بخش 07

: مورچه ای به نام زی / بخش 7

مورچه ای به نام زی

9 بخش

بخش 07

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح ساده

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

بسيار خُب همگي

ميخوام همه ي تيم در جايگاه باشن کاملا آماده باش، آماده براي بستن درهاي اينجا و اينجا

مطمئن بشين که خدمه ي حفاري طبق زمان بندي پيش ميرن براي دستاورد نيمه کاري در مهماني فداکاري

حالا فقط به پرنسس نياز داريم

مم

اين طعم تلخي ميده

واقعابذار منم امتحان کنم

هي،اين تلخه

بدک نيس

يه نفر بايد به آتيش غذا بده

رفيق،من آخرين بار اين کارو کردم

من اين کارو نميکنم

اين کار من نيست

خب بروبچ جديد چي

اون ها هنوز کمک نکردن

و ميدوني اون رو دستام جون داد

من ميدوني،فکر نکنم اون حتي يه بار خودش انتخاب کرده باشه

هيچ موقع نميدونستم اون اينطوريه

منظورم اينه

خُب حدس ميزنم ما همه ي تصميم گيري ها رو داديم به ژنرال

بذار يه چيزي ازت بپرسم

چي باعث شد اون شب بياي تو بار

فکر کنم دنبال يه کم دردسر ميگشتم

خُب،دردسر اسم وسطي منه

راستش اسم وسطي من ماريون ولي

ولي نميخوام دور و بر پخش بشه

تو خيلي عجيب غريبي

ميدونستي،نه

خُب عجيب غريب دقيقا همون کلمه نيست که من به کار ميبردم

میدونی من

من خوشم مياد

تو مثل هيچ کس ديگه نيستي

درواقع،حالا که ديگه داري ميگي يه چيز عجيبي قطعا در مورد من هست

منظورم اينه،ميدوني،يه جور خصوصيت عجيب و غريب

ميشه گفت از عجايبه

ولي ميدوني تعريف آميزه

ما چوب بيشتري ميخوايم

من همين الان برميگردم

ولي تو فقط فکر کن

به چيزي که داشتي فکر ميکردي

هي،تا حالا فکر کردين که چرا آفت صداتون ميکنن

اگه چي،مثل،ما فقط اين چيزاي ريز هستيم و فقط،مثل،قسمتي از يه جهان بزرگ ديگه که،خيلي بزرگه حتي نميدونيم وجود داره

