بخش 07

: پرندگان خشمگین / فصل 7

پرندگان خشمگین

8 فصل

بخش 07

توضیح مختصر

 • زمان مطالعه 0 دقیقه
 • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این فصل را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

ترجمه‌ی فصل

کسی ایده ی روشنی نداره؟

آه هان؟ -

تو داری به اونا کمک می کنی -

الان چه اتفاقی افتاد؟

اوه من متاسفم تو قبلا گفته بودی

و بفرمایید

ما پیداش کردیم اوه اوه

اوه ، یالا

رد - بچه ها یالا -

سریع باید دنبالش کنیم

همه چی افتابی به نظر میاد

بچه ها من اینجام همه چیز قراره حل شه

ما داریم سعی میکنیم تو رو از اینجا بیرون بیاریم -

یالا بامب - یالا - من دارم میام -

منو ول نکن

ای خدای من. اونا یه حرمسرا ساختن

اوه پسر

ما تخم مرغ می خواهیم -

اون داره اینجا چی کار میکنه؟ اینجا یه بوفه ی مقدسه

هاشور نزن هاشور نزن

پای قرمزتو از رو تخم مرغ هام وردار

آهای - اوه مرد -

بامب حالت خوبه ؟ - بهتر میشم -

من میرم که تند بدوم

زمان نمایشه- اوه-

خوبه اونو هم بجوشون

بریم غذا بزنیم

به نظر میرسه فقط من و تو هستیم گوشت خوک

من میگیرمش واو واو واو

هی؟ اوه-

نه-

داریم میایم-

نفس عمیق

اوه! من داخلم

مشترک درجه یک

سلام- ها-

بقیه کجان؟-

عقاب توانا. اون کجا داره میره؟-

نمیتونم باور کنم من باید انجامش بدم

اوه، شعار جنگی من

بیاید داخل بیاید داخل

عقاب توانا

اوه اوه

واو

عقاب توانای توانا

عقاب توانا، بلند شو، زود باش اوه، نفس بدی بود

من می تونم دیر بخوابم مامان فردا که مدرسه ندارم

اونو هم بندازید داخل دیگ

قرار بوقلمون بزرگی بخورم

رد- چی؟-

ها- واو. چی رو از دست دادم؟-

تو باید تخم مرغ ها رو ببری یه جای امن گرفتم-

بزن بریم

واو. واووووو-

آره!آره!آره-

تخم مرغام

چاک و بامب یادتون نره- کی؟-

اونا-

درسته، درسته-

گرفتمت

ما به این آسونی از هم جدا نمیشیم

نه

خودتون رو نجات بدید- صبر کن، رد-

من می خوام تخم مرغ ها رو نجات بدم-

رد قهرمان بازی در نیار- رد، نه- نه-

ها؟

همه از شهر برید بیرون- واو-

خیلی از اونا اینجاست ما تعدادمون کمتره

چی؟ چقدر؟

اوه، نه انقدر زیاد به تعداد مناسبی

نیازی نیست به عقب نگاه کنی فقط پرواز کن سریعتر

من می گیرمش-

-نه، نمی گیریش

بدش به من

،تو نمیدونی چه زمانی باید متوقف شی میدونی؟

جوابش 2 کلمه است “آآ ها”

به نظر میرسه تیرکمون کوچیک بچه گونت اینجا تموم شده

بدش به من- این اتفاق نمی افته-

!ها اوه نه

از سر راهم برو کنار

هر خوکی برای خودش-

من خارج شدم-

واو- واو-

من میدونم که باید چیکار کنم

باید اون دژکوب رو منفجر کنم

و این روش خوبی بود اگه تو در منفجر کردن مهارت داشتی

من باید اون هواپیما ها رو متوقف کنم

منو یادت باشه، چاک منو یادت باشه

بامب رفت

اوه سلام- اینجا چیکی چیکی چیکی

این خوک کوچیک ترکید

این خوک کوچیک منفجر شد

و این خوک کوچیک رفت ویی، ویی، ویی “من مامانمو می خوام”

زود باش بامب تو میتونی انجامش بدی

منفجر شو منفجر شو

اوه اوه- آآ ها ها ها-

اوه نه

تفکر منفجرانه داشته باش

جشن سورپرایز کننده

یوگا

هواپیمای شهر خوک ها

من منفجر شدم

روی هدف

تو خونه ی منو خراب کردی مشکلت چیه؟

تو خونه ی منو خراب کردی-

خونه ی تو زشت بود-

خب، حالا مساوی هستیم

ضربه

بدو بدو

بچه ها، نگاه کنید.

