بخش 09

: مورچه ای به نام زی / بخش 9

بخش 09

توضیح مختصر

  • زمان مطالعه 0 دقیقه
  • سطح سخت

دانلود اپلیکیشن «زوم»

این بخش را می‌توانید به بهترین شکل و با امکانات عالی در اپلیکیشن «زوم» بخوانید

دانلود اپلیکیشن «زوم»

فایل ویدیویی

برای دسترسی به این محتوا بایستی اپلیکیشن زبانشناس را نصب کنید.

ترجمه‌ی بخش

واي نه!

آخيش!

ميدوني ويور تو هنوز اون شامو بهم بدهکاري.

عشقم.

ما موفق شديم زي! توئه مورچه!

ام! تو انجامش دادي.

ما انجامش داديم.

واي،فلاس فلاس،خواهش ميکنم.

اوه! اوه! اين خيلي شرم آوره برام، من …

از طرفي ديگه،ميتونه برام سودمند باشه.

تو اينا رو داري. پسر متوسط تو دختر رو ديد پسر از دختر خوشش اومد،پسر اساس دستورات اجتماعي رو تغيير داد.

خُب ديگه چي ميتونم بهت بگم؟

ما کلوني رو بازسازي کرديم. حتي بهتر از قبلش، ميدوني ديگه چون الان يه استخر شناي خيلي بزرگه.

اتفاقا من و بلا هم تو فکر شروع يک خانواده هستيم، ميدوني،فقط يه چند تا بچه شايد با يک ميليون يا دو ميليون شروع کنيم.

ميدوني،و من با يک درمان شناس جديد کار ميکنم، ميدوني ديگه،عاليه،خيلي عاليه.

اون منو با وسواس لمس کنه که خيلي باهام خوب برخورد کنه.

و ميدوني،بالاخره من جايگاهم رو پيدا کردم.

و ميدوني چيه؟ دقيقا برميگرده به جايي که شروع کردم.

ولي فرقش اينه،اين بار انتخابش کردم.

متن انگلیسی بخش

Oh, no!

Huh!

You know, Weaver, you still owe me that dinner.

Baby love.

We made it, Z! You da ant!

Eh! You did it.

We did it.

Fellas, fellas, please. Oh! Oh!

This is very embarrassing for me, I…

On the other hand, I probably could get used to this.

There you have it. Your average boy meets girl, boy likes girl, boy changes underlying social order story.

So, what else can I tell you?

We rebuilt the colony. It’s even better than before, you know, ‘cause now it has a very large indoor swimming pool.

Bala and I, incidentally, are thinking of starting a family, you know, just a few kids, maybe a million or two to begin with.

And I’m workin’ with a new therapist, you know, terrific, absolutely terrific.

He’s been putting me in touch with my inner maggot, which is helping me a great deal.

And, you know, I finally feel like I’ve found my place.

And you know what? It’s right back where I started.

But the difference is, this time I chose it.

مشارکت کنندگان در این صفحه

تا کنون فردی در بازسازی این صفحه مشارکت نداشته است.

🖊 شما نیز می‌توانید برای مشارکت در ترجمه‌ی این صفحه یا اصلاح متن انگلیسی، به این لینک مراجعه بفرمایید.