مرد،اين خيلي عميقه

عاليه

هيچي مثل يه کار دستي تو رمانتيک ترين شب زندگيم نيست

سلام

من همسايتون بودم و گفتم بيام اينجا يه سر

اين خيلي غير متعارفه

سلام خوشتيپ خوش اومدي به

شرمنده به خاطر قطع صحبتت

ميدونين،پرنسس ما گم شده و در اين مورد ما ناراحتيم

قدش حدوداي شماس انصاف تو چشماشه

کسي اونو ديده

اون اونجاست خودشه

بله نگران نباشيد پرنسس، شما به زودي به خونه برميگرديد

گوش کن کاتر من

من بر نميگردم

مسئله اينه،پرنسس من دستورات ميگيرم

دستورات

يه بار نميتوني خودت فکر کني

خُب خيلي تاثير گذار بود

زي کجاس

زي اون

مرد

زي مرده

نيازي نيست نگران اون باشين

زي مرده

خُب اون يه مورچه با ايده بود

خيلي بد شد براش

پرنسس،کلوني شما به شما احتياج داره

کاتر

همين الان وايسا ولم کن

بلا

وايسا،تو

هی

واي نه

چي کار بايد کنم

بسيار خب،ببين، ببین

بيا در موردش منطقي باشيم

ميدوني،من وبلا، ميدوني،اون يه پرنسسه و من يه مهندس جابجايي خاک هستم

پس چی

خُب تو هيچ

وای

از طرفي ديگه

من بايد برگردم دنبالش من

من بهت يه کمکي ميدم

این حداقل کاریه که ميتونم انجامش بدم

در عوض من هم يه پيشکش ميخوام

ببين،نظرت در مورد يه فنجون جو چيه

خُب پسر پير،بپر بالا

فکر کنم يه گودال قهوه اونجا ديدم

مواظب باش

پرنسس

دقيقا به موقع

دستتو از من بکش

ژنرال دقيقا اينجا چه خبره

من يه توضيح ميخوام

همه چيزو بعدا توضيح ميدم

آیا ورودی جنوب شرقی امن است

بله قربان

بعدا نه

همين الان

من طرز فکر تو رو دوست ندارم و دوست ندارم کلوني رو تو اداره کني

و تو رو هم دوست ندارم

عروسي تعطيله

همه چيز اينجا عوض ميشه

حق با شماست پرنسس

همه چيز عوض ميشه

چرا يه کم آسوده ترش نميکنيم

اون براي مدتي اينجا ميمونه

فکر کردين چي کار دارين ميکنين

مادرم کلتونو ميکنه

شک دارم

تو روحيه ي جنگنده اي داري بلا

و اين همون چيزي که ما براي شروع کلوني جديدمون ميخوايم

همه ي گند و کثافت ها رو از ناودانمون ميريزيم بيرون

يه شروع جديد با همراهي من به عنوان ملکه

تو ديوونه اي

من به تاريخ باور دارم که همه چيز متفاوت ميشه

بسيار خب آقايان

وقتشه که سر جاهاتون قرار بگريد

يه روز

يه روز ازم تشکر ميکني

برو بالا

بروبالا

آه

خودشه

خُب،برو زني که عاشقشي رو بدست بيار زي

خيلي طولاني بود چيپ و ممنون

تو اينجايي

فکر کردي کجا داري ميري

من

واي نه من فقط

ميدوني من

تو قرار نيست اين بيرون باشي

همه ي کارگرا رفتن به مهماني افتتحاحيه ي تونل

اوه بله،بله،البته

مهماني افتتحاحيه ي تونل

من خُب بهتره پس من برم

من

ميدوني

هي

من ميرم به

مهماني افتتاحيه ي تونل

بهتره برم

حرکت کن

من ميرم به

مهماني افتتحاحيه ي تونل

ببخشيد،لطفا

مهماني افتتحاحيه تونل

هي کارگر

افتتاحيه ي تونل

اونا به من نياز دارن

من آدم کليدي اي هستم

فکر کردي داري کجا ميري

مهماني افتتاحيه ي تونل

هي بیخیال

بذاريد از اينجا بيام بيرون

هي

خدا،امروز داره هي بهتر و بهتر ميشه

منظورم دردسر بزرگه

اونايي که بيرونيد به من گوش ميديد

من پرنسس هستم، لعنتي

واي رفتارات پيشرفت چنداني نکرده

زي

اوه

تويي

تو به خاطر من برگشتي

خُب آره به خاطر تو برگشتم

میدونی، من به خاطر تو احساس قدرت ميکنم

بذار روراس باشيم،تو تو

تو خوشگلي

من

بعضي وقتا يکم دعوايي هستي ولي من فکر ميکنم ميتونيم باهاش کنار بيايم

تو خيلي حرف ميزني

زود باش

شهر ديگه بيابان شده

بهتره از اينجا بريم بيرون

زي ما نميتونيم بريم

منديبل ديوانه

داشت در مورد شستن کثيفي ها و تغيير تاريخ حرف ميزد و

و من فکر ميکنم اون داره سعي ميکنه مادرم رو بکشه

نه فقط مادر تو،همه رو

چي شده

ببين

ما اينجاييم،تو شهر

ولي اون ها ميخوان دخل همه رو تو ابرتونل بيارن

و اينجا درياچه س

حق با توئه

ما نميتونيم الان بريم

زود باش

بايد بريم اون پايين

امروز روز به تحقق به پيوستن روياهاست

يک رويا افتخار کلوني

يک کلوني ناب

يک کلوني تازه تولد يافته

متن انگلیسی بخش

All right, everybody

I want all teams in place, fully prepared, ready to seal the doors here and here

Make certain the digging crew stays on schedule for breakthrough midway in the dedication ceremony