همگی، عقب وایسید

ترنس؟

همگی کمربند های ایمنی خودتون رو ببندید به من اعتماد کنید

خب این دینامیته

آآ تو اونجایی نه با موی روی چونم چینی چینی

تخم خوشمزه ی پرنده اووو

تو نمیتونی تخم مرغ بخوری

می خوای چیکار کنی؟ من خوردنیم

اون بالاست پایان تو، ابرو

خشم، همیشه جواب نیست

خب، میدونی چیه،

فکر کنم تو بردی

چی؟

راه فوق العاده ای بود

دمنده ذهن

واقعا؟ خب ممنونم

میدونی، کار های سخت زیادی تو نقشه ی شیطانی من بود

بود

نه، منظورم اینه که نقشت عالی بود

ولی تو برای این نقشه نکشیدی

تو برای آخرین دفعه منو اذیت کردی

آره

ها؟

نه

سریع تر

!واو

عضلاتم گرفت عضلاتم گرفت

خودشه -

نگاش کنید -

آیا شما هم دیدی چیزی رو که من دیدم؟

ین عقاب تواناست - آره خودشه -

خب ، این یارو شبیه اون مجسمه نیست

عزیزم - !تخم مرغ هامون - حالت خوبه؟ - تو حالت خوبه مرد عزیزم؟ -

دیدی من اون عقب چی کار کردم؟ - اره -

اوه تخم مرغ ها صورت تورو تقسیم کردن

اون سالمه

اوه - ها-

ها

اون کجاست ؟ - رِد -

اون کجاست؟ -

!ها

فکر کنم اون مرده

!بابا

اون زندست -

اون زندست -

چی؟

یوو هوو

من خوشحالم که تو زنده ای من فکر کردم که تو مردی

یا پناهنده ی خوک ها شدی

اهای بچه ها راهی برای نمردن - اوو -

من خوشحالم که شما ها رو میبینم - یالا -

آره- آره-

آقا خانم

فکر کنم اینا متعلق به شماست

اوه اوه

ممنون

اوو ، کریمسن ، وودی ،اَش

کی؟ - اون داره با ما صحبت می کنه؟ -

شما درستون رو خوب یادگرفتید

یالا ، بیایید بغلم

نه من خیلی آدم مهربونی نیستم

آه باشه آیا حسش مثل اینه که داری از خط عبور میکنی کس دیگه هست؟

اره - نه -

شما جایزه ی شاگردای من هستید -

جایزه ی کی؟- هاها تا حالا ندیدیدشون؟

من کاری کردم که ایمان خودتو نسبت به من از دست بدی پس تو یاد گرفتی که دوباره ایمانتو پس بگیری

این دقیقا چیزی نبود که من فکر می کردم -

بهشون بگو رُزی -

اره. من فکر نمیکنم این اون چیزیه که اتفاق افتاده، مرد

اوه نگاه کن اون خجالت میکشه

من خجالتی نیستم من فقط قرمز هستم

متن انگلیسی فصل

Anyone have any bright ideas?

Uh… Huh?

You are gonna pay for that.

What the heck just happened?

Oh, I’m sorry. You were saying?

And here we are?

We found ‘em! Uh-oh.

Aw, come on!

 • Red!
 • Guys, come on!

Quick, follow him.

 • We want eggs!
 • Things are looking sunny side up!

Guys, I’m here. Everything’s gonna be okay.

We’re gonna get you out of here.

 • Hurry up, Bomb! Come on!
 • I’m coming!

Don’t lose me!

Doesn’t this nightmare ever end?

Oh, boy!

We want eggs!

What is he doing up there? This is a civilized buffet.

Don’t hatch now. Do not hatch now.

Get that red scab off my eggs.

 • Hey!
 • Oh, man.

 • Bomb, are you okay?
 • Oh, I’ve been better.

I’m gonna get a running start.

Chuck time!

Fine. Boil him, too.

Let’s pig out!

Looks like it’s just you and me, pork belly.

I’ll be taking that. Whoa, whoa, whoa!

Hey! Oh!

No!

Red, we’re coming!

Deep breath.

Ow! I’m in!

Classy joint.

Hello!

Where is everyone?

Mighty Eagle! Where’s he going?

Oh, I can’t believe I’m about to do this.

