آرون اسمیت - حرف‌های نگفته

دوره: تک آهنگ و ترند / درس 14

آرون اسمیت - حرف‌های نگفته

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح متوسط

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این درس را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل صوتی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

متن انگلیسی درس

Don’t hold your breath

Like I’m not scared

Like I want you to trust me

Don’t waste your time

‘Cause you’re not mine

I wish that you could touch me

Don’t know where to go

Don’t know where to go

You should know that I adore you, no

Don’t know if I should

Don’t know if I could

Darlin’, you should know that I adore you

But I was careless, and you were broken

You were ready, but I’m unspoken, I’m unspoken

You’re amazing

And you shine a light on me

And you were ready, but I’m unspoken, I’m unspoken

Come back to mine

Speak our minds

I don’t want any secrets

Don’t know if I should

Don’t know if I could

Darlin’, you should know that I adore you, no

I gotta let you know, I gotta let you know

And darlin’, you should know that I adore you, no

But I was careless, and you were broken

You were ready, but I’m unspoken, I’m unspoken

You’re amazing

And you shine a light on me

And you were ready, but I’m unspoken, I’m unspoken

And I was careless, and you were broken

You were ready, but I’m unspoken, I’m unspoken

‘Cause you’re amazing

And you shine a light on me

And you were ready, but I’m unspoken, I’m unspoken (I’m unspoken)

‘Cause I’m unspoken, I’m unspoken

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.