Now all we need is the princess

Mm

This stuff tastes like crap

Really Let me try some

Hey, it is crap

Not bad

Somebody needs to feed that fire

Dude, I did it last time

I’m not gonna get it

It’s not my job

Well, what about the new guy

He hasn’t contributed yet

And you know, he just died in my arms like that

I You know, I don’t think he ever once in his life made his own choice

I never knew it was like that

I mean, up in the palace

Well, I guess we just let the General make all the decisions

Let me ask you something

What made you come to the bar that night

I guess I was looking for a little trouble

Well,trouble’s my middle name

Actually, my middle name is Marion, but

I don’t want you to spread that around

You’re pretty strange

You do know that, don’t you

Well, strange is not exactly the word I would use

You know, I

I like it

You’re not like anyone else

Actually, now that you mention it, there is a certain strangeness to me

I mean, it’s a, you know, kind of a bizarre quality

Some have said freak

But it’s, uh, you know, complimentary

We need more wood

I’ll be right back

Just hold that thought

Whatever it is you were thinking

Hey, you ever wonder why they call you guys pests

What if, like, we’re just these tiny little things, and we’re just, like, part of this whole other huge universe that’s, like, so big we don’t even know it exists

Man, that is so deep

Perfect

Nothing like a little manual labor on the most romantic night of my life

Hi

I was in the neighborhood, and I thought I’d drop in

This is, uh very bohemian

Aloha, dude Welcome to Insec topia

Sorry for interrupting

You see, our princess has, uh, gone missing, and we’re just sick about it

She’s about yea tall, fairly easy on the eyes

Anybody seen her

There she is That’s her Yeah

Don’t worry, Princess, you’ll be back home soon

Listen, Cutter, I’m

I’m not going back

The thing is, Princess, I got orders

Orders

Can’t you just once think for yourself

Well, that was very impressive

Where’s Z

Z He’s, uh

Dead

Z’s dead

You don’t need to worry about him

Z’s dead

Well, he was an ant with ideas

Too bad for him

Princess, your colony needs you

Cutter

Stop right now Let go of me

Bala

Stop, you

Hey

Oh, no

What am I gonna do

All right, look, look

Let’s be rational about this

You know, Bala and I, you know, she’s a princess, and I’m a soilrelocation engineer

So wha

You’re no

Whew

On the other hand, uh

I’ve gotta go back for her

I’ll I’ll give you a lift

It’s the least I can do

Besides, it’s what my waddlykittles would want

Uh, look, how about a cup of joe first

Well, old boy, saddle up

I saw a puddle of coffee over there

Look out

Ah, Princess

You’re just in time

Take your hands off me

General, what exactly is going on here

I demand an explanation

I’ll explain everything afterwards

Is the southeast entrance secure

Yes, sir

Not afterwards

Now

I don’t like the way you think, and I don’t like the way you run this colony

And I don’t like you

The wedding is off

Things are going to change around here

You’re right, Princess

Things are going to change

Why don’t we make her more comfortable

She’ll be here for a while

What do you think you’re doing

My mother will have your head

I doubt that

Ah, you’ve got a fighter’s spirit, Bala

And that’s just what we need to start our new colony

We will rinse away all the filth from our gutters

We’ll start anew, with you by my side as my queen

You’re crazy

I believe history will see things differently

All right, gentlemen

Time to take your positions

Someday

Someday you’ll thank me

Pull up

Pull up

Ah

There it is

Well, then, go get the woman you love, Z

So long, Chip And thanks

You there

Where do you think you’re goin’

Me

Oh, no, I was just

You know, I

You’re not supposed to be out here

All workers are to report to the tunnelopening ceremonies

Oh Yes, yes, of course

The The tunnel opening ceremonies

I Well, I should get going, then

I

You know, the

Hey

I’m going to the

the tunnel opening ceremonies

I’d better get goin’

Get moving

I’m going to the

the tunnelopening ceremonies

Excuse me, please

Tunnelopening ceremonies

Hey, worker

Opening the tunnel

They need me

I’m the key man

Where do you think you’re going

Tunnelopening ceremonies

Hey, come on

Let me outta here

Hey

Gosh, this day just keeps getting better and better

Big trouble

Are you listening to me out there

I’m a princess, damn it

Wow, your manners haven’t improved much

Z

Oh

It’s you

You came back for me

Well, yeah, I came back for you

You know, I have strong feelings for you

Let’s face it, you’re you’re

you’re beautiful

I

A little combative at times, but I think we can work on that

You talk too much

Come on

The city’s deserted

We’d better get outta here

Z we can’t go

Mandible’s insane

He keeps talking about washing away the filth and changing history and

and I think he’s going to try to kill my mother

Not just your mother, everyone

What’s going on

Look

Here we are, safe in the city

But they’re gonna seal everybody off in the MegaTunnel

And here’s the lake

You’re right

We can’t leave now

Come on

We gotta get down there

Today is the realization of a dream

A dream of a proud colony

A pure colony

A colony reborn

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.