر مایلید بیشتر در مورد دوپامین و سروتونین بدانید به سایت brainfacts.org مراجعه کنید. این وب سایت پر از اطلاعات ارزشمند در مورد مغز است. من Terry Sejnowsky هستم. یادگیری خوبی داشته باشید. تا زمانیکه باز همدیگر را ببینیم.

متن انگلیسی درس

مشارکت‌کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.