مدیریت استرس

دوره مدیریت استرس

در رابطه با این دوره:

با استفاده از دوره‌ی مدیریت استرس، در رابطه با اختلالات استرس و نحوه‌ی مدیریت آن بیشتر بیاموزید.

این دوره شامل 4 فصل زیر است:

The What is Stress chapter of this Stress Management in Psychology- Help and Review course is the simplest way to master material on stress. This chapter uses simple and fun videos that are about five minutes long, plus lesson quizzes and a chapter exam to ensure you learn the essentials of topics pertaining to stress.

The Stress Disorders & Theories chapter of this Stress Management in Psychology- Help & Review course is the simplest way to master stress disorders and theories. This chapter uses simple and fun videos that are about five minutes long, plus lesson quizzes and a chapter exam to ensure you learn the essentials of stress disorders.

The Stress Management & Psychology chapter of this Stress Management in Psychology- Help & Review course is the simplest way to master stress management psychology. This chapter uses simple and fun videos that are about five minutes long, plus lesson quizzes and a chapter exam to ensure you learn the essentials of stress management.

The Habits to Manage Stress chapter of this Stress Management in Psychology- Help & Review course is the simplest way to master stress management habits. This chapter uses simple and fun videos that are about five minutes long, plus lesson quizzes and a chapter exam to ensure you learn the essentials of habits for stress management.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.