وان دیرکشن - چیزهای کوچک

دوره: تک آهنگ و ترند / درس 16

وان دیرکشن - چیزهای کوچک

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی درس

دست هات چفت دست هام میشن انگار که فقط برای من ساخته شدن

ولی به خاطرت بسپر که این چیزیه که باید باشه

و من ملحق میشم با دونه های کک و مکی که روی گونه هاته

و همه اینا برام باهم جور درمیاد

من میدونم که تو هیچوقت خط های دور چشمت رو دوست نداشتی

وقتی لبخند میزدی هیچ وقت شکمت و چیزهای دیگه رو دوست نداشتی

چاله های پایین ستون فقراتت رو هیچ وقت دوست نداشتی ولی من بی نهایت دوستشون دارم

من نمیذارم این چیزهای کوچک از دهنم بیرون بپرن ولی اگه انجامش دادم، این تویی، اوه تویی، که اونها ساختنت

من عاشق تو و تمام این چیزهای کوچیکم

تو نمیتونی بدون یه لیوان چای به تختت بری

و شاید بخاطر این باشه که تو توی خوابت حرف میزنی

و همه اون مکالمه ها رازهایی هستن که من نگهشون میدارم

گرچه برام هیچ معنیی نمیدن (یعنی برام با ارزشن حتی اگه نفهمم چی توی خواب میگی)

من میدونم که تو هیچ وقت صدای ضبط شدت رو دوست نداشتی

تو هیچ وقت نمیخوای بدونی که وزنت چقدره

تو هنوز تلاش میکنی خودت رو توی جین هات جا بدی

ولی تو برای من بینقصی

من نمیذارم این چیزهای کوچک از دهنم بیرون بپرن ولی اگه انجامش دادم، این تویی، اوه تویی، که اونها ساختنت

من عاشق تو و تمام این چیزهای کوچیکم

تو هیچ وقت خودت رو حتی نصف اون قدری که من دوستت دارم دوست نداشتی

تو هیچ وقت با خودت درست رفتار نمیکنی عزیزم ولی من میخوام که باهات بدرستی رفتار کنم

اگه بذارم بدونی، که من برای تو اینجام

شاید توئم خودت رو دوست خواهی داشت همونطوری که من دارم، اوه

من نمیذارم این چیزهای کوچک از دهنم بیرون بپرن ولی اگه انجامش دادم، این تویی، اوه تویی، که اونها ساختنت

من عاشق تو و تمام این چیزهای کوچیکم

من نمیذارم این چیزهای کوچک از دهنم بیرون بپرن ولی اگه انجامش دادم، این تویی، اوه تویی، که اونها ساختنت

من عاشق تو و تمام این چیزهای کوچیکم

متن انگلیسی درس

Your hand fits in mine like it’s made just for me

But bear this mind, it was meant to be

And I’m joining up the dots with the freckles on your cheeks

And it all makes sense to me

I know you’ve never loved The crinkles by your eyes when you smile

You’ve never loved your stomach or your thighs

The dimples in your back at the bottom of your spine But I’ll love them endlessly

I won’t let these little things slip out of my mouth But if I do, it’s you Oh, it’s you, they add up to

I’m in love with you And all these little things

You can’t go to bed without a cup of tea

And maybe that’s the reason that you talk in your sleep

And all those conversations are the secrets that I keep

Though it makes no sense to me

I know you never loved the sound of your voice on tape

You never want to know how much you weight

You still have to squeeze into your jeans

But you’re perfect to me

I won’t let these little things slip out of my mouth But if it’s true, it’s you It’s you, they add up to

I’m in love with you And all these little things

You’ll never love yourself half as much as I love you

And you’ll never treat yourself right darling, but I want you to

If I let you know, I’m here for you

Maybe you’ll love yourself like I love you, oh

And I’ve just let these little things slip out of my mouth ‘Cause it’s you, oh, it’s you It’s you, they add up to

And I’m in love with you And all these little things

I won’t let these little things slip out of my mouth But if it’s true, it’s you It’s you, they add up to

I’m in love with you And all your little things

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.