Oh, my battle cry?

Coming in, coming in.

Mighty Eagle!

Whoa!

Whoa, whoa! Oh-ho!

Mighty Eagle.

Mighty Eagle, wake up. Come on. Oh, that’s bad breath.

I can sleep late, Mom. It’s not a school day.

Throw them in the pot, too.

I’ll have the big turkey.

Red!

 • Hey!
 • Whoa! What did I miss?

You gotta fly those eggs to safety.

I got this. Here we go.

Oh-ho! Whoa, oh!

Yes! Yes! Yes!

My eggs!

 • Don’t forget Chuck and Bomb!
 • Who?

 • Hey!
 • Those guys!

Right, right.

Gotcha!

You’re not getting away that easy.

No!

 • Save yourselves!
 • Hold on, Red!

I’m gonna save that egg.

 • Red, don’t be a hero. Red, no!
 • No!

Huh?

Get out of town, everybody.

There’s just so many of them! We’re outnumbered!

What? How many?

Oh, no, not that many. Just the right amount, really.

No need to look back. Just keep flying. Faster!

I’ll take that.

 • No, you won’t.
 • Get him!

Gimme that!

You just don’t know when to stop, do you?

Here’s a two-word answer… Uh-uh.

Looks like your little slingshot game ends here.

 • Gimme that!
 • Not gonna happen!

Oh, no.

Get out of my way!

Every pig for themselves!

I quit!

 • Whoo-hoo!
 • Whoa!

I know what I gotta do.

I gotta blow up that ramp.

And that would be a good plan if you were good at blowing up.

I need to stop those planes.

Remember me, Chuck. Remember me!

Bomb’s away!

 • Oh, hi there.
 • Here, chickie, chickie, chickie.

This little piggy popped.

This little piggy exploded.

And this little piggy went, “Wee, wee, wee, I want my mama!”

Come on, Bomb, you can do this.

Blow up! Blow up!

Uh-oh.

Oh, no.

Think explosive thoughts.

Surprise parties!

Yoga poses!

Pigs in airplanes!

I blew up.

On purpose.

You’re wrecking my house. What’s wrong with you?

You wrecked my house.

Your house was ugly.

Well, now we’re even.

Strike!

Run! Run!

Guys, look out!

Everyone, stand back.

Terence?

Put on your seat belts, everyone. Trust me.

Well, this is dynamite.

 • There you are.
 • Not by the hair of my chinny chin chin!

Delicious bird eggy-weggy. Ooh!

You can’t eat eggs!

What are you gonna do? I’m a foodie.

It’s over. You’re finished, Eyebrows.

Anger is not always the answer!

Well, you know what?

I guess you win.

What?

That was an awesome plan.

Mindblower.

Really? Well, thank you.

You know, a lot of hard work goes into my sinister plans.

It does.

Nah, I mean, your plan was great.

But you didn’t plan for this!

You have annoyed me for the last time.

Yup.

Ah!

No!

Faster!

Whoa!

Cramp. Cramp.

It’s him!

Look at that!

Are you seeing what I’m seeing?

 • Jeez, is that Mighty Eagle?
 • It’s him!

Wow, this guy looks nothing like his statue.

 • Honey.
 • Our eggs!

 • Are you okay?
 • Chuck, my man.

 • Did you see what I did back there?
 • Yeah.

Oh! This egg is the spitting image of you.

There. Safe and sound.

Oh!

Oh!

 • Where is he?
 • Red?

Where is he?

Oh!

I think he might be dead.

Daddy!

He’s alive!

He’s alive!

What?

 • Yeah!
 • Oh-ho!

Red, you’re alive! I thought you had died!

Or defected to the pigs’ side.

Hey, buddy, way to not be dead.

Hey. It’s good to see you guys.

Come on.

Sir. Ma’am.

I think these belong to you.

Oh!

Thank you.

Oh, Crimson, Woody, Ash.

 • Who?
 • Is he talking to us?

You learned your lessons well.

Come on, bring it in.

No. I’m not really the affectionate type.

Okay. Does it feel like this is crossing the line to anyone else?

 • Yup.
 • Nope.

You’re my prize pupils.

 • Your prized what?
 • Don’t you see?

I had to make you lose faith in me so you could learn to have faith in yourself.

That’s really not how it felt.

Tell them, Rosy.

Yeah, I don’t think that’s what happened, man.

Oh, look, he’s blushing.

I’m not blushing. I’m just red.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.