بخش 08

: پرندگان خشمگین / بخش 8

بخش 08

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح خیلی ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

اون که اون‌جاس تویی رد؟

اوه، واقعاً؟

کجا؟

نه. نیازی نبود این کار رو.

اوه، آره.

جالبه، یادم نمی‌آد که زانو زده باشم و گریه کرده باشم.

ولی، می‌دونی، خوبه.

اون‌جا رو نگاه کن.

اعتبار همه‌چی رو به عقاب توانا دادن.

اون رو خیلی خوشتیپ‌تر از تو درست کردن.

اوهوم.

می‌دونی قبلاً وقتی عصبانی بودم، این می‌تونست واقعاً من رو عصبانی کنه.

آه، فراموشش کن.

اوه!

می‌دونی باید چی‌کار کنیم؟

باید بریم به روستا.

بیا انجامش بدیم.

نه، راستش، من دوست دارم با شما بگردم، ولی، می‌دونین، من یه چیزی دارم، بعدش یه چیز دیگه دارم، بعد یه‌عالمه چیز دیگه پشت سرهم دارم، پس.

نگاش کن!

چی.

آقای رد، به روستا خوش آمدی.

ممم!

تادا!

ها؟

«رد توانا، من رو نجات دادی

مدافع زندگی ما و آزادی

شجاعت،

فروتنی،

خشم،

رد توانای توانا،

من رو نجات دادی

اوه خدای من.

چطوری شما وقت کردین این رو سرهم کنین؟

برای همین بود که رفتیم پدیکور بگیریم، نه؟

نه.

ما پدیکور گرفتیم چون ارزشش رو داشتیم.

من ژل گرفتم.

بچه‌ها شما یه چیز دیگه‌این.

راستش رو بگم، دلم برای چشم‌انداز ساحل تنگ می‌شه.

اما، خب که چی؟

هنوزم هستش.

فقط دیگه همون‌جا نیست که وقتی بیدار می‌شم و بیرون پنجره رو نگاه می‌کنم ببینمش.

خب، می‌تونی بیرون پنجره رو نگاه کنی و من و بامب رو ببینی.

درسته.

خب می‌دونید جوانب مثبت و منفی داره.

خب دیگه.

می‌بینمتون.

اوه!

خب، یه‌ذره ناجور شد.

خیلی بی‌احساسه.

می‌خواهی بریم یه چیزی بخوریم؟

فراموشش کن.

فقط بریم خونه.

بچه‌ها!

من فقط داشتم باهاتون شوخی می‌کردم.

بیاین اینجا.

می‌دونستم!

بیاید هم‌اتاقی شیم.

هم‌اتاقی!

پسر نمی‌تونم صبر کنم تا یه لیست کار درست کنم.

وایسا، یه لحظه صبر کنین.

من لانه‌ی خودم رو می‌برم توی اتاق اصلی.

بامب، تو می‌تونی توی اتاق مهمون بمونی.

نه، نه، نه.

می‌تونیم لانه‌ی تاشو بگیریم؟

عالی می‌شه!

واو، واو، واو!

بچه‌ها!

نه!

متن انگلیسی بخش

Is that you right there, Red?

Oh, really?

Where?

No.

They didn’t have to do.

Oh, yeah.

That’s funny, I don’t remember crying on my knees like that.

But, you know, it’s nice.

Look at that.

They gave Mighty Eagle all the credit.

They made him look so much more handsome than you.

Mmm-hmm.

You know, back when I was angry, that would have really ticked me off.

Ah, forget about that.

Ooh!

You know what we should do?

Let’s go to the village.

Let’s do it.

No, actually, I’d love to go hang out with you guys, but, you know, I got this thing, and I have another thing after that thing, and there’s all these things in a row, so.

Would you look at that!

What the.

Mr. Red, welcome back to the village.

Mmm!

Ta-da!

Huh?

“Mighty, Mighty Red You rescued me,

Defender of our homes And liberty,

Bravery,

Humility,

Anger-y,

Mighty, Mighty Red You,

Rescued me”

Oh, my God.

How did you guys find the time to pull this off?

This is why we went to go get pedicures, isn’t it?

Nope. We got pedicures because we’re worth it.

I got gels.

You guys are something else.

To be honest with you, I am gonna miss the beach view.

But so what? It’s still there.

It’s just not right there when I wake up and look out my window.

Well, you can still look out your window and see me and Bomb.

Right.

So, you know, pluses and minuses.

Okay.

See you later.

Oh!

Well, this just got awkward.

That’s really insensitive.

Want to go get a bite?

Forget it.

Let’s just go home.

Guys!

I’m just messing with you.

Get in here.

I knew it!

Let’s be roomies.

Roommates!

Oh, I can’t wait to make a chores list.

Wait, hold on a second.

I’ll move my nest in the master bedroom.

Bomb, you can stay in the guest house.

No, no, no.

Can we get a bunk nest?

This is gonna be perfect!

Whoa, whoa, whoa!

Guys!

No!

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.